Now showing items 1-20 of 57

  • Konstrukce kabelového svazku pro vůz s elektrickým pohonem 

   Author: Hozdek Jiří; Supervisor: Kadlecová Jana; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Únava jezdce na motocyklu jako prvek bezpečnosti 

   Author: Chotěbor Petr; Supervisor: Kadlecová Jana; Opponent: Janák Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh kloubového výložníku minirypadla ve váhové kategorii 1,4 - 2,0 t 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Voštová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh pérování zadní nápravy vozidla T 810 4x4 

   Author: Tůma Michal; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Uhříček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečná přeprava živých zvířat 

   Author: Chmelař Lubomír; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Civišová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatizace interní dopravy západek do laserovacích stanic 

   Author: Kubelka Miroslav; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Riegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternativní paliva a udržitelná energetika dopravy 

   Author: Kučera Petr; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Říha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravníky pro zabezbečení dodávek paliva v Teplárně Trmice 

   Author: Štětka Marek; Supervisor: Voštová Věra; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Kompatibilita silničního a kolejového vozidla při nárazu 

   Author: Vašíček Jiří; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Simulátorový experiment zaměřený na detekci mikrospánků za volantem 

   Author: Řeháková Anna; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Zajištění a uložení nákladu na vozidlech při přepravě po silnici 

   Author: Janda Milan; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Simulace systému carsharingu elektromobilů ve velkých městech 

   Author: Rozhdestvenskiy Dmitry; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Možnosti analýzy poklesu pozornosti řidičů 

   Author: Strušková Kamila; Supervisor: Novák Mirko; Opponent: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Ovládací prvky pro vozidlové simulátory 

   Author: Verba Ivan; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dopady elektrizace silniční dopravy na energetickou soustavu v ČR 

   Author: Lukš Radovan; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Polák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Úpravy přeplňovaných motorů a analýza jejich parametrů 

   Author: Stránský Václav; Supervisor: First Jiří; Opponent: Kotek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Řízené systémy výhledu z vozidla a signalizace 

   Author: Vašica Tomáš; Supervisor: First Jiří; Opponent: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-27)
   Diplomová práce se zabývá definicí výhledu z vozidla a rešerší existujících zařízení a systémů pro osvětlení a světelnou signalizaci osobních vozidel. Popsány jsou pojmy jako bezpečnost, vidění nebo světlo. Práce obsahuje ...
  • Porovnání dynamických vlastností vozidel různých koncepcí 

   Author: Zubák Jaromír; Supervisor: First Jiří; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá rešerší existujících koncepcí, speciálně pak pohonů všech kol osobních vozidel. Zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek práce je věnován vývoji, ...
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Author: Suk Petr; Supervisor: First Jiří; Opponent: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...
  • Hlukové emise dopravního prostředku 

   Author: Kubka Pavel; Supervisor: First Jiří; Opponent: Neubergová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizovat a podrobit analýze zdroje hlukových emisí u motorových vozidel. Úvod práce je zaměřen na popis emisí vznikajících při provozu vozidla. Hlukové emise jsou popsány od ...