Now showing items 1-20 of 56

  • Alternativní paliva a udržitelná energetika dopravy 

   Author: Kučera Petr; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Říha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Rek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
  • Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu 

   Author: Pulda Jan; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Langr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu" je popsat a aplikovat metody kvality, které jsou využívány při vývoji automobilu s důrazem na vývoj parkovacích asistenčních ...
  • Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory 

   Author: Klára Pudová; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu automatického vytváření všech souborů potřebných k definici animace pro snadné a rychlé generování provozu do ...
  • Automatické vedení vozidla po stanovené dráze 

   Author: Šumelda Alan; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Diplomová práce Automatické vedení vozidla po stanovené dráze se zabývá zařízeními, jež dokáží ovládat vozidlo přes standardní ovládací prvky, a tlumícím uložením pro ochranu ovládacího a záznamového zařízení při ...
  • Automatizace interní dopravy západek do laserovacích stanic 

   Author: Kubelka Miroslav; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Riegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automobilový simulátor pro vývoj inteligentních systémů klimatického komfortu 

   Author: Hercik Karel; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Automobilový simulátor pro vývoj inteligentních systémů klimatického komfortu" je návrh interaktivního automobilového simulátoru, ve kterém bude možné vyvíjet nové HVAC systémy, které budou na ...
  • Bezpečná přeprava živých zvířat 

   Author: Chmelař Lubomír; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Civišová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

   Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
  • Dopady elektrizace silniční dopravy na energetickou soustavu v ČR 

   Author: Lukš Radovan; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Polák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Dopravníky pro zabezbečení dodávek paliva v Teplárně Trmice 

   Author: Štětka Marek; Supervisor: Voštová Věra; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Fyzikální model pohonného ústrojí pro vozidlový simulátor 

   Author: Matěj Hanousek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Švandrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Fyzikální model pohonné jednotky pro vozidlový simulátor" je prozkoumat programovací jazyk Modelica, zjistit jeho výhody, nevýhody, limity a využitelnost. Následně prozkoumat dostupné nástroje ...
  • Historický vývoj motoru a jeho parametrů 

   Author: Dědouch Marek; Supervisor: First Jiří; Opponent: Chudjakova Inga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato diplomová práce je nastíněním problematiky v tématu historického vývoje motorů a jeho parametrů. Zaměřím se především na spalovací motor a jeho nejzákladnější parametry. Z historických dat určíme průměry těchto parametrů ...
  • Hlukové emise dopravního prostředku 

   Author: Kubka Pavel; Supervisor: First Jiří; Opponent: Neubergová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizovat a podrobit analýze zdroje hlukových emisí u motorových vozidel. Úvod práce je zaměřen na popis emisí vznikajících při provozu vozidla. Hlukové emise jsou popsány od ...
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Author: Suk Petr; Supervisor: First Jiří; Opponent: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...
  • Klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů 

   Author: Barbora Kotrčová; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tyráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Téma předkládané diplomové práce je klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů. V práci jsou uvedeny specifikace problémů související s nízkou úrovní klimakomfortu v současných vozidlech. Práce se zabývá nároky ...
  • Kompatibilita silničního a kolejového vozidla při nárazu 

   Author: Vašíček Jiří; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Komplexní návrh dynamického testování baterií podle předpisu EHK 100 

   Author: Ondřej Malík; Supervisor: Štěch Vojtěch; Opponent: Sedláček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na bateriové systémy elektrických vozidel a především na testování jejich bezpečnost. Nejprve stručně popisuje elektromobilitu jako celek se zaměřením na jednotlivé typy elektrických vozidel. ...
  • Konstrukce kabelového svazku pro vůz s elektrickým pohonem 

   Author: Hozdek Jiří; Supervisor: Kadlecová Jana; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem 

   Author: Pavel Herman; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Předmětem diplomové práce „Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem“ je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní. V práci je provedeno porovnání spotřeby ...