Recent Submissions

 • Sledování telemetrických dat robotů pomocí holografických brýlí 

  Author: Pavel Chytrý; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zaměřuje na praktické využití holografických brýlí HoloLens první generace a vývoj aplikace schopné zobrazit telemetrická data (např. výstupy z čidel, PWM signály do motorů a serv, nebo i jakékoliv proměnné ...
 • Realizace základních matematických funkcí s pomocí hardware 

  Author: Jan Brokeš; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Předmětem práce je efektivní výpočet matematických funkcí (logaritmus, druhá odmocnina, goniometrické funkce) v FPGA s následným využitím ve výuce FIT ČVUT v Praze. V práci jsou vytvořeny modely algoritmů s podrobným ...
 • Knihovna pro řízení šestinohého robota 

  Author: Jitka Seménková; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Háleček Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem práce je vytvořit programové vybavení pro šestinohého robota v podobě knihovny. Knihovna je určena pro model hexapodu A-Pod od firmy Lynxmotion, který je ovládán pomocí počítače Raspberry Pi a servo kontroleru SSC-32u ...
 • Implementace lokalizačního systému s využitím bluetooth beaconů 

  Author: Jan Pokorný; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této práce je implementovat informační systém, který umožní lokalizaci Bluetooth majáků ve vnitřních prostorech firmy ASICentrum a zobrazit jejich polohu na mapě kancelářských prostor. Lokalizační systém využívá ...
 • Přenosný zvukový syntezátor se záznamem více stop 

  Author: Pavel Dohnal; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Socha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce popisuje tvorbu SW, volbu a připojení HW periferií do přenosného zařízení pro tvorbu hudby. Produkt je postavený na Orange Pi, obsahuje několik syntezátorů, efektů a umožňuje nahrávat paralelně vedle sebe několik ...
 • Návrh a implementace chytrého domu 

  Author: Jakub Kyzek; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Štěpánek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Práce se zabývá analýzou možností, návrhem a následnou implementací chytrého domu na vybrané platformě AVR. Systém je navržený tak, aby umožňoval přístup k informacím a ovládání domu pomocí internetu. Síť senzorů je postavena ...
 • Robotická ruka 

  Author: Ilia Popov; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Socha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  YouBionic Hand je příklad projektu robotické ruky. V této práce se zabývá problematikou návrhu softweroveho vybavení tohoto projektu. Zpracovává rešerši hardwerove a softwerove části projektu YouBionic Hand a několika ...
 • Implementace kompresního algoritmu LZ4 s vysokou propustností v FPGA 

  Author: Tomáš Beneš; Supervisor: Bartík Matěj; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompresní a dekompresní architektury číslicových jednotek určených pro FPGA obvody. Návrh klade důraz na využití v systémech s vysokou propustností a nízkou latencí. Práce ...
 • Hardwarové zrcadlo paketů 

  Author: Karel Hynek; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Bartík Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zrcadla paketů určeného k testování 1Gbps Ethernetových sítí. Zařízení dokáže přeposílat Ethernetové IP pakety až do plné rychlosti rozhraní. Nad datovým tokem je taktéž prováděna ...
 • Implementace a vyhodnocení efektivity schématu VeraGreg na nízkonákladovém mikrokontroléru 

  Author: Jan Říha; Supervisor: Klemsa Jakub; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Homomorfní šifrování je efektivním způsobem jak zajistit soukromí a zároveň zachovat možnost zpracování dat. Framework VeraGreg, na rozdíl od jiných existujících homomorfních kryptosystémů, umožňuje verifikaci operací, ...
 • Výpočty nehomogenních spolehlivostních modelů 

  Author: Jan Řezníček; Supervisor: Kohlík Martin; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této diplomové práci je popsána metoda výpočtu spolehlivosti a distribuční funkce (selhání) Markovských řetězců s nehomogenními parametry (intenzitami poruch proměnnými v čase) a její implementace v programu Wolfram ...
 • Spolupráce průmyslového kooperativního robota s pracovníkem s holografickými brýlemi 

  Author: Adam Podroužek; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou vývoje řídícího softwaru pro kooperativního robota, který ke spolupráci s člověkem využívá rozhraní holografických brýlí. Rešeršní část práce se zabývá analýzou ...
 • Maskování šifry AES na mikrořadiči a DPA druhého řádu 

  Author: Bhatti Abdullah; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Práce je zam˘e˘rena na mo˘zné útoky pomocí diferenciální analýzy výkonu na maskované implementaci AES-128 na mikrokontroleru AVR. Implementace je rozd˘elenadot˘rí˘cástí. První˘cástobsahujenemaskovanéverzeAES-128. Druhá ...
 • Obrany proti útokům postranními kanály založené na dynamické rekonfiguraci FPGA 

  Author: Brejník Jan; Supervisor: Jeřábek Stanislav; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Programovatelná hradlová pole (FPGA) disponují schopností dynamické rekonfigurace, díky které mohou být částečně přeprogramovány za běhu, a to bez nutnosti vnějšího zásahu. Jeden a ten samý výpočet tak může být v různých ...
 • Analýza dat ze senzorů s využitím SoC ESP32 

  Author: Zajíc Pavel; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou pripojení a zpracování dat ze senzoru pomocí cipu ESP32 a zejména analýzou možností prenosu dat pomocí vestavené WiFi a sériové linky a predzpracování dat ze senzoru (mikrofonu) v ...
 • Programová výbava pro realizaci útoků postranními kanály 

  Author: Socha Petr; Supervisor: Miškovský Vojtěch; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Kryptoanalyza postrannich kanalu predstavuje vaznou hrozbu pro mnoho soucasnych kryptosystemu. Utok postrannim kanalem se typicky sklada z aktivni faze, tj. sberu dat, a z analyticke faze, tj. zkoumani a vyhodnocovani dat. ...
 • Analýza bezpečnosti USB paměti 

  Author: Jagoš David; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce shrnuje bezpečnost flash disků s hardwarovou podporou šifrování a poskytuje bezpečnostní analýzu disku Kingston DataTraveler Vault Privacy.
 • Robot NAO matematikem 

  Author: Stanko Richard; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Štampach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cielom práce je navrhnút aplikáciu na rozpoznávanie a výpocet matematických príkladov, ktorá beží na humanoidnom robotovi NAO od firmy Softbank Robotics. Práca je rozdelená do troch celkov. Prvý predstavuje robota NAO, ...
 • Mobilní EKG 

  Author: Přeučil Tomáš; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilního zařízení pro elektrokardiografii, které umožňuje měřit základní tři svody EKG, je napájené z akumulátoru a data odesílá přes WiFi do centrální jednotky. Pacient se díky ...
 • Analýza úniku informace odběrovým postranním kanálem z mikrořadiče 

  Author: Shchavleva Marina; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Spotřeba zařízení může prozradit mnoho informací ohledně jeho vnitřní struktury a toku dat který toto zařízení zpracovává. Jednoduchá a Diferenciální odběrové analýzy jsou v odborné literatuře široce probrané techniky pro ...

View more