Now showing items 356-375 of 804

   Subject
   latentně hydraulická příměs [1]
   LCA [1]
   LCC; LCA; OptiRoad; OptiRec,road rehabilitation,multicriteria decision tool [1]
   leaf area index [1]
   lehká konstrukce [1]
   Lepené lamelové dřevo,uhlíková tkanina,vyztužování,destruktivní zkoušení,nedestruktivní zkoušení,konečně prvkový model [1]
   lepidlo [1]
   lesní hospodářství [1]
   letecká data [1]
   Lidský kapitál, řízení lidských zdrojů, řízení podle kompetencí, kompetence, kompetenční model, vzdělávání a rozvoj, řízení talentů, kariérní plánování, plánování nástupnictví. Human capital, human resources management, management based on competencies, competency, competency model, training and development, talent management, career planning, succession planning [1]
   Life cycle; LCA; Environmental product declaration; EPD; Environmental impact; Construction materials; Building products; LCA database; Primary energy input; Global warming potential; Acidification potential; Production stage; Specific data; Generic data. [1]
   lightweight structures [1]
   lime,pozzolana,brick powder,material characteristics [1]
   LMS,robust methods,conjugate gradient method,sparse matrices,adjustment theory [1]
   LMS,robustné metódy,metóda združených gradientov,riedke matice,vyrovnávací počet [1]
   load-bearing capacity [1]
   Lokální boulení, omezení nosníku, chování nosníku při požáru, teplota nosníku, požární experiment, Local buckling, Restrained beam, Behaviour of beam in Fire, Temperature of beam, Fire test. [1]
   lokální zeminy [1]
   lomová energie [1]
   Longitudinal joint [1]