Now showing items 1-1 of 1

  • Využití neuronových sítí v oblasti umělé krativity v hudbě 

   Author: Cízlová Kateřina; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato práce se zabývá tvorbou hudby, kdy je část práce hudebního skladatele přenesena na stroj. Zaměřuje se především na tvorbu hudby pomocí neuronových sítí. Cílem práce je zjistit, jaké jsou současné trendy v této oblasti, ...