Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Randomizované indexy pro přibližné vyhledávání v multidimenzionálních polích 

  Autor: Luboš Krčál; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Krátký Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Multidimensional data, either in the form of dense arrays, or sparse relational data are a common data structure for effective storage, access, management, querying, disseminating, analysis, and visualization of scientific ...
 • Získávání znalostí z multimediálního obsahu 

  Autor: Petr Pulc; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Perfiljeva Irina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Kdo, co, kde, kdy, jak a proč? Záznam odpovědí na tyto základní otázky dokáže objasnit okolnosti děje v reálném světě. V případě fotografií, nebo obrazového záznamu ale dokážeme na tyto otázky odpovědět jen velmi obecně, ...
 • Lineární kryptoanalýza Baby Rijndael a implementační postranní kanály AES 

  Autor: Josef Kokeš; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Colombier Brice
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  In this dissertation thesis we study selected security aspects of AES, the Advanced Encryption Standard. Specically, we approach the issue from three sides: First, we are trying to verify whether AES is indeed resistant ...
 • Správa důvěryhodnosti v bezdrátových ad hoc sítích 

  Autor: Yelena Trofimova; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel; Oponent práce: Vozňák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato disertacni prace se zabyva problematikou duveryhodnosti v bezdratovych ad hoc sitich. Takoveto site jsou zranitelne zejmena kvuli absenci centralni spravy identit uzlu a pevne infrastruktury. Duvera v oblasti bezdratove ...
 • Složitost her na grafech 

  Autor: Václav Blažej; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Bredereck Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-29)
  V této disertační práci se zabýváme složitostí her na grafech. Hlavním cílem je zjistit, kdy jsou problémy řešitelné a kdy jsou těžké. K dosažení těchto cílů používáme algoritmizaci společně s těžkostními redukcemi; a ...
 • Implementace staticky typovaného, lazy, funkcionálního jazyka 

  Autor: Jan Sliacký; Vedoucí práce: Culpepper Ryan Michael; Oponent práce: Křikava Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se věnuje implementaci funkcionálního, staticky typovaného programovacího jazyka inspirovaného jazykem Haskell. Hlavním bodem zájmu práce je implementace typového systému pro tento jazyk. Implementace vychází z ...
 • Výzkum moderních NoSQL databází 

  Autor: Serhii Holovko; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce popisuje hlavní aspekty volby databázové technologie. Vysvětluje se teorie řízení dat, moderní databázová řešení jsou analyzované. Ukázková aplikace demonstruje progresivní databázové stroje v kontextu reálného ...
 • Informační systém nemocnice 

  Autor: Elisavet Nafanailidou; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce nabízí řešení projektu "Hospital information system". Hlavním cílem práce je přispět ke zvýšení efektivity nemocnice a k přechodu na novou úroveň péče a léčby pacientů. V teoretické části práce se čtenář bude ...
 • Implementace Objektově Orientovaných jazyků 

  Autor: Rasul Seidagul; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Siek Konrad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce představuje tinyC+, rozšíření pro C-style programovací jazyk, který podporuje Objektově Orientované Programování. TinyC+ byl vytvořen jako učební pomůcka pro předmet Generování Kódu, který je vyučován na FIT ...
 • Hydraulická eroze 

  Autor: Victor Kataev; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se zaměřuje na studium a implementaci simulace hydraulické eroze v počítačové grafice. Výsledkem této práce je plně 3D aplikace, která simuluje a vizualizuje dopady způsobené kapalinou na terén. Pro simulaci ...
 • Systém pro podporu vedení závěrečných prací 

  Autor: Fidan Guliyeva; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce ukazuje celý proces vývoje webové aplikace určené pro podporu vedení závěrečných prací. Pro vývoj webové aplikace byl zvolen pro-gramovací jazyk Python a také byly použity webframy Flask a Bootstrap ...
 • Prototyp hry ve virtuální realitě s využitím různých typů senzorů pohybu 

  Autor: Oleksandr Khokhych; Vedoucí práce: Pauš Petr; Oponent práce: Nováček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá psaním VR hry na Unreal Engine 4 s použitím různých senzorů ke sledování pohybu. Hlavním cílem této práce je analyzovat technologie a metody sledovacích systémů používaných ve VR aplikacích ...
 • Aplikace pro monitoring cen nemovitostí 

  Autor: Ondřej Malach; Vedoucí práce: Blizničenko Jan; Oponent práce: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který automatizovaně monitoruje ceny českých nemovitostí a na jejich základě sestavuje index. Hlavní myšlenkou je vytvoření interaktivní webové aplikace, skrze kterou ...
 • Detekce a extrakce informací z fotografií dokladů 

  Autor: Tomáš Kuchař; Vedoucí práce: Zelenka Jan; Oponent práce: Skopal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti automatického rozpoznávání objektů a textů z obrázků a následně vytvořit službu, která na vstupu přijme fotografii osobního dokladu, nalezne doklad v obrázku a vyčte z něj strukturovaná ...
 • Rozpoznávání extremistických textů 

  Autor: Pavlína Pokorová; Vedoucí práce: Smítková Janků Ladislava; Oponent práce: Jiřina Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání extremistických textů s využitím modelů supervizovaného strojového učení. Cílem je vytvoření klasifikačního systému schopného detekovat vybrané druhy extremistických textů. V rámci ...
 • Systém na půjčování vybavení 

  Autor: Denisa Sůvová; Vedoucí práce: Brém Ondřej; Oponent práce: Melnikov Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem fakultního systému k půjčování vybavení FIT ČVUT. Práce obsahuje přehled přístupů vývoje aplikací, s důrazem na ty, které nevyžadují tolik programování, a dostupných nástrojů ...
 • Webová aplikace Meet me now! 

  Autor: Vladyslav Kalachykov; Vedoucí práce: Malec Oldřich; Oponent práce: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací funkčního prototypu aplikace pro tvorbu a vyhledávaní událostí. Na základě analýzy stávajících řešení a relevantních technologií byla vytvořena jednostránková webová ...
 • Unity modul pro MultiLeap knihovnu 

  Autor: Radoslav Kondáč; Vedoucí práce: Nováček Tomáš; Oponent práce: Kotál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Táto bakalárska práca skúma možnosti interakcie užívateľa s virtuálnymi svetmi a scénami vytvorenými v hernom engine Unity, primárne za použitia Leap Motion senzorov a knižnice MultiLeap. Výsledkami práce sú plugin pre ...
 • Bezpečná vzdálená aktualizace firmwaru pro Arduino 

  Autor: Matyáš Rak; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Janeček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi bezpečné vzdálené aktualizace pro platformu Arduino. Nejprve jsou představeny důležité pojmy použité v této práci a shrnuta stávající řešení vzdálené aktualizace pro Arduino. Dále ...
 • Využití cache-based útoků postranními kanály pro coverage-guided fuzzing 

  Autor: Jan Havránek; Vedoucí práce: Busch Marcel; Oponent práce: Shchavleva Marina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce poskytuje přehled prvků ARMv8 architektury relevantních pro studium útoků postranními kanály založenými na pamětích cache. Dále zkoumá možnosti využití Flush+Flush útoku k extrakci informací o pokrytí kódu ...

Zobrazit další