Collections in this community

Recent Submissions

 • Chytrý květináč 

  Author: Mikuláš Veselý; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem chytrých květináčů. V práci jsou analyzovány pod-porované rostliny a akademická i na trh uvedená produkčni řešeni, která souvisi s automatizaci nebo jakýmkoliv vylepšenim pěstebniho ...
 • FPGA IP jádro pro síťové rozhraní s podporou v Linuxu 

  Author: Jan Brokeš; Supervisor: Beneš Tomáš; Opponent: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem práce je implementace IP jádra, které zpracovává SFP 10G nebo 1G signál na desce ZC706 do formy paketů. Ty potom filtruje podle cílového portu, určené pakety posílá na AXI Stream rozhraní v FPGA logice. Veškterý zbylý ...
 • Aplikace pro navigaci minidronu 

  Author: Jan Filip; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Khun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce je zaměřena na možnosti ovládání minidronů Parrot Mambo. Cílem práce je vytvořit aplikaci schopnou dron samostatně navádět dle informací z jeho senzorů a kamer. Vyhýbání se dronu překážkám je dosaženo za pomocí ...
 • FPGA akcelerace baby varianty schématu WTFHE 

  Author: Pavel Chytrý; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Klemsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  S nárůstem cloudových výpočeních služeb je soukromí osobních údajů často v otázce, jelikož k nim má poskytovatel služeb plný přístup. Tuto situaci dále zhoršují zařízení, které mají přístup k soukromým datům uživatelů, ale ...
 • Robustní zavaděč paměti flash pro mikrokontrolér pracující přes rozhraní NFC. 

  Author: Jitka Seménková; Supervisor: Hušák Jiří; Opponent: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce obsahuje návrh a implementaci zavaděče flash paměti pro mikrokontroler s architekturou RISC-V. Zavaděč přenáší novou aplikaci přes rozhraní NFC, tvořené deskou NTAG5 link. Součástí práce je i návrh a implementace ...
 • Prototyp chytrého zrcadla 

  Author: Jakub Zahradník; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací funkčního prototypu chytrého zrcadla. Analytická část práce se ve své první fázi věnuje detailnímu rozboru již hotových projektů, ať už ze strany technologických nadšenců či ...
 • Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy 

  Author: Martin Stahl; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osobního GPS lokátoru postaveného na vývojové platformě Arduino s využitím SMS komunikace a Android aplikace pro jeho ovládání. Dále popisuje problematiku a nedostatky existujících ...
 • Inteligentní monitorovací systém 

  Author: Michal Žůrek; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Cílem práce bylo vyvinout bezpečný monitorovací systém, který snímá prostředí kamerou a obrazová data zasílá přes internet do cloudu, kde dochází k jejich zpracování. Práce se orientuje na bezpečnostní aspekty řešení. V ...
 • Implementace a srovnání plánovacích algoritmů pro systémy reálného času 

  Author: Josef Zápotocký; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Tato práce se zabývá plánovacími algoritmy pro systémy reálného času, zkoumá a~modifikuje operační systém reálného času FreeRTOS. FreeRTOS je speciálně vyvinutý pro malé vestavěné systémy, tak aby uspokojil jak nároky ...
 • Datalogger pro zařízení měřící spektrum ionizujícího záření 

  Author: Libor Kuchař; Supervisor: Štěpánek Filip; Opponent: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Datalogger je zařízení zachycující data v čase. V rámci textu závěrečné práce je rozebíráno, jak vhodně navrhnout a realizovat datalogger v domácích podmínkách vhodný pro měření spektra ionizujícího záření. V rámci tohoto ...
 • Pokročilé metody simulace v jazyce SystemVerilog 

  Author: Miroslav Kallus; Supervisor: Kohlík Martin; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tato práce se zabývá prací s nástroji pro simulaci číslicových obvodů. V první části se práce zabývá seznámením se s konstrukcemi jazyka SystemVerilog a knihovny UVM. Dále práce otestuje nástroje pro vytváření testbenchů, ...
 • Řízení modelů autonomních vozidel 

  Author: Petr Kolář; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tato práce se zabývá řízením modelu autonomního vozidla, založeného na minipočítači Raspberry Pi. Model vozidla byl doplněn o senzory pro měření vzdálenosti a inkrementální čidla pro měření ujeté vzdálenosti, směru a ...
 • Hardwarový přípravek pro přesné zacílení pohledu kamery v místnosti 

  Author: Zuzana Jiránková; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Cílem práce je vytvoření hardwarového přípravku pro zacílení pohledu průmyslové kamery, aby bylo možné získat vyšší rozlišení v zvolené oblasti zájmu. Zvoleným řešením bylo využití dvou kamer. Jedna je přehledová a druhá ...
 • Určování míry podobnosti logických obvodů založené na grafových algoritmech 

  Author: Janusz Piotr Wijas; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Bělohoubek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato práce se věnuje výpočtu podobností logických obvodů a zkoumáním závislosti \uv{common-mode} poruch na těchto podobnostech. Nejprve je provedena analýza existujících řešení se zaměřením na grafové algoritmy a návrh ...
 • Návrh a verifikace integrovaného obvodu pro testování pamětí typu SRAM 

  Author: Šimon Branda; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  V této práci je rozebrán návrh testovacího čipu pamětí typu SRAM. Nejdříve jsou paměti rozdělené dle jejich vlastností, poté jsou analyzovány paměti SRAM a je vysvětlen RTL návrh testovacího čipu, který byl napsán v jazyce ...
 • Návrh spolehlivých systémů v FPGA s použitím bezpečnostních kódů 

  Author: Vojtěch Pail; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Fišer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Cílem této práce je analýza poruchového chování obvodů pomocí simulačního softwaru KČN. Pro obvody jsou nalezeny vhodné bezpečnostní kódy, které jsou schopné detekovat, případně opravovat tyto poruchy s co nejmenší redundancí. ...
 • Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL 

  Author: Illia Kolesnik; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou násobení řídkých matic s vektorem na grafických kartách. Byla přidána implementace různých algoritmů do projektu TNL zejména pro formát CSR. Mezi všemi implementacemi bylo provedeno ...
 • Nástroj pro generování bezpečnostních kódů ve VHDL pomocí programu Wolfram Mathematica 

  Author: Timur Ganeev; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástrojů pro generování bezpečnostních kódů v prostředí Wolfram Mathematica. Na základě vstupních parametrů, jako například počet informačních bitů, názvy výstupních ...
 • Monitorování provozu sítě pomocí Model-Driven Telemetry 

  Author: Ladislav Loub; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Soukup Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Práce je zaměřená na problematiku stavového monitoringu síťových zařízení. Hlavním cílem je zhodnocení novějšího způsobu monitorování pomocí Model-Driven Telemetry v porovnání se starším způsobem založeným na protokolu ...
 • Výběr bitů pro SRAM PUF levného mikrokontroléru 

  Author: Gabriela Hánová; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Kodýtek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se věnuje fyzicky neklonovatelným funkcím (Physical Unclonable Function - PUF) a metodám výběru bitů pro PUF na nízkonákladovém mikrokontroléru. Nejprve je provedena rešerše týkající se problematiky PUF se ...

View more