Now showing items 1-20 of 169

  • 3D lokalizace bezdrátových modulů v reálném čase 

   Author: Kubišta Adam; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce definuje problém 3D lokalizace v reálném čase, navrhuje algoritmy pro definovanou lokalizaci a navrhuje testy, kterými ověří jakost u navržených algoritmů. V praktické části tyto testy provádí a v poslední řadě ...
  • Algebraická kryptoanalýza Baby Rijndael 

   Author: Vábková Lenka; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-20)
   V této práci se zabýváme algebraickou kryptoanalýzou šifry Baby Rijndael. Baby Rijndael je zjednodušená verze nejpoužívanější symetrické blokové šifry AES. Provádíme útoky se znalostí otevřeného a šifrového textu. Postupně ...
  • Algoritmy výpočetní krystalografie 

   Author: Rulf Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Alternativní síťové vrstvy v OpenStacku 

   Author: Sharma Pragya; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cloud computing zskv rostouc popularitu dky vy klovatelnosti, vt exibilitu a snadnj dostupnost svch slueb. Cloud Computing umouje poskytovatelm slueb vytvet velk mnostv zdroj zkaznkm, aby mli uivatel k dispozici zdroje na ...
  • Analyzátor činnosti cache v simulátoru GEM5 

   Author: Pavčo Jakub; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Práce se zabývá simulací činnosti paměti cache. Cílem práce je vyvinout analyzátor činnosti paměti cache a ověřit analyzátor na úlohách benchmarku PARSEC a SPLASH. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se zabývá ...
  • Analyzátor protokolu CAT-TP 

   Author: Pešek Zdeněk; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Toušek Jiří
   Tato práce se zabývá transportním protokolem CAT-TP, který je používán v oblasti mobilních sítí. V textu práce lze naleznout základní informace o tomto protokolu a popis implementace praktické části. Ta je tvořena rozšířením ...
  • Analýza a konstrukce důvěry v ad-hoc sítích pomocí neuronových sítí 

   Author: Aubekerova Tatyana; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato pr´ace je vˇenov´ana oblasti Ad-hoc s´it´i, konkr´etnˇe konceptu d uvˇery a je z´amˇeren´a na moˇznosti vyuˇzit´i neuronov´ych s´it´i do tohoto konceptu. Nejprve jsou uvedeny definice souvisej´ic´ich pojm u, pak ...
  • Analýza bezpečnosti čipových karet pomocí přípravku Proxmark3 

   Author: Altman Tomáš; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA 

   Author: Kodýtek Filip; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá fyzicky neklonovatelnými funkcemi (PUF) na FPGA. Nejprve poskytneme čtenáři literární rešerši týkající se problematiky PUF obecně a také různé konstrukce PUF se zaměřením na ty, jež jsou vhodné pro ...
  • Analýza generátoru skutečně náhodných čísel 

   Author: Buchovecká Simona; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Analýza kryptoviru 

   Author: Řečínský Jan; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Tato diplomová práce má za cíl analyzovat známý škodlivý kód CBT-Locker. Škodlivý kód je vysoce nebezpečný a byl velice medializovaný. Práce stručně uvede do principů Toru, Bitcoinu a nástrojů použitých při analýze. Následně ...
  • Analýza PGP Whole Disk Encryption 

   Author: Šembera Jiří; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza zabezpečení bezkontaktních čipových karet 

   Author: Fornůsek Tomáš; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Analýza zálohování pro malé a střední podniky (SME) v České republice 

   Author: Vašák Jaroslav; Supervisor: Wang Pi Chung; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Cílem této práce je navrhnout malým a středním podnikům adekvátní typ nasazení zálohovacího řešení. Zálohování dat je i přes jeho důležitost stále mnohými firmami opomíjeno. K řešení problému je navrhnut matematický model, ...
  • Analýza zranitelnosti v PDF 

   Author: Kučera Jan; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace kontejnerů v kontinuálním vývoji softwaru 

   Author: Henrich Le; Supervisor: Ciochoň Petr; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Táto práca sa zameriava na návrh riešenia pre spúšt'anie "pipeline" pre kontinuálnu integráciu a dodávku pre konkrétne vývojové prostredie s maximálnym využitim kontajnerov. Zaoberá sa opisom tohto prostredia, analýzou ...
  • Architektura řešiče soustav lineárních rovnic v modulární aritmetice 

   Author: Daňhelka Michal; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá analýzou architektur určených k řešení soustav lineárních rovnic v modulární aritmetice. Dále se práce zabývá návrhem a simulací takovéto architektury. Navržené architektura je na základě této simulace ...
  • Asymetrický šifrovací algoritmus McEliece 

   Author: Myslivec Vojtěch; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   V této práci se zabýváme asymetrickým kryptosystémem McEliece, který je založený na samoopravných lineárních kódech a je jedním z kandidátů pro asymetrickou postkvantovou kryptografii. V práci uvádíme základní definici ...
  • Autentizace uživatelů a správa rolí v prostředí fakultních aplikací 

   Author: Matuška Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP 

   Author: Drhová Klára; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby autentizace, autorizace a správy relací, které jsou dennodenně používány uživateli Internetu v rámci protokolu HTTP. Důraz je kladen především na bezpečnost a bezpečnostní slabiny ...