Now showing items 458-477 of 699

  • Severní část obchvatu Uherského Hradiště 

   Author: Krajča Petr; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Zapletalová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Tato práce se zabývá studií severního obchvatu města Uherského Hradiště, který je plánován jako přeložka silnice II/497. Obsahem je analýza stávajícího stavu, stanovení projekčních parametrů, návrh vedení trasy včetně ...
  • Severní obchvat Uherského Hradiště 

   Author: Krajča Petr; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kolcun Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce řeší návrh severního obchvatu Uherského Hradiště, který bude přeložkou silnice II/497. Ta v současnosti prochází městem a jeho částmi Jarošovem a Mařaticemi. V práci je analyzován stávající stav území včetně ...
  • Silniční obchvat města Karlovy Vary 

   Author: Valta Jakub; Supervisor: Walla Ladislav; Opponent: Němec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Sledování vlivu povrchu vozovky na akustickou situaci v okolí 

   Author: Kuchař Zdeněk; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Snižování negativních vlivů nákladní dopravy na životní prostředí 

   Author: Kristián Herceg; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Témou bakalářské práce „Snižování negativních vlivů nákladní dopravy na životní prostředí“ je popsat současnou problematiku emisních norem nákladních vozidel, dále pak představit možnosti snížení spotřeby a emisí. Cílem ...
  • Společenské přínosy zavedení Systému řízení bezpečnosti silniční dopravy 

   Author: Chalupová Lenka; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Studie bezpečnosti dopravy na nové trase průtahu II/610 v Brandýse nad Labem 

   Author: Tesař Milan; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Zapletal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie bezpečnosti dopravy na páteřních komunikacích v České Skalici 

   Author: Ondřej Ludvík; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Shromáždil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy na páteřních komunikacích ve městě Česká Skalice a centru města. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky a rovněž navrhnout úpravy Husova ...
  • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory 

   Author: Daniela Götzová; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných bezpečnostních nedostatků ...
  • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Pražské předměstí v Jaroměři 

   Author: Petr Weinelt; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území místní části Jaroměř – Pražské Předměstí pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných ...
  • Studie cyklistické dopravy v západní části ulice Drážďanská v Ústí nad Labem 

   Author: Žák Radek; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Veselý Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Obsahem této práce je projekt ulice Drážďanská v Ústí nad Labem z pohledu cyklistické dopravy se zaměřením na západní část. Úkolem bylo navést cyklisty do centra města a vybudovat jim příslušnou infrastrukturu. Součástí ...
  • Studie cyklistické stezky v ulicích Veveří, Minská a Horova v Brně 

   Author: Mička Martin; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Černý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie cyklistické trasy kolem areálu letiště Praha - Ruzyně 

   Author: Rogalewiczová Julie; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Studie cyklistické trasy v ulicích Jeremenkova a Olbrachtova v Praze 

   Author: Poskočil Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice 

   Author: Barbora Jedličková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Lipl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí ...
  • Studie cyklistických komunikací ve městě Horažďovice 

   Author: Macháček David; Supervisor: Koubek Michal; Opponent: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem této diplomové práce je zmapování současných cyklistických tras a navržení nových cyklistických opatření ve městě Horažďovice, které povedou ke koncepčnímu řešení cyklistické dopravy v celém území. Díky nově navrženému ...
  • Studie části cyklistické trasy D v Ostravě 

   Author: Rubač Michal; Supervisor: Šilar Jan; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Studie části cyklistické trasy D v Ostravě" je popis koncepce cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska ...
  • Studie dopravně-bezpečnostních opatření na silničních průtazích v Benešově 

   Author: Rebec Michal; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Tichovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie dopravního a stavebního řešení úseku komunikace I/67 v Karviné 

   Author: Valošek Ondřej; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Zderadička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích 

   Author: Pokorná Eva; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích" je analýza současného stavu organizace dopravy v zadané oblasti ve městě Lovosice. Cílem práce je na základě všech ...