Now showing items 1-1 of 1

  • Ladění a konstrukce heuristických optimalizačních algoritmů 

   Author: Jakub Lhoták; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato práce se zabývá laděním heuristických optimalizačních algoritmů. Práce se zaměřuje speciálně na optimalizaci a ladění Nelder-Meadovy simplexové metody. Na začátku práce je čtenář seznámen s konstrukcí a možnostmi ...