Recently added

Now showing items 1-20 of 62

  • Využití moderní techniky v přesném zemědělství 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem bakalářské práce na téma „Využití moderní techniky v přesném zemědělství“ je analýza současných technologií v přesném zemědělství se zaměřením na využití bezpilotních letounů. Syntéza znalostí o stavebních prvcích ...
  • Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích 

   Author: Michaela Víznerová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Krystína Cikhrardtová
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů ...
  • Využití satelitní techniky v přesném zemědělství 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde o jejich nosičích – ...
  • Informační systém pro cestující o odjezdech spojů z autobusového nádraží 

   Author: Filip De Bolle; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Kumpert David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro cestující v autobusové dopravě. První kapitola se věnuje seznámení s dopravními informačními systémy, potřebami cestujících a architekturou systému. Úvod druhé kapitoly ...
  • Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů 

   Author: Alena Chernetskaya; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o analýze jednotlivých ...
  • Mise na Mars s lidskou posádkou 

   Author: Dominik Ptáček; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato práce popisuje možnosti vesmírné dopravy a budoucí kolonizace. První dvě kapitoly se zabývají vývojem pozorování vesmíru, jeho zkoumáním a případnou budoucí kolonizací. Třetí kapitola se již zaměřuje na dvě aktuální ...
  • Implementace Smart Charging 

   Author: David Mička; Supervisor: Šmejkal Ladislav; Opponent: Baroch Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Implementace Smart Charging" je analyzovat strategie České republiky v oblasti dopravy a energetiky, popsat vývoj technologií řízení přísunu energie a navrhnout řešení pro dynamické nabíjení ...
  • Analýza agresivních projevů řidičů vozidel z hlediska jejich mozkové činnosti 

   Author: Vilém Knap; Supervisor: Novák Mirko; Opponent: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza agresivních projevů řidičů vozidel z hlediska jejich mozkové činnosti je" je rozbor jevu agresivního řízení na českých silničních a to zejména na dálnici D1. Čtenáři je v této práci ...
  • Model komunikace vozidlového informačního systému pro cestující 

   Author: Adam Eichler; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Prokop Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této práce je porovnání současných možností komunikace mezi prvky informačního systému pro cestující ve vozidle MHD. Na základě výběru podle kritérií modularity a využitelnosti při výuce je zvolen jeden způsob ...
  • Návrh světleně řízené křižovatky Lodžská - Mazurská v Praze 

   Author: Hana Gurková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Hušák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení na původní neřízené průsečné křižovatce Lodžská - Mazurská. V návaznosti na předchozí analýzu křižovatky a jejího okolí je vypracován pevný signální plán. Navržené ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Náchodská - Bystrá v Praze 

   Author: Tomáš Hochman; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Průša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   V této práci je řešena úrovňová křižovatka Náchodská - Bystrá ležící v Praze, Horních Počernicích. Je zkoumána vhodnost realizace světelného signalizačního zařízení a posléze se navrhuje řízení křižovatky, což je v závěru ...
  • Návrh aplikace pro optimalizaci využití přepravní kapacity 

   Author: Viktor Beneš; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Svoboda Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh aplikace pro optimalizaci přepravních kapacit" je návrh systému intermodální navigace. Tento navrhovaný systém je založen na analýze současných dopravních aplikací v České republice a v ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži 

   Author: Marie Bekárková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži“ je analýza stávající dopravní situace na posuzované neřízené křižovatce a na základě této analýzy návrh nového situačního ...
  • Porovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy 

   Author: Pecinová Karolína; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy" je charakteristika jednotlivých specifik dispečerského řízení a následná analýza a komparace zvolených softwarů ...
  • Prověření koordinace vybraných křižovatek ve městech Uherské Hradiště a Kunovice 

   Author: Ulanovský Adam; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce analyzuje současnou dopravní situaci na křižovatkách ulic tř. Vítězství - Obchodní a tř. Maršála Malinovského - Solná cesta. Zabývá se zvýšením efektivnosti stávajícího systému řízení křižovatek a ...
  • Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě 

   Author: Čacký Lukáš; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem předložené bakalářské práce "Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě" je rozdělení způsobů odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě a určení parametrů ovlivňujících jejich ...
  • Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice 

   Author: Smrž Vojtěch; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data budou analyzována a ověří ...
  • Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském Hradišti 

   Author: Hluska Pavel; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Zdeňek Maňásek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském hradišti sleduje současné trendy v oblasti řízení uzlu, analyzuje dostupné podklady a současné řízení křižovatky. Práce se snaží zefektivnit ...
  • Redukce vlivu stáří při řízení automobilu pomocí asistenčních systémů řidiče 

   Author: Lehet David; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Mashko Alina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce ?Redukce vlivu stáří při řízení pomocí asistenčních systémů řidiče? je nalezení vhodné skladby asistenčních systémů řidiče, které by dokázaly potlačit vliv stáří na řízení. Čtenář je v této práci ...
  • Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch 

   Author: Navrátilová Kristýna; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti ...