Now showing items 235-254 of 699

  • Obchvat Horšovského Týna 

   Author: Lucie Odvodyová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Lukeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnout vlastní řešení vedení obchvatu Horšovského Týna. V první části práce je popsáno řešené území, silnice I/26 a tranzitní doprava. Zároveň je zde zanalyzována současná projektová ...
  • Obchvat města Nymburka - přeložka II/331 

   Author: Eliška Havlátová; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Slaba Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Předmětem diplomové práce „Obchvat města Nymburka-přeložka II/331“ je vytvoření nového návrhu přeložky komunikace II/301 dle koridoru zaneseném v územním plánu. Studie řeší směrové a výškové řešení trasy, odvodnění trasy ...
  • Obchvat města Nymburka - přeložka II/331 

   Author: Havlátová Eliška; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kukura Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Obchvat města Nymburka-přeložka II/331" je vytvoření nového návrhu přeložky v zadaném úseku. V první části je popsáno řešené území, v druhé části je popsaná současná dopravní situace a část třetí ...
  • Obchvat města Vyškova - přeložka II/431 

   Author: Müller Filip; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování studie přeložky silnice II/431, jejíž průtah v současnosti vede městem Vyškov, a její napojení na plánovaný západní dálniční přivaděč. Součástí práce je rovněž přeložka dotčené ...
  • Obchvat obce Pňov-Předhradí - přeložka I/38 

   Author: Müller Filip; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem diplomové práce je vypracování studie přeložky silnice I/38, jejíž průtah v současné době prochází obcemi Nová Ves I, Pňov-Předhradí a Oseček, a její napojení na plánovaný severní obchvat Kolína, jehož návrhem ...
  • Obchvat obcí Věž - Skála 

   Author: Tomáš Váňa; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Lukeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti obchvatu obcí Věž a Skála ...
  • Obchvat Písnice 

   Author: Matějček Radek; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun 

   Author: Vojtěch Žondecký; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Cihlář Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun" je zanalyzovat řešenou oblast z dopravního hlediska. Dále pak navrhnout směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun na základě poznatků z ...
  • Obnova železniční trati Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží 

   Author: Maléř Čeněk; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení možnosti a návrh obnovy železniční trati v úseku Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží. Provoz na této trati byl ukončen v roce 1979. Cílem obnovy železnice je primárně ...
  • Obsluha historického centra Prahy veřejnou hromadnou dopravou 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Brožová Blanka; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Opatření ke zklidnění a optimalizaci dopravy v severní části Prahy - Libuš 

   Author: Kecherová Kamila; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Opatření ke zklidnění a optimalizaci dopravy v severní části Prahy - Libuš" je zhodnotit současný stav dopravní situace v městské části Praha - Libuš a na základě této analýzy stávajícího stavu ...
  • Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze 

   Author: Nováček Ondřej; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze" je analýza a návrh úpravy systému preferenčních opatření na Vídeňské ulici v Praze. Cílem je, na základě vyhodnocení průzkumů a zjištění ...
  • Optimalizace a zklidnění dopravy na průtahu S II/270 v centru města Doksy 

   Author: Hummelová Eva; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Samšiňák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Optimalizace autobusových linek v severní části Prahy 

   Author: Zvěřina Karel; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Jihlavě 

   Author: Trojan Karel; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Domkář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Mostě 

   Author: Luncar Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Johanidesová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce ,,Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Mostě" je analýza současného stavu bezbariérové dopravy ve městě Mostě. Na základě zjištěných nedostatků, navrhnout opatření vedoucí k ...
  • Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Opavě 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Krčálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem diplomové práce "Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Opavě" je analýza současného stavu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras ve vybraném městě. Na základě získaných informací je pak ...
  • Optimalizace cyklistické infrastruktury v Šumperku 

   Author: Rakovská Michaela; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Černý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě 

   Author: Peřina Marek; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě" je analyzovat stávající stav cyklistických tras a komunikací pro cyklisty v Havlíčkově Brodě a to i včetně dopravně - ...
  • Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Písku 

   Author: Hanzl Jiří; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Kovařík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)