Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Automatická detekce malwaru 

  Autor: Martin Jureček; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: García Sebastián
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
  The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware ...
 • Chytrý květináč 

  Autor: Mikuláš Veselý; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem chytrých květináčů. V práci jsou analyzovány pod-porované rostliny a akademická i na trh uvedená produkčni řešeni, která souvisi s automatizaci nebo jakýmkoliv vylepšenim pěstebniho ...
 • Integrace RPA a OCR 

  Autor: Manasa Woolla; Vedoucí práce: Dvořák Ondřej; Oponent práce: Šenkýř David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Neustálý pokrok v digitálním světě si žádá vytváření rychlejších technologií, které pomohou organizacím udržet krok. I přes to, že současné technologie poskytují nepřeberné množství způsobů, jak pomoci zaměstnancům s jejich ...
 • FPGA IP jádro pro síťové rozhraní s podporou v Linuxu 

  Autor: Jan Brokeš; Vedoucí práce: Beneš Tomáš; Oponent práce: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem práce je implementace IP jádra, které zpracovává SFP 10G nebo 1G signál na desce ZC706 do formy paketů. Ty potom filtruje podle cílového portu, určené pakety posílá na AXI Stream rozhraní v FPGA logice. Veškterý zbylý ...
 • Mobilní aplikace pro evidenci pronájmu reklamních ploch 

  Autor: Anna Škorupová; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Borský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou Android mobilnej aplikácie, ktorá komunikuje so serverom spoločnosti zameranej na prevádzkovanie reklamných médií. Aplikácia slúži na evidenciu prenájmu ...
 • Rozšíření multiplatformního zobrazovacího software pro elektroencefalografii 

  Autor: Marek Papinčák; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto diplomová práca popisuje rozšírenie programu na vizualizáciu a analýzu EEG dát. Rozšírenie zahrňuje vizualizáciu topografickej mapy povrchu skalpu použitím viac rozmernej interpolácie a časovo-frekvenčnú analýzu ...
 • Věnná města Českých Královen - webový vizualizátor 3D modelů 

  Autor: Martin Púčala; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto práca sa pozerá na možnosti zobrazovania obsahu rozšírenej reality na mobilných zariadeniach v prostredí webového prehliadača. To znamená dostupnosť len obmedzených hardwarových i softwarových prostriedkov. Je ...
 • Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém 

  Autor: Miroslav Brzobohatý; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Špička Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody reálných opcích, které ...
 • VoxelMaze I. - grafika a osvětlení 

  Autor: Nina Grechushkina; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá grafickou částí hry VoxelMaze a optimalizací grafických procesů. Tato hra je výsledkem týmové práce. Ostatní členové týmu pracují na dalších částech hry, jako je návrh úrovní, skriptování ...
 • VoxelMaze I. - animace a optimalizaze UX 

  Autor: Mariia Korshunova; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Hlavní cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro aplikaci VoxelMaze, která vznikla v týmu studentů oboru Počítačová grafika v rámci předmětu BI-SP1.2. Rozhraní hry VoxelMaze, původně ...
 • Použití intervalové aritmetiky v řešičích soustav lineárních rovnic 

  Autor: Stanislav Hlubocký; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce má za prozkoumat vlastnosti řešení soustav lineárních rovnic s~ne\-přesnou pravou stranou reprezentovanou pomocí náhodných veličin. Následně je porovnává s výsledky, které dává intervalová aritmetika. Výpočet ...
 • Sedm statečných - optimalizace animací 

  Autor: Petr Hromják; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá animacemi postav. V práci jsou předvedeny základní principy a postupy tvorby 3D modelu postav a jejich následné animace. Z animačních metod je blíže rozvedena kosterní animace, s čímž souvisí ...
 • Aplikace pro navigaci minidronu 

  Autor: Jan Filip; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Khun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce je zaměřena na možnosti ovládání minidronů Parrot Mambo. Cílem práce je vytvořit aplikaci schopnou dron samostatně navádět dle informací z jeho senzorů a kamer. Vyhýbání se dronu překážkám je dosaženo za pomocí ...
 • Robustní zavaděč paměti flash pro mikrokontrolér pracující přes rozhraní NFC. 

  Autor: Jitka Seménková; Vedoucí práce: Hušák Jiří; Oponent práce: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce obsahuje návrh a implementaci zavaděče flash paměti pro mikrokontroler s architekturou RISC-V. Zavaděč přenáší novou aplikaci přes rozhraní NFC, tvořené deskou NTAG5 link. Součástí práce je i návrh a implementace ...
 • Certifikované algoritmy pro hledání minimální kostry 

  Autor: Tomáš Homola; Vedoucí práce: Knop Dušan; Oponent práce: Tvrdík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá úvodem do procesu deduktivní formální verifikace. Teoretická část práce seznámí čtenáře s frameworkem Frama-C pro modulární analýzu programů napsaných v jazyce C. Ten k verifikaci používá pluginy, ...
 • Vizualizace zvuku pomoci LED panelu 

  Autor: Ondřej Švejstil; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Melnikov Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Předmětem práce je vizualizace hudby na panelu sestaveném ze sériově zapojených adresovatelných RGB LEDs. Tento panel je ovládaný jednodeskovým mikrokontrolerem, který je jedním z témat teoretické části práce. Další úseky ...
 • Aplikace pro komunikaci s Trade Workstation (TWS) v AndroidOS 

  Autor: Michal Sakala; Vedoucí práce: Trdlička Jan; Oponent práce: Balík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android umožňující přístup na burzu prostřednictvím existujícího účtu u společnosti Interactive Brokers (IBKR) s využitím v lokální síti běžící obchodní platformy ...
 • Studie zranitelností Linuxového jádra 

  Autor: Jan Pánov; Vedoucí práce: Štepanovský Michal; Oponent práce: Zemánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se zabývá zranitelností CVE-2019-9213 související s chybou \mbox{v pa}\-mě\-ťo\-vém substému operačního systému Linux. Umožnuje namapování virtuální adresy 0. Zranitelnost je včetně dvou dalších (Mutagen Astronomy a ...
 • Analýza bezpečnosti DNS serverů 

  Autor: Michal Kovačič; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá bezpečnostní analýzou běžně používaných DNS serverů, konkrétně jejich odolností proti vybraným známým útokům. Teoretická část začíná popisem protokolu DNS a pokračuje seznámením se s vybranými útoky, ...
 • Generátor testovacích dat 

  Autor: Karel Ševčík; Vedoucí práce: Mlejnek Jiří; Oponent práce: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se věnuje vývoji aplikace pro generování testovacích dat. Cílem práce je navrhnout a implementovat prototyp, který bude podporovat generování dat do databází Oracle a SQL Server a bude v budoucnosti rozšiřitelný o ...

Zobrazit další