Recent Submissions

 • Extrakce strukturovaných dat z českých faktur 

  Author: Milan Vu; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato práce se zabývá implementací použitelného řešení pro extrakci strukturovaných dat z českých faktur. V první řadě je prostudování veřejně dostupných (open-source) a komerčních řešení této problematiky a také prostudování ...
 • Statistika xG pro lední hokej 

  Author: Michal Seibert; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Předmětem této práce je nalézt a prozkoumat zdroje dat o uskutečněných událostech v zápasech NHL a následně použı́t tato data k tvorbě modelů pro predikci očekávaných gólů. Pro predikci jsou použity různé klasifikačnı́ ...
 • Implementace chytrých algoritmů detekce součástek v open-source knihovně OpenPNP 

  Author: Nikola Karlíková; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Počítačové vidění je důležitou součástí povrchové montáže plošných spojů, která zahrnuje i Pick and Place (P&P) operace, pro které je důležité mít spolehlivé počítačové vidění, které zvládne detekovat a zarovnat ...
 • Líná kompilace v klasickém plánování 

  Author: Zuzana Fílová; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Předmětem této diplomové práce je problematika líné kompilace v klasickém plánování. V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty základní informace o klasickém plánování, definovány důležité pojmy klasické reprezentace ...
 • DPLL(MAPF): Integrace řešiče SATu a multi-agetního hledání cest 

  Author: Martin Čapek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Multiagentní hledání cest (MAPF) se často kopiluje do výrokové splnitelnosti (SAT) a je dále vyřešeno existujícím SAT řešičem. V této práci jsme přišli s novým kompilačním schématem DPLL(MAPF), který používá těsnou inegraci ...
 • Správa vegetace v okolí elektrického vedení za pomocí snímků z dronu 

  Author: Radek Ježek; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Provozovatelé elektrických distribučních sítí vynakládají každoročně velké množství peněz a úsilí, aby zajistili plynulou a bezpečnou dodávku elektřiny. Nejčastějším zdrojem výpadků proudu je poškození drátů vysokého napětí ...
 • Detekce temných vzorů v českých internetových obchodech 

  Author: Petr Hanzl; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato diplomová práce se zabývá vzory v uživatelské rozhraní, též známé jako temné vzory, které nutí uživatele dělat věci, nebo se rozhodovat jinak, než původně zamýšleli. Tato práce se zaměřuje na detekci temných vzorů ...
 • Využití strojového učení a AI pro extrakci informací z webu 

  Author: Martin Macho; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem extrakce strukturovaných dat z~webových stránek. Jejím cílem je vytvoření modelu pro automatizovanou extrakci informací z~produktových stránek internetových obchodů za pomoci strojového ...
 • Analýza krypterů a jejich detekování 

  Author: Jakub Kaloč; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Jureček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cieľom tejto práce je analýza a popísanie techník používaných kryptermi, ktorých primárna funkcionalita je ochrana malwaru pred detekciou a analýzou. Práca ukazuje čitateľovi, ako aplikovať znalosti reverzného inžinierstva ...
 • Bezpečnost a výkon aplikačních protokolů pro IoT 

  Author: David Mládek; Supervisor: Pajurek Tomáš; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce představuje tři \acrshort{iot} protokoly---CoAP, MQTT, a AMQP. Všechny tři jsou popsány včetně bezpečnostních vlastností a jejich rozdílů. Bylo provedeno několik experimentů na dvou vývojových deskách pro IoT. ...
 • Rozpoznávání želv 

  Author: Kristýna Pátková; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním jednotlivých exemplářů želv druhu Testudo Graeca na základě fotografií jejich plastronů. Rozpoznávací systém je vytvořen v programovacím jazyce Python. Pro automatickou detekci ...
 • Rozpoznávání textu v historických archiváliích ze 17.-19. století 

  Author: Herman Tiumentsev; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Digitalizace historických dokumentů je důležitým úkolem, který může badatelům pomoci pohodlnějí přistupovat k historickým datům. Cílem této práce je taková digitalizace týkající se dat z digitální knihovny Kramerius ...
 • Optimalizace vyhledávání v judikatuře vrcholných soudů České republiky 

  Author: David Záleský; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zaměřuje na efektivitu vyhledávání v databázích rozhodnutí vrcholných soudů České republiky. Popisuje současná existující řešení a jejich nedostatky a předestírá způsoby, jak zajistit, aby významná rozhodnutí ...
 • Předzpracování rentgenových snímků pro detekci COVID-19 pomocí neurónových sítí 

  Author: Tomáš Kořistka; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se věnuje nedostatečnému množství dat v doméně zobrazovacích metod v lékařství ve vztahu k viru covid-19, které má za dopad nedostatečně kvalitní klasifikaci přítomnosti tohoto onemocnění. Hlavním cílem je ...
 • Automatická optická kontrola pájených spojů pomocí detekce odrazů barevného světla 

  Author: Jan Bouček; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Kontrola kvality je nedílná součást výroby SMT elektroniky. Automatizované kontrolní systémy jsou dostupné, ale nákladné. V této práci navrhujeme hardwarové a softwarové řešení, které je levnější a jednodušší na implementaci. ...
 • Využití testů dobré shody pro trénování generativních adversariálních sítí 

  Author: Martin Scheubrein; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Generativní adversariální sítě (GAN) jsou třídou metod hlubokého učení většinou pracující s~obrázky nebo jinými vysokodimenzionálními daty. U takových dat je pak obtížné rozhodnout, zda se distribuce naučená modelem shoduje ...
 • Kontextuálni pasivní DNS prediktor 

  Author: Olena Marchenko; Supervisor: Bajer Lukáš; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Pasivní DNS je jeden z nejběžnejších nastrojů pro analyzu bezpečnostních incidentů z telemetrii, kde se vyskytují IP adresy. Bez aktivního dotazování DNS resolveru dává informaci o nejpravděpodobnějším doménovém jménu, ...
 • Algoritmy pro automatickou tvorbu cen v sektoru ubytovacích služeb 

  Author: Michal Bacigál; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Pernecká Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto bakalárska práca stavia na súčasných prácach, ktoré sa zaoberajú tvorbou hotelových simulátorov pomocou simulačnej optimalizácie a metód Monte Carlo. Literárna rešerš je zameraná na doterajšie využitie matematických ...
 • Distribuovaná Kalmanovská filtrace při částečně heterogenních modelech 

  Author: Thanh Quang Mai; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Tichý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zabývá problémem distribuovaného Kalmanovského filtrování při částečně heterogenních modelech. Je navrhnuta modifikace existujícího difuzního Kalmanova filtru, umožňující v difuzních sítích použití částečně ...
 • Odhad Fundamentálního diagramu z evakuačních experimentů 

  Author: Juraj Kmec; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Fundamentální diagram je důležitou charakteristikou toku chodců, která umožňuje inženýrům posuzovat maximální kapacitu chodcovských zařízení. Klasické metody odhadu fundamentálního diagramu používají analytické aproximace ...

View more