Now showing items 73-92 of 699

  • Informační systém MHD v Děčíně 

   Author: Cihelková Martina; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Informační systém PID při výlukách a mimořádných událostech 

   Author: Cihelková Martina; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Šubrt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů PID při výlukách a mimořádných událostech. Práce popisuje jednotlivé druhy informačních systémů a jejich strukturu, která je použita v PID. Systémy jsou ...
  • Informační systémy ve veřejné hromadné dopravě na internetu 

   Author: Trenkler Pavol; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Podolák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Integrace městské a příměstské dopravy v Hradci Králové 

   Author: Marek Jan; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Integrovaný dopravní systém Tatry 

   Author: Matta Lukáš; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na ...
  • Integrovaný dopravní systém v oblasti Neratovicka a Mělnicka 

   Author: Seifert Ivan; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní úprava průtahu oblastí Horní Kopečná v Liberci 

   Author: Janošec Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této diplomové práce "Komplexní úprava průtahu oblastí Horní Kopečná v Liberci" je analyzovat současný stav, vyhodnotit bezpečnostní rizika a na základě této analýzy vytvořit návrh, který tato rizika eliminuje a ...
  • Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v obci Byšice 

   Author: Dostál Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Zárubová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy v obci Byšice. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky za účelem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
  • Koncepce cyklistické dopravy v Humpolci 

   Author: Voplakal Libor; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Brzoň Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově 

   Author: Dreherová Kateřina; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově" je analýza současného stavu cyklistických komunikací v Prostějově a návrh řešení, které povede ke zlepšení stavu cyklistické dopravy ve městě.
  • Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko 

   Author: Dreherová Kateřina; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko" je analýza současného stavu cyklistických komunikací ve vybraném okolí obce Plasy, nová koncepce a návrh lokálních řešení, které povedou ke ...
  • Koncepce cyklistické dopravy ve Strakonicích 

   Author: Silovská Eva; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Koncepce dopravy města Odolena Voda 

   Author: Sekyrová Klára; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Fott Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Koncepce dopravy města Roztoky 

   Author: Frejka Martin; Supervisor: Košťálová Jana; Opponent: Kocián Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou všech druhů dopravy ve městě Roztoky. Jednotlivé druhy dopravy spolupůsobí jako celek, proto je třeba jejich vzájemná spolupráce. V celkovém měřítku je pak třeba koordinovat růst ...
  • Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí 

   Author: Aneta Matysková; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Ryndová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území města Vrchlabí a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení managementem parkování.
  • Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči 

   Author: Roman Dostál; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Janča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči" je analýza současné organizace dopravy v Třebíči, zohlednění využití dat mobilních operátorů, provedení a analýza bezpečnostní inspekce na základním ...
  • Koncepce úprav tarifních bodů v traťovém úseku Veselí n. L. - České Velenice 

   Author: Lukáš Andras; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi úprav tarifních bodů v traťovém úseku Veselí nad Lužnicí - České Velenice. V první části je analyzován stávající stav železničních stanic a zastávek, ve druhé části jsou navrženy ...
  • Koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně 

   Author: Lukáš Strejc; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem této diplomové práce je návrh koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně na základě analýzy stávajícího stavu. Jednotlivé nedostatky jsou popsány a je navrženo jejich řešení. Práce se zaměřuje na úpravu ...
  • Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích 

   Author: Ondřej Talíř; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích" je analýza současného systému záchytných parkovišť v Českých Budějovicích, projektů v souvislosti s dopravou v klidu a dobrých příkladů ze ...
  • Koncepce železniční dopravy v Pardubickém kraji 

   Author: Kapička Jiří; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Tikman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce železniční dopravy v Pardubickém kraji" je popis současného stavu infrastruktury (železniční a nadřazené silniční) a objednávané dopravy s historickými souvislostmi. Identifikuje možnosti ...