• Efektivní násobení řídkých matic 

   Autor: Kaňák Martin; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ethernetový tester pro vysokorychlostní sítě 

   Autor: Benáček Pavel; Vedoucí práce: Friedl Štěpán; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimenty se standardem HEVC pro kompresi videa 

   Autor: Němec David; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat nejnovější HEVC video kompresní formát a jeho porovnání a alternativami jako jsou H.264 a VP9. Část práce je zaměřena na programování aplikace vyhodnocující kvalitu videa, která je ...
  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Autor: Černá Šárka; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kobrle Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzicky neklonovatelná funkce založená na statické paměti v mikrokontroléru Atmel ATmega 

   Autor: Platonov Mikhail; Vedoucí práce: Hlaváč Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Generátor síťového provozu na úrovni aplikačních protokolů 

   Autor: Karafiát Jan; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zaměřuje na modelování a generování síťového provozu na aplikační úrovni. Zvolený aplikační protokol je HTTP, jehož vybraný behaviorální model je rozšířen o rozlišování MIME typů vestavěných objektů webové ...
  • GPU akcelerované vyhodnocení kvality videa 

   Autor: Fanfule Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce je zaměřena na objektivní vyhodnocení kvality videa. V rámci této práce jsou popsány metody jak porovnávat kvalitu různých verzí jednoho videa. Vybral jsem několik různých způsobů porovnávání kvality videa, tyto ...
  • GPU algoritmy pro určení struktury krystalu pomocí práškové difraktometrie 

   Autor: Mařík Ondřej; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hrozby a metody ochrany ve virtualizovaném prostředí 

   Autor: Luňák Tomáš; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Slabý Jiiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace osob pomocí oční duhovky 

   Autor: Jaškovský Petr; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Implementace bezpečného úložiště klíčů elektronického podpisu pro použití v rámci Java Cryptographic Architecture 

   Autor: Michl Filip; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Budiš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace BitTorrent discovery protokolu do Clondike 

   Autor: Tvrdík Pavel; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace škodné do projektu Clondike 

   Autor: Nový Zdeněk; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením nové záplaty pro linuxové jádro verze 3.18.21 v projektu Clondike. Práce popisuje sjednocení konfigurace do jednoho souboru a implementaci projektu Clondike jako služby operačního ...
  • Implementační aspekty kryptografie eliptických křivek 

   Autor: Kobrle Daniel; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace 

   Autor: Jánský Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Mezi nejrozšířenější a zároveň nejnebezpečnější síťové útoky patří bezesporu distribuované útoky odepření služby (DDoS). Tyto útoky jsou neustálou hrozbou všem poskytovatelům internetového připojení a jsou schopny vyřadit ...
  • Interaktivní simulátor sítí pro analýzu a vizualizaci protokolů 

   Autor: Goncharov Pavel; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Vývoj síťových technologií je hnací silou moderní inovace a pokroku v mnoha klíčových oblastech. To má významný dopad na množství průmyslových odvětví a globální ekonomiky jako celku. Mezinárodní korporací, vláda a akademická ...
  • Jaderný modul v operačním systému Linux pro řízení 10 Gigabitové Ethernet síťové karty implementované v FPGA 

   Autor: Melnikov Jiří; Vedoucí práce: Žejdl Petr; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunikace skrze Captive portal 

   Autor: Černáč Martin; Vedoucí práce: Padrta Aleš; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Captive portál je software, zpravidla nasazován na veřejně dostupných sítích, který typicky omezuje či limituje přístup do sítě Internet. Tato diplomová práce se věnuje problematice obcházení takových limitací pomocí ...
  • Kryptoanalýza pomocí nemožných diferenciálů 

   Autor: Poljak Peter; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   V našej diplomovej práci sme sa venovali kryptoanalýze pomocou nemožných diferenciálov ako mierke na testovanie slabín šifier. Kvôli relatívnej novosti, oproti lineárnej a diferenciálnej analýze, nie je táto analýza veľmi ...
  • Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael 

   Autor: Kokeš Josef; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)