Recent Submissions

 • Použití hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu z tónu řeči 

  Author: Kožusznik Jiří; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Flusser Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce zabývá problémem analýzy sentimentu z audio souborů, k čemuž využívá LSTM sítí, které porovnává se stávajícími klasifikačními metodami. Je navženo a implementováno několik postupů, jejich výsledky jsou v práci shrnuty.
 • Doporučování hudby 

  Author: Šofr Ondřej; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato práce se zabývá problematikou personalizovaného doporučování hudebních skladeb posluchačům. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody kolaborativního filtrování. Důraz je kladen na zpracování ...
 • Semi-supervizovaná segmentace videa ve vysokém rozlišení 

  Author: Keruľ-Kmec Oliver; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Pulc Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Jednou z hlavných predspracujúcich úloh v oblasti získavania informácii z videa je segmentácia scény, hlavne segmentácia popredných objektov od pozadia. Ide vlastne o klasifikačnú úlohu, ktorá je špecifická v tom, že je ...
 • Sémantické porozumění konverzaci 

  Author: Lorenc Petr; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení nejlepšího algoritmu pro sémantické porozumění přirozených konverzací. Výsledný algoritmus lze použít například u chatbotů. Součástí práce je dataset, který vznikl pro potřeby ...
 • Analýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuře 

  Author: Ernekerová Jana; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v reálném čase. V analytické ...
 • Zranitelná webová aplikace jako didaktická pomůcka 

  Author: Dvořáček Tomáš; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Webové aplikace mohou obsahovat rozličné zranitelnosti. Při výuce penetračních testerů a vývojářů lze využít jako didaktické pomůcky záměrně zranitelné aplikace. V práci jsme se zaměřili na analýzu vybraných existujících ...
 • Obfuskátor nad platformou LLVM 

  Author: Šíma Roman; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tento text se zabývá problematikou obfuskace, jakožto technické ochrany kódu. Dále je představen LLVM framework, jakožto možný nástroj pro tvorbu obfuskačních modulů kompilátoru. Vybrané obfuskační metody jsou dále ...
 • Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Author: Horák Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Problém odezírání ze rtů, tedy umění odhadu vysloveného slova, popř. celé věty, pouze z vizuální informace, je vzhledem k vysoké různorodosti artikulace lidí, počtu jazyků a slov v každém z nich, velmi složitá, ale zajímavá ...
 • Optimalizace metod pro předzpracování dat pro co nejlepší klasifikaci 

  Author: Pancíř Jan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá zefektivněním procesu vytěžování znalostí z dat. Zaměřuje se na optimalizaci pořadí metod pro předzpracování dat a jejich parametrů pro daný klasifikátor. Byl navržen algoritmus, který vytvoří plán jak ...
 • Posilováneho učení a neuronové sítě pro extrakce znalostí z textu 

  Author: Hlubík Pavel; Supervisor: Maldonado Lopez Juan Pablo; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem práce je zhodnotit přínos konkrétních algoritmů posilovaného učení a neuronových sítí pro klasifikací textových dokumentů a sumarizaci textu. Je sekvenční čtení rychlejší a přesnější, než Bayesovská klasifikace? Je ...
 • Statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu 

  Author: Jindra Vojtěch; Supervisor: Maldonado Lopez Juan Pablo; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V rámci této teze jsou představeny vybrané hodnotící algoritmy v kontextu týmových sportů. Cílem práce je nejen možnost generování predikcí výsledků zápasů, ale také obstarání odhadů schopností týmů a individuálních hráčů. ...
 • Rozpoznávání částí obličeje 

  Author: Hroch Jan; Supervisor: Maldonado Lopez Juan Pablo; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce popisuje několik možných postupů při řešení problému detekce částí obličeje v obrázcích. K řešení tohoto problému je v práci využito několik různých druhů umělých neuronových sítí včetně konvolučních neuronových ...
 • Optimalizace přiřazení klientů k zaměstnancům 

  Author: Novák Filip; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Rybníčková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací oslovení zákazníka společnosti, která nabízí srovnání dodavatelů energetických komodit. Zákazníci společnosti jsou nejdříve klasifikováni podle pravděpodobnosti, že se společností ...
 • Sběr dat pomocí Raspberry Pi a technologie Bluetooth pro Internet věcí 

  Author: Pírko Ondřej; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením platformy k zprostředkování komunikace přes Bluetooth mezi jedním Android zařízením a jedním či více Raspberry Pi (Linux zařízeními). Android zde funguje jako master, který sbírá ...
 • Sledování a analýza článků v médiích 

  Author: Kanoš Peter; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom Doc2Vec. Analýza týchto ...
 • Framework pro tvorbu diagnostického znalostního systému 

  Author: Werner Richard; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Balák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce řeší návrh a implementaci frameworku pro tvorbu znalostních diagnostických systémů. Pro framework je použit Java projekt s knihovnami JavaFX pro GUI. Vytvořené řešení poskytuje rozhraní pro znalostní systém, ve ...
 • Doporučovací modely založené na obrázcích 

  Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a porovnat několik content-based doporučovacích modelů, založených na různých metodách predikce obsahové podobnosti doporučovaných položek z jejich obrázků, se zaměřením na ...
 • Atributový doporučovací model trénovaný s využitím interakční podobnosti 

  Author: Kasalický Petr; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá doporučovacimi systémy a jejich základnimi přistupy: Kolaborativni filtrováni a Atributové doporučováni. Je představen nový hybridni přistup, který kombinuje tyto dva přistupy. Tato metoda ...
 • Rozpoznávání pohlaví, emocí a stáří osob z obrázků obličejů pro robota NAO 

  Author: Vondráčková Eliška; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce se zameruje na rozpoznání pohlaví, veku a emocí podle obliceje snímaného robotem NAO. V první cásti se zamerím na rešerši metod rozpoznání obliceje. V cásti druhé potom na existující rešení tohoto problému a ...
 • Vyhodnocování kvality nakreslených geometrických útvarů 

  Author: Němec Daniel; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro vyhodnocování kvality ručně nakreslených geometrických tvarů pomocí známých metrik nebo metrik z vlastního návrhu. Pro návrh a implementaci algoritmu je použita knihovna OpenCV pro ...

View more