Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Vliv provzdušňujících přísad na mrazuvzdornost vápeno-metakaolinových malt 

  Autor: Dana Janotová; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-12-08)
  Hlavním cílem práce je výzkum a vývoj nových receptur vápenných malt pro použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických ...
 • Zlepšení stability elektrizační soustavy pomocí grid-forming řízení výkonové elektroniky 

  Autor: Lavr Vetoshkin; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Noháč Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-21)
  Rostoucí penetrace obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě vede ke snížení setrvačnosti systému z hlediska energie akumulované v rotujících hmotách. Schopnost elektrizační soustavy integrovat vetší podíl OZE ...
 • Chatter‑free milling strategy of a slender Blisk blade via stock distribution optimization and continuous spindle speed change 

  Autor: Petráček P.; Falta J.; Stejskal M.; Šimůnek A.; Kupka P.; Sulitka M.
  (Springer, 2022)
  The machining process of Blisk blades poses multiple challenges due to high requirements on surface quality and precision combined with high dynamic compliance of the thin-walled blades. Avoidance of chatter is thus of ...
 • In-Process Chatter Detection in Milling: Comparison of the Robustness of Selected Entropy Methods 

  Autor: Hauptfleischová B.; Novotný L.; Falta J.; Machálka M.; Sulitka M.
  (MDPI AG, 2022)
  This article deals with the issue of online chatter detection during milling. The aim is to achieve a verification of the reliability and robustness of selected methods for the detection of chatter that can be evaluated ...
 • Strategy for Implementating Predictive Process-Oriented Machine Tool Digital Twins 

  Autor: Sulitka M.; Kolář P.; Švéda J.; Smolík J.
  (MM Science Journal, 2022)
  Process planning for the productive machining of complex shaped parts is a comprehensive activity where the dynamic behaviour of a machine tool, workpiece and the process setting has to be taken into account. The predictive ...

Zobrazit další