Recently added

Now showing items 1-20 of 608

  • Analýza postupov a výsledky vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti civilnej ochrany na Slovensku 

   Author: Tomáš Pánik; Supervisor: Pazdera Filip; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti civilnej ochrany na Slovensku. Teoretická časť je spracovaná pomocou odbornej literatúry, kde je popísaný vznik civilnej ochrany na ...
  • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

   Author: Banková Gabriela; Supervisor: Langrová Eva; Opponent: Bohoněk Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
  • Sledování nálezu makrotrombocytů v nátěru trombocytopenické periferní krve ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu-IPF (frakce nezralých trombocytů). 

   Author: Hechtberger Filip; Supervisor: Mašková Václava; Opponent: Matějček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem této práce bylo zhodnotit morfologicky velikost destiček v mikroskopickém nátěru ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu IPF (frakce nezralých trombocytů). Z literatury víme, že sledováním IPF můžeme ...
  • Možnosti rehabilitace u dětí s parézou brachiálního plexu 

   Author: Zdražil Aleš; Supervisor: Štiková Barbora; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   V práci se pojednává o problematice poporodní parézy brachiálního plexu a možnosti rehabilitace dětí od 6 do 12 let. Teoretická část práce je věnována anatomické a neurologické struktuře horní končetiny, včetně vysvětlení ...
  • Bolest bederní páteře u aktivních sportovců 

   Author: Šrůtová Marie; Supervisor: Štiková Barbora; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování a poskytnutí informací týkajících se fyzioterapeutické péče u pacientů, které i přes aktivitu na vrcholové úrovni trápí bolesti bederní páteře. Cílem je blíže se seznámit s ...
  • Rozdílné vlastnosti T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek 

   Author: Ondřejíková Leona; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Vymětalová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek. Teoretická část bakalářské práce popisuje hlavní složky imunitního systému podílející se na rozvoji ...
  • Využití POCT prostředků k monitorování koncentrace glukózy u pacientů v nemocniční péči 

   Author: Ondrášková Romana; Supervisor: Knapovská Irena; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Monitoring koncentrace glukózy je nedílnou součástí ambulantní péče (diabetici) i nemocniční péče (pacienti po operacích a v kritickém stavu). Ke stanovení glykémie jsou rutinně používány velké biochemické analyzátory v ...
  • Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu - automatizace procesu na močové lince 

   Author: Černá Anna; Supervisor: Jůzová Veronika; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří mezi základní biochemická vyšetření. Je využíváno k posouzení funkce ledvin a močových cest. Cílem této práce bylo shrnout základní poznatky o stavbě močových cest, jejich ...
  • Připravenost dopravního podniku řešit následky výpadku elektrického proudu v pražské hromadné dopravě 

   Author: Vrátil Marek; Supervisor: Brunner Michal; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit případný lokální výpadek v pražské MHD, kdy je primárně řešena situace, která nastane v pražském metru. Je to především proto, že pražské metro je atypické, rozsáhlé, z velké části je v ...
  • Fyzioterapie v léčbě diabetes mellitus 1. typu 

   Author: Tomášková Michaela; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky fyzioterapie vléčbě diabetes mellitus I. typu. Práce obsahuje část obecnou a speciální. Vobecné části jsou zmíněny základní anatomické a fyziologické poznatky o ...
  • Vliv hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí 

   Author: Miškovská Kristýna; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí pacienta. Cílem práce bylo formou kazuistik posoudit výsledky hipoterapie u třech dětských ...
  • Rehabilitace pacientů po ablaci mammy s přihlédnutím ke komplikacím 

   Author: Zaplatílková Monika; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky rehabilitace pacientů po ablaci mammy. Práce je zpracována formou dvou kazuistik. Práce obsahuje jak teoretické poznatky týkající se dané problematiky, tak prak- tické ...
  • Fyzioterapie diastázy břišní u pacientů s vertebro algickým syndromem 

   Author: Zajícová Zuzana; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hašková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětetm této práce je zpracování problematiky diastázy břišní u vybrané skupiny pacientů. U pacientů s vertebro algickým syndromem se většinou vyskytují svalové dysbalance, většinou i oslabení břišních svalů. Předkládaná ...
  • Zahraniční humanitární pomoc ČR poskytovaná mimo státy EU 

   Author: Šíma Tadeáš; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předložená bakalářská práce se věnuje tématu Zahraniční humanitární pomoc České republiky poskytovaná mimo státy Evropské unie. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá působností ...
  • Současné migrační vlny jako reálná hrozba pro vnitřní bezpečnost EU 

   Author: Vanc Barbara; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem bakalářské práce je prezentace aktuálního tématu imigračních vln mířících z různých koutů světa do Evropské unie. Problematika je v práci rozebrána pomocí analýzy dat z mezinárodních organizací, které kvantifikují ...
  • Dojezd posádek ZZS Karlovarského kraje k mimořádné události v kooperaci s ostatní složkou IZS 

   Author: Jelínek Michael; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Smetana Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. a ostatních složek integrovaného záchranného systému, především Horské služby ČR. Teoretická část pojednává ...
  • Ateroskleróza u hemodialyzovaných pacientů 

   Author: Velebný Jan; Supervisor: Kalábová Hana; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice aterosklerózy u hemodialyzovaných pacientů. Ateroskleróza je chronické onemocnění cévní stěny, následkem kterého může být trombóza, embolie i aneuryzma. V teoretické části je ...
  • Kriminalita mládeže v Karlovarském kraji 

   Author: Meduna Dominik; Supervisor: Hnátek Pavel; Opponent: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem práce je analýza současného stavu kriminality mládeže v České republice a Karlovarském kraji. Prostřednictvím dotazníkového šetření budu zjišťovat, zda respondenti měli osobní zkušenost s kriminalitou mládeže, a dále ...
  • Analýza bezpečnosti objektu SOŠ a SOU Kladno Dubská 

   Author: Sušický Marek; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se ochrany objektu SOŠ a SOU, Kladno, Dubská. Cílem práce bylo zhodnocení bezpečnosti tohoto objektu. Jsem si vědom, že existuje více druhů hrozeb, než které ve své práci ...
  • Postavení Generální inspekce bezpečnostních sborů v bezpečnostním systému České republiky 

   Author: Pešek Viktor; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této práce je popsání činnosti a legislativy spojené s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, dále pak úlohu jakou plní vzhledem k bezpečnostnímu systému České republiky. Teoretická část je vedle popsání Generální ...