Zobrazují se záznamy 1-20 z 139

  • Analýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivem 

   Autor: Ondřej Lachout; Vedoucí práce: Suk Pavel; Oponent práce: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ...
  • Studie využití 3D tisku v jaderné energetice 

   Autor: Štěpán Jedlan; Vedoucí práce: Ševeček Martin; Oponent práce: Čech Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména ...
  • Simulace degradace aktivní zóny reaktoru integrálním kódem pro analýzy těžkých havárií MELCOR 

   Autor: Štěpán Tichý; Vedoucí práce: Nývlt Sebastian; Oponent práce: Rýdl Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Cílem práce je identifikovat potenciálně významné parametry ovlivňující průběh výpočtové analýzy těžké havárie v kódu MELCOR na modelu jaderného reaktoru VVER-1000 a sledovat vliv těchto parametrů na výsledky--Formou ...
  • Aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1 

   Autor: Jakub Mátl; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk ...
  • Měření výkonu na školním reaktoru VR-1 

   Autor: Jakub Beníšek; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému provozního měření výkonu na školním jaderném reaktoru VR-1. Rešeršní i experimentální část práce se zaměřuje výhradně na impulzní režim PMV. Součástí textu je i přehled metod ...
  • Deformace palivových proutků 

   Autor: Michal Ešše; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Klouzal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném ...
  • Studium znečištění životního prostředí využitím neutronové aktivační analýzy hub na reaktoru VR-1 

   Autor: Simona Zálešáková; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom znečistenia životného prostredia prostredníctvom nedeštruktívnej neutrónovej aktivačnej analýzy (NAA) húb z rôznych lokalít Slovenska, Česka a Rakúska. Skúmané boli dva druhy húb, konkrétne ...
  • Jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie pro výzkum vesmíru 

   Autor: Josef Sabol; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tématem bakalářské práce jsou jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie, které jsou a mohou být využity jako zdroj elektrické energie do vesmírných družic. Zaměřuje se na jejich konstrukci, princip fungování a jejich ...
  • Studium mechanického chování pokrytí pokročilého jaderného paliva a jeho bezpečnostní hodnocení 

   Autor: Tereza Kinkorová; Vedoucí práce: Ševeček Martin; Oponent práce: Veselý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Dobrá znalost a modelování mechanického chování jaderného paliva je jedním ze základů termomechanické analýzy při provozu i v havarijních stavech, a proto je i při vývoji a počátku používání ATF paliv nutné mít představu ...
  • Modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1 

   Autor: Tadeáš Sucharda; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Košťál Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá počítačovým modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1. Je popsána problematika normalizace výsledků Monte Carlo transportní kódů a provedena rešerše různých způsobů výkonové ...
  • Analýzy změn parametrů vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování v meziskladu pomocí kódu FRAPCON 

   Autor: Jindřich Prášil; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá výpočty vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování modulem DATING. Podrobně zhodnocen byl výpočet \mbox{creepové} deformace a výpočty teplot tímto modulem. Dále byly rozebrány možnosti ...
  • Implementace metod stanovení obohacení uranových vzorků 

   Autor: Branislav Belko; Vedoucí práce: Bílý Tomáš; Oponent práce: Alexa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V práci sú najprv teoreticky popísané metódy stanovenia obohatenia uránu, konkrétne ide o metódu gama spektrometrie a o metódu využívajúcu DD generátor neutrónov a detekciu oneskorených neutrónov. Následne sú opísané ...
  • Využití efektivního součinitele tepelné vodivosti vyhořelého palivového souboru pro výpočet teplotního pole v obalovém souboru 

   Autor: Štefan Račák; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Vlček Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením výpočtov teplotných polí vo vyhorených palivových súboroch a obalových súboroch počas suchého skladovania. K výpočtom bol použitý CFD výpočtový kód ANSYS Fluent. V práci je uvažované ...
  • Příprava makroskopických účinných průřezů pro reaktory s vysokým únikem neutronů 

   Autor: Ondřej Petrášek; Vedoucí práce: Suk Pavel; Oponent práce: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Pro aktivní zóny reaktorů menších rozměrů je celozónový výpočet nodálními kódy zatížen větší nejistotou kvůli vyššímu podílu neutronů, které uniknou z aktivní zóny. Na přesnost výpočtů má vliv difúzní koeficient, resp. ...
  • Využití explicitního vyhořívání aktinoidů pro celozónové výpočty 

   Autor: Miroslav Vejvoda; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Suk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Celozónové výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik jsou obvykle prováděny pomocí makrokódů, které musí poskytovat výsledky s dostatečnou přesností a navíc ve velice krátkém výpočetním čase. Kvůli tomu je v makrokódech ...
  • Návrh a předběžné bezpečnostní hodnocení deskového paliva MTR-VR pro Školní reaktor VR-1 

   Autor: Jan Čada; Vedoucí práce: Sklenka Ľubomír; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Na školním reaktoru VR-1 je již přes třicet let používáno jaderné palivo třídy IRT-M. Cílem diplomové práce je posoudit, zda současně používané trubkové palivo IRT-4M ruské firmy TVEL je možné nahradit deskovým palivem ...
  • Moderní metody rekonstrukce výkonu jaderných reaktorů typu VVER 

   Autor: Robin Krempaský; Vedoucí práce: Kvasnička Michal; Oponent práce: Kropík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Předkládaná práce se věnuje rekonstrukci výkonu aktivní zóny jaderných reaktorů VVER – metodě pro on-line stanovování rozložení výkonu aktivní zóny jaderného reaktoru s využitím dat ze simulátoru aktivní zóny a vnitroreaktorové ...
  • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

   Autor: Michal Škorňa; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
  • Malé modulární jaderné reaktory (SMR) v českém energetickém systému 

   Autor: Lukáš Novák; Vedoucí práce: Rečka Lukáš; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na modelování vlivu malých modulárních reaktorů na českou energetiku s důrazem na ekonomiku SMR. Cílem práce je prezentovat možnosti modelovacího nástroje vyhodnocovat různé scénáře vývoje české ...
  • Citlivostní analýza reaktoru LVR-15 v závislosti na vstupní teplotě do reaktoru 

   Autor: Kamila Oppelová; Vedoucí práce: Ruščák Marek; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato baklárská práce se zabývá citlivostní analýzou reaktoru LVR-15 pro kampan K221, která probíhala v srpnu roku 2020. Citlivostní analýzou je myšlený proces, kdy se zvolí jeden nebo více vstupních promenných parametru a ...