Now showing items 1-20 of 727

  • Virtuální zkušební kabinka / Magické Zrcadlo 

   Author: Margarita Ryabova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto provést implementaci pomocí Rozšiřené reality (AR) ve spojení ...
  • Editor silniční sítě v systému Virtual Reality Universal Toolkit 

   Author: Vojtěch Kolínský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce má za cíl implementovat editor silničního grafu do již existujícího systému VRUT. Diskutuje oddělení simulační a editační vrstvy. Cílem této práce je navrhnout vhodný modul do modulárního systému VRUT, který ...
  • Modelování a animace čtyřnožců 

   Author: Julie Trollerová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se věnuje otázce modelování a animace čtyřnožců zejména za účelem výroby assetů do videoher. Poskytuje náhled na teorii a metody používané při výrobě takových assetů a navíc prozkoumává možnosti přenosu animací ...
  • Renderovací procesy v Unity pro virtuální realitu 

   Author: Josef Bacík; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza různých renderovacích pipeline v Unity, popsání a otestování výkonnosti efektů ray-tracingu v Unity a popsání procesu konverze projektu z jedné renderovací pipeline do druhé
  • Vizualizace oběžnic v rozšířené realitě 

   Author: Jan Illich; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této práce je zkoumání možností sledování postav v prostoru a umístění AR objektů na jejich pozice. Následně také testování vybrané metody – Vuforia Engine Image Target v Unity za různého osvětlení a různými kamerami.
  • Editor virtuálních světů 

   Author: Petr Lhota; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se zabývá procedurálním generováním terénů. Cílem práce je prozkoumat funkčnost a využití fraktálů, šumů a jim podobných algoritmů v počítačové grafice. Je doprovázená editorem s uživatelským rozhraním, který ...
  • Návrh multimodální pomůcky pro učení se braillova písma 

   Author: Martina Klimešová; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj nové multimodální pomůcky pro výuku braillova písma. Vychází z rozsáhlého explorativního výzkumu zrakového postižení a čichu. Nová pomůcka by měla sloužit učitelům při prvním seznámení ...
  • Design aplikace pro podporu výuky na dálku 

   Author: Hoang Quoc Tran; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat většinu vzdělávacích ...
  • Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených 

   Author: Pavla Křivanová; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního výzkumu s naší cílovou skupinou. Následovala analýza čichu, čichových ...
  • Sdílení obsahu v systému EduARd 

   Author: Michaela Vlčková; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práca rozširuje možnosti projektu EduARd o zdielanie obsahu, čím umožnuje užívateľom experimentovať s väčším množstvom podkladov a zdielať ich vlastný vytvorený obsah. V práci je stručný súhrn súčastného stavu projektu, ...
  • Vizualizace výrobního procesu 

   Author: Anastasia Surikova; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný lidský faktor. ...
  • Frontend iQR navigačního systému 

   Author: Richard Burkoň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření frontendu indoor QR navigačního systému, pomocí kterého si uživatel může nejen prohlížet mapové podklady budovy, ale také v ní najít nejkratší trasu. Součástí je také administrační ...
  • Více-uživatelské prostředí pro výuku ve virtuální realitě 

   Author: Marek Římal; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality ve školním vyučování. Zkoumaná je zejména možnost víceuživatelského systému, ve kterém žáci společně s lektorem sdílí fyzický prostor a podobným způsobem sdílí i ...
  • Vizualizace urbanistických dat 

   Author: Vojtěch Tomas; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Vizualizace urbanistických dat zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji měst. Vizuální média umožňují efektivní komunikaci, která je základním kamenem vývoje. V této práci je představen návrh a implementace ...
  • Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy 

   Author: Štefan Okruhlica; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci. Dále vysvětluje ...
  • Mobilní aplikace pro výuku základů programování 

   Author: Zdeněk David; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Pavlát Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci, která zábavnou a vizuálně atraktivní formou naučí základní principy programování a algoritmizace, a navrhnout systém pro programování tanků pro Robocode. Byly provedeny testovací ...
  • Tutoriály pro nástroj na výuku geometrických transformací 

   Author: Miroslav Müller; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Interaktivní nástroj I3T určený k výuce 3D transformací je projekt rozvíjený pod Katedrou počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT. Uvnitř tohoto nástroje dosvad scházel systém pro tvorbu a realizaci výukových lekcí. Cílem ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality 

   Author: Michal Ščupák; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality. Konkrétně jde o práci zaměřenou na analýzu existujícího produktu společnosti Misterine s.r.o. - Misterine Studio, a návrh nového ...
  • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

   Author: Emese Szabó; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
  • Struktura populace v evolučních algoritmech 

   Author: Tomáš Dulava; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Jednou z populárních optimalizačních metod jsou evoluční algoritmy, které dokáží poměrně efektivně řešit i velmi složité úlohy. Ovšem i tyto algoritmy mají svoje limity. Jedním z běžných problémů, se kterým se můžeme u ...