Now showing items 1-20 of 38

  • Alternativy teoretického a praktického výcviku pilotů v zahraničí 

   Author: Patrik Dvořák; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kodad Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Diplomová práce se zabývá problematikou inovativního konceptu propojení, praktického a teoretického leteckého výcviku v rámci různých výcvikových celků. Tato diplomová práce neobsahuje žádné složité matematické modely, ...
  • Analýza bezpečnostních rizik v procesech palubních průvodčích 

   Author: Doležal Miloš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce analyzuje nejdůležitější a nejčastější bezpečnostní rizika v procesech palubních průvodčích. Úvodem do tématu je pohled do historie palubních průvodčích a požadavky na ně, a jejich srovnání s dnešní ...
  • Analýza efektivity procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letech do Ruska 

   Author: Nikitin Dmitry; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou efektivity procesu bezpečnostní kontroly na letech do Ruska, významem spokojenosti cestujících a odlišnostmi v procesech odbavení cestujících a příručních zavazadel na letišti Václava Havla v ...
  • Analýza výcviku pilota vícečlenné posádky (MPL) 

   Author: Tomáš Hégr; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Juriga Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Analýza výcviku pilota vícečlenné posádky (MPL)" je analýza samotného výcviku včetně současného stavu z pohledu leteckých společností. Práce se snaží o porovnání principů MPL výcviku ...
  • Bankroty leteckých společností 

   Author: Juriga Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Predmětem diplomové práce s názvem "Bankroty leteckých společností" je určení kritických faktorů hospodaření letecké společnosti, vedoucích k podaní návrhu na konkurs. Práce identifikuje specifické míry, porovnávací faktory ...
  • Bezpečnostní indikátory jako prostředek pro odhalení nebezpečí 

   Author: Butková Júlia; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Bezpečnostní kultura a moderní přístup k bezpečnosti v letecké dopravě 

   Author: Mikan Albert; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kafka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní rizika soutěží v bezmotorovém létání 

   Author: Trešlová Hana; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kerum Jacek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Předmětem této práce je analýza a systematizace nebezpečí a rizik, která mají potenciál ohrozit bezpečnost soutěží v bezmotorovém létání, a která jsou původci vážných nehod a incidentů během těchto soutěží. Práce se zaměřuje ...
  • Bezpečnostní studie paralelní dráhy RWY 24L/6R 

   Author: Surý Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečnosti s ohledem na potenciální kritická místa na provozních plochách letiště z pohledu posádky letadla. S definováním základních zdrojů, které jsou pro výslednou analýzu ...
  • Dynamická aktualizace výsledného rizika cestujících na základě prescreeningu 

   Author: Dociová Denisa; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Efektivita odbavovacího procesu letiště s vlivem na spokojenost cestujících 

   Author: Vokáč Roman; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Hlavním cílem každé obchodní společnosti je snaha o dosažení zisku. Zisk společnosti je roven rozdílu mezi příjmy a výdaji. Výše příjmů a výdajů v rámci odbavovacího procesu letiště je ovlivněna jeho efektivností a ...
  • Evidence-based výcvik profesionálního pilota a jeho implementace do praxe 

   Author: Dávid Gál; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Evidence-based výcvik je novou formou výcviku dopravných pilotov. Predmetom diplomovej práce je zadefinovať princípy a dôvody vzniku EBT. Práca sa venuje aktuálnej legislatívnej úprave a procesu implementácie EBT do ...
  • Jednozačná bezkontaktní identifikace osob v letecké dopravě 

   Author: Smejkal Lukáš; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lidský faktor a moderní trendy v odbavovacím procesu 

   Author: Kejmarová Helena; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce pojednává o odbavovacím procesu, srovnání odbavení na odbavovacích přepážkách s moderními způsoby samoodbavení a budoucích trendech v odbavení. Popisuje lidský faktor v odbavovacím procesu a ekonomiku ...
  • Malé dálkově ovládané bezpilotní letadlo pro výzkumné a komerční využití 

   Author: Absolon Stanislav; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh bezpilotního prostředku, jeho využití v letectví při biologické ochraně letiště a zabezpečení perimetru letiště a v zemědělství. Prototyp bezpilotního prostředku, kvadrokoptéry, je ...
  • Metody bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel 

   Author: Hromádková Jaroslava; Supervisor: Šmíd Tomáš; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody monitorování leteckých emisí a postupy vedoucí ke snížení emisní náročnosti letecké dopravy s ohledem na EU ETS. 

   Author: Hanuš Zdeněk; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Polanecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody pro hodnocení rizik v údržbových organizacích 

   Author: Pavelková Alexandra; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami hodnocení rizik v údržbových organizacích. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ hodnocení rizik, představuje jednotlivé metody hodnocení a jejich charakteristiky. V ...
  • Modelování únavy v letecké dopravě 

   Author: Hulínská Šárka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Hezký Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem této práce je představit problematiku biomatematického modelování a pokusit se ji začlenit do stávajících podmínek FRMS. Svou prací poskytuji materiál, který analyzuje struktury modelů, jejich využitelnost, porovnání ...
  • Nástroje řízení kvality pro zlepšení efektivity procesů letišť 

   Author: Bodó Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problémem použitím nástrojů řízení kvality v letecké dopravě. Teoretická část definuje jednotlivé nástroje řízení kvality, management kvality a vybrané nástroje konstantního zlepšování kvality. ...