Now showing items 1-20 of 46867

  • A chemiresistive sensor array based on polyaniline nanocomposites and machine learning classification 

   Author: Kroutil J.; Laposa A.; Ahmad A.; Voves J.; Povolný V.; Klimsa L.; Davydova M.; Husák M.
   (Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, 2022)
   The selective detection of ammonia (NH3), nitrogen dioxide (NO2), carbon oxides (CO2 and CO), acetone ((CH3)2CO), and toluene (C6H5CH3) is investigated by means of a gas sensor array based on polyaniline nanocomposites. ...
  • Testbed for thermal and performance analysis in MPSoC systems 

   Author: Sojka M.; Benedikt O.; Hanzálek Z.; Zaykov P.
   (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020)
   Many modern computing platforms in the safety-critical domains are based on heterogeneous Multiprocessor System-on-Chip (MPSoC). Such computing platforms are expected to guarantee high-performance within a strict thermal ...
  • Scientific Literacy in the Curriculum of the Czech Republic and Its Development in Chemistry Classes 

   Author: Distler P.; Teplý P.
   (Sakarya University, 2016)
   The first part of the contribution deals with a theme of the Czech curriculum and scientific literacy. The Czech curricular system is described, following by the relationship between the Czech curricular documents and a ...
  • Vzdělávací 3D modely Corinth a jejich využití ve výuce chemie a ostatních přírodovědných předmětů 

   Author: Teplá M.; Teplý P.; Distler P.; Smějkal P.
   (Česká společnost chemická, 2021)
   Výuka chemie i dalších přírodovědných předmětů se potýká s potřebou vizualizace nemalé části vzdělávacího obsahu. Jednou z nových vizualizačních pomůcek je aplikace Corinth, která se v současné době obsahuje přibližně 1 ...
  • Přehled a využití mobilních aplikací ve výuce chemie 

   Author: Teplá M.; Distler P.; Šmejkal P.
   (Česká společnost chemická, 2021)
   Příspěvek v obecné rovině představuje možnosti využití mobilních aplikací ve výuce chemie (tzv. m-learning). Dále je stručně charakterizováno přes 30 mobilních aplikací pro Android a iOS. Čtyři vybrané aplikace jsou detailně ...
  • Učební úlohy k tématu jaderná chemie a chemie f-prvků. 

   Author: Distler P.; Teplý P.
   (Pedagogická fakulta, 2015)
   Předkládaný příspěvek je zaměřen na téma jaderné chemie a chemie f-prvků v učebních osnovách chemie na středních školách. Na základě rešerše učebnic s důrazem na úlohy na toto téma byly vytvořeny nové výukové úkoly. Vybrané ...
  • Přehled a využití mobilních aplikací ve výuce chemie 

   Author: Teplá M.; Distler P.; Šmejkal P.
   (Slovenská chemická spoločnosť, 2021)
  • Low-resistance ohmic contacts on boron-doped {113} oriented homoepitaxial diamond layers 

   Author: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Voves J.; Lambert N.; Davydova M.; Povolný V.; Taylor A.; Mortet V.
   (Elsevier Science, 2022)
   Refractory metals (titanium, molybdenum, and zirconium) with a gold overlayer were used to form ohmic contacts on {113}-oriented boron doped diamond epitaxial layers (boron concentration ranging from 1019 to 1021 cm−3). ...
  • On the breakdown voltage temperature dependence of high-voltage power diodes passivated with diamond-like carbon 

   Author: Balestra L.; Reggiani S.; Gnudi A.; Gnani E.; Dobrzynska J.; Vobecky J.
   (Elsevier, 2022)
   Diamond-Like Carbon (DLC) is well established material for the passivation of high voltage negative bevelled power diode. In our previous works, the conduction mechanism of the DLC has been carefully described through the ...
  • Pseudo-vertical Mo/Au Schottky diodes on {113} oriented boron doped homoepitaxial diamond layers 

