Now showing items 1-20 of 711

  • Alokace a návrh technologie práce v terminálu kombinované přepravy 

   Author: Miler Patrik; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alterantivní návrh řešení křižovatky u výstaviště v Českých Budějovicích 

   Author: Zamlinský Michal; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jáchym Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Alternativní návrh řešení křižovatky u výstaviště v Českých Budějovicích" je analýza pomocí dopravního průzkumu stávajícího stavu křižovatky Husova třída X Na Dlouhé louce. Jako je kapacita ...
  • Alternativní vedení trasy D metra ze stanice Pankrác 

   Author: Fafejta Martin; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Laně Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativy dopravní obsluhy kulturně sportovního centra Chomutov 

   Author: Zezula Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Brožová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza a návrh řešení obsluhy Českolipska železniční dopravou 

   Author: Hlubuček Adam; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze 

   Author: Gabriela Sidorinová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města v Praze Kunraticích. Na základě analýzy stávajícího stavu dopravy ...
  • Analýza a optimalizace IDS Táborska 

   Author: Turek Jan; Supervisor: Brožová Blanka; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD 

   Author: Daria Shchekina; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České ...
  • Analýza a řešení dopravní situace pomocí dopravního modelu v městě Stříbro 

   Author: Valta Jakub; Supervisor: Walla Ladislav; Opponent: Krenková Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a řešení dopravní situace pomocí dopravního modelu v městě Vrchlabí 

   Author: Kracík Michal; Supervisor: Walla Ladislav; Opponent: Němec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti chodců na sídlišti Košík v Praze 15 a v MČ Praha - Dubeč 

   Author: Malý Filip; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně 

   Author: Hladík Jakub; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomová práce "Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně" mapuje, analyzuje, vyhodnocuje a dává návrhy pro optimalizaci současného stavu na vybraných křižovatkách komunikační ...
  • Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích 

   Author: Drápal Jaromír; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Hladík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích" je analyzovat páteřní dopravní síť podle kritérií bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC, vyhodnotit nehodovost ...
  • Analýza bezpečnosti dopravy v oblasti Prahy 2, 3 a 10 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Trešl Jan; Opponent: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v území Prahy 4 

   Author: Štemberová Alena; Supervisor: Trešl Jan; Opponent: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v území Prahy 5 

   Author: Sechter Ladislav; Supervisor: Trešl Jan; Opponent: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v území Prahy 6 

   Author: Pohl Stanislav; Supervisor: Trešl Jan; Opponent: Medek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí 

   Author: Kohout Tomáš; Supervisor: Šturmová Iva; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí" je analyzovat bezpečnost na železničních přejezdech v zadané lokalitě, a to jak z pohledu dopravně provozního uspořádání ...
  • Analýza bezpečnosti pěší dopravy ve městě Sušice 

   Author: Daniel Mirtl; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Jíšová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza bezpečnosti pěší dopravy ve městě Sušice“ je analyzovat bezpečnost pěší dopravy ve vybraných lokalitách v okolí důležitých pěších cílů, zjistit dopravní proudy pěších, vyhodnotit nehodovost ...
  • Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22 v Plzeňském kraji 

   Author: Tomáš Kohout; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kocián Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této diplomové práce na téma „Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22 v Plzeňském kraji“ je analyzovat a vyhodnotit bezpečnost silničního provozu na této pozemní komunikaci za použití nástroje bezpečnostní ...