Poslední příspěvky

 • Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou 

  Autor: Mašek Martin; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky ...
 • Paralelní optimalizace logických obvodů 

  Autor: Rusin Lukáš; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato práce se zabývá rozdělováním logického obvodu na vhodné části, které následně paralelně resyntetizuje za účelem dosažení lepšího konečného výsledku, než kdyby se obvod resyntetizoval vcelku. Představen je vlastní ...
 • Časomíra pro lukostřelecké závody 

  Autor: Beneš Tomáš; Vedoucí práce: Černý Jan; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem práce je seznámení se s celým procesem návrhu, sestrojení a programování lukostřelecké časomíry podle pravidel organizace World Archery. Následuje sestrojení prototypu, který je srovnán se současnými systémy. Prototyp ...
 • Útok postranními kanály na implementaci algoritmu AES na platformě Altera 

  Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Cílem práce je prozkoumat odolnost spolehlivostních variant šifry AES implementovaných na programovatelném hradlovém poli (FPGA) firmy Altera vuci vybraným útokum postranními kanály, konkrétne vuci útokum rozdílovou odberovou ...
 • Zapisovač USB flash pamětí 

  Autor: Labský David; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  In this thesis, a device called Fedorator, capable of writing the Fedora operating system to USB flash drives, is brought from thought to a prototype. Detailed analysis over the hardware is performed, including an overview ...
 • IO-Link Device pro testování IO-Link Masterů 

  Autor: Volf Ondřej; Vedoucí práce: Fenyk Miloš; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Během vývoje IO-Link Master produktů je třeba průběžně testovat funkčnost pomocí různých IO-Link deviců. Tato práce si klade za cíl vytvořit IO-Link test device, který by proces testování značně zjednodušil a umožnil by ...
 • Vestavný systém pro letecký emulátor 

  Autor: Buchovecký Michal; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Táto práca sa zaoberá stavbou ovládacích prvkov určených pre Microsoft Flight Simulator X. Hlavným cieľom je vytvoriť prototyp MCP a EFIS panelu pre lietadlo Boeing 737NG, ktoré budú cenovo nenáročne, a zároveň jednoduché ...
 • Přístupový systém s využitím RFID karet 

  Autor: Vojíř Jan; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Cílem práce je dostatečně analyzovat trh s přístupovými systémy a na základě toho připravit robustní přístupový systém na míru zadání. Velký důraz je kladen na praktičnost a cenu implementace. Výsledné řešení komunikuje ...
 • Návrh generického digitálního SoC obvodu pro FPGA platformu 

  Autor: Vanc Václav; Vedoucí práce: Hujer Martin; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástroje pro tvorbu systémů na čipu (SoC). Vygenerovaný SoC je možné ovládat prostřednictvím počítače pomocí rozhraní UART. Prostředí pro ovládání z počítače je napsáno v jazyce Python. ...
 • Výukový přípravek s Peltiérovým článkem 

  Autor: Hynek Karel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukového přípravku s Pelitérovým článkem. Tento přípravek dokáže ochladit i ohřát kapalinu na požadovanou teplotu pomocí termoelektrického chlazení a ohřevu. Cíle bylo dosaženo pomocí ...
 • Meteostanice s využitím Bluetooth Low Energy 

  Autor: Šafrata David; Vedoucí práce: Ručkay Lukáš; Oponent práce: Háleček Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci meteostanice, která pomocí Bluetooth Low Energy (BLE) umožňuje zasílání historie naměřených dat. Aplikace je implementována na čipu EM9304 s připojenou EEPROM pamětí a senzorem ...
 • Příprava laboratorních úloh pro bakalářský předmět Interaktivní aplikace s Arduinem 

  Autor: Hánová Gabriela; Vedoucí práce: Háleček Ivo; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato práce se zabývá přípravou bakalářského předmětu Interaktivní aplikace s Arduinem (BI-ARD), zejména návrhem a implementací programovacích úloh pro jednotlivá cvičení na přípravcích Arduino Esplora a Arduino Uno. Text ...
 • Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů 

  Autor: Mazur Lukáš; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  V bakalářské práci byly prozkoumány možnosti rozdílové odběrové analýzy (DPA) na programovatelná hradlová pole (FPGA). V rámci práce byl modifikován program pro měření proudové spotřeby, vytvořeny skripty pro provádění DPA ...
 • Analýza možností uživatelských funkcí a knihoven v Mathematice 

  Autor: Řezníček Jan; Vedoucí práce: Kohlík Martin; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Obsahem bakalárské práce je návod na tvorbu knihovny pro výpocty v programu Wolfram Mathematica a její dokumentace. Práce také obsahuje príklad použítí takto vytvorené knihovny pro výpocet Markovských modelu spolehlivosti.
 • Knihovna funkcí pro podporu diagnostického protokolu s pomocí UDP 

  Autor: Mikušík Jaromír; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Cílem práce je vytvořit knihovnu funkcí pro podporu přenosu diagnostického protokolu. Použití této knihovny umožní paralelní diagnostiku procesorů v ří-dících systémech, kde je potřeba zajistit, aby nedocházelo ke kolizím ...
 • Firmware over the air (FOTA) pro přípravek Arduino 

  Autor: Wijas Janusz Piotr; Vedoucí práce: Háleček Ivo; Oponent práce: Bělohoubek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzdáleného nahrávání firmware do přípravku Arduino. Rozebírá vlastnosti a využití Wi--Fi a Bluetooth a zkoumá jejich zapojení na deskách Arduino Uno a Arduino Mega ADK. Zjišťuje ...
 • Počítačem řízená plošina pro posuv kamery/fotoaparátu 

  Autor: Podroužek Adam; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Háleček Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce má za cíl sestrojit jednoduchý, rozšiřitelný a levný posuvník na fotografická zařízení - tzv. camera slider. Mechanická část zařízení má podobu kulatých kovových kolejnic, po kterých je posouván vozík ...
 • Útok rozdílovou odběrovou analýzou na implementaci algoritmu AES na platformě Xilinx 

  Autor: Semrád Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Práce se zabývá možnostmi aplikace metody rozdílové odberové analýzy (DPA) na implementaci algoritmu AES na FPGA Spartan-3E od firmy Xilinx. V rámci práce byly vytvořeny dvě rozdílné hardwarové implementace šifry AES v ...
 • Návrh a realizace wattrouteru 

  Autor: Cvrček Jiří; Vedoucí práce: Jeřábek Stanislav; Oponent práce: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému řízeného využívání energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou místo její distribuce do rozvodné sítě. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude řídit spotřebu vyrobené ...
 • Návrh a implementace modemového kabelu Jack/RS-232 

  Autor: Ovčačík David; Vedoucí práce: Hašlarová Kateřina; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Předmětem této práce je návrh a implementace modemového kabelu s rozhraními RS-232 a Audio Jack. Účelem tohoto kabelu je (prozatím) jednosměrný přenos sériových dat mezi digitální periferií a mobilním zařízením. Specifickým ...

Zobrazit další