Now showing items 1-20 of 3524

  • Predictor Factory: Učení z relačních dat 

   Author: Jan Motl; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kliegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   Propositionalization algorithms transform relational data into a single table with features, which can be used for classification or regression with conventional machine learning tools. However, the contemporary ...
  • Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie 

   Author: Oleksandr Husiev; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-10)
   Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, ...
  • Mobilní aplikace pro vizualizaci pražské hromadné dopravy 

   Author: Galymzhan Dosmagambet; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-10)
   Role veřejné dopravy je v současné době zásadní. Je přítomen v každém moderním městě a je možné jej maximálně využít pro socioekonomický rozvoj. Proto si tato bakalářská práce klade za cíl vytvořit mobilní aplikaci OS ...
  • Přizpůsobení teorií podnikového inženýrství a normalizovaných systémů potřebám metodického frameworku pro technologické transformace 

   Author: Ondřej Dvořák; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Huňka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
   Moore's law states that the number of transistors on a chip will double every two years. A similar force appears to drive the progress of information technology. Companies tend to struggle to keep up with the latest ...
  • Extrakce strukturovaných dat z českých faktur 

   Author: Milan Vu; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se zabývá implementací použitelného řešení pro extrakci strukturovaných dat z českých faktur. V první řadě je prostudování veřejně dostupných (open-source) a komerčních řešení této problematiky a také prostudování ...
  • Finite State Entropy kodér pro knihovnu SCT 

   Author: Ladislav Zemek; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním algoritmů založených na metodě Finite State Entropy (FSE). Konkrétně se jedná o metody LZFSE a ZStandard. Obě tyto metody jsou implementované v ...
  • Refaktoring modulární knihovny kompresních metod SCT 

   Author: Filip Geletka; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou vylepšení v knižnici kompresných algoritmov SCT. Knižnica SCT - Small Compression Toolkit je modulárna knižnica obsahujúca sadu kompresných algoritmov vyvíjaných ...
  • Rozšíření frameworku Cpputest a jeho využití k testování ETCS simulátoru 

   Author: Kateřina Kasalická; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se předně zabývá návrhem a implementací rozšíření existujícího testovacího C++ frameworku CppUTest. Framework CppUTest již obsahuje střední podporu pro práci s mocky, nicméně tato práce navrhuje rozšíření již ...
  • Stylizace 3D modelů s využitím výtvarné předlohy na mobilních zařízeních 

   Author: Marek Alexa; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce představuje unikátnı́ kombinaci zážitku z rozšı́řené reality, počı́tačově podporované stylizace s akvizicı́ vzorového stylu a interakce s 3D modelem. Práce nastiňuje přehled problému stylizace a různé přı́stupy ...
  • Systém pro Mistrovství ČR v autostopu 

   Author: Karím Abu Nofal; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se zabývá vývojem nové verze webové aplikace pro závod Mistrovství ČR v autostopu, který pořádá Světem stopem z. s. Text obsahuje seznámení se současnou verzí webových stránek, na jejichž základě stojí návrh ...
  • Implementace Objektově Orientovaných jazyků 

   Author: Rasul Seidagul; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se bude zabývat překla-dem jednoduchého Object-Oriented pro-gramovacího jazyka na jeho jednoduš-šípodmnožinu non-Object-Oriented ja-zyků.V kapitole 2 autor stručně po-jednává o existujících funkcích Object-Ori ...
  • Statistika xG pro lední hokej 

   Author: Michal Seibert; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Předmětem této práce je nalézt a prozkoumat zdroje dat o uskutečněných událostech v zápasech NHL a následně použı́t tato data k tvorbě modelů pro predikci očekávaných gólů. Pro predikci jsou použity různé klasifikačnı́ ...
  • Simulátor paralelních třídících algoritmů 

   Author: Van Nhan Nguyen; Supervisor: Šoch Michal; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Diplomová práce zahrnuje návrh a vývoj jednostránkové webové aplikace, která simuluje vybrané (Odd-Even Sort, Shear Sort) paralelní řadící algoritmy. Aplikace je vyvinuta ve frameworku Vuetify, využívající Three.js knihovnu ...
  • Aplikace pro chovatele psů 

   Author: Tomáš Grofek; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Erben Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Práce se zabývá kompletním vývojem webové aplikace, která podporuje chovatele psů, zejména se zaměřuje na propojení poptávky a nabídky štěňat s průkazem původu. Aplikace se skládá ze serverové části poskytující REST API ...
  • Evidenční systém výkonů pro Farní charitu Jindřichův Hradec 

   Author: David Holkup; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se věnuje procesu návrhu, implementace, testování a nasazení vlastního softwarového řešení pro evidenční systém Farní charity Jindřichův Hradec.
  • Implementace chytrých algoritmů detekce součástek v open-source knihovně OpenPNP 

   Author: Nikola Karlíková; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Počítačové vidění je důležitou součástí povrchové montáže plošných spojů, která zahrnuje i Pick and Place (P&P) operace, pro které je důležité mít spolehlivé počítačové vidění, které zvládne detekovat a zarovnat ...
  • Líná kompilace v klasickém plánování 

   Author: Zuzana Fílová; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je problematika líné kompilace v klasickém plánování. V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty základní informace o klasickém plánování, definovány důležité pojmy klasické reprezentace ...
  • Implementace úložiště a dotazovacého rozhraní pomocí grafové databáze Neo4j 

   Author: Vigneshwar Manoharan; Supervisor: Kroha Petr; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   V této práci prezentuji svou implementaci ukládání lingvistických vzorů jako orientovaného grafu do databáze Neo4j a dotazování se na odpovídající vzory. Dále to bude využito v jedné z činností dolování textu, které ...
  • DPLL(MAPF): Integrace řešiče SATu a multi-agetního hledání cest 

   Author: Martin Čapek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Multiagentní hledání cest (MAPF) se často kopiluje do výrokové splnitelnosti (SAT) a je dále vyřešeno existujícím SAT řešičem. V této práci jsme přišli s novým kompilačním schématem DPLL(MAPF), který používá těsnou inegraci ...
  • Správa vegetace v okolí elektrického vedení za pomocí snímků z dronu 

   Author: Radek Ježek; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Provozovatelé elektrických distribučních sítí vynakládají každoročně velké množství peněz a úsilí, aby zajistili plynulou a bezpečnou dodávku elektřiny. Nejčastějším zdrojem výpadků proudu je poškození drátů vysokého napětí ...