Now showing items 1-20 of 3330

  • Studie proveditelnosti na založení kosmetického centra 

   Author: Anastasiia Balukova; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Zadražilová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce se soustředí na vypracování studie proveditelnosti s důrazem na zjištění ekonomické proveditelnosti konkrétního projektu. V teoretické části jsou detailně popsány klíčové pojmy týkající se projektového ...
  • Návrh rekonverze a revitalizace brownfieldu Petterova mlýna v Jáchymově 

   Author: Lenka Klierová; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření variantních návrhů na rekonverzi a revitalizaci brownfieldu Petterova mlýna ve městě Jáchymov v Krušných horách. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V ...
  • Porovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Bank of Korea 

   Author: Natálie Kalašová; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce na téma Porovnání ochranných prvků bankovek vydávaných ČNB a Bank of Korea je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje penězům a jejich funkci. Popisuje centrální banku a její úlohy ve společnosti, ...
  • Doplňkové penzijní spoření 

   Author: Michaela Pitrová; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce nám představí různé nabídky pojišťoven v oblasti doplňkového penzijního spoření a ty mezi sebou porovná. V teoretické části nás bakalářská práce seznámí s vývojem sociálního zabezpečení, tři pilíři českého ...
  • Analýza marketingu vybrané technologické firmy 

   Author: Petr Žemlička; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingu vybrané technologické firmy s cílem navrhnout marketingovou strategii do budoucna. V teoretické části budou vysvětleny marketingové pojmy, jež slouží jako podklad do ...
  • Proveditelnost použití agilních metodik řízení projektů 

   Author: Maral Aktay; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Během několika posledních desetiletí došlo k zásadním změnám ve vývoji, plánování a realizaci projektů. To se stalo přijetím nových technik, jako jsou různé agilní metodiky projektového řízení pro vývoj produktů, namísto ...
  • Výzvy a benefity spolupráce mezinárodních týmů v globalní společnosti 

   Author: Dominika Dalekorejová; Supervisor: Ostapenko Galina; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Vedení a spolupráce pracovních týmů je v profesním životě opakovaně diskutované téma. V dnešním globalizovaném světě, ve kterém se stírají hranice, a člověk může pracovat s kýmkoliv a odkudkoliv, dostává vedení a spolupráce ...
  • Analýza inovativnosti vybraných států OECD 

   Author: Martina Perutková; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Danko Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce hodnotí inovativnost členských států OECD, během definovaného období let 2015 až 2021. V teoretické části se zabývá tématem inovací a úrovní inovativnosti, z pozice států i jednotlivých podniků, včetně ...
  • Strategické řízení podniku se zaměřením na successor management 

   Author: Matyáš Batěk; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Diplomová práce se soustředí na vytvoření strategického konceptu pro automobilový servis s primárním záměrem zajistit plynulý přechod na nové vedení. Podrobná analýza interního i externího prostředí identifikovala klíčové ...
  • Stanovení hodnoty vybraného podniku: Pilulka Lékárny a.s 

   Author: Tereza Kovářová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Cílem závěrečné práce je stanovit hodnotu společnosti Pilulka Lékárny a.s. k 31.12.2022 jako podklad pro rozhodnutí potenciálního investora. Práce je rozdělena do dvou částí, jimiž jsou část teoretická a praktická. V rámci ...
  • Studie proveditelnosti – Pořízení fotovoltaické elektrárny na rodinný dům 

   Author: Šimon Bílek; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Práce se zabývá problematikou fotovoltaiky jako moderního zdroje obnovitelné energie. V teoretické části je poskytnut přehled o principu fungování fotovoltaických článků, různých typech fotovoltaických systémů a technických ...
  • Ekonomická návratnost revitalizačního procesu (na příkladu vybraného areálu nebo území) 

   Author: Martina Drapová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické návratnosti revitalizačního procesu na příkladu vybraného areálu. Teoretická část této práce stanovuje definici brownfieldu, typologii a statistické údaje výskytu a složení ...
  • Udržitelné podnikání v hotelnictví 

   Author: Adam Jonáš; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Kolínský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce se zabývá současným stavem udržitelnosti v pražských hotelech. Cílem studie je identifikovat příklady nejlepší praxe a problémy v oboru a zároveň navrhnout vhodný systém hodnocení udržitelnosti určený ...
  • Inovace sociální sítě Facebook pro MÚVS ČVUT v Praze 

   Author: Lukáš Nevídal; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Hlavním tématem této diplomové práce je inovace sociální sítě Facebook pro MÚVS ČVUT v Praze. Cílem práce je zhodnotit efektivitu, identifikovat aktuální možnosti a spolu s jejich riziky poskytnout návrh pro inovaci ...
  • Věrnostní aplikace retailových řetězců v ČR a jejich inovace 

   Author: Dominik Drobný; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Wagner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato práce se zabývá věrnostními mobilními aplikacemi v České republice. Cílem této práce je zhodnotit věrnostní aplikace retailových řetězců v ČR, porovnat je s úspěšnými aplikacemi retailových firem v zahraničí a navrhnou ...
  • Zaměstnávání žen v ČR za posledních deset let 

   Author: Andrea Lánská; Supervisor: Janíčko Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Cílem bakalářské práce je analýza zaměstnávání žen v ČR za posledních deset let, konkrétně od roku 2012 do roku 2021. Teoretická část bakalářské práce analyzuje ukazatele míry ekonomické aktivity, obecnou míru nezaměstnanosti ...
  • Public relations hokejového týmu Sparta Praha 

   Author: David Vořechovský; Supervisor: Švihlíková Svatava; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá Public Relations s cílem analyzovat public relations hokejového týmu Sparta Praha se zaměřením na fanoušky. V teoretické části jsou definovaná public relations, dále je popsána historie, východiska ...
  • Vliv různých psychologických prostředků prezentace podnikatelského plánu na rozhodovací proces investora 

   Author: Alice Grulichová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv psychologických prostředků prezentace podnikatelského plánu na rozhodovací proces investora. Téma je důležité v kontextu dnešního dynamického podnikatelského prostředí, málo studií ...
  • Analýza nákladů a výnosů z účetního a daňového hlediska v nevýrobní sféře 

   Author: Barbora Vecková; Supervisor: Nováková Jana; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzy a popis nákladů výnosů, konkrétně ze dvou různých hledisek – hlediska účetního a hlediska daňového. Cílem práce je porovnání nákladů a výnosů, zjištění výsledku hospodaření a ...
  • Syndrom vyhoření ve sportovní organizaci 

   Author: Filip Houška; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na syndrom vyhoření ve sportovní organizaci. Teoretická část obsahuje celkovou charakteristiku tohoto syndromu, jeho historii, diagnostiku a propojení s vrcholovým sportem. Praktická část ...