Now showing items 37-56 of 699

  • Celková koncepce cyklistických tras a komunikací v městské části Praha 17 

   Author: Landovský Ondřej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kymr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Cyklogenerel města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

   Author: Čizmaziová Karolína; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Ondráček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Základným prístupom tejto práce je podanie komplexného riešenia cyklistickej dopravy pre celé územie, nie len pre vybrané koridory a trasy. Ďalej ukazuje, že v celom priestore by mala byť zohľadnená možnosť použiť bicykel, ...
  • Cyklointegrační opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně 

   Author: Nikola Kuchařová; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem a předmětem této diplomové práce je návrh cyklointegračních opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně. Vypracovány byly celkem tři varianty, které vedou k vyšší bezpečnosti a prostupnosti územím nemotorových účastníků ...
  • Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky 

   Author: Iveta Schelleová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 na zjištění intenzity ...
  • Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích 

   Author: Peterka Michal; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích" je navrhnout stavební a dopravně zklidňovací opatření vedoucích k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku dopravní ...
  • Dopravní nehodovost v souvislosti se silniční vegetací 

   Author: Kácovský Jaroslav; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní nehodovost v souvislosti se silniční vegetací" je porovnat přínosy a nevýhody silniční vegetace, analyzovat vliv pevných překážek (stromů) na bezpečnost silničního provozu a stanovit ...
  • Dopravní obsluha a služby osobní železniční dopravy na trati Štětí - Ústí n. L. 

   Author: Zeman Jan; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Zvěřina Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a analýzou služeb a zařízení pro cestující na trati Štětí – Ústí nad Labem. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou v práci navržena možná provozní, stavební a organizační opatření.
  • Dopravní obsluha Kdyňska veřejnou hromadnou dopravou 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Dopravní obsluha Krupky 

   Author: Ryba Alexandr; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní obsluha městské části Praha 21 a okolních obcí      

   Author: Martin Prošek; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Marek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Dopravní obsluha veřejnou dopravou v městské části Praha 21 a v okolních obcí“ je zanalyzovat současný stav železniční a autobusové veřejné dopravy v dané oblasti, nalézt problematická místa a ...
  • Dopravní obsluha nových městských čtvrtí 

   Author: Přemysl Krejsa; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Lauda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem této bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem se přistupuje k výstavbě a dopravní obsluze nových čtvrtí v Praze. Zároveň je tento přístup porovnán s přístupem ze zahraničí a z tohoto porovnání jsou vyvozeny ...
  • Dopravní obsluha oblasti Na Slatinách v Praze 10 

   Author: Petr Jantač; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato práce se zabývá oblastí Na Slatinách v Praze 10. Předmětem práce je analýza současné situace s možnými variantními návrhy rozvoje této oblasti a případným návrhem dopravní obsluhy pro tyto varianty.
  • Dopravní obsluha oblasti Praha - Řeporyje 

   Author: Veselý Václav; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní obsluha okolí Vinohradské ulice 

   Author: Beneš Jiří; Supervisor: Brožová Blanka; Opponent: Svetlík Marián
   Diplomová práce se zabývá současným stavem veřejné hromadné dopravy v okolí Vinohradské ulice a možnostmi zlepšení podmínek pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. V práci je navržena úprava zastávek I. P. Pavlova v ...
  • Dopravní obsluha rekreační oblasti Máchovo jezero 

   Author: Jandová Tereza; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dopravní obsluha rekreačního centra Monínec 

   Author: Bobková Věra; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Tillinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá dopravní dostupností rekreačního centra Monínec, který se nachází ve Středních Čechách. Analyzuje stávající dopravní dostupnost veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou. ...
  • Dopravní obsluha rekreačního střediska Bedřichov v Jizerských horách 

   Author: Šleisová Hana; Supervisor: Svetlík Marián; Opponent: Řezáčová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Dopravní obslužnost Benešovska 

   Author: Jan Kruntorád; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní obslužnost Benešovska" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti vybrané části okresu Benešov a návrh nového stavu dopravní obsluhy. Cílem práce je návrh takového systému, který ...
  • Dopravní obslužnost Jihlavy 

   Author: Kruntorád Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní obslužnost Jihlavy" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti okrajových částí města Jihlavy, včetně provedení a vyhodnocení přepravních průzkumů a navrhnout nový stav dopravní ...
  • Dopravní obslužnost obcí ve východním okolí Tachova 

   Author: Šatra Petr; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Pleiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)