Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Vysoce výkonné betonové směsi obsahující skleněný prášek 

  Autor: Diana Mariaková; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Kočí Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-01)
  Tato práce se zaměřuje na využití skelného prachu z různých zdrojů. Jedná se především o odpadní sklo, které pochází ze střepů z komunálního odpadu a staré sklo z fotovoltaických panelů z důvodu končící životnosti těchto ...
 • Křehký lom vrstvených skleněných konstrukčních prvků 

  Autor: Jaroslav Schmidt; Vedoucí práce: Janda Tomáš; Oponent práce: Eliáš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-30)
  V posledních desetiletích bylo vyvinuto mnoho modelů poškození, ale většina z nich se stále potýká s problémem simulovat poškození bez dodatečných ad hoc kritérií nebo bez nutnosti náročné implementace. Zejména modely ...
 • Education Activities in Chemistry with the Support of the Beaker Application 

  Autor: Distler P.; Teplá M.
  (Univerzita Karlova v Praze, 2023)
  The article introduces two educational activities in a form of worksheets with the support of the mobile application Beaker. The first teaching activity focused on the reactivity series of metals (Beketov’s metal displacement ...
 • Ekolgický šetrný kompozitní materiál na bázi povrchově upravené řepkové slámy 

  Autor: Jaroslav Čižmodij Dušek; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Vaněrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-28)
  Práce se zabývá využitím druhotné zemědělské produkce v podobě řepkové slámy ve stavebnictví. V teoretické části je shrnuto využití řepky a statistická data o výsevu této plodiny. V experimentální části jsou jednotlivě ...
 • Relationship between LTAS-based spectral moments and acoustic parameters of hypokinetic dysarthria in Parkinson's disease 

  Autor: Švihlík J.; Illner V.; Krýže P.; Sousa M.; Krack P.; Tripoliti E.; Jech R.; Rusz J.
  (ISCA - International Speech Communication Association, 2023)
  Although long-term averaged spectrum (LTAS) descriptors can detect the change in dysarthria of patients with Parkinson's disease (PD) due to subthalamic nucleus deep brain stimulation (STN-DBS), the relationship between ...

Zobrazit další