Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Webové rozhraní pro ovládání IoT s možností nastavení sekvencí 

  Autor: Daniel Šimánek; Vedoucí práce: Blizničenko Jan; Oponent práce: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového rozhraní pro správu a ovládání zařízení IoT. Ovládání těchto zařízení lze provádět manuálně, nebo může uživatel naplánovat spuštění seznamu několika za sebou ...
 • Nové centrum Mariánských Lázní - galerie 

  Autor: Kateřina Suchánková; Vedoucí práce: Tuček Ondřej; Oponent práce: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Cílem práce bylo navrhnout prostor galerie s umělickými ateliéry v centru Mariánských Lázní. Funcí návrhu jsem chtěla docílit rozšíření společenského a kulturního života nejen pro návštevníky lázní, ale převážne pro obyvatele ...
 • Administrativní budova ve Vršovicích - InoWave Complex 

  Autor: Michaela Padevětová; Vedoucí práce: Kordovský Petr; Oponent práce: Tencar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem návrhu je administrativní budova na pozemku v Praze ve Vršovicích. Návrh navazuje na urbanistické řešení studie vypracované na FA ČVUT. Budova má celkem 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Stavba je navržena ...
 • Žižkov - ulice 

  Autor: Michal Svoboda; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Říha Tadeáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  V místě bývalé vinice a zemedělské usedlosti Miranka, jednoho z uplně původních žižkovských domů z 16. století. Usedlost s vinicí mezi kopcem a šibeničním vrchem, kde odjakživa žila pracující třída. Miranka byla pár desítek ...
 • Rezidence Heptagon 

  Autor: Tereza Studená; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Nárožní dům se nachází v historickém centru Náchoda a doplňuje tak uliční čáru ulic Kamenice a Hurdálkova. Dům má bytovou funkci s aktivním parterem v přízemí, kde se nachází prostory kavárny. Interiér kavárny je velmi ...

Zobrazit další