Now showing items 1-20 of 36

  • Randomizované indexy pro přibližné vyhledávání v multidimenzionálních polích 

   Author: Luboš Krčál; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Krátký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Multidimensional data, either in the form of dense arrays, or sparse relational data are a common data structure for effective storage, access, management, querying, disseminating, analysis, and visualization of scientific ...
  • Získávání znalostí z multimediálního obsahu 

   Author: Petr Pulc; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Perfiljeva Irina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Kdo, co, kde, kdy, jak a proč? Záznam odpovědí na tyto základní otázky dokáže objasnit okolnosti děje v reálném světě. V případě fotografií, nebo obrazového záznamu ale dokážeme na tyto otázky odpovědět jen velmi obecně, ...
  • Lineární kryptoanalýza Baby Rijndael a implementační postranní kanály AES 

   Author: Josef Kokeš; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Colombier Brice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   In this dissertation thesis we study selected security aspects of AES, the Advanced Encryption Standard. Specically, we approach the issue from three sides: First, we are trying to verify whether AES is indeed resistant ...
  • Správa důvěryhodnosti v bezdrátových ad hoc sítích 

   Author: Yelena Trofimova; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato disertacni prace se zabyva problematikou duveryhodnosti v bezdratovych ad hoc sitich. Takoveto site jsou zranitelne zejmena kvuli absenci centralni spravy identit uzlu a pevne infrastruktury. Duvera v oblasti bezdratove ...
  • Složitost her na grafech 

   Author: Václav Blažej; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Bredereck Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-29)
   V této disertační práci se zabýváme složitostí her na grafech. Hlavním cílem je zjistit, kdy jsou problémy řešitelné a kdy jsou těžké. K dosažení těchto cílů používáme algoritmizaci společně s těžkostními redukcemi; a ...
  • Predictor Factory: Učení z relačních dat 

   Author: Jan Motl; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kliegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   Propositionalization algorithms transform relational data into a single table with features, which can be used for classification or regression with conventional machine learning tools. However, the contemporary ...
  • Přizpůsobení teorií podnikového inženýrství a normalizovaných systémů potřebám metodického frameworku pro technologické transformace 

   Author: Ondřej Dvořák; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Huňka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
   Moore's law states that the number of transistors on a chip will double every two years. A similar force appears to drive the progress of information technology. Companies tend to struggle to keep up with the latest ...
  • Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk 

   Author: Jan Bělohoubek; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Renovell Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher ...
  • Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích 

   Author: Matěj Bartík; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kořenek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
   This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing excellent image quality ...
  • Automatická detekce malwaru 

   Author: Martin Jureček; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
   The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware ...
  • PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA 

   Author: Filip Kodýtek; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Vašíček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ...
  • Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly 

   Author: Simona Buchovecká; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Macko Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, ...
  • Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu 

   Author: Magda Friedjungová; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-03)
   This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider ...
  • Analýza postranních kanálů: efektivní implementace útoků a protiopatření odolná proti poruchám 

   Author: Vojtěch Miškovský; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Di Natale Giorgio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
   Since side-channel analysis poses a serious threat to cryptographic devices, it became an extensively researched area. Two topics related to side-channel analysis are the main aim of this dissertation thesis: ecient attack ...
  • Meta optimalizace shlukové analýzy 

   Author: Tomáš Bartoň; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Platoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   This dissertation thesis deals with advances in the automation of cluster analysis.
  • O determinizaci zásobníkových automatů a konverzi regulárních stromových výrazů na determinizovatelné zásobníkové automaty 

   Author: Radomír Polách; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Meduna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Trees are one of the fundamental and well-studied data structures in Computer Science. Arbology uses pushdown automata (PDAs), which read linearised notations of trees, as its suitable model of computation. Regular tree ...
  • Spolehlivé architektury FPGA 

   Author: Jan Pospíšil; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Drutarovský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-28)
   fields of electronics. The most prevalent type is SRAM-based, which uses static RAM cells to store its configuration. The inherent drawback of this technology is its susceptibility to Single Event Effects. The Single Event ...
  • Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů 

   Author: Martin Šlapák; Supervisor: Neruda Roman; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The ...
  • Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele 

   Author: Ladislava Smítková Janků; Supervisor: Hyniová Kateřina; Opponent: Borgia Eleonora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for com-munication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised or supervised learning ...
  • (Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání 

   Author: Jan Trávníček; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Demlová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-05)
   Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a counterpart of stringology ...