Now showing items 1-1 of 1

  • Dům s pečovatelskou službou 

   Author: Pleskot Martin; Supervisor: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
   Bakalářská práce obsahuje technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant a rozpracování té nejlepší. Za nejlepší variantu jsem vybral z hlediska finanční a technologické náročnosti tu nejméně náročnou. Za tu ...