Now showing items 104-123 of 154

  • Redukované modely šifry Rijndael 

   Author: Solil Lukáš; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-28)
   Práce se zabývá redukcí velikosti šifry Rijndael. Zkoumá vlastnosti šifry a kritéria, podle kterých byla navržena. Získané poznatky využívá k formulaci postupu pro návrh redukovaných modelů Rijndaelu. Součástí práce jsou ...
  • Rozšíření projektu Spark o podporu jazyka Ruby 

   Author: Moravčík Ondřej; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá rozšířením projektu Apache Spark o podporu jazyka Ruby. Součásti práce je také analýza různých metod serializace včetně porovnání výkonu s ostatními jazyky.
  • Řešení problému diskrétního logaritmu použitím index calculu na GPU 

   Author: Plíšek Dominik; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Práce se zabývá možností využít grafickou kartu k urychlení jednoho kroku index calculu, algoritmu pro hledání diskrétního logaritmu. V tomto kroku je řešena rozsáhlá řídká soustava lineárních kongruencí. Práce popisuje ...
  • Řídicí software pro COMbo Ethernet Tester a jeho integrace do konfiguračního systému Netopeer 

   Author: Čejka Tomáš; Supervisor: Krejčí Radek; Opponent: Pospíšil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat z meteorologických stanic 

   Author: Dittrich Slavomír; Supervisor: Vít Pavel; Opponent: Šírek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce pojednává o problematice sběru, ukládání a vyhodnocování dat, získávaných z meteorologických stanic, vytvořených na platformě Arduino. Výsledkem práce je vytvoření univerzálního systému pro sběr dat. Hlavním bodem ...
  • Simulace hierarchie pamětí cache a protokolu MESIF 

   Author: Kadlec Jan; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Simulace hierarchie sdílených pamětí cache 

   Author: Čapek Jindřich; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce obsahuje implementaci hierarchie sdílených pametí cache s koherencním protokolem MOESI v simulátoru GEM5. Práce obsahuje krátký popis simulátoru GEM5 a jeho pametového systému, popis koherencního protokolu MOESI, ...
  • Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí 

   Author: Jahn Jiří; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulátor jádra operačního systému 

   Author: Friedl Jan; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Diplomová práce se zabývá úpravou záplaty Linuxového jádra Clondike verze 3.18.21 a návrhem a implementací simulátoru jádra Clondike. Díky simulátoru bude možné snadněji provádět vývoj uživatelského prostoru systému Clondike ...
  • Simulátor konfigurace storage sítě 

   Author: Karel Gudera; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru přepínače, který je založen na protokolu Fibre Channel. Přepínač je možné spustit ve více instancích. Je implementováno tzv. kaskádování, tzn. že dané přepínače je ...
  • Simulátor síťových systémů řízený textovými příkazy 

   Author: Ďurčík Jakub; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá analýzou vybrané množiny síťových systémů konfigurovatelných pomocí textových příkazů, návrhem, implementací a testováním univerzálního simulátoru konfigurace těchto systémů, který je mimo jiné možné použít ...
  • Síťový analyzátor akcelerovaný pomocí GPU 

   Author: Švimberský Pavel; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Blažek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Skrývání virtuálního prostředí před malwarem 

   Author: Hradský Tomáš; Supervisor: Kurtin Petr; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Cílem práce je představit počítačovou virtualizaci a její využití při analýze malwaru. Práce se zaměřuje na metody, kterými malware detekuje virtuální prostředí, na základě čehož modifikuje své chování a tím ztěžuje svou ...
  • Sledování provozu 100Gb/s síťových infrastruktur 

   Author: Kalina Miroslav; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Obsahem této práce je návrh a následná implementace agregačního modulu pro NEMEA Framework. Výsledný modul bude umožňovat uživateli definovat pravidla pro zpracování velkého množství informací do agregovaných záznamů pro ...
  • Služba a NfSen plugin pro analýzu síťových toků pomocí sekvenčních statistických metod 

   Author: Neumann Martin; Supervisor: Blažek Rudolf; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snort plugin pro analýzu síťového provozu pomocí statistických metod 

   Author: Keníž Michal; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá vývojem rozšíření pro opensourcový detekční systém Snort, které umožňuje využití statistických metod pro detekci síťových anomálií. Práce popisuje architekturu Snortu a možnosti jeho rozšíření. Zahrnuta ...
  • Software pro vzájemné sdílení polohy 

   Author: Kunc Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Současný vývoj autentizovaného šifrování a jeho použití v protokolu TLS 

   Author: Žák Jan; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zaměřuje na přidání nové šifrovací sady s autentizovaným šifrováním do OpenSSL implementace TLS protokolu použitím EVP API. Nová šifra byla vybrána z přihlášených algoritmů do CAESAR soutěže. Nová šifrovací ...
  • Srovnání open-source systémů cloudů PaaS 

   Author: Pulec Pavel; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie bezpečnosti kódu v infrastruktuře překladačů LLVM 

   Author: Al-Fatla Sarmad Neamah Mohsen; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)