Novinky

Department of Applied Mathematics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Autor: Horák Jan; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Maldonado Lopez Juan Pablo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Problém odezírání ze rtů, tedy umění odhadu vysloveného slova, popř. celé věty, pouze z vizuální informace, je vzhledem k vysoké různorodosti artikulace lidí, počtu jazyků a slov v každém z nich, velmi složitá, ale zajímavá ...
 • Optimalizace metod pro předzpracování dat pro co nejlepší klasifikaci 

  Autor: Pancíř Jan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá zefektivněním procesu vytěžování znalostí z dat. Zaměřuje se na optimalizaci pořadí metod pro předzpracování dat a jejich parametrů pro daný klasifikátor. Byl navržen algoritmus, který vytvoří plán jak ...
 • Posilováneho učení a neuronové sítě pro extrakce znalostí z textu 

  Autor: Hlubík Pavel; Vedoucí práce: Maldonado Lopez Juan Pablo; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem práce je zhodnotit přínos konkrétních algoritmů posilovaného učení a neuronových sítí pro klasifikací textových dokumentů a sumarizaci textu. Je sekvenční čtení rychlejší a přesnější, než Bayesovská klasifikace? Je ...
 • Statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu 

  Autor: Jindra Vojtěch; Vedoucí práce: Maldonado Lopez Juan Pablo; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V rámci této teze jsou představeny vybrané hodnotící algoritmy v kontextu týmových sportů. Cílem práce je nejen možnost generování predikcí výsledků zápasů, ale také obstarání odhadů schopností týmů a individuálních hráčů. ...
 • Rozpoznávání částí obličeje 

  Autor: Hroch Jan; Vedoucí práce: Maldonado Lopez Juan Pablo; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce popisuje několik možných postupů při řešení problému detekce částí obličeje v obrázcích. K řešení tohoto problému je v práci využito několik různých druhů umělých neuronových sítí včetně konvolučních neuronových ...
 • Optimalizace přiřazení klientů k zaměstnancům 

  Autor: Novák Filip; Vedoucí práce: Motl Jan; Oponent práce: Rybníčková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací oslovení zákazníka společnosti, která nabízí srovnání dodavatelů energetických komodit. Zákazníci společnosti jsou nejdříve klasifikováni podle pravděpodobnosti, že se společností ...
 • Sběr dat pomocí Raspberry Pi a technologie Bluetooth pro Internet věcí 

  Autor: Pírko Ondřej; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Skrbek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením platformy k zprostředkování komunikace přes Bluetooth mezi jedním Android zařízením a jedním či více Raspberry Pi (Linux zařízeními). Android zde funguje jako master, který sbírá ...
 • Sledování a analýza článků v médiích 

  Autor: Kanoš Peter; Vedoucí práce: Vašata Daniel; Oponent práce: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom Doc2Vec. Analýza týchto ...
 • Framework pro tvorbu diagnostického znalostního systému 

  Autor: Werner Richard; Vedoucí práce: Friedjungová Magda; Oponent práce: Balák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce řeší návrh a implementaci frameworku pro tvorbu znalostních diagnostických systémů. Pro framework je použit Java projekt s knihovnami JavaFX pro GUI. Vytvořené řešení poskytuje rozhraní pro znalostní systém, ve ...
 • Doporučovací modely založené na obrázcích 

  Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Řehořek Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a porovnat několik content-based doporučovacích modelů, založených na různých metodách predikce obsahové podobnosti doporučovaných položek z jejich obrázků, se zaměřením na ...
 • Atributový doporučovací model trénovaný s využitím interakční podobnosti 

  Autor: Kasalický Petr; Vedoucí práce: Řehořek Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá doporučovacimi systémy a jejich základnimi přistupy: Kolaborativni filtrováni a Atributové doporučováni. Je představen nový hybridni přistup, který kombinuje tyto dva přistupy. Tato metoda ...
 • Rozpoznávání pohlaví, emocí a stáří osob z obrázků obličejů pro robota NAO 

  Autor: Vondráčková Eliška; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce se zameruje na rozpoznání pohlaví, veku a emocí podle obliceje snímaného robotem NAO. V první cásti se zamerím na rešerši metod rozpoznání obliceje. V cásti druhé potom na existující rešení tohoto problému a ...
 • Vyhodnocování kvality nakreslených geometrických útvarů 

  Autor: Němec Daniel; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro vyhodnocování kvality ručně nakreslených geometrických tvarů pomocí známých metrik nebo metrik z vlastního návrhu. Pro návrh a implementaci algoritmu je použita knihovna OpenCV pro ...
 • Spolupráce studentů různé úrovně znalostí 

  Autor: Žemlička Radomír; Vedoucí práce: Friedjungová Magda; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V bakalářské práci se zabývám vytvářením vyvážených skupin studentů pro účely skupinové výuky na základě jejich výsledků v individuálních lekcích. Práce obsahuje přehled současných řešení pro vytváření skupin studentů ...
 • Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti 

  Autor: Marksfeld Alex Eduard; Vedoucí práce: Romportl Jan; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ktorej sa to týka. ...
 • Evaluace algoritmů lokálně senzitivního hashování (LSH) v doporučovacích systémech 

  Autor: Martínek Ladislav; Vedoucí práce: Řehořek Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato práce se zabývá aproximací algoritmu k-nejbližších sousedů orientovaného na uživatele pomocí metod lokálně senzitivního hashování a aplikací těchto metod do doporučovacích systémů. Práce nejprve teoreticky popisuje ...
 • Předpovídání výsledků hry Dota 2 

  Autor: Beskyd Filip; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Teoretická část této práce se zabývá stručným vysvětlením teorií rozhodovacího stromu a umělých neuronových sítí a vysvětlením základních faktorů které mají významný dopad na výsledek hry. Praktická část se zaměřuje na ...
 • Online detekce anomálií v časových řadách 

  Autor: Pajurek Tomáš; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Metody pro online detekci anomálií jsou navrženy pro odhalování anomalií ve spojitém proudu dat namísto ve statickém datasetu. Tyto metody jsou schopné se adaptovat na změny v charakteristice datového proudu, který může v ...
 • Hodnocení smluv zveřejňovaných v Registru smluv s ohledem na podezření z korupce 

  Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Vašata Daniel; Oponent práce: Sušický Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metrik sloužících pro nalezení podezřelých smluv zveřejňovaných v registru smluv. Popsány jsou dostupné datové zdroje, kterými je možné data z registru smluv doplnit, integrace dat a ...
 • Vývoj aplikace pro RFM analýzu a její nasazení v analytickém prostředí Keboola Connection 

  Autor: Hak Martin; Vedoucí práce: Chobotský David; Oponent práce: Maldonado Lopez Juan Pablo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro RFM analýzu v analytickém prostředí Keboola Connection. Dále je práce zaměřena na vizualizaci výsledků této aplikace a popis možností jejího využití pro marketingová řešení. ...

Zobrazit další