Poslední příspěvky

  • Optimalizace doporučovacích algoritmů 

    Autor: Drdák Jakub; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Řehořek Tomáš
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
    V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá ...

Zobrazit další