Zobrazují se záznamy 1-20 z 27078

  • Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení 

   Autor: Procházková, Dana
   (ČVUT v Praze. Fakulta dopravní, 2017)
  • Scene text localization and recognition in images and videos 

   Autor: Neumann, Lukáš; Vedoucí práce: Matas, Jiří
   (2017)
   Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its ...
  • Risk of Processes and their Management 

   Autor: Procházková, Dana
   (ČVUT v Praze. Fakulta dopravní., 2017)
  • Identification of femtocells in mobile networks 

   Autor: Sedláček, Marek; Vedoucí práce: Bešťák, Robert
   (2017)
   The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
  • Softwarová podpora krizového řízení 

   Autor: Veltruský Daniel; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
  • Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

   Autor: Kohout Michael; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Chaloupka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...
  • Využití termovize pro hodnocení rehabilitačních účinků fyzioterapie 

   Autor: Lebeda Tomáš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Termografie je moderní bezkontaktní metoda pro stanovení povrchové teploty. Zpočátku byla ve světě tato metoda málo uplatňována pro svou velkou nepřesnost a vysokou cenovou a technickou náročnost. Ale v poslední době se ...
  • Vyhodnocování polohy hlavy pomocí televizních kamer 

   Autor: Smolaga Marek; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu, spolehlivosti a přizpůsobivosti systému pro okamžité snímání polohy hlavy pomocí dvou digitálních fotoaparátů a je vypracována na základě předchozích prací a na základě ...
  • Srovnání hemodynamické odezvy na konstantní rychlost ultrafiltrace při hemodialýze s odezvou na lineární klesající ultrafiltrační profil 

   Autor: Hanzlík Petr; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Polakovič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena především na měření dat týkajících se hemodynamické odezvy. V první části je popsána fyziologie ultrafiltrace při hemodialýze. Následně monitorování změn krevního objemu při hemodialýze, kde je ...
  • Snímání okamžité polohy těla při kraniokorpografii 

   Autor: Chaloupka Lukáš; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Práce je věnována optimalizaci technického a programového zajištění kraniokorpografie (CCG). Jedná se o diagnostickou metodu, která slouží ke kvalitativnímu hodnocení poruch rovnovážného ústrojí. Princip spočívá v počítačové ...
  • Využití solárních článků v konstrukci nabíječů akumulátorů 

   Autor: Kříž Ondřej; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   V této práci můžete najít něco o teorii solárních článků, o jejich funkci, typech, použití, účinnosti a jejich výkonu pod různými zdroji záření. V práci je zahrnuta teorie slunečního záření a dalších zdrojů záření. Dále ...
  • Modelování rozložení teplotního pole v plicích 

   Autor: Ondrák Bohumír; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Záměrem této práce je podpořit metodu termobronchoskopie modelováním teplotního pole vplicích. V úvodu se věnujitermomechanice a biotermomechanice. Následně uvádím práci do širších souvislostí a představuji projekt ...
  • Stanovení koncentrace biologických analytů v roztoku 

   Autor: Žigmond Jan; Vedoucí práce: Fitl Přemysl; Oponent práce: Kopecký Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   V současné medicínské praxi je potřeba dokonale znát stav pacienta, aby bylo možné mu poskytnout tu nejlepší možnou péči. Jedním ze základním údajů o zdravotním stavu podává podává i koncentrace různých látek v tělních ...
  • Vliv rušivých jevů na činnost kardiostimulátoru 

   Autor: Sprátková Věra; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Tregler Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Kardiostimulací je nahrazována porucha rytmické činnosti funkce srdce. Kardiostimulátor trvale snímá elektrické projevy srdeční činnosti, podle níž řídí svoji funkci. Řízená kardiostimulace R vlnou se nazývá inhibovaná ...
  • Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systému 

   Autor: Janovský Vít; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systémuOdborná práce je rozdělenado devíti kapitol, ve kterých sepřes přehledtypů osobních ...
  • Digitální fotoaparát a kamera v (bio)medicíně - porovnání parametrů 

   Autor: Mezerová Veronika; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V teoretické ásti práce se zabývám historickým pehledem vývoje fotoaparát a kamer od prvopoátk do dnešní doby. Souástí práce je seznámení se s konstrukcí dnešních pístroj, zejména s rznými druhy snímacích senzor a principem ...
  • Využití termovize ke studiu vybraných diagnoz v neurologii 

   Autor: Maleček Václav; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce se zabývá diagnostikou neurologického onemocnení Charcot-Marie-Tooth /CMT/ pomocí termovizního merení. CMT je hereditární neuropatické onemocnení periferních nervu, postihující nejprve nervová vlákna v dolních, ...
  • Výběr a sestavení bezdrátového komunikačního řetězce pro Body Area Network(BAN) s využitím v oblasti systémů HomeCare 

   Autor: Kika Jiří; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat po těle. Dále se zde zabývá rešerší trhem a hledá nejlepší řešení pro homecare systém Senior Inspect, projekt firmy clevertech zabývající se dálkovým dohledem ...
  • Paralelní zpracování signálů pomocí grafických adaptérů 

   Autor: Gavalec Michal; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití moderních grafických adaptérů pro obecné výpočty, zejména pro zpracování signálu. Nejdříve je stručně vysvětlena problematika obecných výpočtů na grafickém procesoru. Pak jsou uvedeny ...
  • Odhad psychické a fyzické zátěže sportovců a členů zásahových jednotek. 

   Autor: Elger Jaroslav; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Caithamlová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se dělí na dvě části. Jak teoretickou, tak praktickou. Teoretická část se zabývá sportovní fyziologii. Ta je zaměřena převážně na energetický metabolismus organismu a na fyziologii svalu. Dále se ...