Zobrazují se záznamy 121-140 z 145

  • Testy interoperability technologie MPLS VPN 

   Autor: Varga Gabriel; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Turris plugin pro analýzu síťového provozu pomocí statistických metod 

   Autor: Krátký Marek; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zásuvného modulu pro router vyvinutý v rámci výzkumného projektu Turris sdružení CZ.NIC, správce nejvyšši české DNS domény. Výsledný modul analyzuje síťový provoz a na ...
  • uNIC - Sjednocený přístup k NIC 

   Autor: Mazák Tomáš; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Univerzální agregační modul pro systém NEMEA 

   Autor: Slabihoudek Michal; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního agregačního modulu do existujícího síťového detekčního systému NEMEA. Text práce obsahuje popis systému NEMEA včetně datových formátů využívaných pro komunikační ...
  • Univerzální NfSen plugin pro analýzu síťových toků ve statistickém systému R 

   Autor: Kopp Martin; Vedoucí práce: Blažek Rudolf; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Úpravy jádra operačního systému pro Clondike 

   Autor: Rákosník Jiří; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je analýza, návrh řešení a oprava dosud známých chyb v uživatelském prostoru a v prostoru jádra operačního systému projektu Clondike. V této práci je uveden celý postup provedení opravy jednotlivých chyb ...
  • Útoky na white-box AES 

   Autor: Rigot Jean-Gaël; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Využití kryptografie (šifrování) je v zabránění přístupu k datem bez příslušného oprávnění. V některých případech jsou ale šifrovací algoritmy spuštěny na neznámém zařízení, například v případě přístupu k obsahu, chráněnému ...
  • Včasné varování před problémy infrastruktury informačního systému 

   Autor: Beránek Martin; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Šabata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá tématy spojenými s předpovědmi dat a analýzou příčiny závad v informačních systémech. Používá statistické metody a metody strojového učení, které mohou být použity pro předpověď závad. Tyto předpovědi ...
  • Vylepšení bezdrátové síťové infrastruktury 

   Autor: Pouzar Jaroslav; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Podstatou této práce je analyzovat již existující bezdrátovou síť, posoudit její kvality a následně navrhnout a implementovat možná vylepšení. Důraz je přitom kladen nejenom na zlepšení dostupnosti a kvality služby ve ...
  • Vysokointeraktivní VoIP Honeypot 

   Autor: Herych Jan; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytváření hloubkové mapy pro 3D zobrazení 

   Autor: Lhoťan Miroslav; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   V této práci jsou popsány základy problematiky konstrukce hloubkové mapy ze stereoskopického obrazu. Dále jsou zde popsány principy čtyř algoritmů řešících tuto úlohu a jejich implementace. Implementace je realizována ...
  • Využití GPU architektur pro kryptoanalýzu vybraných šifer hrubou silou 

   Autor: Moňok Miroslav; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Využití strojového učení pro extrakci kontextu síťových incidentů 

   Autor: Jílek Marek; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Machlica Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce pojednává o možnostech využití znalostního inženýrství pro odhalování síťových incidentů a extrakci jejich kontextu. V první části se zaměříme na současné systémy automatizovaného odhalování incidentů, především ...
  • Využití Threat Intelligence v informační bezpečnosti 

   Autor: Bertovič Marek; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabýva problémem threat intelligence. Je zde diskutován výběr vhodné SIEM platformy a návrh korelačních algoritmů. Tyto algoritmy jsou zaměřeny na detekci TOR, phishingu a ransomware. Součastí je popis návrhu ...
  • Výkon MultiPath TCP protokolu na OpenWRT 

   Autor: Subramani Balaji; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Multipath TCP (MPTCP) je pokročilým rozšířením stávajícího TCP protokolu, které dokáže nabídnout více než standardní varianta. Transmission Control Protocol (TCP) je dosud nejrozšířenější metodou pro spolehlivou komunikaci ...
  • Vývoj znáhodněných penetračních testů infrastruktury počítačových sítí 

   Autor: Král Tomáš; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá možnostmi skrývání penetračních testů a útoků tak, aby nebyly odhalitelné pomocí běžně používaných detekčních systémů. Zkoumá také možnosti napadení zabezpečené komunikace pomocí Man in the Middle ...
  • Webový server na platformě ARM 

   Autor: Hebík Karel; Vedoucí práce: Vaňát Tomáš; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Zabezpečený lock-down systém 

   Autor: Hájek Ondřej; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá implementací zabezpečeného lock-down systému umožňující zobrazení pouze prohlížeče s definovanými povolenými doménami využívající běžnou Linuxovou distribuci. První část obsahuje analýzu existujících ...
  • Zařízení pro získávání a zpracování dat z internetu na platformě Raspberry Pi 

   Autor: Kužel Jakub; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Hlavím cílem této diplomové práce je prověřit možnosti počítače Raspberry Pi jako nástroje pro prezentaci dat z internetu. Vzniklá aplikace spravuje uživatelské skripty, které slouží k prezentaci dat prostřednictvím ...
  • Zavaděč a podpůrné prostředky pro výrobu LTE routeru 

   Autor: Kapic Jan; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)