Now showing items 1-20 of 50

   Subject
   acceleration apparatus, acceleration, crash tests, simulations [1]
   active/pasive/integrated safety, sight and view, light, signalization, headlights, adaptive, night-vision, LED, Hella, Bosch [1]
   air conditioning, control, location, car, quality methods, the method QFD [1]
   aktivní/pasivní/integrovaná bezpečnost, vidění a výhled, světlo, signalizace, světlomety, adaptivní, noční vidění, LED, Hella, Bosch [1]
   All-wheel drive, adhesion, differential, final gear, clutch, axle lock, two-track dynamic vehicle model [1]
   asfaltové pojivo,stárnutí asfaltu,RTFO,PAV,modifikace pojiva polymery [1]
   asphalt binder,asphalt ageing,RTFO,PAV,polymer bitumen modification [1]
   City transport, alternative drive systems, energy recuperation, flywheel, well to wheel analysis. [1]
   Doprava ve městech, alternativní pohony, rekuperace energie, setrvačník, well to wheels analýza. [1]
   Driver Response Time,Vehicle Simulator,Brake,Active Safety,Assistant,Assist Systems,Muscle Response,Proband,System [1]
   Driver?s license,quality methods,QFD,monitoring devices,EKG,EEG,eye tracking,driver assistance systems,driver illness [1]
   Dynamika vozidla, stabilita, zkoušení, zkouška stability, těžiště, simulace, Adams, Adams/Car, pohyblivé těžiště. [1]
   Emise, Hluk, zdroj hluku, eliminace, šíření [1]
   Emission, Noise, Source of noise, elimination, diffusion [1]
   guidance, crashtest, storage, control, driving robot [1]
   Historie, spalovací motor, vývoj, charakteristika, parametr, účinnost, energie, ekologie [1]
   History, combustion engine, evolution, characteristic, parameter, effectiveness, energy, ecology [1]
   interactive driving simulator, HVAC, climatic comfort, climatic chamber, input devices, output devices [1]
   interaktivní automobilový simulátor, HVAC, tepelná pohoda, klimatický komfort, klimakomora, vstupní zařízení, výstupní zařízení [1]
   Keywords: piston engine, combustion chamber, cylinder, piston, cylinder head, efficiency, combustion, construction materials, ignition, valve, nozzle, fuel [1]