Now showing items 39-58 of 154

  • Car-to-Infrastructure komunikace v kontextu inteligentních dopravních křižovatek 

   Author: Beran Jan; Supervisor: Nemčík Martin; Opponent: Hégr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Car-to-infrastructure (C2I) je ad-hoc komunikační schéma používané v inteligentních dopravních systémech. Jednou z hlavních aplikací C2I sítí je Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA). Jejím cílem je podporovat plynulost ...
  • Centrální správa sítě Národní technické knihovny 

   Author: Brabenec Miroslav; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Koudelka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Adminator je aplikace, která je v Národní technické knihovně využívána ke správě sítě. Momentálně je aplikací spravováno DHCP, DNS a přiřazování VLAN. Cílem této práce je rozšíření funkcí o monitoring aktivních síťových ...
  • CUDA implementace GMP knihovny 

   Author: Petrouš Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Cílem této práce je zhodnotit použitelnost CUDA technologie pro práci s velkými čísly. Byla implementována knihovna podobná knihovně GMP, ale místo na CPU probíhají výpočty na grafické kartě. Mezi podporované operace patří ...
  • Detekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFi 

   Author: Samek Jakub; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce se zabývá vývojem a implementací distribuovaného systému pro ochranu WiFi sítí před útoky a porušováním uživatelských politik. Práce obsahuje analýzu existujících metod a dostupných nástrojů pro detekci, fyzickou ...
  • Detekce a záznam konferenčních VOIP hovorů 

   Author: Matěj Polák; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Práce se zabývá implementací programu v jazyku C pro detekcí a záznam hovorů signalizovaných proprietárním signalizačním protokolem Skinny Client Control Protocol firmy Cisco. Jedná se hlavně o rozšíření předchozí práce o ...
  • Detekce anomálií síťového provozu pomocí data miningové analýzy síťových toků 

   Author: Lessner Petr; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Zahradnický Tomáš
   Tato práce se zabývá vytvořením zásuvného modulu do systému detekce síťových utoků NfSen pro behaviorální analýzu síťových toků. Cílem modulu je detekovat anomální chování hostů, které mohou znamenat útok či poruchu v síti. ...
  • Detekce anomálií v provozu IoT sítí 

   Author: Soukup Dominik; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v prostředí Internet of Things (IoT). Prvním cílem je analýza aktuálního stavu IoT sítí a identifikace bezpečnostních slabin bezdrátových senzorových protokolů. ...
  • Detekce síťových útoků na Voice over IP infrastrukturu 

   Author: Jíša Nikolas; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Obrovský nárůst síťového provozu vyžaduje zvyšující se nároky na bezpečnost kvůli rizikům finančích ztrát a narušení soukromí. V oblasti Voice over Internet Protocol (VoIP) mohou finanční ztáty dosáhnout i miliónů českých ...
  • Detekce útoků na Network Time Protocol 

   Author: Robledo Alejandro; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Network Time Protocol (NTP) se v počítačových sítích používá pro synchronizaci času. Nevhodně nastavená NTP infrastruktura umožňuje útočníkovi manipulovat se systémovým časem oběti. Cílem této práce je ověření zranitelnosti ...
  • Detekce útoků využívajících aplikační protokol HTTP 

   Author: Ďuračka Tomáš; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou rostoucího počtu útoků na webové aplikace a klade si za cíl vyvinout NEMEA modul pro detekci tohoto typu útoků. Modul bude průběžně analyzovat síťové toky a na základě předdefinovaných ...
  • Diferenciální kryptoanalýza šifry Baby Rijndael 

   Author: Tomanek Jakub; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V této práci se zabýváme metodou diferenciální kryptoanalýzy aplikovanou na šifru Baby Rijndael. V prvních dvou kapitolách se přesvědčíme o podobnosti designového návrhu šifer Rijndael a Baby Rijndael. Dále si uvedeme ...
  • Distribuované dotazování nad XML daty jazykem XPath realizované pomocí Spark frameworku 

   Author: Dlouhý Martin; Supervisor: Šenk Adam; Opponent: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce spadá do oblasti distribuovaných výpočtů. Věnuje se problému zpracování velkého množství dat v oblasti NoSQL databází. Cílem práce je prozkoumat možnosti distribuovaného XPath dotazování pomocí Spark frameworku. V ...
  • Distribuované prolamování hesel v PDF na svazku GPU 

   Author: Bak Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Distribuovaný nástroj pro rozlamování hesel v ZIP souborech pro GPU svazek 

   Author: Vaněk Jaromír; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Distribuovaný systém pro spouštění a zpracování výpočtů 

   Author: Jan Mašek; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   DJEES je distribuovaný systém pro spouštění a vyhodnocování úloh. Při návrhu a implemntaci byli použity nejnovější technolgie. Hlavní částí systému je Mesos framework, který zajišťuje přidělování volných prostředků ve ...
  • Efektivní násobení řídkých matic 

   Author: Kaňák Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ethernetový tester pro vysokorychlostní sítě 

   Author: Benáček Pavel; Supervisor: Friedl Štěpán; Opponent: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimenty se standardem HEVC pro kompresi videa 

   Author: Němec David; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat nejnovější HEVC video kompresní formát a jeho porovnání a alternativami jako jsou H.264 a VP9. Část práce je zaměřena na programování aplikace vyhodnocující kvalitu videa, která je ...
  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Author: Černá Šárka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kobrle Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzicky neklonovatelná funkce založená na statické paměti v mikrokontroléru Atmel ATmega 

   Author: Platonov Mikhail; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)