Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Gamma-ray spectroscopy with MAPD array in the readout of LaBr3:Ce scintillator 

  Autor: Ahmadov G.; Ahmadov F.; Holík M.; Berikov D.; Přidal P.
  (IOP Publishing, 2021)
  This paper presented a new detector module consisting of a micropixel avalanche photodiode (MAPD-3NM), LaBr3:Ce scintillator, and a compact read-out interface system for detecting gamma-rays in a wide energy range. The ...
 • Porovnání výdajů domácností na energie 

  Autor: Ondřej Kotal; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním příjmů a výdajů vybraných českých domácností. V první části představuji a srovnávám národní definice energetické chudoby a odhaduji míru ohrožení energetickou chudobou u různých ...
 • Návrh terapeutické aplikace 

  Autor: Michaela Doležalová; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kulhánek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se s metodami psychoterapie navrhnout psychoterapeutickou aplikaci pro pomoc lidem s úzkostí a depresí. Součástí práce je i implementace aplikace ve formě progresivní ...
 • Využití metod kmitočtové odezvy k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

  Autor: Ján Tomlain; Vedoucí práce: Vedral Josef; Oponent práce: Brázdil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-31)
  Táto dizertačná práca sa zaoberá návrhom prístrojovej platformy pre nedeštruktívne testovanie vysokonapäťových napájacích transformátorov alebo testovanie točivých strojov pomocou metódy analýzy frekvenčnej odozvy (FRA). ...
 • Potenciál vznětového dvoupalivového motoru z hlediska snižování emisí skleníkových plynů 

  Autor: Ivan Bortel; Vedoucí práce: Takáts Michal; Oponent práce: Beroun Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-21)
  Předmětem práce je analýza přístupů, které mohou snížit produkci oxidu uhličitého emitovaného při provozu vznětového motoru osobního vozidla. Na problém je nazíráno ze dvou pohledů. První pohled zahrnuje požadavky legislativy, ...

Zobrazit další