Poslední příspěvky

 • Syntéza obrazu pro virtuální realitu ve vysokém rozlišení s využitím změřených dat odrazivosti 

  Autor: Patrik Schiller; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Filip Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Práce se zaměřuje na implementaci real-time rendereru určeného pro náhlavní soupravu virtuální reality XTAL 8K, umožňující zkoumání vizuálních vlastností povrchů 3D objektů reprezentovaných komprimovanými BTF daty. Renderer ...
 • Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat 

  Autor: Zuzana Štětinová; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Pavlovec Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními atributami a ...
 • Stylizace fotografie pomocí simulace malby 

  Autor: Jan Lazarek; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Mould David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Předmětem této práce je zkoumání metod a návrh automatizace postupů umožňujících stylizaci fotografie do digitální malby. Předlohou tohoto projektu je tvorba a proces vzniku děl grafika specializujícího se na digitální ...
 • Návrh a interaktivní primitiva zaškolovacích zážitků ve VR 

  Autor: Jozef Skála; Vedoucí práce: Žákovská Uršula; Oponent práce: Rada Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Táto práca popisuje návrh a vývoj inštruktážnej aplikácie a editora. Cieľom inštruktážnej aplikácie je napomáhať k efektívnejšiemu školeniu prostredníctvom sférického videa a virtuálnej reality. Editor potom slúži ako ...
 • Grafický editor pro vytváření 3D příběhů 

  Autor: Oldřich Linhart; Vedoucí práce: Kubišta Jiří; Oponent práce: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací grafického editoru, pomocí kterého lze vytvářet digitální interaktivní 3D příběhy. Nejprve jsou analyzovány existující nástroje pro tvorbu interaktivních příběhů. Dále jsou ...
 • Simulace fenoménů pozměněných stavů vědomí pomocí virtuální reality 

  Autor: Jakub Hlusička; Vedoucí práce: Kortan Josef; Oponent práce: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  V této práci prozkoumávám současné pokusy o replikaci různých aspektů psychedeliky-vyvolaných pozměněných stavů vědomí (ASC) pomocí softwaru; především fenoménů souvisejících se zrakem. Poté popisuji svou implementaci ...
 • Společenská hra ve virtuální realitě s využitím prvků arteterapie 

  Autor: Tereza Preislerová; Vedoucí práce: Žákovská Uršula; Oponent práce: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat společenskou hru ve virtuální realitě, která by využívala výtvarnou tvorbu jako hlavní herní mechaniku a příznivě působila na skupinovou dynamiku hráčů. Inspirace byla čerpána ...
 • Zkvalitnění výuky předmětu PGR 

  Autor: Štěpán Machovský; Vedoucí práce: Hendrich Jakub; Oponent práce: Felkel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského studia pro ...
 • Vykreslování noční oblohy 

  Autor: Michal Pozník; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Předmětem práce je vykreslovací OpenGL aplikace napsaná v C++. Účelem aplikace je vykreslování oblohy v reálném čase včetně všech jejích důležitých prvků. Aplikace je schopna vykreslit oblohu v libovolný okamžik a z libovolné ...
 • Místní lokalizátor hledaných objektů 

  Autor: Vít Neckář; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce analyzuje existující řešení pro lokalizaci ztracených nebo ukradených objektů denní potřeby a navrhuje vlastní řešení tohoto problému. Během rešerše mezi možnými uživateli byla nalezena možnost dalšího rozšíření ...
 • Dynamické Difuzní Globální Osvětlení 

  Autor: Michal Hvězda; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Káčerik Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Představujeme naši implementaci algoritmu pro výpočet globálního osvětlení v reálném čase založený na světelných polích z nedávno vydaného článku. Tato metoda využívá sledování paprsků pro aproximaci několika násobného ...
 • Emoční modul pro virtuálního hlasového asistenta 

  Autor: Marek Klement; Vedoucí práce: Talácko Rudolf; Oponent práce: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce se zabývá návrhem emočního modulu pro hlasové asistenty na řešení problémů v domácnosti. Tento emoční modul zajišťuje adaptaci konverzace na prožívané emoce uživatele. Součástí výzkumu je analýza dostupných ...
 • Porovnání metod simulace písku a jejich aplikace na simulaci sněhu 

  Autor: Vojtěch Cimbura; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Felkel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu existujících metod simulace písku v rámci počítačové grafiky a cílí na porovnání těchto metod zároveň s analýzou jejich nedostatků. Práce také zkoumá podobnost simulace písku a ...
 • Simulace padajícího listí 

  Autor: Martin Pažout; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Berka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce se zabývá simulací padajícího listí. Prvním cílem práce je vygenerovat dostatečné množství tvarově a barveně odlišných listů. Druhým cílem práce je simulovat pád listu v reálném čase použitím GPU. Nasledně je ...
 • Nové způsoby využití hmatových modulů pro osoby se zrakovým postižením 

  Autor: Kryštof Woldřich; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivní hmatové modulární mapy interiérů. Tato diplomová práce představuje rozšíření pro nové účely, které je založené na stejné základní elektronické ...
 • Visual analysis of beehive queen behaviour 

  Autor: Kristi Žampachů; Vedoucí práce: Krajník Tomáš; Oponent práce: Stefanec Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá detekcí včelí královny uvnitř včelího úlu. Z metod na detekci a sledování objektů jsme vybrali WhyCode, který nejlépe splňuje naše požadavky, výpočetně nenáročnou detekci a přesný odhad pozice. V práci ...
 • Příprava audiovizuálního materiálu pro multiprojekci 

  Autor: Barbora Koudelková; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá možnostmi aplikace multiprojekce zdigitalizovaného Langweilova modelu Prahy. Poskytuje stručné teoretické shrnutí metod a postupů, které se při videoprojekci používají. Dále se zabývá otázkou nastavení ...
 • Procedurální generování modelů měst 

  Autor: Jiří Zemko; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit co nejobecnější nástroj pro vytváření modelů měst se zaměřením na silnice a jejich okolí. Detaily jsou zaměřovány hlavně na globální hledisko, jako okolní překážky budov, parkoviště ...
 • 2D kreslení na papír ve virtuální realitě 

  Autor: Robert Papay; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá analýzou a možným implementováním metod digitálního malování v rámci virtuální reality za účelem vytvořit virtuálně realistický zážitek připomínající tvorbu domů Langweilova modelu. Je poskytnut přehled ...
 • Kreslení grafů metodami algebraické teorie grafů 

  Autor: Jiří Povolný; Vedoucí práce: Dostál Matěj; Oponent práce: Velebil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá algebraickou teorií grafů: studiem teorie grafů metodami lineární algebry. Konkrétně je formulována a dokázána Tutteova věta o kreslení grafů. Součástí práce je i implementace programu ilustrujícího ...

Zobrazit další