Now showing items 662-681 of 699

  • Záchytná parkoviště v oblasti rozhraní Prahy a Středočeského kraje 

   Author: Koubek David; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Valenta Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá na neoficiálně vznikající parkoviště u železničních stanic a zastávek na rozhraní Prahy a Středočeského kraje. Úkolem této práce je zmapovat místa, kde řidiči parkují, pomocí anketního ...
  • Zhodnoceni migrační průchodnosti pro volně žijící živočichy 

   Author: Romanová Štěpánka; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

   Author: Nedvěd Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Puš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře" je analyzovat současný stav po rekonstrukci průsečné křižovatky na okružní křižovatku. V rámci práce byla provedena měření v dopravní ...
  • Zhodnocení stávajících přechodů pro chodce v Mostě a návrh nového řešení 

   Author: Matoušková Tereza; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nedvěd Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň 

   Author: Nikola Brejchová; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Humlhans Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant přeložky silnice II/154 u Třeboně, tedy variant A, B, C, D a E. Obsahem práce je zhodnocení navržených variant z hlediska vlivu na životní prostředí, dopadu na obyvatelstvo, ...
  • Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy 

   Author: Karolína Nováková; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, ...
  • Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec 

   Author: Vodák David; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec" je nalézt nejlepší možný způsob úpravy trati 225 v úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec. V úvodní části ...
  • Zjištění akustické situace na komunikaci Strakonická v městské části Lahovičky 

   Author: Baroch Ondřej; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zjištění hlukového zatížení v okolí zpomalovacího příčného prahu 

   Author: Komondiová Simona; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Zjišťování rozhledu řidiče z vozidla 

   Author: Kolář Pavel; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kocián Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
   Předmětem bakalářská práce "Zjišťování rozhledu řidiče z vozidla" je analyzovat pozemní komunikace II. a III. tříd se zaměřením na situace v okolí Loun, kde A sloupek vozidla zakrývá řidiči ideální výhled na komunikaci. ...
  • Zkapacitnění vlečky Důlní závody OKD - žst. Louky nad Olší 

   Author: Drobík Štěpán; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce je zaměřena na prověření možnosti navýšení praktické propustnosti úseku tratě vedoucí z vlečkové stanice Karviná-Doly do žst. Louky nad Olší. Celkem bylo navrženo 6 variant řešení. Pro varianty byly ověřeny dynamické ...
  • Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech 

   Author: Luboš Thomayer; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech" je analýza současného stavu na průtahu silnice I/27 v Plzeňské ulici. Na základě dopravních průzkumů a zjištěných dopravně inženýrských dat ...
  • Zklidnění dopravy v ulici Topolová 

   Author: Míšek Jan; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Topolová" je zhodnotit současný stav organizace dopravy v ulici Topolová. Analyzovat stávající data a podklady o nehodovosti a intenzitách dopravy a na základě vlastních ...
  • Zklidnění oblasti a reorganizace dopravy v klidu na sídlišti Barrandov v Praze 5 

   Author: Hora Jan; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Tillinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Zklidnění silnice II/240 a II/246 na území města Roudnice nad Labem 

   Author: Brunčiak Peter; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

   Author: Matějček Jakub; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...
  • Zlepšení dopravní obsluhy Lounska železniční dopravou 

   Author: Plocek Robert; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Pavel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšení dopravní obsluhy obchodního centra Černý Most 

   Author: Růžička Jan; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Pleiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Název diplomové práce: Zlepšení dopravní obsluhy obchodního centra Černý Most Autor: Bc. Jan Růžička Škola: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Rok vydání: Praha 2014 Předmětem diplomové práce "Zlepšení dopravní obsluhy ...
  • Zlepšení dopravní obsluhy zlínské aglomerace železniční dopravou 

   Author: Bednařík Kamil; Supervisor: Němec Tomáš; Opponent: Tikman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v lokalitě Děčín - Podmokly 

   Author: Holada David; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Adámek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce pojednává o zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou v městské části Děčín - Podmokly. Všímá si specifik této městské části vyplývajících z uzavřenosti členitým územím, řekou Labe a dopravní infrastrukturou. Podmokly ...