Collections in this community

Recent Submissions

 • Marketingový plán vybrané společnosti ze sportovního odvětví (případová studie, studie proveditelnosti) 

  Author: Tereza Racková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se vypořádává v teoretické části s vysvětlením všech podstatných pojmů, které se poté z větší části objeví i v části praktické a budou tak ukázány názorně a v praxi. Praktická část začíná marketingovým ...
 • Podnikatelský plán pro založení fyzioterapie s fitness centrem 

  Author: Petra Rysová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této práce a podnikatelského plánu je naplánování postupných podnikatelských kroků tak, aby výsledkem bylo provozování živnosti fyzioterapeuta a fitness centra. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...
 • Strategický plán vybrané městské části 

  Author: Lukáš Vondra; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu strategického plánu pro městskou část Praha-Lipence. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou strategického plánování obcí s využitím moderních participačních metod a ...
 • Indikátory udržateľného rozvoja vo vybranom odvetví 

  Author: Silvia Rodáková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Pondělíček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Táto diplomová práca sa zaoberá indikátormi udržateľného rozvoja v automobilovom odvetví. Objasňuje problematiku a súvis udržateľného rozvoja s pilermi spoločenskej zodpovednosti a ich význam v každodennom živote jednotlivcov ...
 • Marketing botanické zahrady 

  Author: Alexandra Vojáčková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
  Bakalářská práce je zaměřena na marketing specifického sektoru botanických zahrad. V teoretické části jsou nejdříve představeny role dnešních botanických zahrad a následně je popsán marketingový mix, v rámci kterého jsou ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salonu ve městě Lovosice 

  Author: Jana Rousová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním tříletého podnikatelského plánu pro založení svatebního salonu ve městě Lovosice (v okresu Litoměřice v Ústeckém kraji). Tento plán je založen na základě výsledků z analýz prostředí. ...
 • Podnikatelský plán pro založení tanečního klubu 

  Author: Natálie Heroldová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem této bakalářské práce je vypracování přehledného podnikatelského plánu pro nově začínající podnik New Age Dance Club s.r.o. v centru Prahy. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
 • Budování zákaznické loajality v kulturním a zábavním sektoru. 

  Author: Lukáš Nevídal; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Hlavním tématem této bakalářské práce je budování zákaznické loajality v kulturním a zábavním sektoru. Konkrétně se zaměří na obecné poznatky, které se pojí s budováním zákaznické loajality jako takové a souběžně je bude ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Author: Natálie Severová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na založení cukrárny ve městě Louny, která se specializuje na vlastní výrobu a prodej odlehčených cukrářských výrobků. Bakalářská práce má případně posloužit ...
 • Inovativní marketingové nástroje pro vybrané sportovní odvětví (případová studie, studie proveditelnosti) 

  Author: Natálie Rejčová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových trendů ve sportovním marketingu. Základním cílem je popsání a detailní analyzování nových trendů, které v oblasti sportovního marketingu nacházejí své uplatnění. Byly ...
 • Novodobé trendy v managementu a jejich reflexe ve vybrané organizaci 

  Author: Tereza Pilařová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Cílem bakalářské práce je prozkoumat změny a trendy, které ovlivňují současný management a posoudit uplatnění těchto změn a trendů ve vybrané organizaci. Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou změn a trendů, ...
 • Bankovní úvěr a jeho využití pro financování podniku - případová studie 

  Author: Tomáš Pavlík; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Bakalářská práce pojednává o tématice bankovního úvěru, financování podniku a zjištěním vhodného způsobu financování nákupu dlouhodobého majetku pro průmyslový podnik. V teoretické části se zabývám možnostmi financování ...
 • Srovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Evropskou centrální bankou (Eura) 

  Author: Nikola Míková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Ve své bakalářské práci se věnuji srovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Evropskou centrální bankou (ECB). Ochranné prvky znesnadňují zhotovení padělků. V teoretické části se mimo výčet ochranných prvků zmiňuji ...
 • Design jako nástroj konkurenceschopnosti 

  Author: Adam Jirout; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Míšek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Hlavním zaměřením bakalářské práce je analýza vývoje a trendů obalů. V první části budou nejdříve vymezeny pojmy důležité pro tuto bakalářskou práci jako obalový design, cirkulární ekonomika a ...
 • Krize a její vliv na finanční produkty 

  Author: Jan Ptáček; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Klesla Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Diplomová práce má za cíl charakterizovat krizi v ekonomice ve 21. století převážně z hlediska jejích dopadů na vybrané makroekonomické ukazatele a následně pak, na základě veřejně dostupných dat, za pomocí zvolených ...
 • Nové trendy marketingu vzdělávacích institucí 

  Author: Thi Thu Phuong Lai; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá novými trendy marketingu vzdělávacích institucí. Popisuje obecné charakteristiky marketingu ve vzdělávacích institucích, marketingový mix, no-vé komunikační nástroje a využití moderních technologií ...
 • Marketingový plán sklářské firmy 

  Author: Jan Havránek; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu pro firmu LuxLighting s.r.o. a to především prostřednictvím sociálních sítí, které budou v celém projektu mar-ketingu hrát hlavní roli. Práce je rozdělena na ...
 • Vývoj nezaměstnanosti a pracovních příležitostí v Královehradeckém kraji 

  Author: Eliška Svobodová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Kučerová Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti a pracovních příležitostí v Královehradeckém kraji. Ke zjištění daných výsledků je využita metoda analýzy dat, která jsou získaná z portálů MPSV a ČSÚ. V teoretické ...
 • Komplexní využití sociálních sítí v personal brandingu 

  Author: Matyáš Batěk; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou personal brandingu na sociálních sítích. V teoretické části zkoumá některé novodobé sociálních sítí, co je to personal branding a jaké metody se dají využít k jeho vybudování ...
 • Role influencerů při budování značky 

  Author: Denisa Dangelová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce „Role influencerů při budování značky“ se zabývá budováním značky prostřednictvím influencerů a sociálních sítí, na kterých působí. Cílem práce je ujasnit pojem „značka“, předat základní informace o ...

View more