News

Department of Public Administration and Regional Studies

Collections in this community

Recent Submissions

 • Strategický plán rozvoje města Uhlířské Janovice 

  Author: Dorazil Karel; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického rozvoje obcí. Hlavním cílem práce je navrhnout strategický plán pro středočeskou obec Uhlířské Janovice. První kapitola vysvětluje základní pojmy a fungování veřejné ...
 • Strategický plán v organizaci 

  Author: Klaban Petr; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vašíček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro společnost XYZ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, metod a nástrojů, které jsou ...
 • Strategický plán rozvoje obce Strančice 

  Author: Dittmayer Jan; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem obcí. Začátek práce nejprve poskytuje základní informace o plánování a nastavování strategie. Dále představuje pojem obec, dělení obcí, orgány zapojené do jejich řízení ...
 • Návrh strategického plánu obce Vyžlovka 

  Author: Želechovská Klára; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit návrh Strategického plánu obce Vyžlovka. Teoretická část práce mapuje problematiku strategického plánování, popisuje proces a doporučenou strukturu při tvorbě strategického ...
 • Program rozvoje města Rožďalovice 

  Author: Antoshova Yuliya; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Programu rozvoje pro město Rožďalovice. V analytické části popisuje základy fungování obcí a měst. Vysvětluje potřebu strategických dokumentů pro řízení města. Konkrétně se pak zaměřuje ...
 • Generační výměna v malé rodinné firmě 

  Author: Pražáková Veronika; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce Generační výměna v malé rodinné firmě je vytvořit návrh na předání podniku další generaci. Úskalí, která mohou nastat, je mnoho, a proto je důležité dělat vše proto, abychom jsme se jim vyhnuli a předání proběhlo ...
 • Dopady sdílené ekonomiky na cestovní ruch 

  Author: Honzíková Fejtková Veronika; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou posouzeny dopady na pozice v průvodcovství. Dále se již práce ...
 • Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce 

  Author: Kovanda Kryštof; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce na téma "Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce" pojednává o vývoji situace především na Pražském realitním trhu. Cílem práce je analyzovat minulý i současný vývoj na trhu s bydlením, ...
 • Koncept chytrého parkování pro město Bruntál 

  Author: Foltýnek Stanislav; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá chytrým parkováním ve městě Bruntál. Jako první je v této práci vytyčen problém s parkováním, které sužuje Bruntál a je srovnán s jinými městy v ČR. Dále jsou stanoveny cíle, kterých che město ...
 • Finanční a administrativní nástroje pro zvýšení hodnoty veřejného prostoru 

  Author: Černý Lukáš; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Vacek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá tématem veřejného prostoru a jeho socioekonomickými hodnotami. Práce se zaměřuje na veřejný prostor, typy veřejných prostranství a jejich význam v oblasti kvality života ve městě. Z tohoto pohledu ...
 • Financování projektu CZEDUCATE z fondu Evropské unie 

  Author: Belenkova Yuliya; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu projektu, který by přispěl k předcházení sociálnímu znevýhodnění dětí s odlišným mateřským jazykem (dětí-cizinců) a ke zvýšení kvality jejich vzdělávání, a to realizací ...
 • Komercializace výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím spin-off podniků 

  Author: Neumanová Markéta; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Zahrádka Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na komercializaci výsledků vědy a výzkumu formou akademických spin-off podniků. Teoretická část vysvětluje český kontext této formy komercializace, který je nezbytný pro pochopení tématiky ...
 • Podnikateľský plán na založenie podniku 

  Author: Pavlíková Miroslava; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto plánu, ktorý bude ...
 • Podnikatelský plán pro projekční společnost 

  Author: Romanczinová Adéla; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Habrnal Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Předložená diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu určeného do rukou vlastníků společnosti. Teoretická část popisuje jednotlivé náležitosti, specifika a doporučení na tvorbu a obsah interních plánů. Praktická ...
 • Plán rozvoje elektromobility města 

  Author: Štolfa Jakub; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomové práce "Plán rozvoje elektromobility města" se zaměřuje na rozvoj elektromobility města Litoměřice. Hodnotí současný stav elektromobility v Litoměřicích a na základně tohoto zhodnocení navrhuje opatření, která ...
 • Zavádění projektového řízení v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

  Author: Bendová Tereza; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Plaček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá zaváděním projektového řízení ve veřejné správě, resp. v příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tato práce provádí základními pojmy a problematikou projektového ...
 • Strategický rozvojový plán obce Kytín 

  Author: Filípková Michaela; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Obsahem práce je shrnutí poznatků o problematice regionálního a venkovského rozvoje a vytvoření strategického rozvojového plánu pro obec Kytín. Na základě socio-ekonomické analýzy, SWOT analýzy a dotazníkového šetření mezi ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podniku Obchůdek u farmáře s.r.o. 

  Author: Mikeš Martin; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Weisl David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro malý již existující podnik. Hlavní myšlenkou je zavedení vlastní výroby pekařských výrobků. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou ...
 • komparace Prahy a evropských měst z hlediska vlivu volebního systému na jejich rozvoj 

  Author: Trojan Štěpán; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Pokorný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá komparací Prahy a dalších evropských měst ve smyslu rozvoje kvality života a souvislosti tohoto rozvoje s rozhodovací moudrostí městského aparátu. V úvodu jsou popsána teoretická východiska, ...
 • Projektový plán podnikové akce 

  Author: Mudrochová Magdalena; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá projektovým management, přičemž největší pozornost je věnována projektové fázi s důrazem na plánování projektu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu a jeho ...

View more