Show simple item record

Relocation street Vídeňská in Prague (Section Kunratická spojka - Zelené domky)dc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorMašínová Kateřina
dc.date.accessioned2018-01-25T21:39:27Z
dc.date.available2018-01-25T21:39:27Z
dc.date.issued2017-11-29
dc.identifierKOS-695600224905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74069
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) je analýza současné dopravní situace v ulicích Vídeňská a Libušská v Praze, a to včetně prognózy intenzit a vyhodnocení nehodovosti. Na jejím základě je zpracován návrh kapacitní přeložky ulice Vídeňská. Výkresová dokumentace obsahuje situační výkresy, podélné profily a vzorové příčné řezy. Závěrem jsou vyhodnoceny majetkové poměry a vypočten odhad investičních a provozních nákladů.cze
dc.description.abstractThe subject of the master's thesis Relocation street Vídeňská in Prague (section Kunratická spojka - Zelené domky) is the analysis of the current traffic state of Vídeňská and Libušská street in Prague including estimation of future traffic volumes and evaluation of accident rate. Based on the analysis there is designed the high capacity bypass of street Vídeňská. Design documentation contains site plans, longitudinal sections and model cross sections. In conclusion, property relations are evaluated and investment and operating costs are estimated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdopravní inženýrství,urbanismus,územní plánování,projektování komunikací,místní komunikace,obchvat,ulice Vídeňskácze
dc.subjecttraffic engineering,urbanism,territorial planning,road design process,urban roads,bypass,street Vídeňskáeng
dc.titleNávrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky)cze
dc.titleRelocation street Vídeňská in Prague (Section Kunratická spojka - Zelené domky)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-01-16
dc.contributor.refereeMacháček Pavel
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record