Now showing items 328-347 of 1156

   Subject
   fotokatalýza [1]
   fotovoltaický zdroj, stavební integrace, výpočetní modelování, experimentální validace, teplotní ztráty, vnitřní stínění, návrh. photovoltaic system, building integration, numerical simulation, experimental validation, temperature loss, internal shading, design. [1]
   fracture energy [1]
   fracture parameters [1]
   fragmented forest stand [1]
   fragmentovaný lesní porost [1]
   FRP [2]
   FRP, composite reinforcement, flexural behavior, moment capacity reduction based on member curvature, potential energy based evaluation [1]
   Fukoidové pískovce, uranová ruda, stará ekologická zátěž, koeficient filtrace, Cenomanská zvodeň, vzorec Cerman-Kozeny, Hantushova metoda, Markovovy řetězce, deterministický model, stochastický model, numerické modelování, analýza rizika, Fucoid's sandstone, uranium ore, old environmental problem, hydraulic conductivity, Cenoman aquifer, Cerman-Kozeny's equal, Hantush's method, Markov's chain, deterministic model, stochastic model, numerical model, risk analysis [1]
   funkce nádrže, změna klimatu, riziková analýza reservoir function, climate change, risk analysis [1]
   funkční zkoušky [1]
   gamma-ray irradiation [1]
   Generalized Finite Element Method [1]
   geodetická kontrolní měření, pozemní komunikace, matematická statistika, geometrická přesnost ve výstavbě [1]
   Geografický informační systém (GIS), souřadnicové referenční systémy, transformace souřadnic, vliv atmosférického zatížení, Open Geospatial Consortiu (OGC), Globální navigační satelitní systém (GNSS) [1]
   Geographic Mark-up Language [1]
   Geographic Mark-up Language Spatial Data Infrastructure [1]
   geopolymer [1]
   geopolymery, alkalická aktivace, pozemní stavitelství, geopolymers, alkali activation, civil engineering [1]
   geopotenciál, sférické a elipsoidální harmonické funkce, Hotineho rovnice, hypergeometrická funkce geopotential, spherical and ellipsoidal harmonic functions, Hotine's equations, hypergeometric function [1]