• Algoritmus pro vyhledávání dopravního spojení 

   Autor: Těthal Tomáš; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Hlavním účelem této diplomové práce bylo vytvoření přehledu algoritmů pro vyhledávání nejkratší cesty v časově závislých dopravních sítích a implementování takovéhoto algoritmu pro rozsáhlé sítě. První část práce se ...
  • Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat 

   Autor: Krejčí Jakub; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat" je shrnutí motivace, cíle a uživatelské požadavky pro tvorbu systému databází určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky ...
  • Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

   Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.
  • Analýza společenské akceptovatelnosti dopravního systému ComplexTrans 

   Autor: Nadolecki Pavel; Vedoucí práce: Hofman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýzy mozkových aktivit při poklesech úrovně bdělosti 

   Autor: Vejrych Adam; Vedoucí práce: Novák Mirko; Oponent práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza mozkových aktivit při poklesech úrovně bdělosti " je především příspěvek k řešení jednoho z hlavních problémů bezpečnosti silniční dopravy a to činností lidského činitele, resp. její ...
  • Aplikace metody QFD na čelní skla automobilů 

   Autor: Nádeník David; Vedoucí práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aplikace webového rezervačního systému pro objekty hromadného parkování 

   Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčír Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá rezervačními systémy parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení se s rezervačními systémy a jejich funkcemi, kategoriemi parkování, s druhy detektorů a ...
  • Aplikační řešení navigačního panelu pro bezmotorové letadlo 

   Autor: Retamozová Petra; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

   Autor: Janáček Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Švehla Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...
  • Data pro informační systémy v Pražské integrované dopravě 

   Autor: Hrdina Lukáš; Vedoucí práce: Šimůnek Jan; Oponent práce: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   V současnosti je on-line sledování vozidel veřejné dopravy běžnou záležitostí. Základní metody stanování okamžitého zpoždění autobusů, kterých se přitom využívá, nedokáží reagovat na vývoj okolní dopravy. Autobusové spoje, ...
  • Dobývání znalostí z dopravních databází 

   Autor: Urbaniec Krzysztof Paweł; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dolování znalostí z dat v oblasti silniční nehodovosti 

   Autor: Urbaniec Krzysztof Paweł; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato práce se zabývá otázkou dolování znalostí z databází (DZD) v oblasti silniční nehodovosti. Hlavním cílem je posoudit možnosti aplikace metod data miningu na databázi nehod ve Středočeském kraji a prezentovat dosažené ...
  • Dopravně bezpečnostní posouzení zavedení adaptivního osvětlení silnic 

   Autor: Hamrle Daniel; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením dopravní bezpečnosti ve vídeňské ulici Angyalföldstraße. V této ulici byl nedávno nainstalován nový adaptivní LED systém silničního osvětlení, který snižuje intenzitu osvětlení ...
  • Dopravní řešení dvojice křižovatek na komunikaci I/50 Slavkov u Brna 

   Autor: Neuwirth Petr; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Kocourek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu dopravy na dvou stykových křižovatkách na silnici I/50 ve městě Slavkov u Brna obsahující několik dopravních průzkumů. Zabývá se možnostmi zlepšení současného řízení ...
  • E-government - zabezpečení pro systém základních registrů 

   Autor: Kroupa Martin; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Havlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů. 

   Autor: Hnyk Petr; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled ...
  • Experimentální ověření parametrů lehkého elektrického vozidla 

   Autor: Korsa Filip; Vedoucí práce: Svítek Miroslav; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Formát definice scénářů pro experimenty na vozidlových simulátorech 

   Autor: Formanová Pavla; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel 

   Autor: Štok Jakub; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Barnet Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným ...
  • Geologická studie vysokorychlostní trati 

   Autor: Vandrovec Michal; Vedoucí práce: Opava Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)