Now showing items 1-20 of 58000

  • Analysis of striatal connectivity corresponding to striosomes and matrix in de novo Parkinson’s disease and isolated REM behavior disorder 

   Author: Mareček S.; Krajča T.; Krupička R.; Sojka P.; Nepožitek J.; Varga Z.; Malá C.; Keller J.; Waugh J.L.; Zogala D.; Trnka J.; Sonka K.; Ruzicka E.; Dusek P.
   (Nature Publishing Group, 2024)
   Striosomes and matrix are two compartments that comprise the striatum, each having its own distinct immunohistochemical properties, function, and connectivity. It is currently not clear whether prodromal or early manifest ...
  • Short Review of the Use of Brain Morphometry in Gait Impairments Analysis in Parkinson’s Disease 

   Author: Malá C.; Krupička R.
   (Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2022)
   With Parkinson's Disease (PD) being a neurodegenerative disease, it is necessary to understand the brain pathophysiology and its influence on the appearance of impairments in patients. One of the main fields influenced by ...
  • Advanced Valuation of Grid-Scale Batteries Based on Real Options Theory 

   Author: Adam Hurta; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   The liberalization of the energy sector and the continuous development of intermittent renewable energy sources (RES) has promoted advanced approaches to energy storage. Battery energy storage systems (BESS) offer satisfactory ...
  • Digitální dvojče mechanického systému modelované hybridně s pomocí FEM a Grafových neurálních sítí 

   Author: Marek Ciklamini; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Janáčová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Práce zdůrazňuje efektivitu metod strojového učení v různých vědeckých oblastech a zdůrazňuje cíl vývoje přesných matematických modelů pro složité systémy. Je nastíněna konkrétní aplikace zaměřená na tvorbu digitálních ...
  • Plánování cest a nabíjení pro elektromobily 

   Author: Marek Cuchý; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Šůcha Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-19)
   Vzestup využití elektrických vozidel (EV) přináší nové výzvy pro plánování cest.Na rozdíl od uživatelů vozidel se spalovacím motorem, kteří mohou využívat dlouhé dojezdy a všudypřítomné a téměř okamžité možnosti doplňování ...
  • Clinical Biomechanics of Upper Extremity 

   Author: Adam Kratochvíl; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Hynčík Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   This thesis introduces a comprehensive biomechanical analysis of reverse total shoulder arthroplasty (RTSA), incorporating both the shift of the center of rotation (COR) and humerus prolongation. The analysis is conducted ...
  • Modifikace a kalibrace chodeckých modelů s využitím mikroskopické analýzy dynamiky davu 

   Author: Jana Vacková; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Apeltauer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   Kalibrace, v článcích často podceňovaná, je zásadní pro získání kvalitních výsledků. Cílem této disertační práce je představit metodologii statistické kalibrace, pečlivě dokumentovanou pro reprodukovatelnost a přizpůsobitelnost ...
  • Vztah business modelu a hodnoty podniku 

   Author: Patrik Budský; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Hinke Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   Tato disertační práce je zaměřena na výzkum obchodních modelů a jejich vztahu k hodnotě podniku. Nejprve je v práci zkoumána homogenita skupin vytvořených pomocí příslušnosti k určitému typu business modelu oproti skupinám ...
  • Cell mechanics 

   Author: Katarína Mendová; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   As discovered through literature, a significant variability arises in the mechanical properties of living cells. This could be caused either by variability in cell mechanical properties or by differences between experimental ...
  • Dynamická cenotvorba nabíjení elektrických vozidel pomocí Markovských rozhodovacích procesů 

   Author: Jan Mrkos; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Chrpa Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-19)
   V současné době jsme svědky celosvětového přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, přičemž klíčovou roli v tomto přechodu hraje elektrifikace dopravy.Současný nárůst počtu elektrických vozidel (EV) a ...
  • Stratification in storage tanks for heat pumps 

   Author: Yogender Pal Chandra; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   To assure high quality thermal storage and high efficiency of its acquisition, thermal stratification is often employed in thermal storage tanks. The motivation of stratification lies in the fact that mixing of layers can ...
  • Požární řešení výrobní haly Severka 

   Author: Ondřej Kučava; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Bareš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly Severka na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na revizi architektonicko-stavebního řešení ...
  • Silniční most přes údolí řeky Střely 

   Author: Tomáš Vízner; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Šístek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh silničního mostu přes údolí řeky Střely, posoudit hlavní nosné prvky konstrukce, vypracovat základní výkresovou dokumentaci a postup výstavby. Byl navržen most o šesti ...
  • Školní budova s učebnami pro druhý stupeň 

   Author: Adéla Pirklová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Pro bakalářskou práci byla použita diplomová práce z fakulty architektury studentky Lucie Sejkorové. Předmětem bakalářské práce je řešení železobetonové konstrukce jednoho křídla základní školy členěného půdorysu s plochou ...
  • Požární řešení skladové haly Legie 

   Author: Lucie Černá; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Pařízek Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly Legie na základě zadané architektonické studie objektu. Bakalářská práce obsahuje revizi stavebního řešení, požárně bezpečností řešení, statický návrh vybraných ...
  • Analýza metody bilance blokových dešťů pro návrh objektů modrozelené infrastruktury 

   Author: Libor Diviš; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou bilance blokových dešťů používanou pro návrh objektů modrozelené infrastruktury a analýzou možností jejího zjednodušení. V teoretické části je popsán historický vývoj hospodaření s ...
  • Problematika implementace BIM do prostředí středně velké stavební firmy KONSIT a.s. 

   Author: Ladislav Heřmánek; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Polcar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou implementace BIM do prostředí středně velké stavební firmy. Charakteristickým reprezentantem pro tuto práci je zvolena firma KONSIT a.s., ve které autor pracuje. Cílem práce je stručně ...
  • Kartografické zpracování vybraných aspektů epidemie nemoci Covid-19 

   Author: Kateryna Shvets; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje vizualizaci vybraných aspektů COVID-19 pomocí metod časového mapování. Konečným produktem bude 9 animací zobrazujících vývoj aspektů COVID-19 v čase ve střední Evropě, Africe a jedna pro celkový ...
  • Novostavba bytového domu „Příchovická chata“ 

   Author: Roman Roub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   V této bakalářské práci je zpracován statický návrh dřevěných nosných konstrukcí novostavby bytového domu v Příchovicích. Nosné prvky jsou posuzovány za běžných teplot na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti v ...
  • Porovnání vyrovnání mikrosítí mostních objektů na D35 v systémech Groma, KNET, GNU Gama, Matlab 

   Author: Kryštof Sedlák; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje zpracování mikrosítí mostních objektů na dálnici D35 (úsek Janov – Opatovec) vyrovnáním volných sítí pomocí MNČ, cílem práce pak je porovnání výsledků vyrovnání mikrosítí ze zvolených výpočetních ...