Now showing items 1-5 of 5

  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum barokního kostela sv. Václava ve Skoroticích u Ústí nad Labem, zaměřený na specifické části konstrukcí a následná analýza vybraných poruch a jejich ...
  • Rekonstrukce historického kostela 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela sv. Jiljí ve Švihově, analýzou jeho vybraných poruch a návrhem sanačního opatření. Řešena je problematika zvýšené vlhkosti zdiva, statických ...
  • Rekonstrukce historického objektu na Šumavě 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Účelem práce je nalezení optimálního řešení při rekonstrukci historického chalupy na Šumavě. Bude proveden technický průzkum, jehož výsledkem bude výkresová dokumentace stávajícího stavu, popis identifikovaných konstrukcí. ...
  • Rekonstrukce kostela z 18. stol. 

   Author: Hana Jarolímková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela svatého Jiří v obci Radim na Jičínsku, následnou analýzou poruch a sanací vybraných porušených prvků konstrukce. Práce se zaměřuje na statické ...
  • Spodní stavba budov z vodonepropustného betonu - konstrukční řešení, stavební detaily, poruchy, sanace, realizace. 

   Author: Pavel Francl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Ženíšek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukcí z vodonepropustného betonu. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část má za cíl uvést čtenáře do problematiky týkající se ...