Now showing items 1-20 of 3536

  • Získávání a nábor nových zaměstnanců ve vybrané společnosti v kontextu talent managementu 

   Author: Aneta Prokůpková; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Předložená diplomová práce se věnuje procesu získávání a náboru zaměstnanců v kontextu talent managementu. Cílem práce je zmapování a analýza dosud využívaných technik a přístupů při získávání a náboru nových zaměstnanců, ...
  • Využití nástrojů umělé inteligence v projektovém managementu 

   Author: Dominik Adam; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení možností využití umělé inteligence (AI) v projektovém managementu ve veřejné dopravě. Cílem je prozkoumat, jak AI může přispět k optimalizaci provozu, zlepšení služeb ...
  • Vyhodnocení efektivity podniku Warehouse Barber a strategický plán dalšího rozvoje 

   Author: William Mendonca Sachambula; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Diplomová práce s názvem "Vyhodnocení efektivity podniku WAREHOUSE BARBER a strategický plán dalšího rozvoje" posuzuje efektivnost současného chodu podniku a zkoumá klíčové faktory úspěchu od jeho založení. Za pomoci analýzy ...
  • Uvedení nového produktu využívající 3D tisk na trh 

   Author: Michaela Němcová; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Záměrem zkoumání bylo analyzovat potenciál výroby památečních lampiček s motivem mazlíčků pomocí 3D technologie a identifikovat všechny aspekty spojené s jejich uvedením na trh. Téma je v současné době velmi aktuální, neboť ...
  • Využití inovativních přístupů projektového řízení při vývoji aplikace 

   Author: Lukáš Löffelmann; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tématem této diplomové práce je Využití inovativních přístupů projektového řízení při vývoji aplikace. První část této práce zpracovává teoretická témata se zaměřením na projektové řízení, agilní management, design thinking ...
  • Optimalizace výkonnostních PPC reklam ve vybrané společnosti 

   Author: Michaela Vachová; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Váňová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výkonnostních PPC reklam ve vybrané společnosti podnikající v oboru stomatologie. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit současné kampaně v Google Ads a Skliku s cílem oslovit ...
  • Management znalostí jako součást znalostního a inovačního managementu ve vybraném podniku 

   Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Hubka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Diplomová práce se zabývá managementem znalostí jako součástí znalostního a inovačního managementu. Cílem práce bylo poskytnout analýzu současného stavu a určit návrhy pro zlepšení řízení znalostí a podporu inovací ve ...
  • Analýza talent managementu ve vybraných organizacích v kontextu moderních postupů 

   Author: Lucie Šefčíková; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Předmětem diplomové práce je problematika talent managementu, která je součástí tématu lidských zdrojů. Hlavním cílem této práce je zjistit stávající metody pro rozvoj a udržení talentů, jež sledované organizace využívají ...
  • Analýza interní komunikace ve vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

   Author: Lucie Vágnerová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním interní komunikace ve vybrané firmě s cílem zhodnotit současný stav komunikace a identifikovat nedostatky vyžadující pozornost. Kombinuje teoretický přístup k oblasti interní komunikace ...
  • Výběr ekonomického SW pro vybraný výrobní podnik. 

   Author: Linda Mrázková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Diplomové práce se zaměřuje na využití metody manažerského rozhodování při výběru vhodného ekonomického softwaru pro konkrétní podnik. V práci jsou identifikované klíčová kritéria a požadavky, které ovlivňují samotný výběr ...
  • Pracovní příležitosti a podmínky žen ve vědě a technice 

   Author: Veronika Štěpánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Diplomová práce zkoumá pracovní příležitosti a podmínky žen ve vědě a technice s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje vývoj postavení žen ...
  • Analýza spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování ve vybrané organizaci 

   Author: Kamila Bednárková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování ve vybrané společnosti zabývající se náborem zaměstnanců. Cílem je prozkoumat systém odměňování ve společnosti XY, posoudit spokojenost ...
  • Analýza a optimalizace metodiky projektového řízení ve vybraném podniku 

   Author: Tomáš Slamenka; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Diplomová práce analyzuje současný stav řízení projektů ve vybraném podniku a doporučuje opatření k jeho zlepšení na základě metodiky pro podporu projektového řízení a sledování životního cyklu požadavků na rozvoj informačního ...
  • Financování inovací v malých a středních podnicích 

   Author: Jiří Hamal; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice financování inovací v malých a středních podnicích (MSP), konkrétně v technologických start-upech, které představují dynamický segment evropské i české ekonomiky. Hlavním cílem ...
  • Investování do akcií výrobců sportovního oblečení 

   Author: Ondřej Adámek; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Cílem této diplomové práce je posoudit atraktivitu investic do akcií firem vyrábějících sportovní oblečení, s konkrétním zaměřením na společnosti, Nike Inc., adidas AG a Puma SE. Práce začíná diskusí o investování, ...
  • Možnosti investování na finančních trzích pro české domácnosti 

   Author: Marek Makovička; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku možnosti investování na finančních trzích pro české domácnosti. V teoretické části jsou popsány investiční instrumenty a rozebrány faktory, které jsou s investováním úzce spojeny. ...
  • Financování podniku pomocí emise dluhopisů 

   Author: Klára Zezulová; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu procesu emise dluhopisů jako možnosti financování podniku. Hlavním cílem je poskytnout komplexní a hluboké porozumění výhodám a rizikům spojeným s financováním pomocí emisí ...
  • Fundamentální a technická analýza akciových titulů MONETA Money Bank, a.s. a Komerční banka, a.s. 

   Author: Daniel Molnár; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Cílem práce je provést analýzy vybraných bank na pražské burze a určit, zda tržní cena akcií zde obchodovaná odpovídá výsledkům fundamentální analýzy. Práce by mohla sloužit začínajícím investorům dohledat potřebné základní ...
  • Řízení lidských zdrojů v prostředí projektového managementu: vliv osobnostních rysů na fungování týmu 

   Author: Lucie Martinkovičová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Diplomová práce se zabývá kombinací témat projektového managementu apersonálního řízení. Cílem práce je prozkoumat, zdali tým složený na základě osobnostních testů dokáže dosahovat vyšších výsledků ...
  • Vliv ESG scoringu na profitabilitu vybraných bank v rámci EU 

   Author: Natálie Heroldová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
   Tato diplomová práce zkoumá dopad environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG) a Cílů udržitelného rozvoje (SDG) na profitabilitu vybraných bank v Evropské unii. Kromě toho analyzuje další mikroekonomické a ...