News

Departments

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

  Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Jureček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  V této práci se zabývám faktorizačním algoritmem, který využívá eliptických křivek, jinak známý také jako Lenstrův algoritmus. Analyzuji a porovnávám tento algoritmus nad dvěma modely eliptických křivek, kterými jsou ...
 • Analýza bezpečnosti elektronických jednotek vozu Tesla Model 3 

  Author: Jan Michal; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato práce se zabývá bezpečnostní analýzou osobního automobilu nové} generace od firmy Tesla, Model 3. Hlavní cíl práce je úvod do bezpečnostního testování vozu, který by měl sloužit jako prvotní náhled na to, co a jak se ...
 • Rozpoznávání želv 

  Author: Zdeněk Svatoň; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Žlutohňedá želva (Testudo hermanni) je na seznamu ohrožených druhů, a proto je v zájmu ochránců zvířat identifikovat jednotlivce tohoto druhu pomocí biometrických dat z digitálních fotografií.. Tato práce navazuje na práci ...
 • Analýza web skimmingu 

  Author: Pavlína Kopecká; Supervisor: Zíka Jan; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá útoky na internetové obchody, zaměřuje se konkrétně na útok nazvaný web skimming. Při tomto útoku útočníci upraví zdrojový kód webové stránky a k odcizení platebních údajů dochází přímo ...
 • Identifikace ochranných hrází a náspů liniových staveb 

  Author: Jan Kostecký; Supervisor: Pulc Petr; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Ochranné hráze a náspy liniových staveb výrazně ovlivňuji rozsah záplav. Tato práce rozebirá postup jak tyto struktury identifikovat a vektorizovat do GIS formátu. Vstupem pro identifikaci jsou digitálnich výškové modely ...
 • Identifikace webového obsahu v šifrovaném provozu 

  Author: Marek Mařík; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato práce se zabývá tím, zda je možné ze síťového provozu určit, jaké webové stránky byly uživatelem navštíveny i přes to, že komunikace probíhá šifrovaným způsobem. Dále pak tím, zda je možné alespoň přibližně určit obsah ...
 • Detekce obličejových landmarků za účelem automatizované logopedické terapie 

  Author: Laura Klimešová; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Žitný Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí obličejových landmarků s cílem vytvořit systém pro automatizované ohodnocování logopedických cviků. Důležitou součástí takového systému je schopnost detekce a sledování pohybu jazyka. ...
 • Bezpečnostní analýza nástroje pro penetrační testování webových aplikací 

  Author: Tomáš Stefan; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tématem předkládané práce je bezpečnostní analýza nástroje pro provádění penetračních testů - Burp Suite. V teoretické části práce je nejprve popsána samotná aplikace, její možnosti a základy běžného používání. Následuje ...
 • Adaptivní mitigace DDoS útoků na základě online analýzy 

  Author: Pavel Šiška; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Buchovecká Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro online paketovou analýzu síťového provozu. Cílem práce je poskytnout síťovému administrátorovi informace, na základě kterých dokáže nastavit obranné mechanismy pro ...
 • Rozhodovací strom na proudu příznaků 

  Author: Daniel Schmidt; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Šimánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  rozhodovacie stromy, strojové učenie, veda o dátach, klasifikácia, dávkové učenie
 • Automatické kolorování obrázků 

  Author: Justína Kušpálová; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Množstvo rôznych metód bolo navrhnutých na ofarbovanie obrázkov. V mojej bakalárskej práci implementujem automatické kolorizovanie obrázkov pomocou generatívnych kontradiktórnych sietí - GANov. Ukázali sľubné výsledky pri ...
 • Využití AI/ML metod pro měření datové kvality 

  Author: Michael Mikuš; Supervisor: Pajurek Tomáš; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Kvalitní data jsou zásadní pro důvěryhodná rozhodnutí na datech založená. Značná část současných přístupů k měření kvality dat je spojena s náročnou, odbornou a časově náročnou prací, která vyžaduje manuální přístup k ...
 • Detekce a sledování vozidel z video záznamu pro analytické účely 

  Author: Petr Pilař; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Aplikaci detekce a sledováni vozidel se v poslednich letech stále vice využivá ke sledováni dopravnich situaci v zabydlených oblastech i dálnicich, plánováni provozu po komunikacich i k různorodému civilnimu využiti. ...
 • Volba parametrů řešiče SATu pomocí technik strojového učení 

  Author: Filip Beskyd; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  SAT řešiče jsou nezbytné nástroje pro mnohé oblasti počítačové vědy a průmyslu. Obsadily funkci univerzálního nástroje, který uživatelé používají k řešení problémů, jež by v opačném případě museli řešit ad-hoc, což by ...
 • Systém pro automatizovanou detekci vad ve spojení s metodami nedestruktivního testování 

  Author: Adam Maleček; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Tato práce se zabývá automatizovaným detekováním indikací vad na dílech testovaných metodami nedestruktivního testování, konkrétně magnetickou práškovou metodou. Jsou analyzována předchozí řešení daného problému a popsán ...
 • Automatické analýzy big data v projektu sdílených vozidel Uniqway 

  Author: Lukáš Litvan; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  V současné době se stává populární služba sdílených vozidel. Vzniká spousta nových projektů, které tuto službu zprostředkovávají. Jedním z těchto projektů je i studentský projekt Uniqway, který cílí na studenty a zaměstnance ...
 • Rozpoznávání želv 

  Author: Adriána Majtánová; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Matyáš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Strojové videnie má v dnešnej dobe rozsiahle uplatnenie v rôznych oblastiach a jednou z oblastí s veľkým potenciálom je vizuálna zvieracia biometrika. Ide o rýchlu neinvazívnu metódu, ktorá umožňuje automatizovanú identifikáciu ...
 • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neuronových sítí 

  Author: Ondřej Perný; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Tato práce shrnuje nejmodernější techniky pro predikční, klasifikační a segmentační úlohy, konkrétně neuronové sítě. S hlavním zaměřením na konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci snímků. Praktická část obsahuje implementace ...
 • Vývoj systému automatického rozpoznávání řeči pro české mluvené slovo 

  Author: Richard Werner; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáváním řeči (ASR) za použití rekurentních neuronových sítí (RNN). Cílem je analyzovat state-of-the-art v těchto vědních odvětvích a najít vhodný český otevřený dataset společně s ...
 • Doporučování na základě obrázků produktů 

  Author: Kristýna Tauchmanová; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Cílem této diplomové práce je analýza doporučovacích sytémů a návrh takových systémů s použitím obrázků produktů. Práce obsahuje analýzu poskytnutých dat a návrh doporučovacích algoritmů pro různé scénáře. Součástí práce ...

View more