Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Low-resistance ohmic contacts on boron-doped {113} oriented homoepitaxial diamond layers 

  Autor: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Voves J.; Lambert N.; Davydova M.; Povolný V.; Taylor A.; Mortet V.
  (Elsevier Science, 2022)
  Refractory metals (titanium, molybdenum, and zirconium) with a gold overlayer were used to form ohmic contacts on {113}-oriented boron doped diamond epitaxial layers (boron concentration ranging from 1019 to 1021 cm−3). ...
 • On the breakdown voltage temperature dependence of high-voltage power diodes passivated with diamond-like carbon 

  Autor: Balestra L.; Reggiani S.; Gnudi A.; Gnani E.; Dobrzynska J.; Vobecky J.
  (Elsevier, 2022)
  Diamond-Like Carbon (DLC) is well established material for the passivation of high voltage negative bevelled power diode. In our previous works, the conduction mechanism of the DLC has been carefully described through the ...
 • Pseudo-vertical Mo/Au Schottky diodes on {113} oriented boron doped homoepitaxial diamond layers 

  Autor: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Taylor A.; Lambert N.; Povolný V.; Kroutil J.; Gedeonová Z.; Hubík P.; Mortet V.
  (Elsevier Science, 2022)
  The article reports for the first time about the successful fabrication of pseudo-vertical diodes on {113} oriented homoepitaxial boron-doped diamond using molybdenum as a metal for both the Schottky and ohmic contacts. ...
 • Řízení rizik systémů pro řízení dopravy 

  Autor: Procházka J.; Procházková D.
  (Czech Technical University in Prague, 2022)
  Dopravní systémy patří do kritické infrastruktury. Jsou složité a jejich struktura má povahu socio-kyber-fyzickou (technickou). Při jejich řízení se ve značné míře dnes využívají poloautomatické a automatické systémy řízení. ...
 • Progress on laser-driven X-ray sources at ELI Beamlines 

  Autor: Nejdl J.; Mai D.-D.; Chaulagain U.; Hort O.; Finke O.; Albrecht M.; Jurkovič M.
  (The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2019)
  Three main paths are being developed within the ELI research program for transforming driving laser pulses into bursts of bright short wavelength radiation: high-order harmonic generation in gases, plasma X-ray sources and ...

Zobrazit další