Now showing items 1-20 of 33948

  • Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces 

   Author: Jan Štěpánek; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
   Quenching phenomenon is one of the most unexplored phenomena in the field of heat transfer. However, quenching is known for a long time especially due to metal hardening. In the several last decades, the phenomenon has ...
  • Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí 

   Author: Petr Mašek; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
   Práce je zaměřena na frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Zabývá se bočním frézováním, tedy přesněji ořezem kompozitních desek, což je jedna z nejčastěji používaných operací při dokončování konstrukčních ...
  • eXtended variational quasicontinuum methodology for lattice networks with damage and crack propagation 

   Author: Rokoš O.; Peerlings R. H. J.; Zeman J.
   (Elsevier, 2017)
   Lattice networks with dissipative interactions are often employed to analyse materials with discrete micro- or meso-structures, or for a description of heterogeneous materials which can be modelled discretely. They are, ...
  • Microstructure-Based Modeling of Elastic Functionally Graded Materials: One Dimensional Case 

   Author: Sharif Khodaei Z.; Zeman J.
   (Mathematical Sciences Publishers, 2008)
   Functionally graded materials (FGMs) are two-phase composites with continuously changing microstructure adapted to performance requirements. Traditionally, the overall behavior of FGMs has been determined using local ...
  • Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce 

   Author: Michal Rohlena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Schiebel Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-15)
   Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní ...
  • Verifikace simulace vstřikování voskových modelů 

   Author: Irena Kubelková; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hrbáček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku možnosti využití numerické simulace pro predikci chování vstřikovaných voskových modelů lopatek plynových turbín. Byly zjištěny vlastnosti panenské a rekonstituované voskové ...
  • Analýza nezávislých komponent pro předzpracování elektroencefalogramu 

   Author: Jan Šebek; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Koldovský Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-02)
   Tato práce se zabývá hlavními problémy algoritmů analýzy nezávislých komponent (ICA), to jest například omezeným množstvím vzorků signálu, při zpracování elektroencefalografických (EEG) záznamů a návrhem robustních algoritmů, ...
  • Enviromentální dopady horizontálních srážek z mlhy a nízké oblačnosti v horském povodí v podmínkách kyselé atmosférické depozice 

   Author: Ladislav Palán; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Frýdl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-12)
   Horizontální atmosférické srážky z mlhy a nízké oblačnosti jsou významnou součástí úhrnů atmosférických srážek a vodní bilance horských povodí. Výzkum zaměřený na výskyt a kvantifikaci horizontálních srážek byl realizován ...
  • Estimates of tillage and rainfall effects on unsaturated hydraulic conductivity in a small central European agricultural catchment 

   Author: Zumr D.; Jeřábek J.; Klípa V.; Dohnal M.; Sněhota M.
   (MDPI AG, 2019)
   In arable land, topsoil is exposed to structural changes during each growing season due to agricultural management, climate, the kinetic energy of rainfall, crop and root growth. The shape, size, and spatial distributions ...
  • Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže 

   Author: Seba Barto; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-21)
   Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů ...
  • SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES 

   Author: Saska, Martin
   (2019)
   The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. The thesis presents ...
  • Analýza lanoplachtových konstrukcí 

   Author: Miloš Hüttner; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-04)
   Předkládaná disertační práce se zabývá numerickou analýzou lanoplachtových konstrukcí. Předmětem zájmu je zejména proces form-finding a řešení statické odezvy na působící zatížení. V práci jsou popsány způsoby numerického ...
  • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle 

   Author: Škarohlíd M.; Vávra J.
   (MECCA ČVUT, 2018)
   Natural gas as an automotive fuel has many benefits in comparison with traditional fossil fuels. Favorable anti-knock properties of methane allow us to utilize higher boost levels and the engine power than that of gasoline ...
  • Vícerozměrný monitoring zpoždění Cloudu a jeho aplikace 

   Author: Ondřej Tománek; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-13)
   Předmětem této disertační práce je nový koncept Vícerozměrného monitorování síťové latence Cloud Computingu a aplikace naměřených dat.Síťová latence má přímý dopad jak na výkonnost služeb, tak i na následnou uživatelskou ...
  • Zájímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie 

   Author: Souček, Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav výrobních strojů a zařízení, 2016)
  • Aspektově řízený přístup při vývoji informačních systémů 

   Author: Karel Čemus; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Šaloun Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
  • Nové modely vysokonapěťových křemíkových součástek pro radiové frekvence 

   Author: Stanislav Banáš; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
   Tato dizertační práce je zaměřena na modelování vysokonapěťových součástek tvořených velmi nízko dotovanými vrstvami. Takovéto součástky se vyznačují vlastnostmi, které ve standardních kompaktních SPICE modelech nejsou ...
  • Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele 

   Author: Ladislava Smítková Janků; Supervisor: Hyniová Kateřina; Opponent: Borgia Eleonora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for com-munication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised or supervised learning ...
  • Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů 

   Author: Martin Šlapák; Supervisor: Neruda Roman; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The ...
  • Effect of Particle Image Velocimetry Setting Parameters on Local Velocity Measurements in an Agitated Vessel 

   Author: Šulc R.; Ditl P.; Jašíková D.; Kotek M.; Kopecký V.; Kysela B.
   (VCH, 2019)
   Although they are obtained under the same conditions, results on the flow field in an agitated vessel achieved using particle image velocimetry (PIV) may vary due to differences in the PIV conditions. The influence on ...