Collections in this community

Recent Submissions

 • Bezdrátová chytrá kostka určená ke sledování času s aplikací Clockify 

  Author: David Sobíšek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci chytré kostky pro sledování času s aplikací Clockify. Fyzická kostka slouží jako vizuální pomůcka pro uživatele, který díky ní spouští, přepíná nebo vypíná sledování ...
 • Programovatelný řídicí systém pro ovládání periferií náročných na přesné časování 

  Author: Martin Fujda; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom programovateľného riadiaceho systému pre ovládanie periférií, ktoré sú náročné na presné časovanie pri použití architektúry MicroBlaze na FPGA obvode spoločnosti Xilinx Inc. Cieľom ...
 • Metody automatické verifikace v registrovém modelu jazyka SystemVerilog 

  Author: Timur Ganeev; Supervisor: Kohlík Martin; Opponent: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Tato práce se zabývá metodologií pro verifikaci digitálních integrovaných obvodů (Universal Verification Methodology - UVM), zejména její registrovou vrstvou (Register Abstraction Layer - RAL). V dané práci je popsán proces ...
 • Aktualizace zavaděče MCUboot pro platformu ESP32 a real-time operační systém Zephyr 

  Author: David Horák; Supervisor: Beneš Tomáš; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá přidáním podpory pro aktualizace zavaděče MCUboot v rámci operačního systému reálného času Zephyr pro platformu ESP32. Na začátku práce je představena platforma ESP32, zavaděč MCUboot a ...
 • Multichannel USB time-to-digital interface 

  Author: Vojtěch Nevřela; Supervisor: Borecký Jaroslav; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Předmětem práce je vývoj 4 kanálového time to digital konvertoru připojeného k PC skrze USB 3.0 rozhranı́. Implementace je vyhotovena v SystemVerilogu, otestována za pomoci Xilinx Vivado ILA a nasazena na FPGA SoM který ...
 • ETCS - Tenký klient pro cloud 

  Author: Vojtěch Novák; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Podaný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Tato baklářská práce otevírá otázku alternativního řešení ovládání simulátoru ETCS připraveného Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Jedná se o simulátor jednotného Evropského zabezpečovacího systému pro vlakovou dopravu. ...
 • Design of multi-channel DMA controller with interrupt and flexible descriptor configuration 

  Author: Olha Harielina; Supervisor: Ille Ondrej; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Tato práce navrhuje univerzální vícekanálový řadič DMA s flexibilní konfigurací kanálů a modulu. Popisuje základní a moderní funkce těchto řadičů. Porovnává také několik DMA enginů s cílem vybrat optimální kombinaci s často ...
 • Nástroje pro podporu výuky samoopravných kódů v prostředí Wolfram Mathematica 

  Author: Helena Linhartová; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě podpůrných materiálů pro výuku detekčních a samoopravných kódů. Na základě zvoleného kódu a jeho parametrů je prostřednictvím balíčků Wolfram Mathematica možné vygenerovat kodér, ...
 • Parkování modelu autonomního vozidla 

  Author: Ondřej Gössel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem programového vybavení pro autonomní parkování modelů vozidel v Laboratoři inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT. V rámci práce byla provedena rešerše algoritmů pro autonomní ...
 • Emulátor kufříkového mikropočítače PMI-80 

  Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Práce se zabývá tvorbou emulátoru pro počítač Tesla PMI-80 na bázi FPGA čipu. Popisuje architekturu počítače a druhy emulace, které lze využít. Dále je zdůvodněn výběr cílové platformy, kterou je jádro pro projekt MiSTer ...
 • Emulátor konzole Nintendo Entertainment System 

  Author: Ondřej Golasowski; Supervisor: Jeřábek Stanislav; Opponent: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou emulace v souvislosti s výukou principů počitačových architektur a jejich hardwaru. Na konkrétnim přikladě zábavniho systému Nintendo Entertainment System ukazuje celý proces vývoje ...
 • Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM a SIM800L modulů 

  Author: Adam Staes; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením kamerového zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru za použití ESP32-CAM a SIM800L modulů. V práci se prozkoumají existující řešení a navrhne se řešení vlastní. Výsledkem ...
 • Generátor modelu neuronové sítě do VHDL 

  Author: Jan Medek; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Fišer Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací generátoru hardwarového popisu v jazyce VHDL ze softwarového modelu neuronové sítě, popsaného v Keras API. Důraz je také kladen na konfiguraci datových typů parametrů sítě a ...
 • Návrh superskalární mikroarchitektury RISC-V procesoru 

  Author: Tomáš Věžník; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Zaměřením této práce je přiblížení činnosti superskalárních procesorů a navržení superskalární mikroarchitektury procesoru využívající instrukční sady RISC-V RV32I. Navržená mikroarchitektura se nazývá VTM Veznik Tomas ...
 • Programovatelná elektronická zátěž 

  Author: Miloš Pánek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Práce se zabývá návrhem vestavného systému elektronické zátěže. V práci je popsán výběr vhodného mikrokontroléru, elektronický návrh zařízení, včetně návrhu desky plošných spojů, návrh programu a také návrh demonstrační ...
 • Chladicí systém pro elektro motor 

  Author: Lev Paramonov; Supervisor: Bazakas Filip; Opponent: Hyniová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato práce je zaměřena na sestavení chladicího systému motoru, který má být použit při simulaci elektrického vozidla. Rozsah pracovních teplot 85 až 95 stupňů Celsia je zvolen tak, aby kompenzoval skutečnost, že motory v ...
 • Zařízení pro ovládání základních periferií připojených k FPGA obvodu 

  Author: Michal Šebek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním běžně dostupných periferií z FPGA obvodu společnosti Xilinx. Z periferií řízených přímo jsou vybrána tlačítka, přepínače, LED diody, rotační enkodér a maticová klávesnice. ...
 • Systém pro emulaci akceleračního pedálu osobního automobilu 

  Author: Jakub Mareček; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalárska práce sa zaoberá využitím protokolu SENT, možnosťami jeho generovania (emulovania) a posielania protokolárnych správ na základe užívateľského vstupu podľa normy SAE J2716_201604. Teoretická (literárna) časť je ...
 • Návrh systému na čipu s procesorem RISC V pro řídící obvod USI digitálního grafického pera 

  Author: Martin Stahl; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá RTL návrhem a implementací systému systému na čipu na procesorové platformě RISC-V pro USI ovladač grafického pera. Současný SoC ovladače pera založeného na CoolRISC je analyzován a na základě ...
 • Integrace bezpečnostního certifikovaného operačního systému reálného času PXROS-HR s robotickým systémem ROS2. 

  Author: Jakub Zahradník; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Knížek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato diplomová práce poskytuje komplexní analýzu robotického operačního systému (ROS) 2, včetně jeho architektury, komunikačních vzorů a konceptů, a také jeho využití Data Distribution Service (DDS) jako middlewaru pro ...

View more