Now showing items 593-612 of 699

  • Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky 

   Author: Jan Šátek; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky“ je navržení silniční liniové stavby v návrhové kategorii S/11,5/50 propojující ulici Kutnohorská/Přátelství a Silniční okruh kolem Prahy ...
  • Terminál KND 

   Author: Pěchota Pavel; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Nejedlý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Terminál veřejné dopravy v Soběslavi 

   Author: Václav Táborský; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vodák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem této bakalářské práce je přestavba terminálu veřejné dopravy v Soběslavi. V rámci práce byl analyzován současný a výhledový provozní stav a poptávka po veřejné dopravě v oblasti obsluhované z terminálu. Cílem ...
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
  • Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha - Suchdol 

   Author: Klára Cieslová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kliment Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha-Suchdol“ je analýza současného stavu dopravní situace na území městské části Praha-Suchdol a návrh terminálu veřejné hromadné dopravy, který ...
  • Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná V Praze 

   Author: Pecka Jan; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-09-15)
   Předmětem diplomové práce "Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná v Praze" je analýza a řešení problémů na zvoleném úseku. V teoretické části je popis preference MHD a tramvajové konstrukce. V praktické části je ...
  • Tramvajová doprava ve Vinohradské a Škrétově ulici 

   Author: Beneš Jiří; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Traťová spojka Mladá Boleslav Debř - Mladá Boleslav město 

   Author: Binko Eduard; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem bakalářské práce "Traťová spojka Mladá Boleslav Debř - Mladá Boleslav město" je analyzovat současný stav kolejové infrastruktury a na základě této analýzy navrhnout opatření, která umožní nové přímé spojení ...
  • Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech 

   Author: Maléř Čeněk; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je najít optimální podobu přestupního bodu veřejné dopravy v Karlových Varech, respektive vybrat z navržených variant řešení tu nejvhodnější pomocí speciálního hodnotícího nástroje v podobě ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město 

   Author: Habalová Markéta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Dvořák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město" je na základě podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu vedle železniční stanice Jihlava ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím v Táboře 

   Author: Švábová Karolína; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pávek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím v Táboře" je analyzovat současné uspořádání prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, provedení dopravních průzkumů a ...
  • Uspořádání Wágnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci 

   Author: Hruška Michal; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jerling Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci" je analýza současného stavu a uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně a na základě provedeného dopravního průzkumu ...
  • Úprava a zvýšení bezpečnosti na křižovatce v Praze 5 

   Author: Štemberová Alena; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Úprava autobusového stanoviště v Dobříši 

   Author: Kosová Barbora; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   Diplomová práce se zabývá dopravní obslužností města Dobříš, zejména je zaměřená na autobusovou dopravu. První část práce je věnována analýze jednotlivých dopravních systémů v Dobříši. Druhá část práce se zabývá autobusovým ...
  • Úprava křižovatek a vedení nemotorové dopravy v okolí Tipsport Arény v Liberci 

   Author: Albert Martin; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek a vedení nemotorové dopravy v okolí Tipsport Arény v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v této oblasti se zaměřením na intenzity dopravy a možnosti využití ...
  • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

   Author: Michal Šupej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
  • Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu 

   Author: Bahníková Aneta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Johanidesová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu" je analýza stávající dopravní situace města Hradec, rozbor navržených variant silničního napojení, návrh křižovatky, ...
  • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...
  • Úprava křižovatky ulic Blanická a Československých legií v Milevsku 

   Author: Švábová Karolína; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kabele František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Úprava křižovatky ulic Božtěšická a Petrovická v Ústí nad Labem 

   Author: Landovský Ondřej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)