Now showing items 328-347 of 1489

  Subject
  electron [1]
  electron microscopy (SEM) [1]
  Elektrárenský popílek,polypropylenová vlákna,vyztužování zemin,laboratorní zkoušky,zemní konstrukce [1]
  Elektrárna [1]
  elektronová [1]
  elektronová mikroskopie SEM [1]
  Elementary school. Deficiences. Complex building renewal. New building image. School hall. Core classroom. Break spaces. School plot. Ecological adjustment. [1]
  elements of exterior orientation [1]
  elements of interior orientation [1]
  elezobeton [1]
  emise,CO2,beton,cement,mexhanické odtěžování,tlaková pevnost,tahová pevnost,vápeno-křemičité-hydráty,mikrostruktura [1]
  emissions,CO2,concerete,cement,tensile strength,blended cement,calcium-silicate-hydrate [1]
  Energetická účinnost, modelování, životní cyklus staveb. [1]
  Energetické zdroje, Životní cyklus (ŽC) staveb, Energetická spotřeba / náročnost, Celková energetická náročnost (CEN), Trvale udržitelný rozvoj, Elektronický pasport stavby (EPS), Metodika Snižování celkové energetické a surovinové náročnosti staveb (SCENS).Energy sources, Life-cycle of structures, Energy consumption / demand, Total energy consumption, Sustainable development, Electronic Passport of Structure, Methodology of a Reduction of Total energy and resources consumption in structures. [1]
  Energeticky nezávislé, Solární energie, Sluneční radiace, adobe, nepálená cihla, vepřovice, lomové kamenivo, tepelná izolace slámou, Himálaj, Zanskar, Kargyak, Kurgyakh, škola, Indie, Asie [1]
  energeticky úsporné opatření [1]
  energie [1]
  Energii absorbující systém [1]
  energy [1]
  Energy absorbing system [1]