Now showing items 145-154 of 154

  • Webový server na platformě ARM 

   Author: Hebík Karel; Supervisor: Vaňát Tomáš; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Zabezpečený lock-down systém 

   Author: Hájek Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá implementací zabezpečeného lock-down systému umožňující zobrazení pouze prohlížeče s definovanými povolenými doménami využívající běžnou Linuxovou distribuci. První část obsahuje analýzu existujících ...
  • Zařízení pro získávání a zpracování dat z internetu na platformě Raspberry Pi 

   Author: Kužel Jakub; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Hlavím cílem této diplomové práce je prověřit možnosti počítače Raspberry Pi jako nástroje pro prezentaci dat z internetu. Vzniklá aplikace spravuje uživatelské skripty, které slouží k prezentaci dat prostřednictvím ...
  • Zařízení sloužící k podpoře outdoorových aktivit 

   Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Kohlík Martin; Opponent: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému umožnující hraní módu zneškodnění bomby z počítačové hry Counter-Strike pro hráče airsoftu a paintballu. Systém se skládá ze stanoviště a příručního zařízení. Příruční ...
  • Zavaděč a podpůrné prostředky pro výrobu LTE routeru 

   Author: Kapic Jan; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Zobrazování filmových titulků na základě otisků zvukové stopy 

   Author: Javůrek Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce se zabývá časováním filmových titulků pomocí otisků získaných ze zvukové stopy. Součástí je analýza existujících titulkových formátů a problémů s jejich synchronizací s videem, popis existujících řešení těchto problémů ...
  • Zpracování a analýza logů roamingového systému eduroam 

   Author: Mach Václav; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Tomášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce Zpracování a analýza logů roamingového systému eduroam pojednává o tvorbě systému etlog pro analýzu a zpracování logů roamingo- vého systému eduroam. Služba eduroam je celosvětový systém, který umož- ňuje ...
  • Zprovoznění sítě typu DWDM SONET / SDH, její konfigurace a monitorování 

   Author: Velechovský Tomáš; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   Cílem této práce je seznámení s problematikou optických sítí s vlnovým multiplexem, její konfigurace a následné monitorování. Práce je rozdělena do několika tématických oblastí. V úvodu je nastíněno základní rozdělení ...
  • Zvukový senzor pro Internet of Things, jeho zabezpečení a vzdálená správa 

   Author: Fuchs Ondřej; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Diplomová práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí (Internet of Things) a zejména problematikou zabezpečení zařízení spadajících do této kategorie. Hlavním cílem práce bylo na základě podrobné ...
  • Zvýšení dostupnosti služeb v multitenantním prostředí pomocí softwarově definovaných sítí 

   Author: Klepáč Martin; Supervisor: Hégr Tomáš; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Rapídny nárast klientskych požiadavkov na poskytovateľov služieb dátového centra prípadne cloudu sa ocitá v rozpore s tradičnými, málo pružnými konceptami fungovania sietí. V záujme zachovania flexibility, ktoré dátové ...