Now showing items 1-20 of 60

  • Návrh optimalizace parkovacích systémů osobních vozidel 

   Author: Barbora Goláňová; Supervisor: Lehet David; Opponent: Orlický Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Diplomová práce se věnuje parkovacím asistentů ve fázi vývoje. Pojednává o v současnou chvíli využívaných asistenčních systémech a jejich principech. Popisuje způsoby měření pomocí eye trackeru a rozebírá budoucí vývoj ...
  • CFD výpočty proudění tekutin s aplikací na model motocyklu 

   Author: Vojtěch Thums; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Kuklová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
   Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi obtékání vzduchu okolo závodního motocyklu. Vychází z potřeby zlepšení konstrukce nového motocyklu vyvíjeného studentským týmem CTU Lions. Práce přináší stručný teoretický základ ...
  • Scénáře pro testování vozidlových systémů v kombinovaném simulátoru HIL - HMI 

   Author: Aleš Novák; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Předmětem diplomové práce „Scénáře pro testování vozidlových systému v kombinovaném simulátoru HIL-HMI“ je vytvoření funkčního HIL-HMI simulátoru. Dále se v práci identifikují vozidlové systémy vhodné pro testování v HIL-HMI ...
  • Vliv ambientního osvětlení v kombinaci s EVA varováním na reakční dobu řidiče 

   Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Olstam Johan; Opponent: Danev Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   Vozidla integrovaného záchranného systému čelí zvýšenému dopravnímu riziku z důvodu výjimek z dopravních předpisů, které se na ně vztahují, když zasahují na místě nehody. Mezi tyto výjimky patří možnost překročení maximální ...
  • Porovnání pohonů městských elektrobusů 

   Author: Nikola Strnadová; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Majera Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení stavu elektromobility v rámci městské autobusové dopravy a navržení testování vhodnosti vozidel pro konkrétní lokalitu. Stav elektromobility v MHD je v této práci demonstrován na ...
  • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Rek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
  • Ověření vlastností pasivní bezpečnosti elektrického vozidla kategorie L7 

   Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Kletečková Kristína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Primárním cílem této práce je návrh metodiky testování pasivní bezpečnosti vozidel kategorie L7, společně s ověřením bezpečnosti na Fakultě dopravní vyvíjeného vozidla této kategorie, čehož je docíleno pomocí simulace ...
  • Návrh package a konstrukce lehkého městského elektromobilu 

   Author: Michal Cenkner; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Diplomová práce je zaměřená na komplexní řešení malého městského elektromobilu. V úvodu práce jsou podrobně rozebrána dvě konkurenční vozidla. Dále je řešen package vozidla s ohledem na funkčnost a legislativu. Následně ...
  • Návrh pohonu lehkého městského elektromobilu 

   Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Růžička Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu pro malý městský elektromobil. Na začátku práce bude probrána potřebná teorie k zvládnutí dané problematiky. Následně pak bude vybrán nejlépe vyhovující elektromotor a k němu vhodná ...
  • Klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů 

   Author: Barbora Kotrčová; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tyráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Téma předkládané diplomové práce je klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů. V práci jsou uvedeny specifikace problémů související s nízkou úrovní klimakomfortu v současných vozidlech. Práce se zabývá nároky ...
  • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

   Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
  • Využití telematiky k optimalizaci zemědělských strojů 

   Author: Jaroslav Pinkas; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Dovol Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Moderní, nejen zemědělské, stroje jsou vybaveny telematickými jednotkami pro sledování a záznam provozních informací. Tyto informace nemusí sloužit pouze pro záznam historie pohybu stroje, ale jsou také užitečné pro sledování ...
  • Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem 

   Author: Pavel Herman; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Předmětem diplomové práce „Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem“ je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní. V práci je provedeno porovnání spotřeby ...
  • Komplexní návrh dynamického testování baterií podle předpisu EHK 100 

   Author: Ondřej Malík; Supervisor: Štěch Vojtěch; Opponent: Sedláček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na bateriové systémy elektrických vozidel a především na testování jejich bezpečnost. Nejprve stručně popisuje elektromobilitu jako celek se zaměřením na jednotlivé typy elektrických vozidel. ...
  • Měření a analýza jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů 

   Author: Josef Svoboda; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dat jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů. V první části práce je uvedena studie systémů používaných pro záznam dat závodních motocyklů, včetně měřených veličin a ...
  • Fyzikální model pohonného ústrojí pro vozidlový simulátor 

   Author: Matěj Hanousek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Švandrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Fyzikální model pohonné jednotky pro vozidlový simulátor" je prozkoumat programovací jazyk Modelica, zjistit jeho výhody, nevýhody, limity a využitelnost. Následně prozkoumat dostupné nástroje ...
  • Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP 

   Author: Jolana Heřmanová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a ...
  • Zvýšení bezpečnosti využitím kooperativních systémů u motocyklů 

   Author: Michal Růžička; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této diplomové práce je využít kooperativní systémy, které jsou primárně uvažované a dostupné hlavně pro automobily v silniční dopravě, u motocyklů a zvýšit tak bezpečnost ne jenom jezdce motocyklu, ale aby i ...
  • Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory 

   Author: Klára Pudová; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu automatického vytváření všech souborů potřebných k definici animace pro snadné a rychlé generování provozu do ...
  • Návrh sériového hybridního pohonu pro taktické vozidlo 

   Author: Morávek Martin; Supervisor: Blažek Petr; Opponent: Černý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Předmětem této diplomové práce je implementace sériového hybridního pohonu do vojenského taktického vozidla. V teoretické části práce je uveden a popsán přehled možných pohonů vozidel a jejich komponent. Následuje stručný ...