Novinky

Department of Public Administration and Regional Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Hodnocení finančního zdraví obce 

  Autor: Král Matěj; Vedoucí práce: Macháček Jiří; Oponent práce: Šůrová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Diplomová práce se zabývá tématem finančního zdraví obce, které zkoumá analýzou jejího rozpočtového hospodaření, zadluženosti a likvidity. Pro všechny tři oblasti je možné použít široké spektrum analýz, které napomohou ...
 • Vnímání okolí obyvateli Prahy 

  Autor: Trojanová Zuzana; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Diplomová práce na téma ?Vnímání okolí obyvateli Prahy? zkoumá subjektivní významy jednotlivých okolí pro obyvatele Prahy a jsou-li tyto subjektivní významy ovlivňovány základními charakteristikami člověka. V začátku práce ...
 • Problematika obce Prameny 

  Autor: Střelková Katka; Vedoucí práce: Macháček Jiří; Oponent práce: Ponicová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Náplní této práce je problematika zadlužené obce Prameny, se zaměřením na příčiny, vývoj a následky jejího zadlužení. V teoretické části je nejprve ze širší perspektivy charakterizována veřejná správa, na což navazuje ...
 • Branding města Rychnov nad Kněžnou 

  Autor: Michaličková Barbora; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Diplomová práce s názvem Branding města Rychnov nad Kněžnou pojednává o analýze města Rychnov nad Kněžnou z pohledu city brandingu, analyzuje hodnotu a případný potenciálu městské značky a následně představuje konkrétní ...
 • Srovnání koncepcí strategie kultury ve vybraných evropských metropolích (Praha, Vídeň, Drážďany) 

  Autor: Nekutová Kateřina; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Johnová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
  Cílem diplomové práce je srovnání a zhodnocení koncepcí strategie kultury vybraných evropských metropolí, konkrétně Prahy, Vídně a Drážďan. Kulturní politiky jsou v rámci strategického plánování jeho důležitou součástí, ...
 • Smart buildings ve strategickém plánování 

  Autor: Moravcová Vendula; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
  Tato diplomová práce slouží k orientaci v problematice implementace konceptu Smart Buildings v rámci strategického plánování. Součástí práce je výklad pojmů, které souvisejí se zaváděním tohoto konceptu jako je Industry ...
 • Zhodnocení dopadu titulu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 na cestovní ruch v plzeňském regionu 

  Autor: Málková Zuzana; Vedoucí práce: Kouřilová Jana; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na město a region, které vznikly po jeho ukončení. Evaluace projektu je zaměřena na popis dopadů vzniklých ve směru ekonomickém, ...
 • Sociální a ekonomické aspekty udržitelné mobility v konceptu Smart Cities 

  Autor: Jungwirth Tomáš; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  V této diplomové práci je řešeno téma sociálních a ekonomických aspektů udržitelné mobility v konceptu Smart Cities. V teoretické části jsou objasněna vybraná teoretická východiska Smart City, udržitelné mobility a PESTLE ...
 • Kriminalita jako indikátor kvality života v regionech ČR s důrazem na Ústecký kraj 

  Autor: Nekovaříková Kristýna; Vedoucí práce: Kouřilová Jana; Oponent práce: Macháček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Cílem diplomové práce je analyzovat, komparovat a zhodnotit kriminalitu jako indikátor kvality života v krajích České republiky. Studie se zaměřuje zejména na Ústecký kraj, který se potýká s řadou problémů ze sociální a ...
 • Rozvoj metropolitní alternativní dopravy ve strategickém plánování 

  Autor: Sedakovová Karolína; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Cílem diplomové práce je analýza alternativních způsobů využití dopravy v hlavním městě Praha v rámci konceptu Smart cities a komparace projektů Smart cities - mobility z vybraných evropských měst: Vídně, Kodaně a Amsterdamu. ...
 • Vzdělávání a vzdělávací soustava Libereckého kraje a její vazba na trh práce 

  Autor: Davidová Claudia; Vedoucí práce: Kouřilová Jana; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit vzdělávací soustavu v Libereckém kraji a její vazbu na trh práce. Přínosem diplomové práce je návrh opatření na zlepšení kontinuity vzdělávací soustavy a trhu práce. První kapitola ...
 • Evaluácia prínosu intervencií z ESIF 

  Autor: Tučeková Ľubica; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
  Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho zhodnotiť, či vynaloženie ...
 • Analýza pražské části Holešovic dle konceptu Smart Living (Smart City) 

  Autor: Zachová Michaela; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Diplomová práce řeší současný problém rozvoje a udržitelnosti měst pomocí konceptu Smart City na území Prahy 7 Holešovic. Cílem práce je provedení analýzy aktuálních socioekonomických aspektů a následné navržení vhodných ...
 • Jihočeský kraj a možnosti jeho rozvoje z demografického pohledu 

  Autor: Žofková Eliška; Vedoucí práce: Langhamrová Jitka; Oponent práce: Šimková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Tato diplomová práce se na základě analýzy vybraných demografických ukazatelů zabývá možnostmi rozvoje Jihočeského kraje z demografického pohledu. První kapitola se věnuje demografickým procesům, které zde jsou teoreticky ...
 • Ekonomické a administrativní nástroje strategie udržitelného bydlení 

  Autor: Škvrnová Olga; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickými a administrativními nástroji strategie udržitelného bydlení a problémy, které jsou s dostupným bydlením spojené. Jejím cílem je vytvořit strategický plán udržitelného bydlení pro ...