Collections in this community

Recent Submissions

 • Rozpoznávání želv 

  Author: Kristýna Pátková; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním jednotlivých exemplářů želv druhu Testudo Graeca na základě fotografií jejich plastronů. Rozpoznávací systém je vytvořen v programovacím jazyce Python. Pro automatickou detekci ...
 • Rozpoznávání textu v historických archiváliích ze 17.-19. století 

  Author: Herman Tiumentsev; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Digitalizace historických dokumentů je důležitým úkolem, který může badatelům pomoci pohodlnějí přistupovat k historickým datům. Cílem této práce je taková digitalizace týkající se dat z digitální knihovny Kramerius ...
 • Optimalizace vyhledávání v judikatuře vrcholných soudů České republiky 

  Author: David Záleský; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zaměřuje na efektivitu vyhledávání v databázích rozhodnutí vrcholných soudů České republiky. Popisuje současná existující řešení a jejich nedostatky a předestírá způsoby, jak zajistit, aby významná rozhodnutí ...
 • Předzpracování rentgenových snímků pro detekci COVID-19 pomocí neurónových sítí 

  Author: Tomáš Kořistka; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se věnuje nedostatečnému množství dat v doméně zobrazovacích metod v lékařství ve vztahu k viru covid-19, které má za dopad nedostatečně kvalitní klasifikaci přítomnosti tohoto onemocnění. Hlavním cílem je ...
 • Automatická optická kontrola pájených spojů pomocí detekce odrazů barevného světla 

  Author: Jan Bouček; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Kontrola kvality je nedílná součást výroby SMT elektroniky. Automatizované kontrolní systémy jsou dostupné, ale nákladné. V této práci navrhujeme hardwarové a softwarové řešení, které je levnější a jednodušší na implementaci. ...
 • Využití testů dobré shody pro trénování generativních adversariálních sítí 

  Author: Martin Scheubrein; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Generativní adversariální sítě (GAN) jsou třídou metod hlubokého učení většinou pracující s~obrázky nebo jinými vysokodimenzionálními daty. U takových dat je pak obtížné rozhodnout, zda se distribuce naučená modelem shoduje ...
 • Kontextuálni pasivní DNS prediktor 

  Author: Olena Marchenko; Supervisor: Bajer Lukáš; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Pasivní DNS je jeden z nejběžnejších nastrojů pro analyzu bezpečnostních incidentů z telemetrii, kde se vyskytují IP adresy. Bez aktivního dotazování DNS resolveru dává informaci o nejpravděpodobnějším doménovém jménu, ...
 • Algoritmy pro automatickou tvorbu cen v sektoru ubytovacích služeb 

  Author: Michal Bacigál; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Pernecká Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto bakalárska práca stavia na súčasných prácach, ktoré sa zaoberajú tvorbou hotelových simulátorov pomocou simulačnej optimalizácie a metód Monte Carlo. Literárna rešerš je zameraná na doterajšie využitie matematických ...
 • Distribuovaná Kalmanovská filtrace při částečně heterogenních modelech 

  Author: Thanh Quang Mai; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Tichý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zabývá problémem distribuovaného Kalmanovského filtrování při částečně heterogenních modelech. Je navrhnuta modifikace existujícího difuzního Kalmanova filtru, umožňující v difuzních sítích použití částečně ...
 • Odhad Fundamentálního diagramu z evakuačních experimentů 

  Author: Juraj Kmec; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Fundamentální diagram je důležitou charakteristikou toku chodců, která umožňuje inženýrům posuzovat maximální kapacitu chodcovských zařízení. Klasické metody odhadu fundamentálního diagramu používají analytické aproximace ...
 • Architektúra prostredia pre streamové spracovanie veľkých dát 

  Author: Maroš Kramár; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Petr Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Spracovanie veľkých dát prežíva v súčastnosti veľký rozmach vďaka internetovým službám a sociálnym médiám. Snaha urýchľovať analýzu a mať k dispozícií výsledky v čo najkratšom možnom čase prináša so sebou nové výzvy a ...
 • Klasifikace kvality vozovky 

  Author: Martin Lank; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z jízdy. Tato práce se ...
 • Detekce podvodných finančních výkazů v KB 

  Author: Michal Šolc; Supervisor: Ditrich Josef; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce zkoumá možnosti detekce podvodných finančních výkazů. Cílem práce je najít vhodný přístup k detekci podvodných finančních výkazů v Komerční bance. V rešeršní části jsou ukázany přístupy k detekci navržené několika ...
 • Automatická detekce přeložených textů 

  Author: Jan Peřina; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti detekce přeložených částí textu společně s možnostmi dohledání původu těchto textů na internetu. V práci je zopakován experiment s vybranou metodou pro detekci strojových překladů. ...
 • Predikce signálu na finančních trzích pomocí analýzy časových řad 

  Author: Bohumil Miláček; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Práce se zaměřuje na analýzu nejvhodnějších typů finančních časových řad pro Machine learning na predikci buy/sell signálů. Data vybraná pro tuto práci byly akcie, konkrétně TSLA, AAPL, MSFT. Byla vzata jejich Tick data, ...
 • Sémantické sítě matematických znalostí 

  Author: Ondřej Šodek; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Dombek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním matematických pojmů do podoby sémantické sítě a využití těchto vztahů k obohacení výsledné vizualizace těchto matematických pojmů. Za tímto účelem byl vytvořen program zpracovávající ...
 • Car Counter 

  Author: Richard Vacenovský; Supervisor: Benešová Alisa; Opponent: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce řeší problém sledování objektů z kamerových záznamů. Cílem je vytvořit systém, který na základě kamerových záznamů bude počítat projíždějící vozidla. Dále je cílem analyzovat dostupné otevřené zdroje, ...
 • AutoML přístup v doporučujících systémech 

  Author: Daniil Pastukhov; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Vančura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Ve všech oblastech strojového učení, stejně jako v doporučovacích systémech, není snadné rozhodnout, který model by měl být v daném kontextu použit. Doporučovací systémy jsou softwarové nástroje, které se snaží předpovědět, ...
 • Použití evolučních algoritmů pro navigaci v bludišti 

  Author: Jiří Němeček; Supervisor: Olšák Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá generalizací agenta pro vyhledávání cesty v bludišti, použitím neuronových sítí učených evolucí, nazývaných Genetické Neuronové Sítě (GNN). Práce zkoumá vícero evolučních přístupů a srovnává jejich ...
 • Algoritmy pro odvození vah produktů na základě vah celých objednávek s chybovostí 

  Author: Michael Olšavský; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá výpočtem vah produktů z naměřených vážení celých objednávek, jejichž obsah je předem známý. Úloha je přeformulována na hledání řešení soustavy lineárních rovnic s náhodnými veličinami jakožto proměnnými. ...

View more