Now showing items 574-593 of 757

   Subject
   roundabout,bypass,distance of the end of wedge,capacity of roundabout,length of queue,level of traffic quality [1]
   roundwood timber - dřevěná kulatina, sustainable development - trvale udržitelný rozvoj,joint - spoj, load bearing capacity - únosnost, finite element method - metoda konečných prvků [1]
   řízení nákladů [1]
   řízení znalostí, referenční model, reengineering, optimalizace podnikových procesů [1]
   sandwich panel,reinforcing walls,anchoring,load bearing capacity,horizontal deformation,timber [1]
   saturated zone [1]
   sádra [1]
   sdružený transport [1]
   Segment accessories [1]
   Segment lining [1]
   Segmentové ostění [1]
   Segmentové příslušenství [1]
   seizmické zatížení, nelineární dynamická odezvy, zjednodušující nelineární metody, modifikovaná metoda statického přitěžování, Eurokód 8 [1]
   sendvičový panel,výztužná stěna,kotvení,únosnost,vodorovná deformace,dřevo [1]
   sewage sludge ash [1]
   SHP, operativní průzkum, předprojektová příprava, fotogrammetrie, laserové skenování, automatické metody, 3D model, obrazová korelace, mračno bodů, SIFT, matching, SfM, PMVS, Bundler, MeshLab, rekonstrukce plochy, Alpha Shape, Ball pivoting, Marching cubes, Poissonova rekonstrukce, program pro práci s mračnem, Java, Karlův most, minaret Choli, barokní sochy z Kuksu, madrása Kubahan, [1]
   Silniční síť [1]
   silniční stavitelství [1]
   skicování elektronický skicák architektonické navrhování 3d model vizualizace virtuální prostor parametrické navrhování Cinema skica tužka zákres do fotografie prezentace virtuální model augmented reality rozšířená realita tablet [1]
   Skleněná vlákna [1]