Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Měření a monitorování spotřeby energie v letectví: Diagnostika a detekce degradací 

  Autor: Ondřej Hanuš; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Bréda Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Detekce a diagnostika závad jsou důležitými prvky monitorovacích systémů. Jejich hlavním úkolem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost sledovaného zařízení a včasně vyhodnotit jeho neobvyklé chování. V posledních desetiletích ...
 • Změny vlastností hydraulických vápenných pojiv vlivem zrychleného stárnutí 

  Autor: Dita Frankeová; Vedoucí práce: Vokáč Miroslav; Oponent práce: Rovnaníková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  (především hydraulická) pojiva procházejí v dlouhočasovém horizontu transformačním procesem, kdy se vlivem působení vzdušného CO2 a vlhkosti mění mineralogické složení i pórový systém. Stanovení výchozí kvality pojiva ...
 • Pokročilá akustická přepážka 

  Autor: Wolf Van Der Bauwhede; Vedoucí práce: Valášek Michael; Oponent práce: Králíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  The scope of this thesis project is to design advanced acoustic barriers and to test the acoustic transmissibility. To this goal CAD was used and 3D printing to create innovative structures, subsequently these structures ...
 • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

  Autor: Jan Kalousek; Vedoucí práce: Špale Jan; Oponent práce: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
 • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

  Autor: Jan Loskot; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Cihlář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...

Zobrazit další