Zobrazují se záznamy 1-20 z 2713

   Klíčové slovo
   .NET, Typescript, Angular, SCRUM, JIRA, Continuous Integration, MS SQL, Microsoft, Google, GPS, frontend, async, GIT, GIT Flow [1]
   2m3, European meeting, Taizé community, symfony, PHP [1]
   2m3, Evropské setkání, komunita Taizé, symfony, PHP [1]
   3D printing, automatization, queue, Django [1]
   3D printing,Web application,LEGO,PHP,LDraw,WebGL,Symfony [1]
   3D tisk, automatizace, fronta, Django [1]
   3D tisk,Webová aplikace,LEGO,PHP,LDraw,WebGL,Symfony [1]
   3D, prohlížeč, model, scéna, vizualizace, porovnání, vyhodnocení [1]
   3D, viewer, model, scene, visualisation, comparison, evaluation [1]
   A5/1, correlation, attack on cipher, stream cipher, LFSR [1]
   A5/1, korelační metoda, útok na šifru, proudová šifra, LFSR [1]
   absorpce světla, fluorescence, intenzita přechodu, molekula, ORCA, paralelní výpočty, UNIX, virtuální screening, výpočetní klastr [1]
   abstract syntax tree, editor . [1]
   abstraktní syntaktický strom, editor [1]
   ACB algorithm, compression, decompression, compression ratio, ExCom library [1]
   ACB algorithm, context, content, compression, decompression, Java. [1]
   acceptance testing,test automation,GUI (Graphical User Interface) driving on macOS,automated tests maintainability [1]
   Access system, turnstile controll unit, turnstile, check passes, connecting with POS [1]
   access systems, entry check, RFID, CAN, LCP11C24, ESP8266, microcontroler [1]
   accounting, enterprise accounting system, ERP, economic system, groups of enterprises, requirements of enterprises, task documentation [1]