Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh rekonverze a revitalizace brownfieldu Petterova mlýna v Jáchymově 

  Author: Lenka Klierová; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem diplomové práce je vytvoření variantních návrhů na rekonverzi a revitalizaci brownfieldu Petterova mlýna ve městě Jáchymov v Krušných horách. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V ...
 • Proveditelnost použití agilních metodik řízení projektů 

  Author: Maral Aktay; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Během několika posledních desetiletí došlo k zásadním změnám ve vývoji, plánování a realizaci projektů. To se stalo přijetím nových technik, jako jsou různé agilní metodiky projektového řízení pro vývoj produktů, namísto ...
 • Strategické řízení podniku se zaměřením na successor management 

  Author: Matyáš Batěk; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Maštálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Diplomová práce se soustředí na vytvoření strategického konceptu pro automobilový servis s primárním záměrem zajistit plynulý přechod na nové vedení. Podrobná analýza interního i externího prostředí identifikovala klíčové ...
 • Ekonomická návratnost revitalizačního procesu (na příkladu vybraného areálu nebo území) 

  Author: Martina Drapová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické návratnosti revitalizačního procesu na příkladu vybraného areálu. Teoretická část této práce stanovuje definici brownfieldu, typologii a statistické údaje výskytu a složení ...
 • Rozdíl v motivaci a stimulaci generace X, Y a Z při pracovním výkonu 

  Author: Kateřina Hajduková; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v motivaci a stimulaci generací X, Y a Z k dosažení optimálního pracovního výkonu. Generace X, Y a Z představují různé skupiny zaměstnanců, které se liší svými hodnotami, preferencemi ...
 • Vliv podnikové kultury na výkonnost zaměstnanců ve start-up společnosti 

  Author: Jan Mikeš; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Tato práce zkoumá, jak podniková kultura ve startupech ovlivňuje výkonnost zaměstnanců. Teoretická část analyzuje klíčové složky kultury a vztah mezi hodnotami a strategií. Praktická část kombinuje ...
 • Hodnotenie ekonomickej efektívnosti a návrh procesu realizácie ubytovacej jednotky 

  Author: Denis Buliak; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Obsahom tejto diplomovej práce je oboznámenie sa s aktuálnymi trendmi netradičného ubytovania na Slovensku ale aj vo svete, čo tvorí neodmysliteľnú súčasť pri vytváraní opornej kostry pre výstavbu takejto jednotky. Tieto ...
 • Politika a ekonomika v obchodních vztazích USA a EU a problematika výzkumu a vývoje 

  Author: Lenka Andera; Supervisor: Klepárník Vít; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Diplomová práce pojednává o politicko-ekonomických vztazích USA a EU od konce druhé světové války po současnost. Zhodnocuje ekonomickou situaci mezi partnery, bilaterální obchod v sektoru high-technology a srovnává jej s ...
 • Strategická analýza vybraného start-up podniku 

  Author: Martin Jungwirth; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Diplomová práce se zabývá strategickou analýzou vybraného start-upu, konkrétně Prusa Research a.s. Hlavní cílem je provedení strategické analýzy, zhodnocení pozice firmy v aktuálním tržním prostředí a navrhování inovačních ...
 • Revitalizace bývalého zemědělského objektu 

  Author: Tereza Lukšová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cílem této diplomové práce je vyhodnocení investičního záměru projektu revitalizace zemědělského brownfieldu v malé obci. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou brownfields, příčinami jejich vzniku, typologickým ...
 • Komparace možností využití vily továrníka Přibyla ve Slaném pro rozvoj města 

  Author: Anna Horáčková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Stěžejním cílem této diplomové práce je návrh třech možných variantních řešení rekonverze a revitalizace objektu vily továrníka Přibyla na půdě bývalého průmyslového areálu, jejich následné porovnání, vyhodnocení a poskytnutí ...
 • Strategický rámec rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze 2022-2030 

  Author: Vít Šimral; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategického řízení a plánování vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze pro období 2022 až 2030 a to z pohledu zřizovatele škol. Jádrem práce je řešení problému nedostatečných kapacit ...
 • Vliv podpory cestovního ruchu na rozvoj obcí Dolní Morava a Loučná nad Desnou v období 2011 – 2021 

  Author: Michaela Heldesová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Diplomová práce zkoumá vliv cestovního ruchu na vývoj dvou regionů reprezentovaných obcemi Loučná nad Desnou a Dolní Morava. Obce jsou významnými horskými středisky cestovního ruchu v Jesenické oblasti s podobným historickým ...
 • Strategický plán rozvoje podniku 

  Author: Klára Houšková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit strategický plán pro vybranou společnost Tunel. Práce byla rozdělena na dvě části. V teoretické byly vymezeny a popsány všechny pojmy související se strategickým řízením a ...
 • Analýza korporátních společností na trhu ČR z hlediska implementace ESG reportingu 

  Author: Tomáš Chromík; Supervisor: Pondělíček Michael; Opponent: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato diplomová práce zkoumá připravenost B2B trhu v České republice v rámci implementace ESG kritérií, která budou od roku 2024 v EU povinnou součástí nefinančního reportingu. Výzkum zahrnuje rozbor aktuálního stavu ...
 • Vyhodnocení standardů udržitelnosti ve společnosti SERVISBAL 

  Author: Lukáš Čáp; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Pondělíček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku ESG a nefinančního reportingu ve společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o. V teoretické části, která se nejprve zaměřuje na poskytnutí náhledu do oblasti udržitelnosti a udržitelného ...
 • Optimalizace procesu poskytovaní daňových poradenských služeb ve vybrané společnosti 

  Author: Daniela Serbin; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Schlossberger Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci procesů ve vybraném podniku, což slouží k zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím zlepšení kvality služeb, snížení časové náročnosti a udržení podniku na vedoucí pozici na ...
 • Hodnocení českého sklářství a jeho vlivu na vybraný region 

  Author: Adéla Bergerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Matějková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
  Diplomová práce se zabývá vývojem českého sklářství v rámci národního hospodářství České republiky s následným vyhodnocením současné situace. Práce je zaměřena i na vliv českého tradičního sklářství pro typický sklářský ...
 • Návrh projektové části strategie Smart City pro statutární město Děčín 

  Author: Luke Bojčev; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Pondělíček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Cílem práce je evaluace strategie Smart City statutárního města Děčín a její rozšíření o návrhy konkrétních projektů, které povedou ke zvýšení kvality života jeho obyvatelstva v rámci konceptu Smart City. K naplnění cíle ...
 • Návrh na revitalizaci vybraného areálu brownfield 

  Author: Nikola Višenková; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh funkční náplně a ekonomicko-organizačního zajištění procesu revitalizace vybraného areálu brownfield ve Zlínském kraji. Podstatou práce je poskytnutí podkladů pro urbanisticko-arc ...

View more