Zobrazují se záznamy 1-20 z 28450

  • Mobilní laserové skenování v dopravě 

   Autor: Hůlková Martina; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Talhofer CSc
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-21)
   Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých prostředků a dalších). ...
  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Autor: Vašourková Yvette; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk; Oponent práce: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...
  • Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace 

   Autor: Beňo Radek; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. ...
  • Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci 

   Autor: Čermák Jiří; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do ...
  • Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury 

   Autor: Háblová Anna; Vedoucí práce: Fialová Irena; Oponent práce: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. ...
  • Statický evaluační asistent: 

   Autor: Kurilla Lukáš; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-25)
   Cieľom tohto výskumu je vzbudiť záujem architektov o statické pôsobenie návrhu už v jeho koncepčnej fáze. Preto sa tento výskum zaoberá vývojom middlewéru - digitálneho nástroja, ktorý premosťuje statickú analýzu (OOFEM) ...
  • Principy udržitelné konverze industriálních areálů 

   Autor: Kirovová Lucie; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V ...
  • BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

   Autor: Bilan Daniela; Vedoucí práce: Vorlík Petr; Oponent práce: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z ...
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Autor: Gogolák Ivan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích 

   Autor: Kubr Jan; Vedoucí práce: Šimák Boris; Oponent práce: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Senzorové síte mají využití v rade ruzných oblastí. Príkladem jsou aplikace ve zdravotnictví,
  • LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu 

   Autor: Györi Gabriel; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere vzoriek pozorovaní a následnom ...
  • Mechanical properties of cold-formed stainless steel 

   Autor: Mařík Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Křívý Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-10)
   Korozivzdorná ocel je specifický materiál, který se svým chováním liší od uhlíkové oceli, což vyžaduje odlišný přístup při navrhování stavebních konstrukcí. Jedním z hlavních znaků všech korozivzdorných ocelí, který doposud ...
  • Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics 

   Autor: Štorch Vít; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
   The doctoral thesis is focused on the development of a new computational model for analysis of contra-rotating propellers, its testing and verification, and application on selected important problems of contra-rotating ...
  • Modelování prostorově variantních optických systémů 

   Autor: Janout Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-01)
   Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. ...
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

   Autor: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)
  • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

   Autor: Banková Gabriela; Vedoucí práce: Langrová Eva; Oponent práce: Bohoněk Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
  • Hodnocení technologií v kardiologii 

   Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
  • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
  • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

   Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

   Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...