Zobrazují se záznamy 1-20 z 27126

  • Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik 

   Autor: Černek, Petr; Vedoucí práce: Urbánek, Jan
   (2017)
   Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro ...
  • Methods of faults indentification in photovoltaic systems 

   Autor: Černá, Ladislava; Vedoucí práce: Benda, Vítězslav
   (2017)
   V současné době funguje v ČR i ve světě mnoho fotovoltaických (PV) elektráren, které se potýkají s různými známými i méně známými problémy. Např. PV moduly vyrobené z krystalického křemíku, které byly až donedávna považovány ...
  • Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů 

   Autor: Kříž, Radko; Vedoucí práce: Fialová, Helena
   (2017)
   Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru ...
  • Diody s rychlým zotavením na bázi katodových mikrosvodů 

   Autor: Pína, Libor; Vedoucí práce: Vobecký, Jan
   (2017)
  • Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors 

   Autor: Mašek, Petr; Vedoucí práce: Husák, Miroslav; Jakůbek, Jan
   (2017)
   Detection of ionizing radiation is an issue which affects many areas of a human life. Significant progress in detection capabilities was caused by the development of electronics in recent decades. This dissertation thesis, ...
  • Measurement of fast-flying targets in near-zone 

   Autor: Jeník, Vojtěch; Vedoucí práce: Hudec, Přemysl
   (2017)
   This thesis deals with the problem of detection, identification and tracking of fast flying objects close to radar sensors, which reflects a current set-up in radar based active defense systems (ADS). Furthermore, a ...
  • Reliability of optical structures in harsch environments 

   Autor: Bohata, Jan; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Komanec, Matěj
   (2017)
   Networks of decades-old optical fibers created for operating optical communications are still in use today and being applied to the harsh environments of avionics and military, marine, and space systems. Consequently, an ...
  • Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials 

   Autor: Holovský, Jakub
   (2017)
   The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, ...
  • Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test 

   Autor: Frajták, Karel; Vedoucí práce: Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav
   (2017)
   Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete and consistent enough ...
  • Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech 

   Autor: Vigner, Vojtěch; Vedoucí práce: Roztočil, Jaroslav
   (2017)
   Cílem této práce je zlepšení přesnosti synchronizace v distribuovaných průmyslových systémech s využitím levných GNSS přijímačů. Tyto přijímače mají nižší krátkodobou stabilitu a horší přesnost generování časové stupnice ...
  • Methods for Verification and Validation of Automotive Distributed Systems 

   Autor: Sobotka, Jan; Vedoucí práce: Novák, Jiří
   (2017)
   Stále narustající složitost automobilových elektronických systému vytvárí poptávku po vhodných validacních a testovacích metodách. Smerování automobilového prumyslu k plne autonomním vozidlum tento trend dále podporuje. ...
  • NUMERICAL AND MECHANICAL ANALYSES OF A 3DPRINTED TITANIUM TRABECULAR DENTAL IMPLANT 

   Autor: Řehounek , Luboš; Jíra , Aleš
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   The main focus of this paper is to investigate and describe a novel biomaterial structure. The trabecular structure has only recently been recognized as a viable alternative for prostheses and implants and seems to have ...
  • NUMERICAL MODELLING OF THE SOIL BEHAVIOUR BY USING NEWLY DEVELOPED ADVANCED MATERIAL MODEL 

   Autor: Veselý , Jan
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   This paper describes a theoretical background, implementation and validation of the newly developed Jardine plastic hardening-softening model (JPHS model), which can be used for numerical modelling of the soils behaviour. ...
  • TRANSITION METAL OXIDES AS MATERIALS FOR ADDITIVE LASER MARKING ON STAINLESS STEEL 

   Autor: Mihalev Stoyanov, Mihail
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   The product information plays an important role in the improvement of the manufacturing, allowing the tracking of the part through the full life cycle. Laser marking is one of the most versatile techniques for this purpose. ...
  • THE IMPACT OF SELECTED PROCESSES AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON THE GEOMETRY OF THE WELD POOL WHEN WELDING IN SHIELS GAS ATMOSPHERE 

   Autor: Bradáč , Josef; Moravec , Jaromír
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   This paper is focused on welding with a consumable electrode in a gas shield atmosphere and its main aim is to show the influence of selected processes and technological parameters on the geometry of the weld pool in terms ...
  • MODIFICATION OF POWDER MATERIAL BY COMPACTION PROCESSING 

   Autor: Peciar , Peter; Macho , Oliver; Eckert , Maroš; Kabát , Juraj; Gabrišová , Ľudmila; Kotora , Peter; Fekete , Roman; Peciar , Marián
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   There are different criteria for assessing the appropriateness of an agglomeration technology in the deployment processing of dry, fine and dirty dust burdening in the communal and working environment. Besides the benefit ...
  • HEAT TRANSFER ENHANCEMENT AND PRESSURE DROP OF GROOVED ANNULUS OF DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER 

   Autor: Sunu Wijaya, Putu; Rasta Made, I
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   This investigation was performed to experimentally investigate the enhancement of heat transfer and the friction of an annulus in a double pipe heat exchanger system with rectangular grooves in the turbulent flow regime. ...
  • PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF CEMENT PASTE INCLUDING RECYCLED CONCRETE POWDER 

   Autor: Topič , Jaroslav; Prošek , Zdenek
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   The disposal and further recycling of concrete is being investigated worldwide, because the issue of complete recycling has not yet been fully resolved. A fundamental difficulty faced by researchers is the reuse of the ...
  • SURFACE CONSOLIDATION OF WALL PAINTINGS USING LIME NANOSUSPENSIONS 

   Autor: Vojtěchovský , Jan
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   Within the field of the conservation of historical and cultural monuments, lime nanosuspensions are still a relatively new and unexplored material. This study examines their effect on the consolidation of architectural ...
  • FICTITIOUS DOMAIN METHOD FOR NUMERICAL SIMULATION OF INCOMPRESSIBLE VISCOUS FLOW AROUND RIGID BODIES 

   Autor: Beno , Matej; Patzák , Bořek
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   This article describes the method of efficient simulation of the flow around potentially many rigid obstacles. The finite element implementation is based on the incompressible Navier-Stokes equations using structured, ...