Now showing items 328-347 of 792

   Subject
   Komoditní burza, stavební a demoliční odpad, komodita dříví, rizika, odpady, burza, kapitálové trhy, finanční trhy, deriváty, legislativa. Commodity Exchange, construction and demolition debries, commodity building materials, commodity waste, commodity wood, financial risk, waste, Exchange, Capital Market, Financial Market, derivative [1]
   kompozit, dřevo, vlákna vysoké pevnosti, uhlíková vlákna, jednosměrné kompozity, materiálové charakteristiky, numerické modelování, composite, timber, high strength fibres, carbon fibers, unidirectional composites, material properties, numerical modelling [1]
   kompozitní nosník, lepené lamelové dřevo, vyztužení uhlíkovými vlákny, vyztužený plast, skelnými vlákny vyztužený plast, composite beam, glued-laminated timber, reinforcement, carbon-fibre reinforced polymer, glass-fibre reinforced polymer [1]
   koncept [1]
   Kontaminované místo, dálkový průzkum Země, hyperspektální data, zpracování obrazových dat, obrazová spektroskopie, spektrální analýza, spektrální profil, spektrální knihovna, metodika.Contaminated site, Remote Sensing, hyperspectral data, image data processing, imaging spectroscopy, spectral analyze, spectral profile, spectral library, methodology. [1]
   konvekce [1]
   konverze [1]
   korelace [1]
   koroze,pitná voda,distribuční systém vody,potrubí,korozní rychlost,jakost vody [1]
   korozivzdorná ocel,pracovní diagram,tváření zastudena,mechanické vlastnosti [1]
   Krajina [1]
   Krajina, ochrana krajiny, krajinný ráz, územní plánování, územně plánovací nástroje. [1]
   kritická délka [1]
   krizové řízení, krizové řízení projektu, standardní procedury řízení, stavební firma, Crisis management model, Project construction management, Corporate management, Best practice crisis management [1]
   kruhový zlom [1]
   kvalita dat, zajištění kvality, katastr nemovitostí, řízení kvality, kontrola kvality, model kvality dat. [1]
   kvalita vnitřního prostředí [1]
   kvalita vnitřního prostředí. kvalita vzduchu [1]
   kvílivý hluk - squealing noise, tramvajová doprava - tramway traffic, akustické spektrum - akustic spectrum, zkušební úsek - test section, stacionární automatizovaný centrální mazací systém - stationary automated central lubrication system, hladina akustického tlaku - sound pressure level [1]
   kyselá atmosférická depozice [1]