Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 215

  • Krizová připravenost Dopravního podniku hl.m.Prahy s porovnáním připravenosti na povodňové situace 

   Autor: Kopecký Pavel; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Obsahem této bakalířské práce je vymezení pojmů krizové připravenosti a krizového plánování a následné převedení do praxe s názornými příklady.
  • Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody 

   Autor: Maurerová Veronika; Vedoucí práce: Becke Richard; Oponent práce: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce ?Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody? se věnuje popisu jednotlivých částí centrální nervové soustavy, jako je koncový mozek, mozeček a hřbetní mícha. V teoretické části lze také ...
  • Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby 

   Autor: Kindlová Martina; Vedoucí práce: Šeblová Jana; Oponent práce: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Bakalářská práce Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby přibližuje nejčastěji se vyskytující sociálně patologické jevy při práci záchranářů. Zaměřuje se ...
  • Zahraniční humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou v rámci Evropy 

   Autor: Klečka Jakub; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Halaška Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou v rámci Evropy a Evropského hospodářského prostoru. Cílem této práce bylo analyzovat, zdali a jak se ČR zapojuje do ...
  • Použití služebních psů při řešení mimořádných a krizových situací 

   Autor: Jehličková Martina; Vedoucí práce: Krejcar Libor; Oponent práce: Skružný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Obsahem bakalářské práce je řešení problematiky využívání služebních psů při
  • Problematika zvládání násilí na stadionech v rámci krizového řízení 

   Autor: Chlapec Tomáš; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Obsahem mé bakalářské práce je problematika psychologie davu, konkrétně diváckého násilí na stadionech z pohledu krizového řízení. Tedy přinést celistvý pohled na problematiku násilí na sportovních akcích. Práce je zaměřena ...
  • Návrh plánu provedení evakuace vybraného objektu či organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek. 

   Autor: Klečka Petr; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Pavlíček Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu provedení evakuace v nově vzniklé části Domova pro osoby s mentálním postižením Osek. V úvodu teoretické části je řešena problematika mentálního postižení, jeho popis ...
  • Rentgenologická diagnostika v českém lékařství od roku 1896 až po současnost 

   Autor: Bláhová Barbora; Vedoucí práce: Podzimek František; Oponent práce: Krahula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   V bakalářské práci je shrnutý vývoj rentgenologické diagnostiky v českém lékařství již od objevu paprsků X v roce 1896 až po současné 3D zobrazovací systémy. Práce je rozčleněna na dvě části: historickou část a vzdělávání ...
  • Práce radiologického asistenta na operačním sále 

   Autor: Barancová Anna; Vedoucí práce: Krahula Ondřej; Oponent práce: Nedbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce s názvem ?Práce radiologického asistenta na operačním sále? se v obecné rovině zaměřuje na problematiku používání zdrojů RTG záření při operačních výkonech v medicíně. Tyto činnosti jsou v kompetenci ...
  • Využití silového tréninku ve fyzioterapii funkčních vertebrogenních poruch 

   Autor: Kubičina Ondřej; Vedoucí práce: Kozáková Alena; Oponent práce: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím silového tréninku ve fyzioterapii funkčních vertebrogenních poruch. Práce je rozdělena na část obecnou, metodologii a část speciální. V části obecné se zabývám anatomií axiálního ...
  • Stanovení funkce trombocytů pomocí impedanční agregometrie u trombocytárních transfúzních přípravků 

   Autor: Erfányuková Anna; Vedoucí práce: Landová Ludmila; Oponent práce: Frajer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá stanovením funkce krevních destiček pomocí metody impedanční agregometrie na analyzátoru Multiplate? (Roche, Germany) u trombocytárních transfuzních přípravků. V teoretické části jsou popsány ...
  • Dopady havárie jaderné elektrárny Fukušima - Daiiči do oblasti havarijní připravenosti v České republice 

   Autor: Čechová Radka; Vedoucí práce: Kaňkovský Josef; Oponent práce: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem bakalářské práce je analýza a zhodnocení havárie jaderné elektrárny Fukušima ? Daiiči v Japonsku z 11. března 2011 a její ovlivnění havarijní připravenosti v České republice. Práce je zaměřená na shromáždění ...
  • Specifika RT dětských pacientů, srovnání 3DCRT a IMRT 

   Autor: Klíčová Barbora; Vedoucí práce: Efremova Yulia; Oponent práce: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce s názvem Specifika radioterapie dětských pacientů, srovnání 3D-CRT a IMRT se zabývá srovnáním těchto dvou modalit, z hlediska radiační zátěže na vybrané zdravé struktury v okolí cílového objemu. Teoretická ...
  • Problematika povodní v regionu Mělník 

   Autor: Bím Miroslav; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce byla zaměřena na významné povodňové mimořádné události, které měly negativní dopad na vybrané obce v regionu Mělník. Cílem práce byla komparace povodní, které zasáhly region Mělník v roce 2002 a v roce ...
  • Negativní vliv mimořádných událostí na psychiku dozorce ve věznici 

   Autor: Drobný Pavel; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Hudeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Obsahem bakalářské práce je problematika negativního vlivu mimořádných událostí na psychiku dozorce ve věznici. Práce je zaměřená na zmapování rozsáhlé organizace, kterou je Vězeňská služba České republiky, přičemž se ...
  • Preventivní činnost městské policie hl. m. Prahy zaměřená na prodej a požívání alkoholu u mladistvých osob 

   Autor: Burian Martin; Vedoucí práce: Tůma Jiří; Oponent práce: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce pojednává o prevenci Městské policie hlavního města Prahy a jejím
  • Využití SMS systémů v oblasti varování obyvatelstva a návrh podkladu implementace SMS systému na území Městské části Praha 7 

   Autor: Kolář Jan; Vedoucí práce: Ryantová Olga; Oponent práce: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V bakalářské práci se zabýváme problematikou, která se týká Tísňového informování obyvatelstva za mimořádných událostí. Pro účely této práce jsme se omezili pouze na využití služby SMS. Tedy je zde popsáno technologické ...
  • Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení některých krizových stavů 

   Autor: Holub Martin; Vedoucí práce: Kalivodová Zoja; Oponent práce: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem bakalářské práce bude zmapovat, jaký je podíl Městské policie hl. m. Prahy jako
  • Psychická zátěž nelékařského zdravotnického personálu na záchranné službě 

   Autor: Dvořáková Eva; Vedoucí práce: Smetana Jiří; Oponent práce: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce je věnována psychické zátěži nelékařských zdravotnických pracovníků, se kterou se musí během své práce na záchranné službě vyrovnávat. Teoretická část obsahuje poznatky a informace, které byly načerpány z ...
  • Zajištění akceschopnosti HZS Středočeského kraje z hlediska zabezpečení pohonných hmot 

   Autor: Hamplová Pavla; Vedoucí práce: Černý Hynek; Oponent práce: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem bakalářské práce je problematika zabezpečení pohonných hmot, jako