Poslední příspěvky

 • Sledování stavu vozidla prostřednictvím mobilní aplikace 

  Autor: Zimmerhakl Tomáš; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením mobilní aplikace, která je schopná komunikovat s osobním automobilem přes port OBD-II. Na základě analýzy výhod a nevýhod již existujících aplikací je vypracován návrh vlastní ...
 • Informační systém pro podporu provozu jídelny 

  Autor: Kello Tomáš; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na termináli si klient môže ...
 • Implementace Petriho sítě v hradlovém poli 

  Autor: Jakš Zbyněk; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce se zabývá metodikou převodu popisu Petriho sítí z jazyka PNML do syntetizovatelného zápisu pro programovatelná hradlová pole v jazyce VHDL. V úvodní části představí samotný koncept Petriho sítí, varianty a ...
 • Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq 

  Autor: Majerčík Michal; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubalík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia medzi analógovou ...
 • Analýza bezpečnosti USB paměti 

  Autor: Jagoš David; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce shrnuje bezpečnost flash disků s hardwarovou podporou šifrování a poskytuje bezpečnostní analýzu disku Kingston DataTraveler Vault Privacy.
 • SAT s diferenciálními rovnicemi 

  Autor: Kolárik Tomáš; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Na mnoho dnešnich systémů, např. vestavných, jsou kladeny vysoké nároky na splněni specifikaci, které často závisi na jevech z fyzikálniho okoli. Pro rozsáhlé systémy se osvědčuje použiti formálni verifikace jako nástroje ...
 • Inteligentní zabezpečovací systém garáže: Nadřazený systém 

  Autor: Červenka Ondřej; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou zabezpečovacího systému pro správu garáží. Konkrétně jde o návrh a implementaci nadřazeného systému, který sbírá a zpracovává data zaslaná podřízenými systémy v jednotlivých garážích. ...
 • Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou 

  Autor: Mašek Martin; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky ...
 • Paralelní optimalizace logických obvodů 

  Autor: Rusin Lukáš; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato práce se zabývá rozdělováním logického obvodu na vhodné části, které následně paralelně resyntetizuje za účelem dosažení lepšího konečného výsledku, než kdyby se obvod resyntetizoval vcelku. Představen je vlastní ...
 • Časomíra pro lukostřelecké závody 

  Autor: Beneš Tomáš; Vedoucí práce: Černý Jan; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem práce je seznámení se s celým procesem návrhu, sestrojení a programování lukostřelecké časomíry podle pravidel organizace World Archery. Následuje sestrojení prototypu, který je srovnán se současnými systémy. Prototyp ...
 • Útok postranními kanály na implementaci algoritmu AES na platformě Altera 

  Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Cílem práce je prozkoumat odolnost spolehlivostních variant šifry AES implementovaných na programovatelném hradlovém poli (FPGA) firmy Altera vuci vybraným útokum postranními kanály, konkrétne vuci útokum rozdílovou odberovou ...
 • Zapisovač USB flash pamětí 

  Autor: Labský David; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  In this thesis, a device called Fedorator, capable of writing the Fedora operating system to USB flash drives, is brought from thought to a prototype. Detailed analysis over the hardware is performed, including an overview ...
 • IO-Link Device pro testování IO-Link Masterů 

  Autor: Volf Ondřej; Vedoucí práce: Fenyk Miloš; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Během vývoje IO-Link Master produktů je třeba průběžně testovat funkčnost pomocí různých IO-Link deviců. Tato práce si klade za cíl vytvořit IO-Link test device, který by proces testování značně zjednodušil a umožnil by ...
 • Vestavný systém pro letecký emulátor 

  Autor: Buchovecký Michal; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Táto práca sa zaoberá stavbou ovládacích prvkov určených pre Microsoft Flight Simulator X. Hlavným cieľom je vytvoriť prototyp MCP a EFIS panelu pre lietadlo Boeing 737NG, ktoré budú cenovo nenáročne, a zároveň jednoduché ...
 • Přístupový systém s využitím RFID karet 

  Autor: Vojíř Jan; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Cílem práce je dostatečně analyzovat trh s přístupovými systémy a na základě toho připravit robustní přístupový systém na míru zadání. Velký důraz je kladen na praktičnost a cenu implementace. Výsledné řešení komunikuje ...
 • Návrh generického digitálního SoC obvodu pro FPGA platformu 

  Autor: Vanc Václav; Vedoucí práce: Hujer Martin; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástroje pro tvorbu systémů na čipu (SoC). Vygenerovaný SoC je možné ovládat prostřednictvím počítače pomocí rozhraní UART. Prostředí pro ovládání z počítače je napsáno v jazyce Python. ...
 • Výukový přípravek s Peltiérovým článkem 

  Autor: Hynek Karel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukového přípravku s Pelitérovým článkem. Tento přípravek dokáže ochladit i ohřát kapalinu na požadovanou teplotu pomocí termoelektrického chlazení a ohřevu. Cíle bylo dosaženo pomocí ...
 • Meteostanice s využitím Bluetooth Low Energy 

  Autor: Šafrata David; Vedoucí práce: Ručkay Lukáš; Oponent práce: Háleček Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci meteostanice, která pomocí Bluetooth Low Energy (BLE) umožňuje zasílání historie naměřených dat. Aplikace je implementována na čipu EM9304 s připojenou EEPROM pamětí a senzorem ...
 • Příprava laboratorních úloh pro bakalářský předmět Interaktivní aplikace s Arduinem 

  Autor: Hánová Gabriela; Vedoucí práce: Háleček Ivo; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato práce se zabývá přípravou bakalářského předmětu Interaktivní aplikace s Arduinem (BI-ARD), zejména návrhem a implementací programovacích úloh pro jednotlivá cvičení na přípravcích Arduino Esplora a Arduino Uno. Text ...
 • Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů 

  Autor: Mazur Lukáš; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  V bakalářské práci byly prozkoumány možnosti rozdílové odběrové analýzy (DPA) na programovatelná hradlová pole (FPGA). V rámci práce byl modifikován program pro měření proudové spotřeby, vytvořeny skripty pro provádění DPA ...

Zobrazit další