Now showing items 1-20 of 169

  • Paralelní konstrukce konvexní obálky 

   Author: Matěj Šprysl; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato závěrečná práce je věnována problému konvexní obálky množiny bodů a algoritmům pro její výpočet. Hlavním úkolem této práce bylo navrhnout novou verzi algoritmu Quickhull, která využívá "crawlery" ve fázi předzpracování, ...
  • Efektivní fuzz testování webových služeb 

   Author: Matúš Ferech; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Donat-Bouillud Pierre
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   V tejto práci predstavíme inteligentný generatívny black-box fuzzer, ktorý využíva OpenAPI špecifikáciu na odhalenie zraniteľností webových služieb. Jedným z hlavných prínosov fuzzera je podpora minimalizácie vstupov, ktoré ...
  • Paralelní video transkóding pomocí GPU akcelerace 

   Author: Daniel Sedlák; Supervisor: Kvasnička Tomáš; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   V současné době získává živé vysílání na popularitě, a stává se tak standardní službou, která je integrována do sociálních sítí, jako jsou Facebook, TikTok a Twitch. Nicméně, současné implementace služeb pro transcoding ...
  • Implementace rychlé Fourierovy transformace v technologii CUDA 

   Author: Martin Horský; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce obsahuje teoretický rozbor DFT, FFT a Cooley-Tukey algoritmu. Obsahuje rozbor způsobů paralelizace a vlastností paralelních architektur a hlubší popis vývojové platformy CUDA pro použití grafických karet Nvidia ...
  • IoT monitoring agrivoltaického systému pro vinohrady 

   Author: Martin Němec; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce zkoumá nově rozvíjející se průmysl v ČR, který se nazývá Agrivoltaika. Teoretická část práce zabývá vymezením pojmů týkajících se agrivoltaického průmyslu. Dále popisuje vznik tohoto fenoménu od první myšlenky ...
  • Systém pro behaviorální autentizaci 

   Author: Jan Pešek; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Cílem této práce je vytvořit Proof of Concept autentizačního systému pro ověření identity uživatele na základě jeho chování v mobilní aplikaci. Systém využívá data ze senzorů a dotykové obrazovky chytrého telefonu k ověření ...
  • Efektivní paralelní vícecestný Quicksort algoritmus 

   Author: Ondřej Voronecký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   V této diplomové práci je představena nová verze paralelniho in-place Quicksort algoritmu MPQ-sort pro řazeni poli, s využitim OpenMP pro paralelizaci. Dosavadni implementace využivaji pro rozdělováni pouze jednoho pivota. ...
  • Systém pro konsolidaci virtuálních počítačů 

   Author: Michal Polák; Supervisor: Fesl Jan; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   V této práci se zabývám problémem konsolidace virtuálních strojů se zaměřením na optimalizaci zatížení síťové infrastruktury. Tento problém definuji a uvádím několik možných postupů řešení. Ty pak experimentálně otestuji ...
  • Vývojářské nástroje pro Solanu 

   Author: Lukáš Kozák; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce představuje čtenáři Solana blockchain. Slouží jako vstupní bod pro nové Solana vývojáře nebo blockchainové nadšence chtějící se dozvědět o Solaně, jelikož práce detailně vysvětluje veškeré klíčové koncepty a ...
  • Časové agregace a extrapolace dat profilů síťových zařízení 

   Author: Matěj Barnat; Supervisor: Bartoš Václav; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá systémem ADiCT, vyvýjeným v rámci stejnojmenného projektu zaštiťovaného sdružením CESNET, z.s.p.o. Primárním cílem práce je návrh a implementace systému časových agregací, jehož hlavní částí je algoritmus ...
  • Zařízení pro testování bezpečnosti Wi-Fi 

   Author: Petr Heřmánek; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Narušení bezpečnosti bezdrátových sítí představuje závažné ohrožení soukromí, integrity a autentičnosti komunikace. Globálně rozšířené protokoly obsahují mnoho slabin, od nedostatků původního návrhu až po kritická pochybení ...
  • Multimodální navigace a její nasazení v škálovatelné architektuře 

   Author: Jan Sokol; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá návrhem plánovače cest v geoprostorových grafech, konkrétně s omezením na cesty ve městě. Plánovač nabízí různé způsoby dopravy a v určitých kombinacích také využívá vícera možností prostředků najednou. ...
  • Optimalizace provozu DNS anycastu pro .cz doménu 

   Author: Lukáš Vacek; Supervisor: Brůna Zdeněk; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá fungovánim DNS. Praktická část je zaměřena na správu české národní domény a monitoring jejiho provozu. Analyzuje správu DNS infrastruktury české národní domény a navrhuje, ...
  • Softwarový modul pro rozpoznání VPN v síťovém provozu 

   Author: Martin Čtrnáctý; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi detekce VPN v sítovém provozu, nebot VPN lze zneužít k obcházení kontroly provozu ci exfiltraci dat. Práce na základe zachycených vzorku VPN komunikace navrhuje a testuje ruzné ...
  • Aplikace kontejnerů v kontinuálním vývoji softwaru 

   Author: Henrich Le; Supervisor: Ciochoň Petr; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Táto práca sa zameriava na návrh riešenia pre spúšt'anie "pipeline" pre kontinuálnu integráciu a dodávku pre konkrétne vývojové prostredie s maximálnym využitim kontajnerov. Zaoberá sa opisom tohto prostredia, analýzou ...
  • Vzdálený sběr dat a vzdálená správa síťových zařízení 

   Author: Pavel Bezstarosti; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Bartík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě systému pro distribuovaný sběr dat pomocí síťových zařízení vlastní výroby založený na Raspberry Pi 3B+. Pro komunikaci se senzory je zařízení rozšířeno pomocí rozšiřujícího modulu ...
  • Programování mikrokontrolérů rodiny AT32UC3C a IGLOO nano FPGA přes Bluetooth 

   Author: Ján Sučan; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Adámek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie nástrojov umožňujúcich bezdrôtový zápis, čítanie a verifikáciu programovej pamäte mikrokontrolérov rodiny AT32UC3C, poľa a FlashROM FPGA IGLOO nano, a ich otestovanie. Na základe ...
  • Zařízení sloužící k podpoře outdoorových aktivit 

   Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Kohlík Martin; Opponent: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému umožnující hraní módu zneškodnění bomby z počítačové hry Counter-Strike pro hráče airsoftu a paintballu. Systém se skládá ze stanoviště a příručního zařízení. Příruční ...
  • Automatický odhad parametrů pro mitigaci DDoS útoků 

   Author: Filip Křesťan; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Cílem této práce je poskytnout automaticky generovanou informaci potřebnou pro detekci, diagnostiku a případnou mitigaci DDoS útoků popisující normální provoz v dané počítačové síti. Výsledný síťový profil, extrahovaný z ...
  • Simulátor konfigurace storage sítě 

   Author: Karel Gudera; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru přepínače, který je založen na protokolu Fibre Channel. Přepínač je možné spustit ve více instancích. Je implementováno tzv. kaskádování, tzn. že dané přepínače je ...