Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-14 z 14

  • Modelování dynamických textur 

   Autor: Richtr Radek; Vedoucí práce: Haindl Michal; Oponent práce: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-23)
   This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles ...
  • Vstříc decentralizovanému peer-to-peer clusteru 

   Autor: Gattermayer Josef; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel; Oponent práce: Schill Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   The Clondike - CLuster Of Non-Dedicated Interoperating KErnels - is a long term research project of a non-dedicated cluster architecture at the Faculty of Information Technology of CTU in Prague. The thesis deals with its ...
  • Vlastnosti a implementační aspekty residuální aritmetiky pro hardwarový řešič soustav lineárních rovnic 

   Autor: Buček Jiří; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Drutarovský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-29)
   This dissertation thesis focuses on implementation aspect of hardware-based error-free solving of systems of linear equations. Error-free solution of linear systems is often needed in case of large, dense and ill-conditioned ...
  • Analýza očních duhovek 

   Autor: Krupička Mikuláš; Vedoucí práce: Haindl Michal; Oponent práce: Kalina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-24)
   This dissertation thesis discusses the task of iris recognition. Describes its history, introduces reader to the iris recognition problem and presents current state of development and describes available iris databases. ...
  • Predikce a analýza spolehlivosti kritických systémů 

   Autor: Daňhel Martin; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Strnadel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   This dissertation thesis deals with dependability issues: methods for reliability, availability, and safety properties prediction to guarantee their requested level before proceeding to the manufacturing process or before ...
  • Indexy uspořádaných stromů pro podstromy a stromové vzorky a jejich prostorové složitosti 

   Autor: Poliak Martin; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Pokorný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-06)
   This doctoral thesis deals with methods of indexing of a tree for subtrees and for tree patterns. Two types of indexes are considered. The first type is the index of a tree for subtrees, i.e. a full index that accepts all ...
  • Modelování textur aplikované na lékařské snímky 

   Autor: Remeš Václav; Vedoucí práce: Haindl Michal; Oponent práce: Kybic Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-02)
   This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the eld of X-ray mammography. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture ...
  • Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích 

   Autor: Čejka Tomáš; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Ryšavý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-19)
   This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a ...
  • Vyhledávání ve stromech 

   Autor: Flouri Tomáš; Vedoucí práce: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Přenosy s nízkou latencí pro vzdálenou spolupráci v reálném čase se škálovatelnou hardwarovou podporou 

   Autor: Žejdl Petr; Vedoucí práce: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Analýza spolehlivosti programovatelných hradlových polí založených na technologii SRAM 

   Autor: Kvasnička Jiří; Vedoucí práce: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Rozšiřitelné a škálovatelné vysokorychlostní zpracování paketů v FPGA 

   Autor: Halák Jiří; Vedoucí práce: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Správa prostředků v nededikovaných clusterech založená na tržních principech 

   Autor: Košťál Michal; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Architektura překrývajících se nededikovaných svazků počítačů 

   Autor: Šťava Martin; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)