Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Predictor Factory: Učení z relačních dat 

  Autor: Jan Motl; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Kliegr Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
  Propositionalization algorithms transform relational data into a single table with features, which can be used for classification or regression with conventional machine learning tools. However, the contemporary ...
 • Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie 

  Autor: Oleksandr Husiev; Vedoucí práce: Dojčinovski Milan; Oponent práce: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-10)
  Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, ...
 • Mobilní aplikace pro vizualizaci pražské hromadné dopravy 

  Autor: Galymzhan Dosmagambet; Vedoucí práce: Sušický Marek; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-10)
  Role veřejné dopravy je v současné době zásadní. Je přítomen v každém moderním městě a je možné jej maximálně využít pro socioekonomický rozvoj. Proto si tato bakalářská práce klade za cíl vytvořit mobilní aplikaci OS ...
 • Přizpůsobení teorií podnikového inženýrství a normalizovaných systémů potřebám metodického frameworku pro technologické transformace 

  Autor: Ondřej Dvořák; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Huňka František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
  Moore's law states that the number of transistors on a chip will double every two years. A similar force appears to drive the progress of information technology. Companies tend to struggle to keep up with the latest ...
 • Extrakce strukturovaných dat z českých faktur 

  Autor: Milan Vu; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce se zabývá implementací použitelného řešení pro extrakci strukturovaných dat z českých faktur. V první řadě je prostudování veřejně dostupných (open-source) a komerčních řešení této problematiky a také prostudování ...
 • Finite State Entropy kodér pro knihovnu SCT 

  Autor: Ladislav Zemek; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním algoritmů založených na metodě Finite State Entropy (FSE). Konkrétně se jedná o metody LZFSE a ZStandard. Obě tyto metody jsou implementované v ...
 • Refaktoring modulární knihovny kompresních metod SCT 

  Autor: Filip Geletka; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Daněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou vylepšení v knižnici kompresných algoritmov SCT. Knižnica SCT - Small Compression Toolkit je modulárna knižnica obsahujúca sadu kompresných algoritmov vyvíjaných ...
 • Rozšíření frameworku Cpputest a jeho využití k testování ETCS simulátoru 

  Autor: Kateřina Kasalická; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce se předně zabývá návrhem a implementací rozšíření existujícího testovacího C++ frameworku CppUTest. Framework CppUTest již obsahuje střední podporu pro práci s mocky, nicméně tato práce navrhuje rozšíření již ...
 • Stylizace 3D modelů s využitím výtvarné předlohy na mobilních zařízeních 

  Autor: Marek Alexa; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce představuje unikátnı́ kombinaci zážitku z rozšı́řené reality, počı́tačově podporované stylizace s akvizicı́ vzorového stylu a interakce s 3D modelem. Práce nastiňuje přehled problému stylizace a různé přı́stupy ...
 • Systém pro Mistrovství ČR v autostopu 

  Autor: Karím Abu Nofal; Vedoucí práce: Malec Oldřich; Oponent práce: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce se zabývá vývojem nové verze webové aplikace pro závod Mistrovství ČR v autostopu, který pořádá Světem stopem z. s. Text obsahuje seznámení se současnou verzí webových stránek, na jejichž základě stojí návrh ...
 • Implementace Objektově Orientovaných jazyků 

  Autor: Rasul Seidagul; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Siek Konrad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce se bude zabývat překla-dem jednoduchého Object-Oriented pro-gramovacího jazyka na jeho jednoduš-šípodmnožinu non-Object-Oriented ja-zyků.V kapitole 2 autor stručně po-jednává o existujících funkcích Object-Ori ...
 • Statistika xG pro lední hokej 

  Autor: Michal Seibert; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Předmětem této práce je nalézt a prozkoumat zdroje dat o uskutečněných událostech v zápasech NHL a následně použı́t tato data k tvorbě modelů pro predikci očekávaných gólů. Pro predikci jsou použity různé klasifikačnı́ ...
 • Simulátor paralelních třídících algoritmů 

  Autor: Van Nhan Nguyen; Vedoucí práce: Šoch Michal; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Diplomová práce zahrnuje návrh a vývoj jednostránkové webové aplikace, která simuluje vybrané (Odd-Even Sort, Shear Sort) paralelní řadící algoritmy. Aplikace je vyvinuta ve frameworku Vuetify, využívající Three.js knihovnu ...
 • Aplikace pro chovatele psů 

  Autor: Tomáš Grofek; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Erben Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Práce se zabývá kompletním vývojem webové aplikace, která podporuje chovatele psů, zejména se zaměřuje na propojení poptávky a nabídky štěňat s průkazem původu. Aplikace se skládá ze serverové části poskytující REST API ...
 • Evidenční systém výkonů pro Farní charitu Jindřichův Hradec 

  Autor: David Holkup; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce se věnuje procesu návrhu, implementace, testování a nasazení vlastního softwarového řešení pro evidenční systém Farní charity Jindřichův Hradec.
 • Implementace chytrých algoritmů detekce součástek v open-source knihovně OpenPNP 

  Autor: Nikola Karlíková; Vedoucí práce: Brchl Lukáš; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Počítačové vidění je důležitou součástí povrchové montáže plošných spojů, která zahrnuje i Pick and Place (P&P) operace, pro které je důležité mít spolehlivé počítačové vidění, které zvládne detekovat a zarovnat ...
 • Líná kompilace v klasickém plánování 

  Autor: Zuzana Fílová; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Předmětem této diplomové práce je problematika líné kompilace v klasickém plánování. V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty základní informace o klasickém plánování, definovány důležité pojmy klasické reprezentace ...
 • Implementace úložiště a dotazovacého rozhraní pomocí grafové databáze Neo4j 

  Autor: Vigneshwar Manoharan; Vedoucí práce: Kroha Petr; Oponent práce: Šenkýř David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  V této práci prezentuji svou implementaci ukládání lingvistických vzorů jako orientovaného grafu do databáze Neo4j a dotazování se na odpovídající vzory. Dále to bude využito v jedné z činností dolování textu, které ...
 • DPLL(MAPF): Integrace řešiče SATu a multi-agetního hledání cest 

  Autor: Martin Čapek; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Multiagentní hledání cest (MAPF) se často kopiluje do výrokové splnitelnosti (SAT) a je dále vyřešeno existujícím SAT řešičem. V této práci jsme přišli s novým kompilačním schématem DPLL(MAPF), který používá těsnou inegraci ...
 • Správa vegetace v okolí elektrického vedení za pomocí snímků z dronu 

  Autor: Radek Ježek; Vedoucí práce: Brchl Lukáš; Oponent práce: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Provozovatelé elektrických distribučních sítí vynakládají každoročně velké množství peněz a úsilí, aby zajistili plynulou a bezpečnou dodávku elektřiny. Nejčastějším zdrojem výpadků proudu je poškození drátů vysokého napětí ...

Zobrazit další