Now showing items 223-242 of 816

   Subject
   Finite Element Method (FEM),Finite Element Analysis (FEA),Postprocessing,Data visualization,Data compression,Data management,Singular Value Decomposition SVD) [1]
   Fire safety Fire separation distances Fire unprotected area Radiation Heat transfer Façade ETICS Envilop MORE-CONNECT Straw-bale construction [1]
   fire safety, header plate connection, heat development, connection temperature, imbedding [1]
   flood protection [1]
   flood protection of urban areas [1]
   fluidised fly ash [1]
   fluidní popílek [1]
   Fly ash,polypropylene fibres,soil reinforcement,laboratory testing,earth structures [1]
   fog precipitation [1]
   forest management [1]
   Form [1]
   form-finding [1]
   Forma [1]
   fotogrammetrie, virtuální binární značky, skenovací systém, photogrammetry, virtual binary targets, scanning system [1]
   fotovoltaický zdroj, stavební integrace, výpočetní modelování, experimentální validace, teplotní ztráty, vnitřní stínění, návrh. photovoltaic system, building integration, numerical simulation, experimental validation, temperature loss, internal shading, design. [1]
   fracture energy [1]
   fragmented forest stand [1]
   fragmentovaný lesní porost [1]
   FRP, composite reinforcement, flexural behavior, moment capacity reduction based on member curvature, potential energy based evaluation [1]
   Fukoidové pískovce, uranová ruda, stará ekologická zátěž, koeficient filtrace, Cenomanská zvodeň, vzorec Cerman-Kozeny, Hantushova metoda, Markovovy řetězce, deterministický model, stochastický model, numerické modelování, analýza rizika, Fucoid's sandstone, uranium ore, old environmental problem, hydraulic conductivity, Cenoman aquifer, Cerman-Kozeny's equal, Hantush's method, Markov's chain, deterministic model, stochastic model, numerical model, risk analysis [1]