Now showing items 1-20 of 45715

  • Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování 

   Author: Filip Rolenec; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Duník Jindřih
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Teorie reálných opcí (ROA) je pokročilá valuační technika projektů, která respektuje hodnotu možných budoucích změn (tzv. reálných opcí). Domníváme se, že v současné ROA neexistuje obecný algoritmus pro valuaci komplexních ...
  • Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku 

   Author: Nikola Groverová; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Apeltauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Tato práce se zabývá studiem odhadu kritických časových světlostí a jejich použití v kapacitních výpočtech pro neřízenou stykovou křižovatku. Nejprve je představen zkoumaný problém odhadu kritických světlostí. V souvislosti ...
  • Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice 

   Author: Kristina Jarůšková; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Simulace elementárních částic hrají klíčovou roli při objevování nových zákonů fyziky, proto je kladen velký důraz na jejich přesnost. Standardním přístupem pro získání simulací je použití algoritmů na principu Monte Carlo ...
  • Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU 

   Author: Ondřej Poláček; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Papež Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Sítě typu Sum-Product-Transform jsou rozšířením sítí typu Sum-Product pomocí přidání transformačního uzlu. Toto rozšíření zvyšuje výpočetní náročnost všech operací se sítí. Tato práce popisuje implementaci sítí typu ...
  • Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí 

   Author: Martin Jex; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Hladík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Práce se zabývá otázkou stability směsi v proměnných VTN. Tento problém je řešen pomocí globální optimalizace funkce TPD (tangent plane distance). Globální optimalizace je provedena metodou větví a mezí, která je vylepšena ...
  • Schrödingerovy operátory s nehermitovskými maticovými potenciály 

   Author: Michaela Jaklinová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   K formulaci nehermitovské kvantové fyziky je třeba studovat matematický aparát pro nesamosdružené operátory. Konkrétně se zaměříme na Schrodingerův operátor s nehermitovskými maticovými potenciály. Uvažovat maticové ...
  • Odhad pozice rukou během řízení automobilu 

   Author: Kajetán Poliak; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Odhad pozice ruky hraje klíčovou roli v interakcích člověka s počítačem, navíc do jisté míry umožňuje analyzovat chování člověka. Řešení tohoto problému je netriviální kvůli komplikovaným variacím ruky způsobeným komplexní ...
  • Supervizované a nesupervizované učení pro fyziku těžkých iontů 

   Author: Kateřina Hladká; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Potřeba řešení komplexních problémů binární klasifikace ve fyzice těžkých iontů vyústila v častější užívání supervizovaných i nesupervizovaných algoritmů strojového učení. Spolu s vhodným předzpracováním dat a optimalizací ...
  • Identifikace operačních systémů na základě chování 

   Author: Benjamín Páterek; Supervisor: Kohout Jan; Opponent: Flusser Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Identifikácia operačného systému zariadenia zohráva v počítačovej bezpečnosti doležitú úlohu. Súčasné trendy šifrovania sieťovej komunikácie však podstatným sposobom obmedzujú zdroje informácií, ktoré možu byť za týmto ...
  • Vliv ztrátové funkce na detekci anomálií 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Detekce anomálií zaznamenává uplatnění v mnohých oborech moderní datové analýzy. Diplomová práce pojednává o několika metodách strojového učení právě pro tuto detekci. V práci jsou podrobně rozebrány modely odhadující ...
  • Paralelní a online aritmetika v imaginárních kvadratických tělesech 

   Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Svobodová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Nestandardní číselné systémy jsou určené svou bází p é C, p > 1, a svou abecedou cifer A c C. Zabýváme se polygonálními číselnými systémy s abecedou ve tvaru A„= (0, 1, p,..., p" ), kde P = e ~ . Navíc požadujeme, aby báze ...
  • Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku 

   Author: Jiří Němeček; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-20)
   Tato práce je zaměřena na experimentální zkoumání lomových s nimi souvisejících mechanických vlastností cementových kompozitů na mikroúrovni. Naměřená data jsou použita pro lepší pochopení jejich mikrostruktury, detailní ...
  • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

   Author: Veronika Kastlová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
   Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
  • Reprezentace čísel v lineárních rekurentních systémech 

   Author: Hynek Peřina; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   x
  • Akvizice e-knih prostřednictvím ÚK ČVUT 

   Author: Šorejsová, Tereza; Supervisor:
   (2021-10-11)
   Prezentace přednesená na Poradě pracovníků pověřených správou dílčích knihoven na katedrách a ústavech ČVUT 11. října 2021.
  • Interakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matrice 

   Author: Tomáš Vlach; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-17)
   Tato práce je zaměřena na vzájemné spolupůsobení textilní výztuže impregnované epoxidovou pryskyřicí s matricí z vysoko-hodnotného betonu. Zabývá se možností snadného experimentálního stanovení podmínek spolupůsobení a ...
  • Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov 

   Author: Pavel Tobiáš; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-17)
   Tato disertační práce zkoumá přínosy technologií vyvíjených pro informační modelování budov (BIM) pro tvorbu informačních modelů historických budov a integraci těchto modelů do geoprostorového kontextu 3D geografických ...
  • High-pressure flank cooling and chip morphology in turning Alloy 718 

   Author: Alagan N.T.; Zeman P.; Mára V.; Beno T.; Wretland A.
   (Elsevier B.V., 2021)
   The use of cutting fluids is commonly considered a necessity while machining Heat Resistant Super Alloys (HRSA). Specifically, cutting fluids applied under high-pressure, which for many decades have been the solution for ...
  • Drive axis controller optimization of production machines based on dynamic models 

   Author: Halamka V.; Moravec J.; Beneš P.; Neusser Z.; Koubek J.; Kozlok T.; Valášek M.; Šika Z.
   (Springer, 2021)
   The paper deals with the creation and implementation of a methodology for optimizing the parameters of cascade control of the machine tool axis drives. The first part presents the identification of a dynamic model of the ...
  • Design of Two-Axial Actuator for Controlled Vibration Damper for Large Rams 

   Author: Novotný L.; Červenka J.; Sulitka M.; Švéda J.; Janota M.; Kupka P.
   (MDPI AG, 2021)
   Machine tool rams are important constructional elements found on vertical lathes as well as on many other machines. In most cases, a machine tool ram constitutes an assembly with significant dynamic compliance that affects ...