Now showing items 1-20 of 36791

  • Rozpoznávání spontánní řeči na bázi artikulačních příznaků 

   Author: Petr Mizera; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Psutka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předložená disertační práce se zabývá možnými aplikacemi artikulačních příznaků (AF) v úloze rozpoznávání řeči s užším zaměřením na zlepšení rozpoznávání spontánní a neformální řeči pro češtinu. Zejména řeč vytvořená při ...
  • Zlepšení zpracování ADS-B signálu v obtížném prostředí 

   Author: Pavel Puričer; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Bezoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předkládaná práce se zaměřuje na stanovení a popis základních principů detekce, příjmu a zpracování radarových signálů se zvláštním zaměřením na signály systému ADS-B vysílané ve formátu Mode S extended squitter. Příjem ...
  • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

   Author: Petr Cink; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
   Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
  • Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů 

   Author: Miroslav Prajer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-25)
   Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku ...
  • Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques 

   Author: Haniš, Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, 2019)
   This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well known in aerospace and ...
  • Analýza lomových procesů při kolapsech kalder 

   Author: Michael Somr; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-27)
   Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů ...
  • Estimation of Angular Deviations in Precise Magnetometers 

   Author: Janošek M.; Saunderson E.F.; Dressler M.; Gouws D.J.
   (2019)
   Capabilities for calibrations of angular deviations of sensor triplets in precise magnetometers were evaluated in a 2.5-meter, triaxial Helmholtz-coil facility. The coil system is located in a magnetically quiet environment ...
  • Gas-sensing behaviour of ZnO/diamond nanostructures 

   Author: Davydova M.; Laposa A.; Šmarhák J.; Kromka A.; Neykova N.; Náhlík J.; Kroutil J.; Drahokoupil J.; Voves J.
   (Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, 2018)
   Microstructured single- and double-layered sensor devices based on p-type hydrogen-terminated nanocrystalline diamond (NCD) films and/or n-type ZnO nanorods (NRs) have been obtained via a facile microwave-plasma-enhanced ...
  • Investigation of sub-10nm Cylindrical Surrounding Gate Germanium Nanowire Field Effect Transistor with Different Cross-Section Areas. 

   Author: Bayani A.; Dideban D.; Voves J.; Moezi N.
   (Academic Press, 2017)
   Germanium nanowires (GeNWs) with different cross-sectional areas are considered as the channel of a cylindrical surrounding gate field effect transistors (CSGFETs) and the electronic properties of them are calculated through ...
  • Performance Evaluation of Low-Cost Flexible Gas Sensor Array with Nanocomposite Polyaniline Films 

   Author: Kroutil J.; Laposa A.; Voves J.; Davydova M.; Náhlík J.; Kulha P.; Husák M.
   (IEEE Sensors Council, 2018)
   The aim of this paper is to present the design of a sensor array based on a single substrate with various composite polymer films as active layers for gas detection. A low power, four element flexible sensor platform with ...
  • Sandwiched gold/PNIPAm/gold microstructures for smart plasmonics application: towards the high detection limit and Raman quantitative measurements 

   Author: Elashnikov R.; Mareš D.; Podzimek T.; Svorcik V.; Lyutakov O.
   (The Royal Society of Chemistry, 2017)
   A smart plasmonic sensor, comprising the layer of stimuli-responsive polymer sandwiched between two gold layers, is reported. As a stimuli-responsive material, the monolayer of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAm) crosslinked ...
  • Ultrasensitive and reproducible SERS platform of coupled Ag grating with multibranched Au nanoparticles 

   Author: Kalachyova Y.; Mareš D.; Jeřábek V.; Ulbrich P.; Lapcak L.; Svorcik V.; Lyutakov O.
   (Royal Society of Chemistry, 2017)
   Surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy is an extremely sensitive analytical technique that is capable of identifying the vibration signatures of target molecules up to single-molecule sensitivity. In this ...
  • The Effect of Silver Grating and Nanoparticles Grafting for LSP-SPP Coupling and SERS Response Intensification 

   Author: Kalachyova Y.; Mareš D.; Jeřábek V.; Záruba K.; Ulbrich P.; Lapcak L.; Švorčík V.; Lyutakov O.
   (American Chemical Society, 2016)
   The systematic study of structures with gold and silver nanoparticles (MeNPs) of various shape and dielectric function immobilized onto the silver grating is performed. The structures may serve as double resonance SERS ...
  • Laser patterning of transparent polymers assisted by plasmon excitation 

   Author: Elashnikov R.; Trelin A.; Otta J.; Fitl P.; Mareš D.; Jeřábek V.; Švorčík V.; Lyutakov O.
   (The Royal Society of Chemistry, 2018)
   Plasmon-assisted lithography of thin transparent polymer films, based on polymer mass-redistribution under plasmon excitation is presented. The plasmon-supported structure was prepared by the thermal annealing of thin Ag ...
  • Flexible multimode polydimethyl-diphenylsiloxane optical planar waveguides 

   Author: Prajzler V.; Neruda M.; Nekvindová P.
   (Springer, 2018)
   The paper reports on the fabrication and characterization of flexible optical multimode silicon-based organic elastomer planar and rectangular waveguides, where polydimethyl-diphenylsiloxane (PDMDPS) was used for the ...
  • The Investigation of the Waveguiding Properties of Silk Fibroin from the Visible to Near-Infrared Spectrum 

   Author: Prajzler V.; Min K.; Kim S.; Nekvindová P.
   (MDPI AG, 2018)
   Silk fibroin protein has been reinvented as a new optical material for biophotonic applications because of its optical transparency, biocompatibility, and easy fabrication process. It is used in various silk-based optical ...
  • Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming 

   Author: Tomáš Lonský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus implementován v programu ...
  • Optimization of SiC Power p-i-n Diode Parameters by Proton Irradiation 

   Author: Hazdra P.; Popelka S.; Schöner A.
   (IEEE, 2018)
   Local lifetime reduction by proton irradiation was used to optimize static and dynamic parameters of a 10 kV SiC p-i-n diode. Carrier lifetime was reduced locally at the anode side by irradiation with 800 keV protons at ...
  • Radiation resistance of wide-bandgap semiconductor power transistiors 

   Author: Hazdra P.; Popelka S.
   (WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2017)
   The paper compares radiation resistance of SiC MOSFET and GaN HEMT to electron radiation.
  • Impact of Electron Irradiation on the ON-State Characteristics of a 4H–SiC JBS Diode 

   Author: Vobecký J.; Hazdra P.; Popelka S.; Sharma R.
   (IEEE, 2015)
   The ON-state characteristics of a 1.7-kV 4H–SiC junction barrier Schottky diode were studied after 4.5-MeV electron irradiation. Irradiation doses were chosen to cause a light, strong, and full doping compensation of an ...