Zobrazují se záznamy 1-20 z 31099

  • Hierarchie obálek pro výkonné sledování paprsku 

   Autor: Meister Daniel; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Fotorealistická syntéza obrazu staví na algoritmu sledování paprsku, který řeší problém nalezení nejbližšího průsečíku mezi daným paprskem a geometrickými primitivy scény. Přestože je tento problém geometricky velmi ...
  • BYDLENÍ V PRAZE 

   Autor: Švehlová Hana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Vašourková Yvette
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji ...
  • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

   Autor: Kaše Jan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Autor: Keselicová Iva; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chvilíček Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Te?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se ...
  • RESPUBLI : CO 

   Autor: Moravcová Petra; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Hlaváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Respubli:co je koncept bydlení a práce zítřka, který vychází z ideálního průsečíku mezi nabídkou trhu a poptávkou lidí. Na téma je nahlíženo z perspektivy developera nebo investora a potenciální mezery na trhu s nemovitostmi. ...
  • NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH" 

   Autor: Slováková Nikoleta; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   ?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ...
  • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

   Autor: Bojadžjan Anait; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
  • URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJE ROZKOŠSKÉHO ÚDOLÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

   Autor: Vozáb Petr; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Schwarz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Urbanistická studie zabývající se rozvojem městské čtvrti v Havlíčkově Brodě. Práce se zaměřuje na výstavbu obytné čtvrti v území s nízkou mírou občanské vybavenosti a s omezenou dopravní dostupností. Vymezuje se vůči ...
  • HOSPIC CHEB 

   Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Papp Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné ...
  • MUZEUM MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

   Autor: Orosz Viktor; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Budova múzea so stálou expozíciou archeológie a histórie s výstavnými priestormi. Súčasťou bude administratívne a prevádzkové zázemie, vrátane priestorov pre doplnkové aktivity návštevníkov a úprava okolia. Cieľom projektu ...
  • REVITALIZACE ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ 

   Autor: Homola Adam; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomového projektu je celková revitalizace prostoru Římského náměstí v Brně a jeho doplnění současné zástavby čtyřmi novostavbami. Dvě z těchto budov jsou řešeny kompletně a zbylé pouze hmotově.
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Kanderová Lucia; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Brychta Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže ...
  • REGENERACE A NOVÉ VYUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU S OHLEDEM NA BYDLENÍ 

   Autor: Opl Jiří; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomní práce se zabývá revitalizací, konverzí a dostavbou industriálního areálu Papírenské továrny v Plzni, která představuje jednu z největších transformačních ploch při řece Radbuze. Uspořádání zástavby areálu továrny ...
  • REVITALIZACE FARY V BLANSKU U KAPLICE 

   Autor: Piskáčková Anna; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je obnova areálu fary v Blansku u Kaplice. Areál fary má v návrhu sloužit jako zařízení terapeutické komunity pro drogově závislé. K původní historicky cenné faře se sýpkou a stodolou je dostavěna ...
  • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Autor: Kotal Jiří; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Hrouda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
  • PAMÁTKOVÁ OBNOVA DVORA ALINKOV 

   Autor: Kozumplíková Vendula; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh se zabývá obnovou dvora Alinkov, který se nachází v jihomoravském kraji poblíž Moravského Krumlova u obce Čermákovice. Jelikož je okolí možná i přímo Alinkov spojený s novokřtěnci, kteří byli zruční řemeslníci, ...
  • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA 

   Autor: Vyšný Ján; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kovačevič Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene režimu ...
  • PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE 

   Autor: Daněk Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Krupauer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit ...
  • ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LOCHMANOVA 

   Autor: Votoček Jan; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá možností využití prostranství stávajícího autobusového nádraží a parkoviště v Lochmanově ulici v centru Ústí nad Orlicí. Transformaci předimenzovaného území podmiňuje přesun autobusového nádraží k vlakovému. ...
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Wolf Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Ježek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Program a umístnění budovy navazují na závěry z analýzy předdiplomního semináře, který se zabýval celým sídlištěm Hlouška v Kutné Hoře. Třípatrové komunitní centrum s jídelnou, třídami, kancelářemi i prostory pro sport ...