Zobrazují se záznamy 1-20 z 145

   Klíčové slovo
   AES, Rijndael, Baby Rijndael, model Rijndaelu, redukce, šifra, kryptoanalýza opakovaným šifrováním [1]
   AES, Rijndael, Baby Rijndael, Rijndael model, reduction, cypher, repetitive encryption cryptanalysis [1]
   analysis, CBT-Locker, malicious code, reverse engineering, security risks [1]
   analýza, bezpečnostní rizika, CBT-Locker, reverzní inženýrství, škodlivý kód [1]
   Apache Cassandra, Clondike, Jádro operačního systému Linux, Nededikovaný cluster, Netlink [1]
   Apache Cassandra, Clondike, Kernel, Netlink, Non-dedicated cluster x [1]
   Apple, laboratory, OS X, Linux, Windows, LDAP, Active Directory, NFS, Samba, Nagios, PXE, integration, deployment, management [1]
   Apple, laboratoř, OS X, Linux, Windows, LDAP, Active Directory, NFS, Samba, Nagios, PXE, integrace, nasazení, správa [1]
   Arduino, meteorological stations, sensors, MQTT, big data, NoSQL, distributed systems [1]
   Arduino, meteorologické stanice, senzory, MQTT, big data, NoSQL, distribuované systémy [1]
   autentizované šifrování s přidruženými daty,caesar soutěž,openssl evp api,openssl knihovna,tls šifrovací sady,tls protokol [1]
   authenticated encryption with associated data,caesar competition,openssl evp api,openssl library,tls cipher suite,tls protocol [1]
   Baby Rijndael, Algebraic cryptanalysis, AES, XL algorithm, XSL algorithm [1]
   Baby Rijndael, Algebraická kryptoanalýza, AES, XL algoritmus, XSL algoritmus [1]
   Baby Rijndael, Cryptanalysis, Impossible differential cryptanalysis [1]
   Baby Rijndael, Kryptoanalýza, Kryptoanalýza pomocou nemožných diferenciálov [1]
   behavioral analysis, data-mining, clustering, DBSCAN, LOF, NetFlow, IPFIX, NfSen [1]
   behaviorální analýza, data-mining, shluková analýza, DBSCAN, LOF, NetFlow, IPFIX, NfSen [1]
   BestCrypt Volume Encryption, symetrická kryptografia, operačný mód XTS, šifrovanie zväzkov [1]
   BestCrypt Volume Encryption, Symmetric Cryptography, XTS Operation Mode, Volume Encryption [1]