Now showing items 21-40 of 699

  • Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou 

   Author: Zejval Vojtěch; Supervisor: Svetlík Marián; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou" je provedení analýzy dopravní obslužnosti města Benátky nad Jizerou a jeho okolí, její zhodnocení a poté prověření možnosti optimalizace autobusového ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v Horažďovicích 

   Author: Petr David; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současné dopravní situace ve městě Horažďovice, která zahrnovala identifikaci problémových oblastí. Na jejím základě jsou navržena vhodná opatření, která provedou ke zvýšení ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 

   Author: Šilar Jan; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice 

   Author: Moudrá Karolína; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice" je analýza současného stavu dopravy v MČ Praha - Čakovice, vyhodnocení dopravních nehod v oblasti, návrh úpravy křižovatky ...
  • Analýza pohybu chodců na Masarykově nádraží 

   Author: Votoupal Jan; Supervisor: Walla Ladislav; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Analýza přínosů dostavby dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice 

   Author: Kmecíková Eva; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza spojení Posázaví s Prahou 

   Author: Pelant Jiří; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Košan Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu 

   Author: Lucie Vlčková; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Hlavní náplní této diplomové práce „Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu“ je pomocí průzkumu analyzovat současný stav komunikace v místě autobusových zastávek z hlediska bezpečnosti ...
  • Analýza vhodnosti typů křižovatek na Všebořické ulici v Ústí nad Labem 

   Author: Radová Petra; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza vybraných cyklistických tras v Praze a návrhy na jejich zlepšení 

   Author: Nejerálová Jana; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce by měla popsat a zhodnotit celkový přístup k cyklistické dopravě v Praze, popsat využívané prvky cyklistické infrastruktury a značení cyklistických tras. V této práci je taktéž analyzována vybraná část páteřních ...
  • Analýza vývoje obchvatu města Volyně 

   Author: Krumpová Radka; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Husák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza vývoje obchvatu města Volyně" je analyzovat současný stav průtahu silnice I/4 městem. Dále pak popsat a porovnat vybrané varianty vedení obchvatu a poté z nich vybrat tu nejvhodnější.
  • Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře 

   Author: Kuchařová Nikola; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu autobusových zastávek v Kutné Hoře a dále návrh možných řešení s ohledem frekvence cestujících pomocí standardů zastávek PID. Práce také obsahuje dvě ...
  • Autobusové nádraží Žatec 

   Author: Wied Petr; Supervisor: Svetlík Marián; Opponent: Langr Nebeská Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Autobusové nádraží Žatec" je identifikace a analýza problémů stávajícího uspořádání autobusového terminálu ve městě Žatec. Původní terminál v roce 2015 prošel rekonstrukcí, jejíž výsledek bude ...
  • Automatická identifikace nákladu v logistických systémech 

   Author: Mirzayev Elvin; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Smutný Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezbariérový přístup pro cestující lanovky na Petřín v Praze 

   Author: Čiháková Lucie; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Krčálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bezpečná úprava křižovatky ulice Terezínská se silnicí I/15 v Lovosicích 

   Author: Daniel Deutsch; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jelínková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečná úprava křižovatky. Přičemž v prvním kroku byla provedena analýza stávající dopravy. Posléze provedení dopravního průzkumu intenzit křižovatkových pohybů. Pro bakalářskou práci ...
  • Celková koncepce cyklistických tras a komunikací v městské části Praha 17 

   Author: Landovský Ondřej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kymr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Cyklogenerel města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

   Author: Čizmaziová Karolína; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Ondráček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Základným prístupom tejto práce je podanie komplexného riešenia cyklistickej dopravy pre celé územie, nie len pre vybrané koridory a trasy. Ďalej ukazuje, že v celom priestore by mala byť zohľadnená možnosť použiť bicykel, ...
  • Cyklointegrační opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně 

   Author: Nikola Kuchařová; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem a předmětem této diplomové práce je návrh cyklointegračních opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně. Vypracovány byly celkem tři varianty, které vedou k vyšší bezpečnosti a prostupnosti územím nemotorových účastníků ...
  • Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky 

   Author: Iveta Schelleová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 na zjištění intenzity ...