Novinky

Department of Public Administration and Regional Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Generační výměna v malé rodinné firmě 

  Autor: Pražáková Veronika; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce Generační výměna v malé rodinné firmě je vytvořit návrh na předání podniku další generaci. Úskalí, která mohou nastat, je mnoho, a proto je důležité dělat vše proto, abychom jsme se jim vyhnuli a předání proběhlo ...
 • Dopady sdílené ekonomiky na cestovní ruch 

  Autor: Honzíková Fejtková Veronika; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou posouzeny dopady na pozice v průvodcovství. Dále se již práce ...
 • Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce 

  Autor: Kovanda Kryštof; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce na téma "Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce" pojednává o vývoji situace především na Pražském realitním trhu. Cílem práce je analyzovat minulý i současný vývoj na trhu s bydlením, ...
 • Koncept chytrého parkování pro město Bruntál 

  Autor: Foltýnek Stanislav; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá chytrým parkováním ve městě Bruntál. Jako první je v této práci vytyčen problém s parkováním, které sužuje Bruntál a je srovnán s jinými městy v ČR. Dále jsou stanoveny cíle, kterých che město ...
 • Finanční a administrativní nástroje pro zvýšení hodnoty veřejného prostoru 

  Autor: Černý Lukáš; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Vacek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá tématem veřejného prostoru a jeho socioekonomickými hodnotami. Práce se zaměřuje na veřejný prostor, typy veřejných prostranství a jejich význam v oblasti kvality života ve městě. Z tohoto pohledu ...
 • Financování projektu CZEDUCATE z fondu Evropské unie 

  Autor: Belenkova Yuliya; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu projektu, který by přispěl k předcházení sociálnímu znevýhodnění dětí s odlišným mateřským jazykem (dětí-cizinců) a ke zvýšení kvality jejich vzdělávání, a to realizací ...
 • Komercializace výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím spin-off podniků 

  Autor: Neumanová Markéta; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Zahrádka Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na komercializaci výsledků vědy a výzkumu formou akademických spin-off podniků. Teoretická část vysvětluje český kontext této formy komercializace, který je nezbytný pro pochopení tématiky ...
 • Podnikateľský plán na založenie podniku 

  Autor: Pavlíková Miroslava; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto plánu, ktorý bude ...
 • Podnikatelský plán pro projekční společnost 

  Autor: Romanczinová Adéla; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Habrnal Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Předložená diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu určeného do rukou vlastníků společnosti. Teoretická část popisuje jednotlivé náležitosti, specifika a doporučení na tvorbu a obsah interních plánů. Praktická ...
 • Plán rozvoje elektromobility města 

  Autor: Štolfa Jakub; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomové práce "Plán rozvoje elektromobility města" se zaměřuje na rozvoj elektromobility města Litoměřice. Hodnotí současný stav elektromobility v Litoměřicích a na základně tohoto zhodnocení navrhuje opatření, která ...
 • Zavádění projektového řízení v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

  Autor: Bendová Tereza; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Plaček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá zaváděním projektového řízení ve veřejné správě, resp. v příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tato práce provádí základními pojmy a problematikou projektového ...
 • Strategický rozvojový plán obce Kytín 

  Autor: Filípková Michaela; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Obsahem práce je shrnutí poznatků o problematice regionálního a venkovského rozvoje a vytvoření strategického rozvojového plánu pro obec Kytín. Na základě socio-ekonomické analýzy, SWOT analýzy a dotazníkového šetření mezi ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podniku Obchůdek u farmáře s.r.o. 

  Autor: Mikeš Martin; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Weisl David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro malý již existující podnik. Hlavní myšlenkou je zavedení vlastní výroby pekařských výrobků. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou ...
 • komparace Prahy a evropských měst z hlediska vlivu volebního systému na jejich rozvoj 

  Autor: Trojan Štěpán; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Pokorný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá komparací Prahy a dalších evropských měst ve smyslu rozvoje kvality života a souvislosti tohoto rozvoje s rozhodovací moudrostí městského aparátu. V úvodu jsou popsána teoretická východiska, ...
 • Projektový plán podnikové akce 

  Autor: Mudrochová Magdalena; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá projektovým management, přičemž největší pozornost je věnována projektové fázi s důrazem na plánování projektu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu a jeho ...
 • Podnikatelský plán začínajícího podniku MadPlace s.r.o. 

  Autor: Fedoseeva Aleksandra; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cílem bakalářské práce je vypracování podrobného a přehledného podnikatelského plánu pro založení hudebních zkušeben MadPlace, s.r.o. v hlavním městě Praha. Podnik se bude zaměřovat na poskytování speciálně zařízených ...
 • Hodnocení finančního zdraví obce 

  Autor: Král Matěj; Vedoucí práce: Macháček Jiří; Oponent práce: Šůrová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Diplomová práce se zabývá tématem finančního zdraví obce, které zkoumá analýzou jejího rozpočtového hospodaření, zadluženosti a likvidity. Pro všechny tři oblasti je možné použít široké spektrum analýz, které napomohou ...
 • Vnímání okolí obyvateli Prahy 

  Autor: Trojanová Zuzana; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Diplomová práce na téma ?Vnímání okolí obyvateli Prahy? zkoumá subjektivní významy jednotlivých okolí pro obyvatele Prahy a jsou-li tyto subjektivní významy ovlivňovány základními charakteristikami člověka. V začátku práce ...
 • Problematika obce Prameny 

  Autor: Střelková Katka; Vedoucí práce: Macháček Jiří; Oponent práce: Ponicová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Náplní této práce je problematika zadlužené obce Prameny, se zaměřením na příčiny, vývoj a následky jejího zadlužení. V teoretické části je nejprve ze širší perspektivy charakterizována veřejná správa, na což navazuje ...
 • Branding města Rychnov nad Kněžnou 

  Autor: Michaličková Barbora; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
  Diplomová práce s názvem Branding města Rychnov nad Kněžnou pojednává o analýze města Rychnov nad Kněžnou z pohledu city brandingu, analyzuje hodnotu a případný potenciálu městské značky a následně představuje konkrétní ...

Zobrazit další