Now showing items 601-620 of 699

  • Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech 

   Author: Maléř Čeněk; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je najít optimální podobu přestupního bodu veřejné dopravy v Karlových Varech, respektive vybrat z navržených variant řešení tu nejvhodnější pomocí speciálního hodnotícího nástroje v podobě ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město 

   Author: Habalová Markéta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Dvořák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město" je na základě podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu vedle železniční stanice Jihlava ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím v Táboře 

   Author: Švábová Karolína; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pávek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím v Táboře" je analyzovat současné uspořádání prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, provedení dopravních průzkumů a ...
  • Uspořádání Wágnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci 

   Author: Hruška Michal; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jerling Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci" je analýza současného stavu a uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně a na základě provedeného dopravního průzkumu ...
  • Úprava a zvýšení bezpečnosti na křižovatce v Praze 5 

   Author: Štemberová Alena; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Úprava autobusového stanoviště v Dobříši 

   Author: Kosová Barbora; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   Diplomová práce se zabývá dopravní obslužností města Dobříš, zejména je zaměřená na autobusovou dopravu. První část práce je věnována analýze jednotlivých dopravních systémů v Dobříši. Druhá část práce se zabývá autobusovým ...
  • Úprava křižovatek a vedení nemotorové dopravy v okolí Tipsport Arény v Liberci 

   Author: Albert Martin; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek a vedení nemotorové dopravy v okolí Tipsport Arény v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v této oblasti se zaměřením na intenzity dopravy a možnosti využití ...
  • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

   Author: Michal Šupej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
  • Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu 

   Author: Bahníková Aneta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Johanidesová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu" je analýza stávající dopravní situace města Hradec, rozbor navržených variant silničního napojení, návrh křižovatky, ...
  • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...
  • Úprava křižovatky ulic Blanická a Československých legií v Milevsku 

   Author: Švábová Karolína; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kabele František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Úprava křižovatky ulic Božtěšická a Petrovická v Ústí nad Labem 

   Author: Landovský Ondřej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úprava křižovatky ulic Edvarda Beneše a Heyrovského v Plzni a přilehlého okolí 

   Author: Jandík Petr; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Vohradský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Úprava přednádražního prostoru v Poděbradech 

   Author: Holenda Filip; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úprava přestupních vazeb v uzlu Otakarova ? Náměstí Bratří Synků 

   Author: Nižňanský Vojtěch; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Úpravy přestupních vazeb v uzlu Otakarova - Náměstí Bratří Synků" je zajištění komfortního přestupu mezi tramvajovými a autobusovými linkami v bezprostředním okolí křižovatky ulic Bělehradská a ...
  • Úprava stavebního uspořádání páteřní komunikace na sídlišti Bohnice v Praze 

   Author: Brázda Miroslav; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Zderadička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tématem diplomové práce je analýza současného stavu vybrané oblasti na sídlišti Bohnice a návrh možných úprav. Cílem je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která přispějí ke zlepšení dopravy v oblasti. ...
  • Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni 

   Author: Lauda Václav; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni" je analyzovat současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy a na základě této analýzy provést její ...
  • Úprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazby 

   Author: Urmat Saparbekov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a variantní návrh řešení. Návrh ...
  • Úprava traťového úseku Praha - Vrané n. Vlt. pro příměstskou osobní dopravu 

   Author: Pelant Jiří; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Úpravy křižovatek na silnicích S III/0063 a S III/2384 ve Velké Dobré 

   Author: Jakub Matějček; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Šatra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá prostorovým uspořádáním dvojice křižovatek na severním a jižním vjezdu do obce Velká Dobrá. Předmětné křižovatky jsou čtyřramenná křižovatka komunikace III/0063 a nájezdové rampy dálnice ...