Now showing items 1-20 of 44444

  • Subjective Video QoE with a Hybrid Cognitive-motor Task 

   Author: Holub J.; Avetisyan H.; Lima P.-V.
   (IEEE, 2021)
   This paper reports on the subjective video quality analysis with and without a parallel task. It aims to understand how the quality perceived by the human observer brain is affected when the subject is not entirely focused ...
  • Unsupervised Construction of Task-Specific Datasets for Object Re-identification 

   Author: Pulc P.; Holeňa M.
   (Association for Computing Machinery, 2021)
   In the last decade, we have seen a significant uprise of deep neural networks in image processing tasks and many other research areas. However, while various neural architectures have successfully solved numerous tasks, ...
  • Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření 

   Author: Pavol Mulinka; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-12)
   Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem jsou často používána, ...
  • Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings 

   Author: Tatiana Larionova; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním ...
  • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

   Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
  • Boolean subalgebras of orthoalgebras 

   Author: Harding J.; Heunen Ch.; Lindenhovius B.; Navara M.
   (Springer, 2019)
   We develop a direct method to recover an orthoalgebra from its poset of Boolean subalgebras. For this a new notion of direction is introduced. Directions are also used to characterize in purely order-theoretic terms those ...
  • Hydrodynamics and Mass Transfer in a Concentric Internal Jet-Loop Airlift Bioreactor Equipped with a Deflector 

   Author: Šulc R.; Dymák J.
   (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI AG), 2021)
   The gas–liquid hydrodynamics and mass transfer were studied in a concentric tube internal jet-loop airlift reactor with a conical bottom. Comparing with a standard design, the gas separator was equipped with an adjustable ...
  • Kvalita elektrické energie v průmyslových sítích 

   Author: Martin Čerňan; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   K tématu bylo přistoupeno tak, aby byla v úvodu zpracována problematika kvality elektrické energie z hlediska legislativy, následně byly definovány parametry kvality elektrické energie (měření i vyhodnocování) a dále uvedeny ...
  • Polynomy se stejnosměrným zvlněním v číslicovém zpracování signálu 

   Author: Michal Šusta; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Baroňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato disertační práce pojednává o integrální polynomiální transformaci založené na rozkladu funkce do báze Legenderových polynomů. Na tomto základě je pak zavedena aproximace reálné funkce. Uvedeny jsou příklady konkrétních ...
  • Energy performance of five different building envelope structures using a modified Guarded Hot Box apparatus — Comparative analysis 

   Author: Trgala K.; Pavelek M.; WImmer R.
   (Elsevier, 2019)
   The aim of this study is to evaluate thermal performance of several building envelopes suitable for thermal insulating purposes and to compare parameters of thermal performance given by national standards or the thermal ...
  • Portálový vír v úplavu hyperboloidního modelu 

   Author: Veronika Barraclough; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dančová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   The mechanics of fluids task has been solved. Flow around a bluff body was measured, placed in a tunnel with a modelled boundary layer. The bluff body was taken from a classical civil engineering case, while still being a ...
  • Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení 

   Author: Jaromír Fumfera; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Prantl Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce řeší fenomenologické modelování odezvy kovových materiálů při velkých deformacích. Zaměřuje se především na jev cyklického zpevnění materiálu a jeho závislosti na podmínkách zatěžování, což bylo pozorováno např. ...
  • Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů 

   Author: Martin Veselý; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato práce se zabývá adaptivním řízením hydraulických systémů s elektromagneticky řízenými proporcionálními ventily. Jsou uvažovány vlastnosti ventilů, které jsou proměnné v čase, jako je zesílení ventilu, hystereze a mrtvá ...
  • Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota 

   Author: Jančaříková E.; Kolář P.; Novák O.
   (Faculty of Mechanical Engineering, 2021)
   Flexibilní průmyslová automatizace je v dnešní době založena zejména na průmyslových robotech. Podtlakové úchopné hlavice jsou jednou z možností pro manipulaci objektů. Při jejich navrhování se konstruktér vždy musí ...
  • Portability of the thermo-mechanical compensation model of the milling center 

   Author: Straka M.; Mareš M.
   (Faculty of Mechanical Engineering, 2021)
   Thermo-mechanical errors of machine tools (MT) are important element in inaccuracies of machined workpieces. In the past few decades, thermal errors have been successfully reduced by techniques of software compensation. ...
  • Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji 

   Author: Kasík F.; Vavruška P.
   (Faculty of Mechanical Engineering, 2021)
   Cílem práce je vyvinout metodu pro zvýšení efektivity výrobního procesu dílce pomocí kontroly vyrobených dílců přímo na obráběcím stroji. Standardní výrobní proces se skládá z obrábění na stroji a následné kontroly přesnosti ...
  • Analýza vlivu dílčích rozměrových a tvarových chyb nosných dílců obráběcího stroje na dosažitelnou přesnost pohybových os po jejich kompletaci 

   Author: Valášek A.
   (Faculty of Mechanical Engineering, 2021)
   Tato práce se zabývá výzkumem určujících vlivů volumetrické chyby obráběcího stroje. V rešeršní části ukazuje, jaké jsou jednotlivé geometrické chyby strojních os a jakým způsobem se modeluje chyba volumetrická. Dále ...
  • Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM 

   Author: Votruba V.
   (Faculty of Mechanical Engineering, 2021)
   Práce se zabývá návrhem korekcí navařování pro aditivní, resp. hybridní výrobu metodou WAAM. Téma doktorské práce navazuje na vlastní diplomovou práci z roku 2018. Experimenty navařování probíhají v laboratořích RCMT za ...
  • Integration of Comau robot into the Siemens Sinumerik 840D sl control system 

   Author: Kuprin N.
   (Faculty of Mechanical Engineering, 2021)
   This article deals with the integration of Comau robotic arm into the Sinumerik system. The idea behind is to integrate a robotic arm into a machine tool as an exchangeable milling head. Such a solution would allow increasing ...
  • CAUSES, DIRECTIONS AND CONSEQUIENCES OF THE TRANSFORMATION OF A LINEAR – MULTI-STAGE MODEL OF INTERNATIONAL ECOPNOMIC INTEGRATION IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION 

   Author: Voronina, T.
   (Willenberg Foundation - CTU, 2014)
   Globalization, intensified internationalization of the world economy, an incomplete multi-sided trade system (WTO), the need for sustainable economic growth and challenges of innovative development bring essential ...