Now showing items 1-20 of 3859

  • Randomizované indexy pro přibližné vyhledávání v multidimenzionálních polích 

   Author: Luboš Krčál; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Krátký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Multidimensional data, either in the form of dense arrays, or sparse relational data are a common data structure for effective storage, access, management, querying, disseminating, analysis, and visualization of scientific ...
  • Získávání znalostí z multimediálního obsahu 

   Author: Petr Pulc; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Perfiljeva Irina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Kdo, co, kde, kdy, jak a proč? Záznam odpovědí na tyto základní otázky dokáže objasnit okolnosti děje v reálném světě. V případě fotografií, nebo obrazového záznamu ale dokážeme na tyto otázky odpovědět jen velmi obecně, ...
  • Lineární kryptoanalýza Baby Rijndael a implementační postranní kanály AES 

   Author: Josef Kokeš; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Colombier Brice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   In this dissertation thesis we study selected security aspects of AES, the Advanced Encryption Standard. Specically, we approach the issue from three sides: First, we are trying to verify whether AES is indeed resistant ...
  • Správa důvěryhodnosti v bezdrátových ad hoc sítích 

   Author: Yelena Trofimova; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato disertacni prace se zabyva problematikou duveryhodnosti v bezdratovych ad hoc sitich. Takoveto site jsou zranitelne zejmena kvuli absenci centralni spravy identit uzlu a pevne infrastruktury. Duvera v oblasti bezdratove ...
  • Složitost her na grafech 

   Author: Václav Blažej; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Bredereck Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-29)
   V této disertační práci se zabýváme složitostí her na grafech. Hlavním cílem je zjistit, kdy jsou problémy řešitelné a kdy jsou těžké. K dosažení těchto cílů používáme algoritmizaci společně s těžkostními redukcemi; a ...
  • Implementace staticky typovaného, lazy, funkcionálního jazyka 

   Author: Jan Sliacký; Supervisor: Culpepper Ryan Michael; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se věnuje implementaci funkcionálního, staticky typovaného programovacího jazyka inspirovaného jazykem Haskell. Hlavním bodem zájmu práce je implementace typového systému pro tento jazyk. Implementace vychází z ...
  • Výzkum moderních NoSQL databází 

   Author: Serhii Holovko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce popisuje hlavní aspekty volby databázové technologie. Vysvětluje se teorie řízení dat, moderní databázová řešení jsou analyzované. Ukázková aplikace demonstruje progresivní databázové stroje v kontextu reálného ...
  • Informační systém nemocnice 

   Author: Elisavet Nafanailidou; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce nabízí řešení projektu "Hospital information system". Hlavním cílem práce je přispět ke zvýšení efektivity nemocnice a k přechodu na novou úroveň péče a léčby pacientů. V teoretické části práce se čtenář bude ...
  • Implementace Objektově Orientovaných jazyků 

   Author: Rasul Seidagul; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce představuje tinyC+, rozšíření pro C-style programovací jazyk, který podporuje Objektově Orientované Programování. TinyC+ byl vytvořen jako učební pomůcka pro předmet Generování Kódu, který je vyučován na FIT ...
  • Hydraulická eroze 

   Author: Victor Kataev; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na studium a implementaci simulace hydraulické eroze v počítačové grafice. Výsledkem této práce je plně 3D aplikace, která simuluje a vizualizuje dopady způsobené kapalinou na terén. Pro simulaci ...
  • Systém pro podporu vedení závěrečných prací 

   Author: Fidan Guliyeva; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce ukazuje celý proces vývoje webové aplikace určené pro podporu vedení závěrečných prací. Pro vývoj webové aplikace byl zvolen pro-gramovací jazyk Python a také byly použity webframy Flask a Bootstrap ...
  • Prototyp hry ve virtuální realitě s využitím různých typů senzorů pohybu 

   Author: Oleksandr Khokhych; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá psaním VR hry na Unreal Engine 4 s použitím různých senzorů ke sledování pohybu. Hlavním cílem této práce je analyzovat technologie a metody sledovacích systémů používaných ve VR aplikacích ...
  • Aplikace pro monitoring cen nemovitostí 

   Author: Ondřej Malach; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který automatizovaně monitoruje ceny českých nemovitostí a na jejich základě sestavuje index. Hlavní myšlenkou je vytvoření interaktivní webové aplikace, skrze kterou ...
  • Detekce a extrakce informací z fotografií dokladů 

   Author: Tomáš Kuchař; Supervisor: Zelenka Jan; Opponent: Skopal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti automatického rozpoznávání objektů a textů z obrázků a následně vytvořit službu, která na vstupu přijme fotografii osobního dokladu, nalezne doklad v obrázku a vyčte z něj strukturovaná ...
  • Rozpoznávání extremistických textů 

   Author: Pavlína Pokorová; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce je zaměřena na rozpoznávání extremistických textů s využitím modelů supervizovaného strojového učení. Cílem je vytvoření klasifikačního systému schopného detekovat vybrané druhy extremistických textů. V rámci ...
  • Systém na půjčování vybavení 

   Author: Denisa Sůvová; Supervisor: Brém Ondřej; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem fakultního systému k půjčování vybavení FIT ČVUT. Práce obsahuje přehled přístupů vývoje aplikací, s důrazem na ty, které nevyžadují tolik programování, a dostupných nástrojů ...
  • Webová aplikace Meet me now! 

   Author: Vladyslav Kalachykov; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací funkčního prototypu aplikace pro tvorbu a vyhledávaní událostí. Na základě analýzy stávajících řešení a relevantních technologií byla vytvořena jednostránková webová ...
  • Unity modul pro MultiLeap knihovnu 

   Author: Radoslav Kondáč; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Kotál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Táto bakalárska práca skúma možnosti interakcie užívateľa s virtuálnymi svetmi a scénami vytvorenými v hernom engine Unity, primárne za použitia Leap Motion senzorov a knižnice MultiLeap. Výsledkami práce sú plugin pre ...
  • Bezpečná vzdálená aktualizace firmwaru pro Arduino 

   Author: Matyáš Rak; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi bezpečné vzdálené aktualizace pro platformu Arduino. Nejprve jsou představeny důležité pojmy použité v této práci a shrnuta stávající řešení vzdálené aktualizace pro Arduino. Dále ...
  • Využití cache-based útoků postranními kanály pro coverage-guided fuzzing 

   Author: Jan Havránek; Supervisor: Busch Marcel; Opponent: Shchavleva Marina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce poskytuje přehled prvků ARMv8 architektury relevantních pro studium útoků postranními kanály založenými na pamětích cache. Dále zkoumá možnosti využití Flush+Flush útoku k extrakci informací o pokrytí kódu ...