   Author: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Taylor A.; Lambert N.; Povolný V.; Kroutil J.; Gedeonová Z.; Hubík P.; Mortet V.
   (Elsevier Science, 2022)
   The article reports for the first time about the successful fabrication of pseudo-vertical diodes on {113} oriented homoepitaxial boron-doped diamond using molybdenum as a metal for both the Schottky and ohmic contacts. ...
  • Řízení rizik systémů pro řízení dopravy 

   Author: Procházka J.; Procházková D.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Dopravní systémy patří do kritické infrastruktury. Jsou složité a jejich struktura má povahu socio-kyber-fyzickou (technickou). Při jejich řízení se ve značné míře dnes využívají poloautomatické a automatické systémy řízení. ...
  • Progress on laser-driven X-ray sources at ELI Beamlines 

   Author: Nejdl J.; Mai D.-D.; Chaulagain U.; Hort O.; Finke O.; Albrecht M.; Jurkovič M.
   (The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2019)
   Three main paths are being developed within the ELI research program for transforming driving laser pulses into bursts of bright short wavelength radiation: high-order harmonic generation in gases, plasma X-ray sources and ...
  • Update on laser-driven X-ray sources at ELI Beamlines 

   Author: Nejdl J.; Chaulagain U.; Hort O.; Mai D.-D.; Albrecht M.; Jurkovič M.; Finke O.
   (SPIE, 2021)
   Three main paths have been selected within the ELI Beamlines research program for transforming driving laser pulses into brilliant beams of short wavelength radiation: High-order harmonic generation in gases, Plasma X-ray ...
  • Characterization of the high harmonics source for the VUV ellipsometer at ELI Beamlines 

   Author: Espinoza S.; Samparisi F.; Frassetto F.; Richter S.; Finke O.; Albrecht M.; Jurkovič M.
   (American Vacuum Society, 2020)
   In this paper, the authors present the characterization experiments of a 20fs vacuum ultraviolet beam from a high harmonic generation source. The beam hits a silicon sample and passes a triple reflection gold polarizer ...
  • ELI beamlines user oriented high-harmonic beamline 

   Author: Hort O.; Albrecht M.; Finke O.; Jurkovič M.
   (OSA, 2020)
   We present latest progress and experimental capabilities of user-oriented XUV beamline based on high harmonic generation (HHG). The focal length of the HHG was recently extended to 5 meters, upscaling the overall XUV photon ...
  • Imaging Michelson interferometer for a low-density gas jet characterization 

   Author: Nejdl J.; Vančura J.; Boháček K.; Albrecht M.
   (American Institute of Physics, 2019)
   A new optical probing method with increased interferometric sensitivity for a low-density gas jet characterization is presented. The proposed technique employs a Michelson interferometer with a self-imaging object arm, ...
  • Subjective approach to optimal cross-sectional design of biodegradable magnesium alloy stent undergoing heterogeneous corrosion 

   Author: Zarei, Najmeh; Anvar, Seyed Ahmad; Goenezen, Sevan
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2021)
   Existing biodegradable Magnesium Alloy Stents (MAS) have several drawbacks, such as high restenosis, hasty degradation, and bulky cross-section, that limit their widespread application in a current clinical practice. To ...
  • Preliminary prospects of a Carnot-battery based on a supercritical CO2 Brayton cycle 

   Author: Rindt, Karin; Hrdlička, František; Novotný, Václav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2021)
   As a part of the change towards a higher usage of renewable energy sources, which naturally deliver the energy intermittently, the need for energy storage systems is increasing. For the compensation of the disturbance in ...
  • Process optimization and performance evaluation of a downdraft gasifier for energy generation from wood biomass 

   Author: Daniyan, Ilesanmi; Ale, Felix; Uchegbu, Ikenna Damian; Bello, Kazeem; Osazele, Momoh
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2021)
   In recent time, due to the increasing demand for energy and the need to address environment-related issues, a great deal of focus has been given to alternative sources of energy, which are green, sustainable and safe. This ...
  • Assessment of external interface of autonomous vehicles 

   Author: Orlický, Adam; Mashko, Alina; Mík, Josef
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2021)
   The paper deals with the problem of a communication interface between autonomous vehicles (AV) and pedestrians. The introduced methodology for assessing new and existing e-HMI (external HMI) contributes to traffic safety ...