Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 34

  • Posouzení pozornosti řidiče s použitím nelineární analýzy dat 

   Autor: Zýková Lucie; Vedoucí práce: Vysoký Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Cílem této práce je zjistit, zda snížená viditelnost a únava řidičů vyvolávají chaotické chování. Oba experimenty - únava i pozornost - jsou založeny na datech získaných pomocí vozidlového simulátoru. Pro zjištění chaotického ...
  • Systémy kontroly stability vozidla 

   Autor: Pilecký Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Hlavním cílem této diplomové práce je návrh informačního systému stability vozidla. V průběhu nakládání a jízdy automobilu je nepřetržitě sledováno jeho zatížení, náklon a poloha těžiště. V případě výskytu situace, která ...
  • Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu 

   Autor: Pulda Jan; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Langr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Aplikace metod kvality při vývoji asistenčních systémů automobilu" je popsat a aplikovat metody kvality, které jsou využívány při vývoji automobilu s důrazem na vývoj parkovacích asistenčních ...
  • Simulace zkoušky stability vozidla 

   Autor: Budka Josef; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato práce se zabývá stabilitou vozidla a simulací zkoušky stability vozidla. Nejprve popisuje obecně stabilitu a pohybové rovnice. Dále seznamuje s provedenou zkouškou stability vozidla s pohyblivým těžištěm na Fakultě ...
  • Vývoj spalovacího motoru a jeho účinnost 

   Autor: Prouza Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Řípa Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce řeší veškerá konstrukční řešení a vhodná nastavení pro dosažení co nejvyšší možné účinnosti pístového spalovacího motoru (zážehového a vznětového). Mnoho prostoru je věnováno spalovacímu prostoru, neboť ...
  • Zkouška bezpečnosti při převrácení vozidla 

   Autor: Hanke Štěpán; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Zkouška bezpečnosti při převrácení vozidla" je návrh technického vybavení pro zkoušku převrácení vozidla a dále stanovení pohybových rovnic reprezentujících moment, kdy se vozidlo nachází na ...
  • Optimalizace inovovaného řešení uživatelského rozhraní klimatizace automobilu 

   Autor: Malý Michal; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Diplomová práce "Optimalizace inovovaného řešení uživatelského rozhraní klimatizace automobilu" popisuje aplikaci metod kvality ve fázi vývoje výrobku na reálný problém v podobě potřeby optimalizace uživatelského rozhraní ...
  • Řízené systémy výhledu z vozidla a signalizace 

   Autor: Vašica Tomáš; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-27)
   Diplomová práce se zabývá definicí výhledu z vozidla a rešerší existujících zařízení a systémů pro osvětlení a světelnou signalizaci osobních vozidel. Popsány jsou pojmy jako bezpečnost, vidění nebo světlo. Práce obsahuje ...
  • Automobilový simulátor pro vývoj inteligentních systémů klimatického komfortu 

   Autor: Hercik Karel; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Automobilový simulátor pro vývoj inteligentních systémů klimatického komfortu" je návrh interaktivního automobilového simulátoru, ve kterém bude možné vyvíjet nové HVAC systémy, které budou na ...
  • Historický vývoj motoru a jeho parametrů 

   Autor: Dědouch Marek; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Chudjakova Inga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato diplomová práce je nastíněním problematiky v tématu historického vývoje motorů a jeho parametrů. Zaměřím se především na spalovací motor a jeho nejzákladnější parametry. Z historických dat určíme průměry těchto parametrů ...
  • Hlukové emise dopravního prostředku 

   Autor: Kubka Pavel; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Neubergová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizovat a podrobit analýze zdroje hlukových emisí u motorových vozidel. Úvod práce je zaměřen na popis emisí vznikajících při provozu vozidla. Hlukové emise jsou popsány od ...
  • Porovnání dynamických vlastností vozidel různých koncepcí 

   Autor: Zubák Jaromír; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá rešerší existujících koncepcí, speciálně pak pohonů všech kol osobních vozidel. Zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek práce je věnován vývoji, ...
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Autor: Suk Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...
  • Automatické vedení vozidla po stanovené dráze 

   Autor: Šumelda Alan; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Diplomová práce Automatické vedení vozidla po stanovené dráze se zabývá zařízeními, jež dokáží ovládat vozidlo přes standardní ovládací prvky, a tlumícím uložením pro ochranu ovládacího a záznamového zařízení při ...
  • Studie multihybridního městského vozidla 

   Autor: Šolc Martin; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-09-13)
   Autor: Šolc Martin Název práce: Studie multihybridního městského vozidla Škola: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Akademický rok: 2014/2015 Tato Diplomová práce seznamuje s nejčastějšími problémy individuální dopravy ve ...
  • Návrh optimálního ovládání klimatizace osobního automobilu podle metody QFD 

   Autor: Lenártová Petra; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce je zaměřena na ovládání klimatizace osobního automobilu. Cíl práce stanovuje, k čemu práce směřuje a metodika práce popisuje , jak tohoto cíle bude dosaženo. Teoretická část práce se zabývá rozdělením ...
  • Zvukový modul pro interaktivní vozidlový simulátor 

   Autor: Lorinc Matúš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou zvuku a zvukové simulace na automobilovém trenažéru, ktera je nejvíce přehlížený aspekt pro simulaci jízdy automobilu. Při jízdě skutečného automobilu jsou zvuky motorů, pneumatik, ...
  • Užitečné vizuální pole řidiče 

   Autor: Nádeník David; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá užitečným vizuálním polem řidiče. V teoretické části se zaměřuje na vizuální pole řidiče, na vliv vizuálních faktorů na bezpečnost jízdy a na problematiku reklamních zařízení podél pozemních ...
  • Úpravy přeplňovaných motorů a analýza jejich parametrů 

   Autor: Stránský Václav; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Kotek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Dopady elektrizace silniční dopravy na energetickou soustavu v ČR 

   Autor: Lukš Radovan; Vedoucí práce: Opava Jaroslav; Oponent práce: Polák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)