Poslední příspěvky

 • Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů 

  Autor: Severyn Jan; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi aplikace útoku metodou rozdílové odběrové analýzy (DPA) na implementace algoritmu AES na programovatelném hradlovém poli (FPGA). V rámci práce byly vytvořeny prostředky pro realizaci ...
 • Návrh a implementace modemového kabelu Jack/RS-232 

  Autor: Ovčačík David; Vedoucí práce: Hašlarová Kateřina; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Předmětem této práce je návrh a implementace modemového kabelu s rozhraními RS-232 a Audio Jack. Účelem tohoto kabelu je (prozatím) jednosměrný přenos sériových dat mezi digitální periferií a mobilním zařízením. Specifickým ...
 • Hardwarový modul pro šifrování dat v reálném čase 

  Autor: Hynek Daniel; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato bakalářská práce má za cíl představení šifry AES a její implementaci v jazyce VHDL pro obvod typu FPGA. Implementovaný modul nabízí běžné operační módy blokových šifer dle standardu NIST Special Publication 800-38A. ...
 • Model přístrojové desky automobilu 

  Autor: Socha Petr; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Vaňát Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Cílem této práce je vytvořit fyzický model automobilové přístrojové desky, zobrazující pomocí ručičkových i světelných ukazatelů informace o stavu vozidla. Pro komunikaci s ostatními komponentami využívá v automobilech ...
 • Knihovna funkcí pro palubní informační systém v hromadném dopravním prostředku 

  Autor: Jakš Zbyněk; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato práce se zabývá návrhem jednoduchého palubního počítače, který bude schopen řídit informační periférie v prostředcích hromadné dopravy, zejména autobusech a tramvajích. V úvodu ukáže již několik dostupných prostředků, ...
 • Emulátor bezkontaktní čipové karty v FPGA 

  Autor: Jeřábek Stanislav; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Štěpánek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
  Tato práce se zabývá emulací komunikace bezkontaktních čipových karet typu A podle normy ISO/IEC 14443. Odlišnost tohoto emulátoru spočívá v téměř stoprocentní implementaci v hardwaru - FPGA - v jazyce VHDL.
 • Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata 

  Autor: Červenka Ondřej; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vít Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Práce se zabývá ovládáním světel pomocí programovatelného zařízení. Cílem práce bylo prozkoumant současný stav problematiky a vytvořit řešení umožňu- jící vzdálené ovládání světel vhodných pro domácí zvířata pomocí ...
 • Knihovna pro ovládání FM tuneru, teplotního senzoru a obvodu reálného času 

  Autor: Elexa Petr; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá implementací knihoven pro obvody TEA5767, BMP180 a DS1307 na platformě Atmel ATtiny85. Komunikace s obvody probíhá přes sběrnici I2C, pro kterou se v rámci práce vytvořil ovladač. Byly prozkoumány ...
 • Generátor prostředků vestavěné diagnostiky 

  Autor: Hülle Robert; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Štěpánek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  V této práci implementuji algoritmické generování obvodů vestavěné diagnostiky pro obvod tvořený náhodnou kombinační logikou.
 • Systém pro ovládání turniketů přes ethernet 

  Autor: Orsák Albert; Vedoucí práce: Borecký Jaroslav; Oponent práce: Kubalík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem řídicího systému pro turnikety. Vyvíjený přístupový systém je postavený na poznatcích z komerčních přístupových systémů a také na poznatcích z již realizovaných systémů. ...
 • Zařízení pro sledování objektu s nízkou spotřebou 

  Autor: Vanc Václav; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vít Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro sledování objektu, které není trvale připojeno k internetu ani k elektrické síti. Vlastní zařízení je tvořeno kamerou a GSM/GPRS modemem připojených k procesoru přes ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro vestavný systém 

  Autor: Kudiveis Ladislav; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Předmětem této práce je analýza možností OLED displeje řízeného řadičem SSD1306, GPIO řadiče a implementace knihoven zajišťujících jejich ovládání radiobudíkem provozovaném na 8bitovém mikrokontroléru ATtiny85. Součástí ...
 • Multiplatformní grafická aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP 

  Autor: Miškovský Vojtěch; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Pluháček Alois
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Cílem této práce je vytvoření multiplatformní aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP sloužící zejména pro účely výuky. Aplikace by měla studentům umožnit pochopení fungování mikroprogramovaného procesoru ...
 • Návrh verifikačního prostředí pro inteligentní sensor 

  Autor: Háleček Ivo; Vedoucí práce: Šťastný Jakub; Oponent práce: Douša Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Práce je zaměřena na návrh a implementaci verifikačního prostředí pro inteligentní senzor. Inteligentní senzor, podle obecně uznávaných průmyslových definic, spojuje měřící prvek, analogově číslicový převodník a sběrnici ...
 • Implementace AES algoritmu pro FPGA 

  Autor: Zimmerhakl Tomáš; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem AES algoritmu pro programovatelné obvody (FPGA). Nejprve je předveden základní návrh, z něhož je následně odvozeno 5 spolehlivostních variant. Ty zajišťují odolnost algoritmu vůči ...
 • Teremin pro robota NAO 

  Autor: Majerčík Michal; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Práca rieši návrh a zostrojenie elektronického hudobného nástroja teremin, na ktorom dokáže hrať človek, ale aj robot. Zámerom práce je vyvinutie digitálnej podoby tohoto nástroja, ktorá má dva módy. Analógový mód, v ktorom ...
 • Systém pro sledování výpůjček pomocí RFID 

  Autor: Guľa Peter; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzov možností RFID NFC čipov a ich využitie pre požičiavanie predmetov, s uplatnením na hardvérové prípravky vrámci fakulty. Teoretičká časť sa zaoberá zhodnotením aktuálneho stavu ...
 • Řízení FPGA desky procesorem 

  Autor: Filipenkova Elena; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Borecký Jaroslav
  Táto bakalářská práce se zabývá možným řešením řízení FPGA desky pomocí ARM procesoru. Obsahuje analýzu existujících a potenciálních řešení a zároveň přináší vzorovou obecnou implementaci. Tahle implementace využívá sériovou ...
 • Model VLIW procesoru 

  Autor: Blaha Hynek; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Šimková Marcela
  Tato diplomová práce obsahuje teoretický základ typologie procesorů, jejich vývoje a vlastostí s důrazem na procesory typu VLIW. Čtenář je seznámen s vývojovým prostředím Codasip, ve kterém je následně implementována mnou ...
 • Stereo kalibrace kamer pro čtyřkolového robota 

  Autor: Šimek Pavel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další