Now showing items 299-318 of 325

   Subject
   Technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant, rozpočet, půdorysy typického podlaží, návrh skladeb, řezy, detaily, předběžný statický návrh [1]
   Technological regulations for three types of ceiling structures [1]
   Technologické předpisy pro tři druhy stropních konstrukcí [1]
   Technologické předpisy pro tři typy obvodových konstrukcí [1]
   technology regulations for three types of perimeter structures [1]
   Textil beton,TRC,UHPC,textilní výztuž,rámový roh,uhlíková výztuž,kompozit,tenkostěnné konstrukce [1]
   Textile-reinforced concrete,TRC,UHPC,textile reinforcement,rigid frame,carbon reinforcement,composite,thin slabs [1]
   The aim of this bachelor´s thesis is to design constructional solution of wooden building in order to meet the requirements for low-energy houses. Author is optimizing the building structures from a static and thermally-technical aspect. The main effort is to design a building envelope structure and selected details. The conclusion is a finding of an optimal solution, which eliminates building's heat losses in winter and thermal gains in the summer, together with satisfying the requirements for insolation. The thesis also contains a detailed research of the selected static system. [1]
   Timber building, heavy wood construction, glued laminated timber, natural materials [1]
   town hall, Strašnice, curtain wall, project for building permit, waterproof concrete basement, multipurpose center, monolithic reinforced concrete skeleton [1]
   two-storey steel superstructure,historical building,block of flats,framework,steel profile,curtain wall system,building details [1]
   vault,masonry,moisture,timber roof truss,defects,cracks,reconstruction [1]
   vlhkost, kapilární vzlínání, metody, sondy, měření, odvlhčení [1]
   Vlhkost, salinita, degradace, zdivo, historická budova, gravimetrie, fotometrie, trhliny, sanace [1]
   vlhkost,dřevostavby,sorpční izoterma,dřevo,faktor difuzního odporu [1]
   Vnější tepelněšizolační kompozitní systém (ETICS),Capatect,panelový bytový dům T06B,detail,lodžie,sokl,obvodový plášť,zateplenÍ [1]
   vysokohodnotný beton,ocel,spoj,lepidlo,povrchová úprava,smyk [1]
   Výrobny klášterních produktů,obalové konstrukce,provětrávaná fasáda,přírodní materiály,skladby podlah,skladby stěn [1]
   wellness ,sports complex,wooden lamellar truss [1]
   wellness, sportovní areál,dřevěný lamelový nosník [1]