Zpřístupňuje v elektronické podobě tyto typy dokumentů

 • Elektronické publikace vydané ČVUT
 • Publikační činnost ČVUT
 • Záverečné práce ČVUT


Elektronické publikace vydané ČVUT jsou kategorizovány dle následujících typů


Publikační činnost je pro snazší dostupnost centralizována a za celou univerzitu dostupná v této kolekci


Závěrečné práce ČVUT jsou dostupné pod konkrétními organizačními jednotkami, kde jsou dále zařazovány do kolekcí dle jednotlivých typů prací (bakalářské, magisterské, doktorské)

 • Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování 

  Autor: Filip Rolenec; Vedoucí práce: Kulhavý Rudolf; Oponent práce: Duník Jindřih
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Teorie reálných opcí (ROA) je pokročilá valuační technika projektů, která respektuje hodnotu možných budoucích změn (tzv. reálných opcí). Domníváme se, že v současné ROA neexistuje obecný algoritmus pro valuaci komplexních ...
 • Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku 

  Autor: Nikola Groverová; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Apeltauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Tato práce se zabývá studiem odhadu kritických časových světlostí a jejich použití v kapacitních výpočtech pro neřízenou stykovou křižovatku. Nejprve je představen zkoumaný problém odhadu kritických světlostí. V souvislosti ...
 • Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice 

  Autor: Kristina Jarůšková; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Hakl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Simulace elementárních částic hrají klíčovou roli při objevování nových zákonů fyziky, proto je kladen velký důraz na jejich přesnost. Standardním přístupem pro získání simulací je použití algoritmů na principu Monte Carlo ...
 • Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU 

  Autor: Ondřej Poláček; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Papež Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Sítě typu Sum-Product-Transform jsou rozšířením sítí typu Sum-Product pomocí přidání transformačního uzlu. Toto rozšíření zvyšuje výpočetní náročnost všech operací se sítí. Tato práce popisuje implementaci sítí typu ...
 • Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí 

  Autor: Martin Jex; Vedoucí práce: Mikyška Jiří; Oponent práce: Hladík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Práce se zabývá otázkou stability směsi v proměnných VTN. Tento problém je řešen pomocí globální optimalizace funkce TPD (tangent plane distance). Globální optimalizace je provedena metodou větví a mezí, která je vylepšena ...

Zobrazit další