Now showing items 1-20 of 49559

  • Analýza ocelových plošin v energetice s ohledem na jejich životnost 

   Author: Markéta Nguyen; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-16)
   Stavební konstrukce technologických zařízení se rozdělují na dva základní druhy – technologické plošiny a obslužné plošiny. Technologické plošiny tvoří nosnou konstrukci zařízení provozu a obslužné plošiny jsou určeny pro ...
  • Cu/Ag Nanoparticle-Based Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Label-Free Bacterial Detection 

   Author: Beyene A.; Su W.; Tsai H.; Tegegne W.; Mareš D.; Prajzler V.
   (American Chemical Society, 2022)
   Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a promising analytical technique for fast and accurate disease detection due to its attractive features. However, realizing label-free direct detection is still challenging as ...
  • Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications 

   Author: Jan Fořtl; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   The large majority of gas exchange models used for engine torque control within the Engine Control Unit (ECU) is data oriented. This means that they use look-up tables, or other more sophisticated methods (e.g., neuronal ...
  • Numerical solution of the incompressible flow using the domain decomposition method 

   Author: Martin Hanek; Supervisor: Burda Pavel; Opponent: Chleboun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   The Ph.D. thesis is devoted to numerical simulations of the Navier-Stokes (N-S) equations for stationary incompressible flow using Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) method. The Finite Element Method (FEM) ...
  • Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures 

   Author: Viktor Vajc; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   The doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed ...
  • Figure 1.,2. 

   Author: Palladio, A.
   (1800)
  • Figure 5., 6. 

   Author: Palladio, A.
   (1800)
  • Figure 3., 4. 

   Author: Palladio, A.
   (1800)
  • Karten zu Delius 

   Author: Unknown author
   (s.l., 1779)
  • Edifices antiques de Rome 

   Author: Desgodetz, A.
   (Sediane ?, 1779)
  • Effect of plot size and precipitation magnitudes on the activation of soil erosion processes using simulated rainfall experiments in vineyards 

   Author: Neumann M.; Kavka P.; Devátý J.; Stašek J.; Strouhal L.; Tejkl A.; Kubínová R.; Rodrigo-Comino J.
   (Frontiers, 2022)
   Soil erosion is recognized as a threat to humankind and to natural ecosystems when sustainable limits are exceeded. Several researchers have used various tools, such as rainfall simulators, to assess extreme rainfall events ...
  • Komparace distanční a prezenční výuky na středních odborných školách 

   Author: Martin Mildner; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Bakalářská práce reflektuje současné trendy vědeckého zkoumání v oblasti pedagogiky a zabývá se popisem pohledů a zkušeností žáků a učitelů středních odborných škol na proběhlou distanční výuku, která byla náhlým způsobem ...
  • Zdravý životní styl žáků středních škol 

   Author: Alena Vacová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Tato práce pojednává o životním stylu středoškolské mládeže, tzn. jak se stravují, jestli ví, co jedí, jestli užívají návykové látky, umí odpočívat apod., přičemž nejvíce se zaměříme právě na stravování, výživu a nutriční ...
  • Internetová závislost u středoškolských studentů 

   Author: Tomáš Vaněk; Supervisor: Šírová Eva; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Bakalářská práce s názvem Internetová závislost u středoškolských studentů je koncipována jako teoreticko-empirická. Cílem práce je provést analýzu fenoménu internetové závislosti u středoškolské dospívající mládeže. ...
  • Studenti se speciálnimi vzdělávacími potřebami na střední odbomé škole z pohledu učitelů. 

   Author: Jitka Nagyova; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Předložená práce se zabývá inkluzí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední odborné škole z pohledu učitelů. Cílem je zlepšení pohledu na inkluzi a větší informovanost. Teoretická část obsahuje základní ...
  • Demonstrační metody a jejich využití ve výuce odborného předmětu 

   Author: Martin Sábel; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Tato práce se zabývá demonstračními metodami a jejich využitím ve výuce odborného předmětu OVC, pro studenty jednoletého nástavbového studijního oboru Elektrikář nebo Provozní elektrikář 26-51-H/01. V teoretické části jsou ...
  • Pořádání soutěží na středních uměleckoprůmyslových školách 

   Author: Miroslav Kosťun; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuje problematice nadání a talentu u žáků uměleckoprůmyslových škol a možnosti jeho rozvoje v rámci studentských soutěží ...
  • Soubor učebních textů pro výuku odborného předmětu na středních technických školách. 

   Author: Karolína Moudrá; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Cílem bakalářské práce „Soubor učebních textů pro výuku odborného předmětu na středních technických školách“ je vytvoření souboru učebních textů. Teoretická část je věnována obecným nárokům a východiskám tvorby učebních ...