Now showing items 1-20 of 4266

  • Budování bránové ontologie mezi Normalizovanými systémy a konceptuálními modely 

   Author: Marek Suchánek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Duarte Guerreiro Sérgio Luís Proenca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-22)
   Konceptuální modelování slouží v oblasti softwarového inženýrství k popisu problémové domény související se softwarovým systémem. Ačkoliv primárním účelem je zlepšení lidského porozumění a komunikace, konceptuální modely ...
  • Aplikace teorie normalizovaných softwarových systémů na řízení efektivity rozvodné sítě s větším množstvím zdrojů 

   Author: Wanaka Mannaert; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-17)
   This master's thesis in design science research aims to address the evolvability of the electricity grid by investigating mechanisms to minimize ripple effects resulting from the increased integration of renewable Distributed ...
  • Bezpečnost postranních kanálů vestavných zařízení 

   Author: Petr Socha; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Breier Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-10)
   Tato dizertační práce se zabývá fyzickou bezpečností kryptografických implementací ve vestavných zařízeních, konkrétně odolností proti útokům postranními kanály, mezi něž patří například rozdílová odběrová analýza. Pozornost ...
  • Vliv šifrovaného DNS na síťovou bezpečnost 

   Author: Karel Hynek; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Jirsík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-10)
   Šifrované DNS vzniklo jako odpověď na zvýšené obavy uživatelů ohledně soukromí a zpracování dat. Masové sledování doménových jmen bylo v minulosti prokázáno u několika amerických poskytovatelů internetu, ale i u tajných ...
  • Návrh systémů pro podporu řízení souladu s předpisy 

   Author: Marek Skotnica; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Pojem řízení souladu s předpisy je chápán jako dodržování interních nebo externích předpisů ve společnosti. Jen pro dodržení právních předpisů se odhaduje, že společnosti vynaloží 6,2% svého obratu. Proto je potřeba tuto ...
  • Vylepšení neurálních celulárních automatů se zapojením známé fyzikální dynamiky 

   Author: František Koutenský; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Kovalenko Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce představuje nový Neurální celulární automat se zapojením známé fyzikální dynamiky (PINCA), který spojuje neurální celulární automaty s integrací fyzikální dynamiky. Cílem modelu PINCA je naučit se diferenciální ...
  • Nástroje pro podporu výuky samoopravných kódů v prostředí Wolfram Mathematica 

   Author: Helena Linhartová; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě podpůrných materiálů pro výuku detekčních a samoopravných kódů. Na základě zvoleného kódu a jeho parametrů je prostřednictvím balíčků Wolfram Mathematica možné vygenerovat kodér, ...
  • Parametrizovaná složitost problému Network Microaggregation 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Mikroagregace je technika sloužící k rozdělení dat do shluků dle zadaných velikostních a vzdálenostní požadavků. V této práci se zabýváme případem, kdy data tvoří sít a dvěma variantami, zda shluky jsou souvislé nebo nejsou. ...
  • Discord bot pro monitorování českého realitního trhu 

   Author: Vojtěch Drška; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci softwaru sloužícího k získávání dat týkajících se nabídek na českém realitním trhu. Dále se tato práce zabývá návrhem a implementací Discordového bota, sloužícímu k ...
  • Koevoluční algoritmus pro symbolickou regresi 

   Author: Přemysl Pilař; Supervisor: Derner Erik; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Symbolická regrese je stochastická metoda strojového učení. která se pokouší hledat nejlepší model pro daná data, skládající základní matematické funkce. Své modely vylepšuje pomocí genetických operátorů a evolučních ...
  • Detekce VPN provozu pomocí automatu 

   Author: Jan Jirák; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce VPN provozu z pohledu mo-nitoringu sitě a návrhem automatu, který tuto detekci provádi. Po prove-deni řešerše nastiňuje teoretické řešeni založené na automatu zachycujicim typický ...
  • Sledování objektů v systému kamer s použitím syntetických datasetů 

   Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Multi-Target Multi-Camera Tracking (MTMCT) je systém, který přináší cenné informace o pohybu a chování lidí a dokáže spolehlivě re-identifikovat návštěvníky bez narušení jejich soukromí. Výstupy jsou následně využity pro ...
  • Ontologické modelování dat pro projekt Datového inkubátoru 

   Author: Šimon Matouš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá ontologickou analýzou klíčových domén a jejich datových sad a navazující tvorbou ontologických konceptuálních modelů v jazyce OntoUML pomocí nástroje OpenPonk a dále jejich propojením s ...
  • x86-64 nativní backend pro TinyC 

   Author: Michal Vlasák; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce popisuje backend překladače, který kompiluje TinyC mezireprezentaci do nativních x86-64 instrukcí. Cílem bylo vytvořit překladač, který by ukázal složitosti spojené s architekturou x86-64, zvláště pak ve srovnání ...
  • Zranitelnost Javy na odepření služby při vyhledávání s regulárními výrazy 

   Author: Andrey Olos; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V tomto projektu studujeme zranitelné vstupy regulárních výrazů v implementaci platformy Java, známé také jako OpenJDK. Tyto vstupy mohou způsobit útok regulárního výrazu Denial of Service na systém, který by mohl způsobit, ...
  • Parkování modelu autonomního vozidla 

   Author: Ondřej Gössel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem programového vybavení pro autonomní parkování modelů vozidel v Laboratoři inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT. V rámci práce byla provedena rešerše algoritmů pro autonomní ...
  • Ověřená implementace Dinitzova algoritmu 

   Author: Michal Patera; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá implementaci Dinitzova algoritmu pro hledání maximálního toku v síti a formálnímu důkazu jednotlivých použitích funkcí. Teoretická část seznámí čtenáře s teorií toků v sítích a myšlenkou Dinitzova ...
  • Vyhledávání vzorků ve stromech a indexování stromů za použití automatů zpracovávajících řetězce 

   Author: Eliška Šestáková; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Meduna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Problém vyhledávání vzorků ve stromech lze definovat jako vyhledávání všech výskytů vzorku ve vstupním stromě. Tento problém je často připodobňován k problému vyhledávání v řetězcích. Jedním z přístupů používaném při ...
  • Ontologie v rekomendačních systémech 

   Author: Stanislav Kuznetsov; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Peška Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   The cold-start problem is typical in recommender systems (RS). There are several ways to reduce this problem. There are naive approaches, or there are algorithms that try to reduce the problem by using attributes or ...
  • Analýza velkých repozitářů kódu 

   Author: Petr Máj; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Softwarové inženýrství těží z poznatků získaných z velkých softwarových repozitářů, které nabízejí bezkonkurenční vhled do vývojového procesu. Jejich rozsah sám o sobě je příslibem široké použitelnosti výsledků. Tento ...