• Car-to-Infrastructure komunikace v kontextu inteligentních dopravních křižovatek 

   Autor: Beran Jan; Vedoucí práce: Nemčík Martin; Oponent práce: Hégr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Car-to-infrastructure (C2I) je ad-hoc komunikační schéma používané v inteligentních dopravních systémech. Jednou z hlavních aplikací C2I sítí je Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA). Jejím cílem je podporovat plynulost ...
  • Centrální správa sítě Národní technické knihovny 

   Autor: Brabenec Miroslav; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Koudelka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Adminator je aplikace, která je v Národní technické knihovně využívána ke správě sítě. Momentálně je aplikací spravováno DHCP, DNS a přiřazování VLAN. Cílem této práce je rozšíření funkcí o monitoring aktivních síťových ...
  • CUDA implementace GMP knihovny 

   Autor: Petrouš Petr; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Cílem této práce je zhodnotit použitelnost CUDA technologie pro práci s velkými čísly. Byla implementována knihovna podobná knihovně GMP, ale místo na CPU probíhají výpočty na grafické kartě. Mezi podporované operace patří ...
  • Detekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFi 

   Autor: Samek Jakub; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce se zabývá vývojem a implementací distribuovaného systému pro ochranu WiFi sítí před útoky a porušováním uživatelských politik. Práce obsahuje analýzu existujících metod a dostupných nástrojů pro detekci, fyzickou ...
  • Detekce anomálií síťového provozu pomocí data miningové analýzy síťových toků 

   Autor: Lessner Petr; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   Tato práce se zabývá vytvořením zásuvného modulu do systému detekce síťových utoků NfSen pro behaviorální analýzu síťových toků. Cílem modulu je detekovat anomální chování hostů, které mohou znamenat útok či poruchu v síti. ...
  • Detekce anomálií v provozu IoT sítí 

   Autor: Soukup Dominik; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v prostředí Internet of Things (IoT). Prvním cílem je analýza aktuálního stavu IoT sítí a identifikace bezpečnostních slabin bezdrátových senzorových protokolů. ...
  • Detekce síťových útoků na Voice over IP infrastrukturu 

   Autor: Jíša Nikolas; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Obrovský nárůst síťového provozu vyžaduje zvyšující se nároky na bezpečnost kvůli rizikům finančích ztrát a narušení soukromí. V oblasti Voice over Internet Protocol (VoIP) mohou finanční ztáty dosáhnout i miliónů českých ...
  • Detekce útoků na Network Time Protocol 

   Autor: Robledo Alejandro; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Network Time Protocol (NTP) se v počítačových sítích používá pro synchronizaci času. Nevhodně nastavená NTP infrastruktura umožňuje útočníkovi manipulovat se systémovým časem oběti. Cílem této práce je ověření zranitelnosti ...
  • Detekce útoků využívajících aplikační protokol HTTP 

   Autor: Ďuračka Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou rostoucího počtu útoků na webové aplikace a klade si za cíl vyvinout NEMEA modul pro detekci tohoto typu útoků. Modul bude průběžně analyzovat síťové toky a na základě předdefinovaných ...
  • Diferenciální kryptoanalýza šifry Baby Rijndael 

   Autor: Tomanek Jakub; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V této práci se zabýváme metodou diferenciální kryptoanalýzy aplikovanou na šifru Baby Rijndael. V prvních dvou kapitolách se přesvědčíme o podobnosti designového návrhu šifer Rijndael a Baby Rijndael. Dále si uvedeme ...
  • Distribuované dotazování nad XML daty jazykem XPath realizované pomocí Spark frameworku 

   Autor: Dlouhý Martin; Vedoucí práce: Šenk Adam; Oponent práce: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce spadá do oblasti distribuovaných výpočtů. Věnuje se problému zpracování velkého množství dat v oblasti NoSQL databází. Cílem práce je prozkoumat možnosti distribuovaného XPath dotazování pomocí Spark frameworku. V ...
  • Distribuované prolamování hesel v PDF na svazku GPU 

   Autor: Bak Martin; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Distribuovaný nástroj pro rozlamování hesel v ZIP souborech pro GPU svazek 

   Autor: Vaněk Jaromír; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Efektivní násobení řídkých matic 

   Autor: Kaňák Martin; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ethernetový tester pro vysokorychlostní sítě 

   Autor: Benáček Pavel; Vedoucí práce: Friedl Štěpán; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimenty se standardem HEVC pro kompresi videa 

   Autor: Němec David; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat nejnovější HEVC video kompresní formát a jeho porovnání a alternativami jako jsou H.264 a VP9. Část práce je zaměřena na programování aplikace vyhodnocující kvalitu videa, která je ...
  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Autor: Černá Šárka; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kobrle Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzicky neklonovatelná funkce založená na statické paměti v mikrokontroléru Atmel ATmega 

   Autor: Platonov Mikhail; Vedoucí práce: Hlaváč Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Generátor síťového provozu na úrovni aplikačních protokolů 

   Autor: Karafiát Jan; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zaměřuje na modelování a generování síťového provozu na aplikační úrovni. Zvolený aplikační protokol je HTTP, jehož vybraný behaviorální model je rozšířen o rozlišování MIME typů vestavěných objektů webové ...
  • GPU akcelerované vyhodnocení kvality videa 

   Autor: Fanfule Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce je zaměřena na objektivní vyhodnocení kvality videa. V rámci této práce jsou popsány metody jak porovnávat kvalitu různých verzí jednoho videa. Vybral jsem několik různých způsobů porovnávání kvality videa, tyto ...