Poslední příspěvky

 • Robot NAO matematikem 

  Autor: Stanko Richard; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Štampach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cielom práce je navrhnút aplikáciu na rozpoznávanie a výpocet matematických príkladov, ktorá beží na humanoidnom robotovi NAO od firmy Softbank Robotics. Práca je rozdelená do troch celkov. Prvý predstavuje robota NAO, ...
 • Mobilní EKG 

  Autor: Přeučil Tomáš; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilního zařízení pro elektrokardiografii, které umožňuje měřit základní tři svody EKG, je napájené z akumulátoru a data odesílá přes WiFi do centrální jednotky. Pacient se díky ...
 • Analýza úniku informace odběrovým postranním kanálem z mikrořadiče 

  Autor: Shchavleva Marina; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Spotřeba zařízení může prozradit mnoho informací ohledně jeho vnitřní struktury a toku dat který toto zařízení zpracovává. Jednoduchá a Diferenciální odběrové analýzy jsou v odborné literatuře široce probrané techniky pro ...
 • Systém pro hromadnou správu programového vybavení robotů 

  Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením systému pro správu robotů NAO, linuxových zařízení a vývojových desek Arduino. Navržený systém je schopný spouštět aplikace na zařízeních, vytvářet zálohy zařízení, restart zařízení, ...
 • Simulátor kolového robota 

  Autor: Balihar Tomáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu kolového robota, pro účely počítačové simulace. Model v simulátoru je použit pro testování, bez potřeby reálného robota. K realizaci celé simulace je použit simulátor jménem ...
 • Emulátor instrukční sady výukového procesoru 

  Autor: Šebele Jiří; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice programování v asembleru. ...
 • Pitch shifting audio signálů v reálném čase pomocí STFT na DSP procesoru 

  Autor: Onderka Jan; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Pulc Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cílem této práce je implementace pitch shifteru, tedy měniče výšky zvuku, stereofonního zvukového signálu v reálném čase s požadavkem na nízké zkreslení a nízkou latenci. Jsou zváženy různé algoritmy a je vybrán algoritmus ...
 • Dálkový ovladač modelu auta 

  Autor: Jiránková Zuzana; Vedoucí práce: Borecký Jaroslav; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Práce se zaměřuje na dokumentaci sestavení funkčního modelu auta na dálkové ovládání náklonem hřbetu ruky pomocí vývojových a rozšiřujicích desek od společnosti STMicroelectronics. Cílem praktické části je sestrojit funkční ...
 • Nástroj pro generování vývojových diagramů z podmnožiny jazyka C 

  Autor: Procházka Vojtěch; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro generování vývojových diagramů, a to zejména pro vyjádření funkce mikroprogramového automatu. Účel nástroje je usnadnit a zrychlit tvorbu vývojových diagramů. Nástroj je psaný v ...
 • Univerzální vývojová deska s Arduinem 

  Autor: Kubát Jan; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem univerzální vývojové desky založené na platformě Arduino. Cílem práce je navrhnout a vytvořit desku, která bude umožňovat ovládání většího počtu periferií zároveň. Mezi periferiemi ...
 • Inteligentní ovládání a správa běžných zařízení v domácnosti 

  Autor: Pail Vojtěch; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření zařízení pro ovládání chytré domácnosti. Toto zařízení je navrženo jako modulární a umožní snadné přidávání, odebírání nebo změnu komponent a podporovaných funkcí. Je založeno na ...
 • Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti 

  Autor: Štefaniak Frederik; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa venujem rozboru dotykových ...
 • Generátor elektrických obvodů pro předmět ČAO 

  Autor: Branda Šimon; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace na generování elektrických obvodů pro předmět BI-ČAO. Výsledná aplikace umožňuje náhodné vygenerování obvodu se zvoleným počtem hran a součástek, výměnu jednotlivých ...
 • Programovatelné zařízení s nízkou spotřebou pro ochranu baterie 

  Autor: Kallus Miroslav; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá vytvořením zařízení na ochranu baterie proti vybití. V rešeršní části se práce zabývá prohledáním existujících řešení a porovnám je mezi sebou. Dále vysvětlím, jak fungují periferie a součástky, které ...
 • Zařízení pro měření radiačního záření 

  Autor: Kuchař Libor; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zařízení pro měření gama záření na bázi Geiger-Müllerova počítače v domácích podmínkách a obslužné mobilní aplikace pro operační systém Android. Součástí práce je fyzikálně-chemický ...
 • Internet věcí pro kancelář 

  Autor: Formánek Mikuláš; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem moderní kanceláře z hlediska ulehčení administrativy a běžnýh úkonů v kanceláři. Cílem bylo navrhnout a implementovat docházkový systém, systém aktuátorů a vhodné komunikační rozhraní. V ...
 • Sledování stavu vozidla prostřednictvím mobilní aplikace 

  Autor: Zimmerhakl Tomáš; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením mobilní aplikace, která je schopná komunikovat s osobním automobilem přes port OBD-II. Na základě analýzy výhod a nevýhod již existujících aplikací je vypracován návrh vlastní ...
 • Informační systém pro podporu provozu jídelny 

  Autor: Kello Tomáš; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na termináli si klient môže ...
 • Implementace Petriho sítě v hradlovém poli 

  Autor: Jakš Zbyněk; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce se zabývá metodikou převodu popisu Petriho sítí z jazyka PNML do syntetizovatelného zápisu pro programovatelná hradlová pole v jazyce VHDL. V úvodní části představí samotný koncept Petriho sítí, varianty a ...
 • Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq 

  Autor: Majerčík Michal; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubalík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia medzi analógovou ...

Zobrazit další