Now showing items 1-11 of 11

  • Implementace strategického plánu podniku pomocí Balanced Scorecard 

   Author: Žižka Marek; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na implementaci strategického plánu pomocí metody Balance Scorecard (BSC) v minipivovaru Koníček. V první části této práce jsem definoval teoretická východiska dané problematiky. Následně jsem ...
  • Marketingový plán vybrané organizace 

   Author: Hübnerová Kateřina; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je nazvána teoretickou a zaměřuje se na shrnutí základních znalostí nezbytných pro tvorbu marketingového plánu. Jedná se především o poznatky z oblasti situačních ...
  • Podnikatelský plán - Domov pro seniory 

   Author: Kristýna Vačkářová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce na základě analýzy současného stavu okolí podniku předkládá podnikatelský plán pro založení domova pro seniory v České republice. Výsledky analýz a výpočtů mají sloužit jako nástroj pro individuální rozhodování ...
  • Podnikatelský plán - Výstavba a provoz areálu pro seniory 

   Author: Weisl David; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Goláň Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro výstavbu a provoz komunitního areálu pro seniory. Podnikatelský záměr staví na unikátní myšlence pro český trh, propojit bydlení aktivních seniorů s těmi, co jsou ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Author: Dojáček Pavel; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce shrnuje základní poznatky potřebné k založení nového konkrétního malého či středního podniku. Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy ...
  • Podnikatelský plán pro vybranou malou firmu v průmyslovém odvětví 

   Author: Kšírová Zuzana; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Klán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro malou, již existující firmu. Podkladem pro zpracování je komplexní analýza interních a externích faktorů okolí. Velký důraz byl kladen zejména na analýzy, abych byla ...
  • Podnikatelský plán pro založení nového hotelu v okresu Benešov 

   Author: Anastasiia Graboviuk; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem diplomové práce je zpracování komplexního podnikatelského plánu na založení rodinného hotelu v obci Soutice, jenž se nachází v okresu Benešov. Diplomová práce bude rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V ...
  • Podnikateĺský plán ako nástroj strategického riadenia malej firmy 

   Author: Mokrá Veronika; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vacík Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Predmetom diplomovej práce s názvom "Podnikateľský plán ako nástroj strategického riadenia v malom podniku" je vyhodnotenie situácie materskej firmy na Slovensku, či je otvorenie novej predajne v Českej republike pre ňu ...
  • Socioekonomická analýza a formulování hlavního rozvojového potenciálu města Řevnice 

   Author: Lucie Hertlová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Diplomová práce se zabývá socioekonomickou analýzou vybraného území, kterým je město Řevnice. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, ...
  • Strategický plán podniku 

   Author: Zubalíková Markéta; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-20)
   Cílem práce je formulovat strategický plán rozvoje společnosti na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období, vypracovat analýzu prostředí, určit rizikové faktory, vypracovat strategickou analýzu zaměřenou ...
  • Studie proveditelnosti - rozšíření areálu společnosti WPC - WOODPLASTIC a.s. 

   Author: Součková Karolína; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Téma: Studie proveditelnosti - rozšíření areálu společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Auto: Karolína Součková Tato práce je zpracována jako diplomová práce. V práci jsou popsány všechny pod-statné informace, které jsou nutné k ...