Now showing items 1-20 of 45

  • Budování bránové ontologie mezi Normalizovanými systémy a konceptuálními modely 

   Author: Marek Suchánek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Duarte Guerreiro Sérgio Luís Proenca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-22)
   Konceptuální modelování slouží v oblasti softwarového inženýrství k popisu problémové domény související se softwarovým systémem. Ačkoliv primárním účelem je zlepšení lidského porozumění a komunikace, konceptuální modely ...
  • Bezpečnost postranních kanálů vestavných zařízení 

   Author: Petr Socha; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Breier Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-10)
   Tato dizertační práce se zabývá fyzickou bezpečností kryptografických implementací ve vestavných zařízeních, konkrétně odolností proti útokům postranními kanály, mezi něž patří například rozdílová odběrová analýza. Pozornost ...
  • Vliv šifrovaného DNS na síťovou bezpečnost 

   Author: Karel Hynek; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Jirsík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-10)
   Šifrované DNS vzniklo jako odpověď na zvýšené obavy uživatelů ohledně soukromí a zpracování dat. Masové sledování doménových jmen bylo v minulosti prokázáno u několika amerických poskytovatelů internetu, ale i u tajných ...
  • Návrh systémů pro podporu řízení souladu s předpisy 

   Author: Marek Skotnica; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Pojem řízení souladu s předpisy je chápán jako dodržování interních nebo externích předpisů ve společnosti. Jen pro dodržení právních předpisů se odhaduje, že společnosti vynaloží 6,2% svého obratu. Proto je potřeba tuto ...
  • Vyhledávání vzorků ve stromech a indexování stromů za použití automatů zpracovávajících řetězce 

   Author: Eliška Šestáková; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Meduna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Problém vyhledávání vzorků ve stromech lze definovat jako vyhledávání všech výskytů vzorku ve vstupním stromě. Tento problém je často připodobňován k problému vyhledávání v řetězcích. Jedním z přístupů používaném při ...
  • Ontologie v rekomendačních systémech 

   Author: Stanislav Kuznetsov; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Peška Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   The cold-start problem is typical in recommender systems (RS). There are several ways to reduce this problem. There are naive approaches, or there are algorithms that try to reduce the problem by using attributes or ...
  • Analýza velkých repozitářů kódu 

   Author: Petr Máj; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Softwarové inženýrství těží z poznatků získaných z velkých softwarových repozitářů, které nabízejí bezkonkurenční vhled do vývojového procesu. Jejich rozsah sám o sobě je příslibem široké použitelnosti výsledků. Tento ...
  • Automatické generování testovacích vektorů s nulovým maskováním pro obecný kompaktor odezvy 

   Author: Robert Hülle; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Eggersgluess Stephan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-22)
   D˚uleˇzitost a obt´ıˇznost testov´an´ı souˇcasn´ych ˇc´ıslicov´ych obvod˚u roste se zvyˇsuj´ıc´ı se komplexitou dneˇsn´ıch obvod˚u. Tato disertaˇcn´ı pr´ace m´a 2 t´emata. Hlavn´ım t´ematem je generov´an´ı testu s nulov´ym ...
  • Podobnostní vyhledávání v nestrukturovaných datech využitím datově-tranzitivních modelů 

   Author: David Bernhauer; Supervisor: Skopal Tomáš; Opponent: Dohnal Vlastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-12-08)
   Podobnostní vyhledávání se stává součástí aplikací, které používáme každý den, např. doporučovací systémy nebo aplikace pro vyhledávání multimedií. S rostoucím množstvím dat roste i potřeba v těchto nestrukturovaných datech ...
  • Randomizované indexy pro přibližné vyhledávání v multidimenzionálních polích 

   Author: Luboš Krčál; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Krátký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Multidimensional data, either in the form of dense arrays, or sparse relational data are a common data structure for effective storage, access, management, querying, disseminating, analysis, and visualization of scientific ...
  • Získávání znalostí z multimediálního obsahu 

   Author: Petr Pulc; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Perfiljeva Irina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Kdo, co, kde, kdy, jak a proč? Záznam odpovědí na tyto základní otázky dokáže objasnit okolnosti děje v reálném světě. V případě fotografií, nebo obrazového záznamu ale dokážeme na tyto otázky odpovědět jen velmi obecně, ...
  • Lineární kryptoanalýza Baby Rijndael a implementační postranní kanály AES 

   Author: Josef Kokeš; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Colombier Brice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   In this dissertation thesis we study selected security aspects of AES, the Advanced Encryption Standard. Specically, we approach the issue from three sides: First, we are trying to verify whether AES is indeed resistant ...
  • Správa důvěryhodnosti v bezdrátových ad hoc sítích 

   Author: Yelena Trofimova; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato disertacni prace se zabyva problematikou duveryhodnosti v bezdratovych ad hoc sitich. Takoveto site jsou zranitelne zejmena kvuli absenci centralni spravy identit uzlu a pevne infrastruktury. Duvera v oblasti bezdratove ...
  • Složitost her na grafech 

   Author: Václav Blažej; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Bredereck Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-29)
   V této disertační práci se zabýváme složitostí her na grafech. Hlavním cílem je zjistit, kdy jsou problémy řešitelné a kdy jsou těžké. K dosažení těchto cílů používáme algoritmizaci společně s těžkostními redukcemi; a ...
  • Predictor Factory: Učení z relačních dat 

   Author: Jan Motl; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kliegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   Propositionalization algorithms transform relational data into a single table with features, which can be used for classification or regression with conventional machine learning tools. However, the contemporary ...
  • Přizpůsobení teorií podnikového inženýrství a normalizovaných systémů potřebám metodického frameworku pro technologické transformace 

   Author: Ondřej Dvořák; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Huňka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
   Moore's law states that the number of transistors on a chip will double every two years. A similar force appears to drive the progress of information technology. Companies tend to struggle to keep up with the latest ...
  • Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk 

   Author: Jan Bělohoubek; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Renovell Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher ...
  • Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích 

   Author: Matěj Bartík; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kořenek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
   This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing excellent image quality ...
  • Automatická detekce malwaru 

   Author: Martin Jureček; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
   The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware ...
  • PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA 

   Author: Filip Kodýtek; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Vašíček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ...