Collections in this community

Recent Submissions

 • Nástroje pro podporu výuky samoopravných kódů v prostředí Wolfram Mathematica 

  Author: Helena Linhartová; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě podpůrných materiálů pro výuku detekčních a samoopravných kódů. Na základě zvoleného kódu a jeho parametrů je prostřednictvím balíčků Wolfram Mathematica možné vygenerovat kodér, ...
 • Parkování modelu autonomního vozidla 

  Author: Ondřej Gössel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem programového vybavení pro autonomní parkování modelů vozidel v Laboratoři inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT. V rámci práce byla provedena rešerše algoritmů pro autonomní ...
 • Emulátor kufříkového mikropočítače PMI-80 

  Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Práce se zabývá tvorbou emulátoru pro počítač Tesla PMI-80 na bázi FPGA čipu. Popisuje architekturu počítače a druhy emulace, které lze využít. Dále je zdůvodněn výběr cílové platformy, kterou je jádro pro projekt MiSTer ...
 • Emulátor konzole Nintendo Entertainment System 

  Author: Ondřej Golasowski; Supervisor: Jeřábek Stanislav; Opponent: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou emulace v souvislosti s výukou principů počitačových architektur a jejich hardwaru. Na konkrétnim přikladě zábavniho systému Nintendo Entertainment System ukazuje celý proces vývoje ...
 • Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM a SIM800L modulů 

  Author: Adam Staes; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením kamerového zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru za použití ESP32-CAM a SIM800L modulů. V práci se prozkoumají existující řešení a navrhne se řešení vlastní. Výsledkem ...
 • Generátor modelu neuronové sítě do VHDL 

  Author: Jan Medek; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Fišer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací generátoru hardwarového popisu v jazyce VHDL ze softwarového modelu neuronové sítě, popsaného v Keras API. Důraz je také kladen na konfiguraci datových typů parametrů sítě a ...
 • Návrh superskalární mikroarchitektury RISC-V procesoru 

  Author: Tomáš Věžník; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Zaměřením této práce je přiblížení činnosti superskalárních procesorů a navržení superskalární mikroarchitektury procesoru využívající instrukční sady RISC-V RV32I. Navržená mikroarchitektura se nazývá VTM Veznik Tomas ...
 • Programovatelná elektronická zátěž 

  Author: Miloš Pánek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Práce se zabývá návrhem vestavného systému elektronické zátěže. V práci je popsán výběr vhodného mikrokontroléru, elektronický návrh zařízení, včetně návrhu desky plošných spojů, návrh programu a také návrh demonstrační ...
 • Chladicí systém pro elektro motor 

  Author: Lev Paramonov; Supervisor: Bazakas Filip; Opponent: Hyniová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato práce je zaměřena na sestavení chladicího systému motoru, který má být použit při simulaci elektrického vozidla. Rozsah pracovních teplot 85 až 95 stupňů Celsia je zvolen tak, aby kompenzoval skutečnost, že motory v ...
 • Zařízení pro ovládání základních periferií připojených k FPGA obvodu 

  Author: Michal Šebek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním běžně dostupných periferií z FPGA obvodu společnosti Xilinx. Z periferií řízených přímo jsou vybrána tlačítka, přepínače, LED diody, rotační enkodér a maticová klávesnice. ...
 • Systém pro emulaci akceleračního pedálu osobního automobilu 

  Author: Jakub Mareček; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalárska práce sa zaoberá využitím protokolu SENT, možnosťami jeho generovania (emulovania) a posielania protokolárnych správ na základe užívateľského vstupu podľa normy SAE J2716_201604. Teoretická (literárna) časť je ...
 • Návrh systému na čipu s procesorem RISC V pro řídící obvod USI digitálního grafického pera 

  Author: Martin Stahl; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá RTL návrhem a implementací systému systému na čipu na procesorové platformě RISC-V pro USI ovladač grafického pera. Současný SoC ovladače pera založeného na CoolRISC je analyzován a na základě ...
 • Integrace bezpečnostního certifikovaného operačního systému reálného času PXROS-HR s robotickým systémem ROS2. 

  Author: Jakub Zahradník; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Knížek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato diplomová práce poskytuje komplexní analýzu robotického operačního systému (ROS) 2, včetně jeho architektury, komunikačních vzorů a konceptů, a také jeho využití Data Distribution Service (DDS) jako middlewaru pro ...
 • Řídicí systém pro model terénního vozítka založený na platformě Arduino 

  Author: Martin Zemánek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Práce se zabývá tvorbou řídícího systému pro předem vytvořený podvozek, který je založen na platformě Arduino. Tento řídící systém umí přizpůsobit svůj chod informacím obdrženým z okolí. Následně tento systém umí informace ...
 • Detekce přítomnosti objektu ve vymezené oblasti pomocí sensoru typu dToF pro použití v automobilu 

  Author: Petr Moucha; Supervisor: Andrle Jiří; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Práce popisuje realizaci zařízení, jehož cílem je hlídat vymezenou oblast uvnitř automobilu před vniknutím nežádoucích objektů. Oblast je snímána pomocí direct Time-of-Flight (dToF) senzorů od firmy STMicroelectronics, ...
 • Bezdrátová komunikace vozidel a infrastruktury 

  Author: Karel Hevessy; Supervisor: Macháček Miroslav; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato práce se zabývá zmapováním standardizace mezivozidlové V2X komunikace a její praktickou implementací. V teoretické části popisuje její standardizaci, použité technologie a existující pilotní projekty. Dále vybírá ...
 • Aplikace pro robota Pepper pro mobilního operátora 

  Author: Adam Švehla; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro humanoidního robota Pepper, která má za úkol podporovat péči o zákazníky na pobočce mobilního operátora. Práce analyzuje dostupné technologie pro potřeby ...
 • Implementace Paillierova kryptosystému a útok injekcí chyb na procesoru CEC 1702 

  Author: Lukáš Daněk; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Klemsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Bakalářská práce se zaměřuje na práci s kryptoprocesorem CEC1702. První část práce je orientovaná na zprovoznění programování kryptoprocesoru, úpra\-vu již vzniklé implementace knihovny pro práci s velkými čísly a implementace ...
 • Inovace řadiče pro grafický LCD displej elektronického psacího stroje 

  Author: Boris Pankovčin; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Táto bakalárka práca sa zaoberá návrhom a realizáciou funkčného prototypu radiča staršieho typu LCD, ktorý bude slúžiť ako náhrada pôvodneho radiča typu MSM6255. Analytická časť práce sa detailne venuje opisu spôsobu ...
 • Řídicí jednotka pro vzdálené monitorování a ovládání vytápění rodinného domu 

  Author: Jakub Bukač; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem vzdáleného ovládání a zvýšení efektivity vytápění rodinného domu. Hlavním cílem je vytvoření vlastního návrhu řešení daného problému. Práce analyzuje parametry a nedostatky ...

View more